Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 6 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 6 страница


580 У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Однак за допомогою специфіч­ного ферменту пошкоджена ділянка молекули ДНК була відновлена. Як називається цей процес?

 

A Термінація

B Ініціація

C Реплікація

D Дуплікація

E *Репарація

 

581 У хворого гострий панкреатит, що загрожує аутолізом клітин підшлункової залози. З порушенням функцій яких органел клітини моде бути пов'язаний цей процес?

 

A *Лізосом

B Центріолей

C Рибосом

D Мітохондрій

E Мікротрубочок

 

582 Ядра клітин обробили препа­ратом, що зруйнував структуру гістонів. Будова яких компонентів кліти­ни зміниться внаслідок цього?

 

A *Хромосом

B Мітохондрій

C Рибосом.

D Ядерної оболонки.

E Плазматичної мембрани.

 

583 Під дією мутагену в гені змі­нився склад кількох триплетів, але незважаючи на це, клітина продовжу­вала синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов'язано?

 

A Колінеарністю

B Специфічністю

C *Виродженістю

D Універсальністю

E Триплетністю

 

584 Відбулося пошкодження струк­турного гена - ділянки молекули ДНК. Однак це не призвело до замі­ни амінокислот у білку, тому що че­рез деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфіч­них ферментів. Як називається цей процес?

 

A *Репарація

B Зворотна транскрипція.

C Мутація

D Транскрипція

E Реплікація

 

585 В одній з органел клітини за­вершується побудова білкової молекули та утворення комплексів моле­кул білків з вуглеводами та ліпіда­ми. Яка це органела?

 

A Мітохондрія

B Рибосома

C *Апарат Гольджі.

D Ендоплазматичний ретикулум.

E Лізосома

 

586 Під час дослідження мембран­них органел овальної форми діамет­ром 0,2 - 1 мкм в них виявлено гідро­літичні ферменти. Які це органели?

 

A Рибосоми

B *Лізосоми

C Ендоплазматичний ретикулум.

D Апарат Гольджі.

E Мітохондрії

 

587 При вивченні особливостей ге­нетичного коду студенти з'ясували, що трапляються амінокислоти, яким відповідають 6 кодонів, 4 кодони, є амінокислоти, що кодуються трьома кодонами, двома кодонами. З якою властивістю генетичного коду це по­ в'язано?

 

A Триплетністю

B Специфічністю

C Колінеарністю

D Універсальністю

E *Виродженістю.

 

588 У клітині людини до рибосом, які містяться на мембранах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму, надійшла незріла іРНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Така структура іРНК зумовлена відсутністю:

 

A Трансляції.

B *Процесингу.

C Транскрипції.

D Реплікації.

E Репарації.

 

589 Спадкова інформація зберігається в ДНК, але безпосередньої участі в синтезі білків у клітинах ДНК не бере. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації в поліпептидний ланцюг?

 

A Реплікація.

B Утворення іРНК.

C Утворення тРНК.

D Утворення рРНК

E *Трансляція.

 

 

590 Під час вивчення періодів міто­тичного циклу клітин корінця цибулі знайдено клітину, в якій спіралізовані двохроматидні хромосоми в упорядкованому стані розташовані в екваторіальній площині. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

 

A Прометафази.

B Телофази.

C *Метафази.

D Профази.

E Анафази.

 

 

591 Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують жодної амінокислоти, але є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Як називаються ці триплети?

 

A Інтрони.

B Екзони.

C Антикодони.

D Оператори,

E *Стоп-кодони.

 

592 Під час електронно-мікроскопічного вивчення клітини виявлено органели кулястої форми, які обмежені мембраною і містять багато різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення і захисні реакції клітини. Які це органели?

 

A Мітохондрії

B Рибосоми.

C *Лізосоми.

D Центросоми.

E Ендоплазматичний ретикулум.

 

593 У клітину потрапив вірус грипу. Де відбувається біосинтез вірусного білка в клітині?

 

A В апараті Гольджі.

B *На рибосомах.

C У лізосомах.

D У ядрі.

E E. На мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

 

594 Диплоїдний набір хромосом людини становить 46 хромосом. Скільки хромосом йде до кожного полюса в анафазі першого мейотичного поділу?

 

A *23

B 92

C 44

D 44

E 2.

 

595 Соматична клітина людини ділиться мітозом. Скільки хромосом матимуть дочірні клітини, що утворилися в результаті другого, третього, четвертого поділів?

 

A. 23; 23; 23; 23.

B. 23; 23; 23; 23.

C 46; 92; 138; 184.

D 46; 47; 48; 49.

E *46; 46; 46; 46.

 

596 Якщо на клітину, що має 46 хромосом, подіяти колхіцином (речовина, що руйнує мікротрубочки веретена поділу і перешкоджає розходженню хромосом до полюсів), то скільки двохроматидних хромосом буде мати клітина?

 

A 25

B 92

C *46.

D 47.

E 45

 

597 У жінки в процесі овогенезу під час мейозу не відбулося розходження однієї пари гомологічних хромосом. Скільки хромосом буде мати зріла яйцеклітина?

 

A 21 або 25.

B *22 або 24.

C 22

D 47

E 45.

 

 

598 У жінки в процесі овогенезу під час мейозу не відбулося розходження двох пар гомологічних хромосом. Скільки хромосом буде мати зріла яйцеклітина?

 

A *21 або 25.

B 22 або 24.

C 22.

D 47

E 45

 

599 Під час овогенезу в клітині людини відбулась елімінація (зникнення) однієї хромосоми. Скільки хромосом буде в яйцеклітині?

 

A 21 або 22

B 22 або 24.

C *22

D 47

E 45

 

600 Скільки яйцеклітин утворюють 100 овогоніїв у людини?

 

A 400

B 400

C 46

D *100

E 23

 

601 Скільки сперматозоїдів утворюють 100 сперматогоніїв у людини?

 

A 800

B *400

C 46

D 100

E 23

 

602 Скільки хромосом мають сперматогоній і овогоній у людини?

 

A 44

B 24

C 92

D *46

E 23

 

603 При порушенні мітозу в клітині людини хроматиди двох хромосом не розійшлися в дочірні ядра, а потрапили в одне ядро. Скільки хромосом буде в ядрах дочірніх клітин?

 

A 44 і 46

B 22 і 24

C 23 і 23.

D *44 і 48.

E 46 і 46.

 

604 Під час мітозу в клітині людини відбулась елімінація (зникнення) однієї хромосоми. Скільки хромосом буде в кожній з двох новоутворених клітин?

 

A 44 і 44

B 22 і 24.

C 22 і 22

D 45 і 47.

E *45 і 45

 

605 При порушенні мітозу в клітині людини хроматиди однієї з хромосом не розійшлися в дочірні ядра, а потрапили в одне ядро. Скільки хромосом буде в ядрах дочірніх клітин?

 

A 44 і 44.

B 22 і 24

C 23 і 23

D *45 і 47

E 46 і 46

 

 

606 Скільки хромосом мають дочірні клітини людини, які утворюються в результаті мейозу?

 

A 162

B 92

C 48

D 46

E *23

 

607 Скільки хромосом мають сперматозоїди людини?

 

A 162

B 92

C 48

D 46

E *23

 

608 Скільки хромосом має яйцеклітина людини?

 

A 162

B 92

C 48

D 46

E *23

 

609 Скільки хромосом мають вторинні овоцити людини?

 

A 162

B 92

C 48

D 46

E *23

 

610 Скільки хромосом мають дочірні клітини людини, які утворюються в результаті мітозу?

 

A 162

B 92

C 48

D *46

E 23

 

 

611 Скільки хромосом мають первинні сперматоцити людини?

 

A 162

B 92

C 48

D *46

E 23

 

612 Скільки хромосом мають сперматиди людини?

 

A 162

B 92

C 48.

D 46

E *23

 

613 Які дві фази мітозу є взаємопротележні за процесами, що відбуваються в них?

 

A Анафаза та метафаза

B Анафаза та телофаза

C *Профаза та телофаза.

D Метафаза та телофаза.

E Профаза та анафаза.

 

 

614 В якій фазі мейозу відбувається кросинговер?

 

A Анафаза II

B Анафаза I

C Метафаза I.

D Профаза II.

E *Профаза I.

 

615 В яку фазу мітозу хромосоми розміщені на полюсах клітини?

 

A Телофаза.

B *Анафаза.

C Метафаза.

D Профаза.

E Інтерфаза.

 

 

616 В яку фазу мітозу хромосоми розміщені на екваторі клітини?

 

A Телофаза

B Анафаза

C *Метафаза

D Профаза

E Інтерфаза

 

617 В яку фазу клітиного циклу відбувається реплікація ДНК?

 

A Телофаза

B Анафаза

C Метафаза.

D Профаза.

E *Інтерфаза.

 

618 Як називається вид розмноження в багтоклітинних, при якому відбувається розвиток зародка з незаплідненої яйцеклітини?

 

A Ендогонія.

B Вегетативне розмноження.

C Множинний поділ.

D *Партеногенез.

E Копуляція.

 

 

619 Як називається вид розмноження при якому новий організм утворюється з групи клітин, які відділилися від материнського організму?

 

A Ендогонія.

B *Вегетативне розмноження.

C Множинний поділ.

D Поділ.

E Копуляція.

 

 

620 Для яких організмів характерне розмноження спорами?

 

A Ссавці

B Комахи

C *Водорості

D Риби

E Інфузорії.

 

621 Який вид статевого розмноження характерний для інфузорій?

 

A Ендогонія

B Спороутворення

C *Кон’югація.

D Копуляція.

E Поділ.

 

 

622 Назвіть форму статевого розмноження в одноклітинних організмів:

 

A Ендогонія.

B Множинний поділ.

C *Копуляція.

D Мейоз.

E Поліембріонія.

 

 

623 При якому виді розмноження в одноклітинних організмів з однієї материнської клітини утворюється багато дочірних клітин?

 

A Ендогонія.

B *Шизогонія.

C Вегетативне розмноження.

D Поділ.

E Поліембріонія.

 

 

624 При якому виді розмноження в одноклітинних організмів з однієї материнської клітини утворюється дві однакові дочірні?

 

A Брунькування.

B Множинний поділ.

C Вегетативне розмноження.

D *Поділ.

E Поліембріонія.

 

625 Назвіть форму нестатевого розмноження в одноклітинних організмів:

 

A Мітоз.

B Множинний поділ.

C Вегетативне розмноження.

D *Мейоз.

E Поліембріонія.

 

 

626 Як називається властивість живих організмів відтворювати собі подібних?

 

A Гомеостаз.

B Метаболізм.

C Поділ.

D *Розмноження.

E Регенерація.

 

627 Скільки фаз має мітоз?

 

A 5

B 3

C *4

D 2

E 1

 

628 Як називається кисневий етап енергетичного обміну?

 

A Транскрипція

B Гліколіз

C Підготовчий.

D Анаеробний.

E *Аеробний.

 

629 Як називається безкисневий етап енергетичного обміну?

 

A Трансляція.

B Цикл Кребса.

C Підготовчий

D *Анаеробний

E Аеробний

 

 

630 Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному та аеробному розщепленні одного моля глюкози?

 

A 40

B *38

C 36.

D 2.

E 1.

 

 

631 Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному розщепленні одного моля глюкози?

 

A 44

B 38

C 36.

D *2.

E 1.

 

 

632 Скільки молекул молочної кислоти утворюється при розщепленні одного моля глюкози?

 

A 42

B 38

C 36.

D *2

E 1

 

633 Назвіть етап енергетичного обміну, що відбувається в травній системі позаклітинно:

 

A Цикл Кребса.

B Трансляція.

C Кисневий.

D Безкисневий.

E *Підготовчий

 

634 Які хімічні речовини використовують рослини для фотосинтезу?

 

A Нуклеотиди

B Амінокислоти

C *Воду та вуглекислий газ

D Воду та кисень.

E Кисень, вуглекислий газ.

 

635 Назвіть фазу фотосинтезу, що відбувається на світлі та в темряві:

 

A Процесинг.

B Трансляція.

C Транскрипція.

D *Темнова.

E Світлова.

 

 

636 Де відбувається темнова фаза фотосинтезу?

 

A В ламелах хлоропластів.

B В матриксі мітохондрій.

C На мембранах мітохондрій.

D *В матриксі хлоропластів.

E На мембранах тилакоїдів хлоропластів.

 

 

637 Назвіть фотосинтезуючий пігмент:

 

A Альбумін.

B Колаген.

C Гемоглобін.

D Меланін.

E *Хлорофіл.

 

 

638 Які організти здатні до фотосинтезу?

 

A Віруси.

B Редуценти.

C Консументи.

D Гетеротрофи.

E *Автотрофи.

 

 

639 Що є прикладом дисиміляції?

 

A Біосинтез ферментів.

B *Енергетичний обмін.

C Реплікація ДНК.

D Фотосинтез.

E Біосинтез білка.

 

640 Як називається сукупність всіх реакцій розпаду речовин, що відбуваються з виділенням енергії?

 

A Біосинтез білка.

B Пластичний обмін.

C Анаболізм.

D Асиміляція.

E *Дисиміляція.

 

 

641 Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

 

A Цикл Кребса.

B Енергетичний обмін.

C Катаболізм.

D *Асиміляція.

E Дисиміляція.

 

642 Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти:

 

A Локус.

B *Стоп-кодон.

C Антикодон.

D Кодон.

E Код.

 

 

643 Як називаються три нуклеотиди іРНК, що кодують одну амінокислоту:

 

A Кодон-термінатор.

B Стоп-кодон.

C Антикодон.

D *Кодон.

E Код.

 

644 Як називається послідовність нуклеотидів ДНК, що кодують один білок:

 

A Кодон-термінатор.

B Стоп-кодон.

C Антикодон.

D Кодон.

E *Ген.

 

645 Як називаються білки, що виконують каталітичну функцію:

 

A Рецептори.

B *Ферменти.

C Основні.

D Незамінні.

E Замінні.

 

 

646 Як називається процес відновлення специфічної структури білкової молекули?

 

A Деструкція.

B *Ренатурація.

C Денатурація.

D Трансляція.

E Транскрипція.

 

 

647 Як називається процес порушення специфічної структури білкової молекули без руйнування пептидних зв’язків?

 

A Деструкція.

B Ренатурація.

C *Денатурація.

D Трансляція.

E Транскрипція.

 

648 Якими зв’язками сполучені амінокислоти в первинній структурі білка:

 

A Макроергічними.

B Гідрофобними

C Дисульфідними

D Водневими

E *пептидними

 

 

649 Як називаються амінокислоти, що не синтезуються в організмі людини:

 

A Рецепторні.

B. Складні.

C Основні.

D *Незамінні.

E Замінні.

 

650 Як називаються амінокислоти, що синтезуються в організмі людини та тварин:

 

A Рецепторні.

B Складні.

C Основні.

D Незамінні.

E *Замінні.

 

651 Що є мономером білка?

 

A Нуклеозид.

B *Амінокислота.

C ДНК.

D РНК.

E Нуклеотид.

 

652 Як називаються віруси, що потрапляють в організм хазяїна за участю членистоногих переносників:

 

A Капсиди.

B *Арбовіруси.

C Макрофаги.

D Бактеріофаги.

E Вібріони.

 

 

653 Яку функцію виконують глікопротеїди складних вірусів?

 

A Каталітичну.

B Руйнування клітини-хазяїна.

C Синтез білка.

D Захисну.

E *Розпізнавання рецепторів клітини-хазяїна.

 

 

654 Як називається білкова оболонка вібріона?

 

A Бактеріофаг.

B Нуклеїнова кислота.

C *Капсид.

D Глікокалікс.

E Плазмолема.

 

 

655 Як називаються віруси бактерій?

 

A Капсиди.

B Арбовіруси.

C Макрофаги.

D *Бактеріофаги.

E Вібріони.

 

656 До якого царства живої природи належать віруси?

 

A Найпростіші.

B Дроб‘янки.

C * Віра.

D Рослини.

E Тварини.

 

 

657 Назвіть органели двомембранної будови:

 

A Лізосоми.

B Пероксисоми.

C *Мітохондрії.

D Комплекс Гольджі.

E Рибосоми.

 

658 Де в клітині відбувається фотосинтез?

 

A Хромопласти.

B Рибосоми.

C *Хлоропласти.

D Хромосоми.

E Ядро.

 

 

659 Який фермент каталізує реплікацію ДНК?

 

A Рестриктаза.

B Ліпаза.

C *ДНК-полімераза.

D РНК-полімераза.

E Амілаза.

 

 

660 Якими зв’язками сполучені між собою полінуклеотидні ланцюги ДНК?

 

A Макроергічними.

B Пептидними.

C Дисульфідними.

D *Водневими.

E Ковалентними.

 

 

661 Який біополімер має здатність до реплікації?

 

A Дезоксирибоза.

B Рибоза.

C *ДНК.

D РНК.

E Білок.

 

 

662 Де в клітині відбувається синтез АТФ?

 

A Лізосоми.

B *Мітохондрії.

C Комплекс Гольджі.

D Рибосоми.

E Ядро.

 

663 Який біополімер складається з двох полінуклеотидних ланцюгів:

 

A Дезоксирибоза.

B Рибоза.

C *ДНК.

D РНК.

E Білок.

 

 

664 Яку азотисту основу не містить РНК?

 

A Цитозин.

B Гуанін.

C *Тимін.

D Аденін.

E Урацил.

 

665 Яку азотисту основу не містить ДНК?

 

A Цитозин.

B Гуанін.

C Тимін.

D Аденін.

E *Урацил.

 

666 Що є мономером РНК?

 

A Урацил.

B *Нуклеотид.

C Аденін.

D Амінокислота.

E ДНК.

 

 

667 Що є мономером ДНК?

 

A Тимін.

B *Нуклеотид.

C Аденін.

D Амінокислота.

E РНК.

 

 

668 Яка частина клітини має рідинно-мозаїчну модель?

 

A Комплекс Гольджі.

B Рибосоми.

C *Плазмолема.

D Цитоплазма.

E Ядро.

 

669 Де в клітині містяться хромосоми?

 

A Каріолема.

B Рибосоми

C Плазмолема

D Цитоплазма

E *Каріоплазма.

 

 

670 Які органели містять прокаріоти?

 

A Лізосоми.

B Ядро.

C Пластиди.

D *Рибосоми.

E Мітохондрії.

 

671 Що є структурною та функціональною одиницею живого?

 

A Вид.

B Популяція

C *Клітина

D ДНК.

E Ядро.

 

 

672 Який вид поділу властивий прокаріотам?

 

A Шизогонія.

B Ендогонія.

C *Простий поділ клітини.

D Мейоз.

E Мітоз.

 

673 Як називається розділ біології, що вивчає прокаріоти?

 

A *Мікробіологія.

B Генетика

C Цитологія

D Ботаніка

E Зоологія

 

 

674 Як називається наука про клітину?

 

A Мікологія.

B Гістологія.

C *Цитологія.

D Ботаніка.

E Зоологія.

 

 

675 Які з перерахованих живих організмів є прокаріотами?

 

A Ссавці.

B *Бактерії

C Найпростіші.

D Птахи

E Віруси

 

 

676 До якого царства живої природи належать бактерії?

 

A Віра.

B Тварини.

C *Дроб’янки.

D Рослини.

E Гриби.

 

 

677 Завдяки руху цитоплазми виникають:

 

A *Псевдоподії.

B Джгутики.

C Війки.

D Джгутики і псевдоподії.

E Війки і псевдоподії.

 

 

678 Рибосоми цитоплазми еукаріотичних клітин мають:

 

A Відсутні.

B *Менший розмір, ніж у бактерій, та іншу будову.

C Такий самий розмір, як у бактерій, але іншу будову.

D Більший розмір, ніж у бактерій, але подібну будову.

E Такі ж самі розміри і будову, як у бактерій.

 

679 Субодиниці рибосом містять:

 

A Вуглеводи.

B тРНК.

C *рРНК;

D іРНК;

E Ліпіди;

 

 

680 Згідно Денверської класифікації (1960 р.) каріотип людини поділяється на таку кількість груп:

 

A *7.

B 6.

C 5.

D 4.

E 3.

 

 

681 До гетерохромосом належать:

 

A Четверта пара хромосом.

B Третя пара хромосом.

C Друга пара хромосом.

D Перша пара хромосом.

E *Х-хромосома людини.

 

 

682 До гетерохромосом належать:

 

A Четверта пара хромосом.

B Третя пара хромосом.

C Друга пара хромосом.

D Перша пара хромосом.

E *У-хромосома людини

 

683 До аутосом належать:

 

A Статеві хромосоми.

B Гетерохромосоми.

C *Друга та третя пари хромосом.

D Х-хромосома людини.

E У-хромосома людини.

 

684 До аутосом належить:

 

A Статева хромосома.

B Гетерохромосома.

C *Перша пара хромосом.

D Х-хромосома людини.

E У-хромосома людини.

 

685 Гени, що відповідають за утворення ядерець, розташовані:

 

A В ділянці супутників хромосоми.

B В ділянці теломерів хромосоми.

C У будь-якому місці хромосоми.

D *В ділянці вторинної перетяжки хромосоми.

E В ділянці первинної перетяжки хромосоми.

 

 

686 Хроматин - це:

 

A Гістонові ядерні білки.

B Негістонові ядерні білки.

C *Комплекс ДНК та білків.

D Молекула РНК.

E Молекула ДНК.

 

 

687 Генетичний код єдиний для всіх живих організмів і являє собою:

 

A Двомембранні органели.

B Доклітинні утворення, що властиві деяким клітинам.

C *Систему «запису» спадкової інформації в молекулах ДНК.

D Здатність відтворювати собі подібних.

E Процес утворення живими організмами органічних моле­кул з неорганічних.

 

 

688 Спадкові властивості організму пов'язані з:

 

A Цитоплазмою.

B *Хромосомами.

C Каріоплазмою.

D Ядерцем.

E Каріолемою.

 

 

689 Нуклеїнові кислоти разом з білками утворюють:

 

A Лізосоми.

B *Хроматин.

C Актин.

D Міозин.

E Рибосоми.

 

690 Обмін речовин між ядром і цитоплазмою забезпечують:

 

A Перинуклеарний простір.

B Ядерця.

C Хроматин.

D *Ядерні пори.

E Ядерна мембрана.

 

691 Поверхневий апарат ядра:

 

A Безмембранний.

B Вкритий глікокаліксом.

C Одномембранпий.

D *Пористий.

E Суцільний.

 

 

692 Відокремленню ядра від цитоплазми сприяла поява струк­тури:

 

A Ядерного соку.

B Мітохондрій.

C Ядерця.

D *Ядерної оболонки.

E Хромосом.

 

693 Ядро характерне для клітин:

 

A Вірусів.

B Бактерій.

C Усіх живих організмів.

D Прокаріотів;

E *Еукаріотів.

 

 

694 Із перелічених положень виберіть те, що не характеризує автономію мітохондрїй і пластид у клітині:

 

A Мають ДНК.

B Утворються шляхом поділу.

C Містять власний апарат з рибосом та всіх видів РНК.

D *Містять гідролітичні ферменти.

E Мають власну спадкову інформацію.

 

695 Не перетворюються на пластиди інших типів:

 

A Хлоропласти та лейкопласти.

B Пропластиди.

C Лейкопласти

D *Хромопласти.

E Хлоропласти.

 

 

696 Основна функція хлоропластів:

 

A Cинтез ДНК

B Cинтез ферментів.

C Cинтез вуглеводів.

D *Cинтез ліпідів.

E Cинтез АТФ.

 

 

697 Хлорофіли хлоропластів зосереджені у:

 

A Зовнішній мембрані.

B Ламелах і тилакоїдах

C Ламелах;

D *Тилакоїдах.

E Матриксі.

 

 

698 Хлоропласти і мітохондрії подібні тим, що вони:

 

A Є у тваринних та рослинних клітинах.

B * Містять ДНК.

C Безмембранні органели.

D Одномембранні органели.

E Виконують однакову функцію.

 

699 Хлоропласти і мітохондрії подібні тим, що вони:

 

A Є у тваринних та рослинних клітинах.

B *Двомембранні органели.

C Безмембранні органели.

D Одномембранні органели.

E Виконують однакову функцію.

 

 

700 Хлорофіл містять пластиди рослинних клітин:

 

A Лейкопласти.

B *Хлоропласти.

C Хромопласти.Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 4112. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия