Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 7 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 7 страница


D Мікопласти.

E Протопласти.

 

 

701 Основна функція мітохондрій:

 

A тРНК.

B Cинтез іРНК.

C Cинтез вуглеводів.

D *Cинтез АТФ.

E Cинтез ДНК.

 

 

702 «Силові енергетичні станції» клітини - це:

 

A Ядро.

B *Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E Лізосоми.

 

703 Ферменти лізосом синтезуються на мембранах:

 

A Пластид.

B *Зернистої ендоплазматичної сітки.

C Гладкої ендоплазматичної сітки.

D Канальців комплексу Гольджі.

E Плоских цистерн комплексу Гольджі.

 

 

704 Місцем накопичення запасних поживних речовин у рослинних клітинах є:

 

A *Вакуолі.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E Лізосоми.

 

 

705 Вторинні лізосоми утворюються при злитті з:

 

A Цистернами комплексу Гольджі.

B *Фагоцитозними міхурцями.

C Мікротрубочками.

D Рибосомами.

E Вакуолями.

 

706 Органелами внутрішньоклітинного травлення є:

 

A Мітохондрії.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E *Лізосоми.

 

 

707 Фотосинтез відбувається у:

 

A *Хлоропластах.

B Мітохондріях.

C Рибосомах.

D Лейкопластах.

E Хромопластах.

 

 

708 До спеціалізованих органел клітини належать:

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E *Війки.

 

 

709 До спеціалізованих органел клітини належать:

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E *Джгутики.

 

710 Одномембранні органели клітин:

 

A *Лізосоми.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E Ядро.

 

711 Одномембранні органели клітин:

 

A *Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Пластиди.

E Ядро.

 

 

712 В утворенні лізосом клітини бере участь:

 

A *Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії

C Рибосоми.

D Глікокалікс.

E Ядро.

 

713 Клітинний центр виконує функцію:

 

A *Утворення веретена поділу.

B Утворення лізосом.

C Синтез ліпідів.

D Синтез АТФ.

E Опорну.

 

 

714 Комплекс Гольджі виконує функцію:

 

A Утворення веретена поділу.

B *Утворення лізосом.

C Синтез ліпідів.

D Синтез АТФ.

E Опорну.

 

 

715 Агранулярна ендоплазматична сітка виконує функцію

 

A Утворення веретена поділу.

B Утворення лізосом.

C *Синтез ліпідів.

D Синтез АТФ.

E Опорну.

 

 

716 Гранулярна ендоплазматична сітка виконує функцію:

 

A Утворення веретена поділу.

B Утворення лізосом.

C *Синтез мембранних білків.

D Синтез АТФ.

E Опорну.

 

 

717 Пелікулу, що додає твердості поверхневому апарату клітини, мають організми:

 

A Тварини.

B Амеба.

C *Евглена.

D Рослини.

E Гриби.

 

 

718 Скорочувальні білки актин і міозин входять до складу:

 

A Глікокаліксу.

B *Міофібрил.

C Клітинної стінки.

D Рибосом.

E Пелікули.

 

719 Тільки рослинам характерні органели:

 

A Комплекс Гольджі.

B *Діктіосоми.

C Клітинний центр.

D Лізосоми.

E Ядро.

 

 

720 У формуванні веретена поділу еукаріотичних клітин беруть участь:

 

A Ядро.

B *Мікротрубочки.

C Рибосоми

D Ендоплазматична сітка.

E Комплекс Гольджі.

 

721 Целюлозу мають клітини:

 

A Бактерій.

B Ціанобактерій.

C Грибів.

D *Тварин.

E Рослин.

 

722 Муреїн мають клітини:

 

A *Бактерій.

B Лишайників.

C Грибів.

D Тварин.

E Рослин.

 

723 Глікокалікс мають клітини:

 

A Бактерій.

B Лишайників.

C Грибів.

D *Тварин.

E Рослин.

 

 

724 Неоднорідний колоїдний розчин клітини, що знаходив в стані гелю чи золю:

 

A Каріолема.

B Каріоплазма.

C *Гіалоплазма.

D Ендоплазма.

E Ектоплазма.

 

725 До складу надмембранних клітинних комплексів тварин входить:

 

A *Глікокалікс.

B Целюлоза.

C Мурен.

D Хітин.

E Білки.

 

 

726 До складу надмембранних клітинних комплексів бактерій входить:

 

A Гліколіпіди.

B Целюлоза.

C *Мурїн.

D Хітин.

E Білки.

 

 

727 До складу надмембранних клітинних комплексів рослин входить:

 

A Гліколіпіди.

B *Целюлоза.

C Мурен.

D Хітин.

E Білки.

 

 

728 До складу надмембранних клітинних комплексів грибів входить:

 

A Гліколіпіди.

B Целюлоза.

C Мурен.

D *Хітин.

E Білки.

 

729 До підмембранних клітинних комплексів належиать:

 

A Глікопротеїди.

B Рибосоми.

C *Мікрофіламенти.

D Гліколіпіди.

E Глікокалікс.

 

 

730 Полярні гідрофільні компоненти мембран - це:

 

A Гліколіпіди.

B *Фосфоліпіди.

C Ліпіди.

D Білки

E Вуглеводи.

 

 

731 Компонентами біологічних мембран, що виконують рецепторну функцію, є:

 

A *Білки.

B ДНК.

C РНК.

D Ліпіди.

E Вуглеводи.

 

 

732 Тільки рослинам характерні органели:

 

A Комплекс Гольджі.

B *Пластиди.

C Клітинний центр.

D Лізосоми.

E Ядро.

 

 

733 Подвійну мембрану має органела:

 

A Комплекс Гольджі.

B *Пластида.

C Клітинний центр.

D Лізосома.

E Ядро.

 

 

734 Подвійну мембрану має органела:

 

A Комплекс Гольджі.

B *Мітохондрія.

C Клітинний центр.

D Лізосома.

E Ядро.

 

735 До безмембранних органел належить:

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрія.

C *Клітинний центр.

D Лізосома.

E Ядро.

 

 

736 До безмембранних органел належать:

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C *Рибосоми.

D Лізосоми.

E Ядро.

 

 

737 Назвіть компонент, який характерний для прокаріотичної та еукаріотичної клітини:

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрія.

C *Рибосома.

D Глікокалікс.

E Ядро.

 

 

738 Компонентами прокаріотичної клітини є:

 

A Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C *Рибосоми.

D Глікокалікс.

E Ядро.

 

739 Компонентами прокаріотичної клітини є:

 

A *Мезосоми.

B Мітохондрії.

C Лізосоми.

D Глікокалікс.

E Ядро.

 

740 До прокаріотів належать:

 

A Рослини.

B Гриби.

C *Бактерії.

D Віруси.

E Найпростіші.

 

741 До клітинної теорії не належить твердження:

 

A Клітина - елементарна одиниця розвитку живих організмів.

B Кожна нова клітина утворюється внаслідок розмноження материнської шляхом поділу.

C Клітина - елементарна одиниця будови живих організмів.

D *Спадкова мінливість не стосується хромосом і генів.

E Клітини усіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні за своєю будовою.

 

 

742 Для вивчення окремих органел клітини застосовують:

A Каріотипування.

B Метод центрифугування.

C Метод прижиттєвого вивчення.

D *Електронну мікроскопію.

E Світлову мікроскопію.

 

 

743 Для з'ясування місця протікання тих чи інших біохімічних процесів у клітині застосовують:

 

A Каріотипування.

B Метод центрифугування.

C *Метод прижиттєвого вивчення.

D Електронну мікроскопію.

E Світлову мікроскопію.

 

 

744 Основні положення клітинної теорії вперше були сформульовані:

 

A Менделем.

B Вірховим.

C *Шванном.

D Ламарком.

E Левенгуком.

 

 

745 Положення про те, що кожна нова клітина походить від такої ж самої вихідної клітини шляхом її поділу, сформу­лював учений:

 

A Мендель.

B *Вірхов.

C Бер.

D Гук.

E Левенгук.

 

746 Термін “біологія” вперше введений в біологію:

 

A Менделем.

B Вірховим.

C Шванном.

D *Ламарком.

E Левенгуком.

 

747 Термін “клітина” запропонував:

 

A Мендель.

B Вірхов.

C Бер.

D *Гук.

E Левенгук.

 

 

748 Найбільшу молекулярну масу мають молекули:

 

A *ДНК.

B Білків.

C Амінокислот.

D іРНК.

E Про-іРНК.

 

749 Найбільші розміри мають молекули:

 

A * ДНК.

B тРНК.

C рРНК.

D іРНК.

E Про-іРНК.

 

 

750 Первинну структуру молекули білка визначає:

 

A Фермент.

B тРНК.

C рРНК.

D *іРНК.

E Про-іРНК.

 

 

751 Одиницею спадкової інформації є:

 

A Білок.

B тРНК.

C рРНК.

D іРНК.

E *Ген.

 

 

752 Ген є частиною молекули:

 

A Білка.

B тРНК.

C рРНК.

D іРНК.

E *ДНК.

 

 

753 Принцип комплементарності лежить в основі процесу

 

A Процесінгу.

B Трансляції.

C *Реплікації.

D Ренатурації.

E Денатурації.

 

 

754 На електронній мікрофотографії подано попереч­ний зріз сперматозоона. Видні осьові нитки, оточені мітохондріями. Через яку частину сперматозоона пройшов зріз:

 

A Ядро.

B Акросому.

C Хвіст.

D *Шийку.

E Головку.

 

 

755 Біля полюсів клітини знаходиться гаплоїдний набір однохроматидних хро­мосом у:

 

A Метафазі другого мейотичного поділу.

B *Телофазі другого мейотичного поділу.

C Профазі другого мейотичного поділу.

D Профазі другого мейотичного поділу.

E Профазі першого мейотичного поділу.

 

 

756 Біля полюсів клітини знаходиться гаплоїдний набір двохроматидних хро­мосом у:

 

A Метафазі другого мейотичного поділу.

B Телофазі другого мейотичного поділу.

C *Телофазі першого мейотичного поділу.

D Профазі першого мейотичного поділу.

E Профазі першого мейотичного поділу.

 

 

757 Гомологічні хромосоми розходяться до протилежних по­люсів клітини під час:

 

A Метафази другого мейотичного поділу.

B Інтеркінезу.

C Анафази другого мейотичного поділу.

D *Анафази першого мейотичного поділу.

E Інтерфази.

 

758 Мейоз передує утворенню:

 

A Еритроцитів.

B Клітин рогівки ока.

C Нервових клітин.

D Епітеліальних клітин.

E *Зрілих статевих клітин.

 

759 Кросинговер відбувається під час:

 

A Діакінезу.

B Диплонеми.

C *Пахінеми.

D Зигонеми.

E Лептонеми.

 

 

760 Яка структура клітини утворює акросому?

 

A Ядро.

B *Комплекс Гольджі.

C Ендоплазматичний ретикулум.

D Мітохондрія.

E Рибосома.

 

 

761 Найперша фаза мітозу (каріокінезу) - це:

 

A Інтерфаза.

B Телофаза.

C Анафаза.

D Метафаза.

E *Профаза

 

762 Хромосоми вишиковуються в площині екватора клітини під час:

 

A Телофази мітозу.

B Анафазі мітозу.

C *Метафазі мітозу.

D Профазі мітозу.

E Інтерфазі.

 

763 Починається спіралізація хромосом в:

 

A Телофазі мітозу.

B Анафазі мітозу.

C Метафазі мітозу.

D *Профазі мітозу.

E Інтерфазі.

 

 

764 Хроматиди хромосом роз'єднуються і розходяться до різ­них полюсів клітини в:

 

A Телофазі мітозу.

B *Анафазі мітозу.

C Метафазі мітозу.

D Профазі мітозу

E Інтерфазі.

 

 

765 Мейоз - це:

 

A Непрямий редукційний поділ ядра клітини, унаслідок чого утворю­ються генетично ідентичні клітини.

B Цитокінез.

C *Редукційний поділ ядра клітини (зменшення числа хромо­сом) і утворення клітин з гаплоїдним набором хромосом.

D Непрямий поділ ядра клітини, унаслідок чого утворю­ються генетично ідентичні клітини.

E Прямий поділ ядра клітини.

 

 

766 Кон'югація хромосом відбувається в:

 

A Анафазі другоого мейотичного поділу.

B Анафазі першого мейотичного поділу.

C Метафазі другого мейотичного поділу.

D *Профазі першого мейотичного поділу.

E Профазі другого мейотичного поділу.

 

 

767 Під час овогенезу мітоз відбувається в зоні:

 

A Овуляції.

B Формування.

C Дозрівання.

D Росту.

E *Розмноження.

 

768 Під час сперматогенезу мітоз відбувається в зоні:

 

A Овуляції.

B Формування.

C Дозрівання.

D Росту.

E *Розмноження.

 

769 У сперматозоїда й овоцита другого порядку спадкова ге­нетична інформація міститься в:

 

A Мітохондріях.

B Пероксисомах.

C Лізосомах.

D Рибосомах.

E *Ядрі.

 

 

770 Під час овогенезу мейоз відбувається в зоні:

 

A Овуляції.

B Формування.

C *Дозрівання.

D Росту.

E Розмноження.

 

 

771 Під час сперматогенезу мейоз відбувається в зоні:

 

A Овуляції.

B Формування.

C *Дозрівання.

D Росту.

E Розмноження.

 

 

772 У процесі поділу клітини ядерна оболонка утворюється в:

 

A *Телофазі мітозу.

B Анафазі мітозу.

C Метафазі мітозу.

D Профазі мітозу.

E Інтерфазі.

 

 

773 У процесі поділу клітини ядерна оболонка розчиняється в:

 

A Телофазі мітозу.

B Анафазі мітозу.

C Метафазі мітозу.

D *Профазі мітозу.

E Інтерфазі.

 

774 Хромосоми найкраще видно в світловому мікроскопі в:

 

A Телофазі мітозу.

B Анафазі мітозу.

C *Метафазі мітозу.

D Профазі мітозу.

E Інтерфазі.

 

775 Вторинна перетяжка хромосоми - це:

 

A Центромера.

B Кінетохорна ділянка.

C Ділянки хромосом, на яких в інтерфазі утворюється ядерце.

D *Ядерцевий організатор.

E Ділянка, до якої приєднуються нитки веретена поділу.

 

 

776 Мейоз, каріокінез - це:

 

A Поділ цитоплазми.

B Поділ ядра клітин, унаслідок чого утворюються генетично ідентичні клітини.

C *Редукційний поділ ядра клітин.

D Непрямий поділ ядра клітин.

E Прямий поділ ядра клітин.

 

 

777 Мітоз, каріокінез - це:

 

A Поділ цитоплазми.

B Поділ ядра клітин, унаслідок чого утворюються генетично неідентичні клітини.

C Редукційний поділ ядра клітин.

D *Непрямий поділ ядра клітин.

E Прямий поділ ядра клітин.

 

778 Ділянки хромосом, до яких приєднуються нитки веретена поділу, називають:

 

A Супутниками.

B Вторинними перетяжками хромосом.

C Плечами хромосом.

D *Кінетохорами.

E Теломерами.

 

 

779 Пахінема - це стадія профази І мейозу, під час якої:

 

A Синтезується ядерна оболонка.

B Гомологічні хромосоми, які були сполучені в біваленти, починають відштовхуватись одна від одної.

C *Хромосоми сполучені у біваленти й мають вигляд товс­тих ниток (тут відбувається кросинговер).

D Гомологічні хромосоми попарно сполучені між собою (тут відбувається кон'югація).

E Хромосоми слабкоспіралізовані, мають вигляд довгих тонких ниток, на них є потовщення - хромомери.

 

 

780 На препараті поперечного зрізу сім'яного канальця видно клітини первинних сперматоцитів. На якому етапі сперматогенезу знахо­дяться клітини?

 

A Овуляції.

B Формування.

C Дозріван­ня.

D *Росту.

E Розмноження.

 

 

781 Внаслідок другого мейотичного поділу в організмі жінки утворюються:

 

A Овогонії

B *Овоцити другого порядку.

C Сперматиди.

D Овоцити першого порядку.

E Яйцеклітина.

 

782 Внаслідок першого мейотичного поділу в організмі жінки утворюються:

 

A Овогонії.

B Овоцити другого порядку.

C Сперматиди.

D *Овоцити першого порядку.

E Яйцеклітина.

 

 

783 Внаслідок другого мейотичного поділу в організмі чоловіка утворюються:

 

A Овогонії.

B Cперматоцити другого порядку.

C *Сперматиди.

D Сперматоцити першого порядку.

E Сперматозоїди.

 

784 Внаслідок першого мейотичного поділу в організмі чоловіка утворюються:

 

A Овогонії.

B *Cперматоцити другого порядку.

C Сперматиди.

D Сперматоцити першого порядку.

E Сперматозоїди.

 

 

785 В організмі людини генетично ідентичними є:

 

A Сперматиди.

B Редукційні (полярні) тільця.

C Овоцити другого порядку.

D Сперматозоїди.

E *Овогонії.

 

 

786 Гаплоїдний набір хромосом містить:

 

A Сперматогоній.

B Овогоній.

C *Зріла статева клітина, що утворилася внаслідок нормаль­ного перебігу мейозу

D Будь-яка незріла статева клітина.

E Будь-яка соматична клітина.

 

 

787 Під час мітозу хромосоми розташовані в екваторіальній площині клітини в:

 

A Анафазі.

B Телофазі.

C Інтерфазі.

D *Метафазі.

E Профазі.

 

 

788 Під час мітотичного циклу хромосоми однохроматидні в:

 

A *Телофазі.

B G2-періоді інтерфази.

C S-періоді інтерфази.

D Метафазі.

E Профазі.

 

 

789 Коли хромосоми перебувають у конденсованому стані, то:

 

A Відбувається самоподвоєння ДНК.

B *Гени не функціонують.

C Відбувається реплікація ДНК.

 

D Кількість хромосом збільшується вдвічі.

E Функціонують усі гени.

 

 

790 У пресинтетичний період мітотичного циклу:

 

A Руйнується ядерна оболонка.

B *Синтезуються ферменти, які забезпечують реплікацію.

C Нічого не синтезується.

D Відбувається реплікація ДНК.

E Білки не синтезуються.

 

 

791 У синтетичний період мітотичного циклу:

 

A Відбувається трансляція.

B Клітина нічого не синтезує.

C Гени не функціонують.

D Відбувається репарація ДНК.

E *Відбувається реплікація ДНК.

 

 

792 Кросинговер відбувається в таких незрілих статевих кліти­нах жінки:

 

A Сперматогоніях.

B Редукційних (полярних) тільцях.

C Овоцитах другого порядку.

D *Овоцитах першого порядку.

E Овогоніях.

 

793 Диплоїдна кількість двохроматидних хромосом знаходить­ся в екваторіальній площині клітини в:

 

A *Метафазі першого мейотичного поділу.

B Телофазі другого мейотичного поділу.

C Телофазі першого мейотичного поділу.

D Метафазі другого мейотичного поділу.

E Анафазі першого мейотичного поділу.

 

 

794 Розходження однохроматидних хромосом до протилежних полюсів клітини, що редукційно ділиться, відбувається в:

 

A *Метафазі другого мейотичного поділу.

B Метафазі першого мейотичного поділу.

C Профазі першого мейотичного поділу.

D Анафазі другого мейотичного поділу.

E Анафазі першого мейотичного поділу.

 

 

795 На препараті подано зріз сім'яного канальця, на якому є сперматиди. Який етап сперматогенезу видно на зрізі?

 

A Овуляції.

B Формування.

C Дозріван­ня.

D *Росту.

E Розмноження.

 

 

796 Після першого мейотичного поділу незрілі статеві кліти­ни жінки містять хромосом:

 

A 2.

B 69.

C 92.

D 46.

E *23.

 

 

797 Поділ материнської клітини на дві генетично ідентичні до­чірні клітини забезпечує:

 

A Мейоз.

B Репарація.

C *Мітоз.

D Трансляція.

E Транскрипція.

 

798 У пресинтетичний період мітотичного циклу відбува­ється:

 

A Реплікація ДНК і процесинг.

B Реплікація ДНК і накопичення енергії.

C Синтез іРНК, білка, ріст клітини, накопичення енергії.

D *Синтез білка і поділ центріоль.

E Реплікація ДНК і синтез білка.

 

799 Спіралізація хромосом має важливе біологічне значення, тому що:

 

A Прискорюються реакції трансляції.

B Уповільнюються реакції транскрипції.

C *Інактивується ДНК.

D Активується ДНК.

E Прискорюються реакції транскрипції.

 

 

800 Каріотип людини визначають, коли клітина знаходиться на стадії:

 

A Телофази.

B Інтерфази.

C Анафази.

D *Метафази.

E Профази.

 

 

801 Найтриваліша фаза мітотичного циклу - це:

 

A *Інтерфаза.

B Телофаза.

C Анафаза.

D Метафаза.

E Профаза.

 

 

802 На препараті поперечного зрізу сім'яного канальця видно фігури мітозу в сперматогоніях. На якому етапі сперматогенезу знахо­дяться клітини?

 

A Овуляції.

B Формування.

C Дозріван­ня.

D Росту.

E *Розмноження.

 

 

803 Які незрілі жіночі статеві клітини мають диплоїдний на­бір хромосом?

 

A Сперматогонії.

B Вторинний полоцит.

C Овоцити другого порядку.

D Первинний полоцит.

E *Овогонії.

 

 

804 Сперматозоїд не має:

 

A Ядро.

B *Жовткові включення.

C Хвіст.

D Шийку.

E Головку.

 

 

805 У яких клітинах жінки відбувається перший мейотичний поділ:

 

A Овоцитах другого порядку.

B Овогоніях.

C Сперматогоніях.

D *Овоцитах першого порядку.

E Сперматоцитах першого порядку.

 

806 Які чоловічі клітини мають диплоїд­ну кількість хромосом?

 

A Овогонії.

B *Cперматоцити першого порядку.

C Сперматозоїди.

D Сперматиди.

E Сперматоцити другого порядку.

 

 

807 На якій стадії гаметогенезу відбуваються перший та дру­гий мейотичні поділи клітини?

 

A Овуляції.

B Росту.

C Формування.

D *Дозрівання.

E Розмноження.

 

 

808 У процесі поділу клітини ядерце зникає в:

 

A Анафазі.

B Телофазі.

C Інтерфазі.

D Метафазі.

E *Профазі.

 

 

809 Біологічне значення мітозу полягає в:

 

A Збільшенні комбінації генів у хромосомах.

B Збільшенні кількості хромосом.

C Редукції кількості хромосом.

D Збільшенні кількості клітин.

E *Рівномірному розподілі генетичного матеріалу між до­чірніми клітинами.

 

 

810 Як називають період між двома поділами клітини?

 

A G1-період.

B Go-період.

C Анафаза.

D Метафаза.

E *Інтерфаза.

 

 

811 У якій фазі мітозу відновлюється ядерна оболонка?

 

A Інтерфаза.

B *Телофаза

C Анафаза.

D Метафаза.

E Профаза.

 

 

812 Де в клітині відбувається транскрипція?

 

A Ендоплазматична сітка.

B РНК.

C Рибосоми.

D *Каріоплазма.

E Цитоплазма.

 

 

813 Яка амінокислота входить до комплексу ініціації під час транскрипції?

 

A Валін.

B Ізолейцин.

C Лейцин.

D Пролін.

E *Метионін.

 

 

814 Первинний транскриптон - це

 

A Промотор.

B тРНК.

C ДНК.

D *zпро-іРНК.

E іРНК.

 

 

815 Як називається синтез про-іРНК на ДНК?

 

A Трансдукція.

B Ренатурація.

C Денатурація.

D Трансляція.

E *Транскрипція.

 

 

816 Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ААА-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

 

A *УАГ-УУУ-ЦГГ-УУА.

B ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

C УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

D ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

E АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

 

817 Процес розпізнавання амінокислот тРНК називають:

 

A Елонгація.

B *Рекогніція.

C Реплікація.

D Репарація.

E Сплайсинг.

 

 

818 Як називаються три нуклеотиди іРНК, що кодують одну амінокислоту?

 

A Кодон-термінатор.

B Стоп-кодон.

C Антикодон.

D *Кодон.

E Код.

 

819 Завдяки якому етапу біосинтезу білка еукаріотична клітина може додатково контролювати процеси утворення білків, регулювати свій метаболізм?

 

A Посттрансляційна модифікація білка.Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 4545. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия