Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 9 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 9 страница


 

A 34 нм.

B 3,4 нм.

C *0,34 нм.

D 10 нм

E 2 нм.

 

 

928 іРНК, що тривалий час накопичується в клітині, зв’язана з спеціальними білками, які „консервують” її, утворює:

 

A Рибосому.

B Поліцистрони.

C Моноцистрони.

D Полісоми.

E *Інформосоми.

 

 

929 Вперше нуклеїнові кислоти були виявлені:

 

A Гарродом А.

B Кріком Ф.

C Уотсоном Дж.

D *Мішером Ф.

E Чаргафом Е.

 

 

930 Назвіть піримідинові азотисті основи:

 

A Гуанін і тимін.

B Гуанін і цитозин.

C *Тимін і цитозин.

D Аденін і гуанін.

E Урацил і аденін..

 

 

931 Назвіть пуринові азотисті основи:

 

A Гуанін і тимін.

B Гуанін і цитозин.

C Тимін і цитозин.

D *Аденін і гуанін.

E Урацил і аденін..

 

 

932 Перевагою молекули ДНК як носія генетичної інформації над РНК є те, що ДНК здатна до:

 

A Процесінгу.

B Трансляції.

C Транскрипції.

D *Реплікації.

E Репарації.

 

 

933 Під час якого періоду клітинного циклу відбувається реплікація:ДНК?

 

A Телофаза.

B Анафаза.

C Метафаза

D Профаза.

E *Інтерфаза

 

934 ДНК знаходиться в:

 

A Комплексі Гольджі.

B Ендоплазматичному ретикулумі.

C *Мітохондріях.

D Рибосомах.

E Лізосомах.

 

935 Коефіцієнт специфічності - це співвідношення:

 

A Т+Г/А+Ц.

B Ц+А/Г+Т.

C Т+А/Г+Ц.

D Г+А/Ц+Т.

E *Г+Ц/А+Т.

 

936 РНК - це:

 

A Фермент.

B Нуклеотид.

C Рибонуклеотид.

D Полісахарид.

E *Нуклеїнова кислота.

 

 

937 ДНК - це:

 

A Фермент.

B Нуклеотид.

C Дезоксирибонуклеотид.

D Полісахарид.

E *Нуклеїнова кислота.

 

938 Яка відстань між двома завершеними витками нуклеотидів у спіралі ДНК?

 

A 34 нм.

B *3,4 нм.

C 0,34 нм.

D 10 нм.

E 2 нм.

 

 

939 Фермент, який забезпечує реплікацію ДНК, називається:

 

A Пептидилтрансфераза.

B РНК-залежна ДНК-полімераза.

C Аміноацил-тРНК-синтетаза.

D ДНК-залежна РНК-полімераза.

E *ДНК-залежна ДНК-полімераза.

 

 

940 Скільки полінуклеотидних ланцюгів має молекула ДНК?

 

A Жодного.

B Чотири.

C Три.

D *Два.

E Один.

 

 

941 Скільки водневих зв'язків утворюється між гуаніном і ци­тозином у молекулі ДНК:

 

A Жодного.

B Чотири.

C *Три.

D Два.

E Один.

 

 

942 Утворення всіх видів РНК у клітині здійснюється:

 

A В клітинному центрі.

B У пероксисомах.

C На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D На рибосомах.

E *В ядрі.

 

 

943 Моноцистронна іРНК:

 

A Сполучається з двома рибосомами.

B Сполучається тільки з однієї рибосомою.

C Не несе інформації про синтез білка.

D Несе інформацію про синтез тільки двох видів білка.

E *Несе інформацію про синтез тільки однієї молекули білка.

 

944 Яким організмам властивий ГЦ-тип ДНК?

 

A Ссавцям.

B Людині.

C * Бактеріям.

D Вищим рослинам.

E Тваринам.

 

 

945 Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

 

A Транскрипція.

B Трансдукція.

C *Трансформація.

D Транскрипція.

E Реплікація.

 

946 Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

 

A Аденозинтрифосфат.

B Цито­зин.

C Тимін.

D Аденін.

E *Урацил.

 

 

947 Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

 

A Транскрипція.

B Трансдукція.

C Трансформація.

D Транскрипція

E Реплікація.

 

 

948 Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

 

A Аденозинтрифосфат.

B Цито­зин.

C Тимін.

D Аденін.

E *Урацил.

 

 

949 Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість аденіну завжди дорівнює кількості такої азотистої основи:

 

A Аденіну.

B Гуаніну.

C Ура­цилу.

D *Тиміну.

E Цитозину.

 

 

950 Скільки пар нуклеотидів утворюють один повний виток подвійної спіралі ДНК?

 

A 100.

B 50.

C 34.

D *10.

E 2.

 

 

951 Яка довжина одного повного витка подвійної спіралі ДНК?

 

A 34 нм.

B *3,4 нм.

C 0,34 нм.

D 10 нм.

E 2 нм.

 

952 Яка довжина одного нуклеотида ДНК?

 

A 34 нм

B 3,4 нм.

C *0,34 нм.

D 10 нм.

E 2 нм.

 

 

953 Який діаметр подвійної спіралі ДНК?

 

A 34 нм.

B 3,4 нм.

C 0,34 нм.

D 10 нм.

E *2 нм.

 

954 Які етапи реплікації ДНК?

 

A Транскрипція, процесинг, елонгація.

B *Ініціація, елонгація, термінація.

C Транскрипція, трансляція, процесинг.

D Транскрипція, трансляція, термінація.

E Транскрипція, трансляція, елонгація.

 

 

955 Вкажіть, які речовини входять одночасно до складу одного нуклеотида:

 

A Азотиста основа, амінокислота, фосфорна кислота.

B *Азотиста основа, пентоза, фосфорна кислота.

C Азотиста основа, гексоза, фосфорна кислота.

D Амінокислота, пентоза, фосфорна кислота.

E Аміногрупа, пентоза, фосфорна кислота.

 

 

956 Скільки гетерохромосом в каріотипі жінки?

 

A 46.

B *44.

C 23.

D 2.

E 1.

 

 

957 Скільки гетерохромосом в каріотипі чоловіка?

 

A 46.

B 44.

C 23.

D *2.

E 1.

 

 

958 В яку фазу клітинного циклу хромосоми найкраще видно під мікроскопом?

 

A Анафаза.

B Телофаза.

C *Метафаза.

D Інтерфаза.

E Профаза.

 

 

959 Скільки тілець Барра мають соматичні клітини здорового чоловіка?

 

A 4.

B *0.

C 3.

D 2.

E 1.

 

 

960 Хромосоми, які мають одне плече та центромеру розміщену на кінці називаються:

 

A Рівноплечові.

B Субметацентричні.

C Акроцентричні.

D Метацентричні.

E *Телоцентричні.

 

 

961 Ділянки ДНК, що є одиницями спадкової інформації, називаються:

 

A Кінетохори.

B * Гени.

C Вторинні перетяжки.

D Центромери.

E Теломери.

 

 

962 Який вид білків з’єднує нуклеосоми між собою у хромосомах?

 

A Н4.

B Н3.

C Н2В.

D Н2А.

E *Н1.

 

 

963 Як називаються частини хромосом, на які їх поділяє первинна перетяжка?

 

A Нуклеосоми.

B *Плечі.

C Вторинні перетяжки.

D Центромери.

E Теломери.

 

964 Який набір хромосом мають сперматозоїди?

 

A Тетраплоїдний.

B Гомологічний.

C Поліплоїдний.

D Диплоїдний.

E *Гаплоїдний.

 

 

965 Яка клітина має гаплоїдний набір хромосом?

 

A Овогоній.

B Сперматогоній.

C *Яйцеклітина.

D Лейкоцит.

E Еритроцит.

 

 

966 Де в еукаріотичній клітині локалізовані хромосоми?

 

A Пластиди.

B Мітохондрії.

C Ядерце.

D Каріолема.

E *Каріоплазма.

 

 

967 Як називається ділянка хромосоми, яку відокремлює вторинна перетяжка?

 

A Нуклеосома.

B Кінетохор.

C *Супутник.

D Центромера.

E Теломера.

 

 

968 Розташування пар хромосом у порядку зменшення їх розмірів - це:

 

A Діаграма.

B *Ідіограма.

C Каріотипування.

D Каріотип.

E Генотип.

 

969 Хромосоми, в яких центромера незначно зміщена від центру та плечі мають різну довжину, називаються:

 

A Рівноплечеві.

B *Субметацентричні.

C Акроцентричні.

D Метацентричні.

E Телоцентричні.

 

 

970 В якій частині еукаріотичної клітини утворюються рибосоми?

 

A Пластиди.

B Мітохондрії.

C *Ядерце.

D ДНК.

E Каріоплазма.

 

 

971 Як називаються структурно ідентичні хромосоми, які в пахітені мейозу попарно кон’югують?

 

A Споріднені.

B *Гомологічні.

C Гетерхромосоми.

D Автосоми.

E Соматичні.

 

 

972 Які види білків утворюють кори у хромосомах?

 

A Інтегральні.

B Периферичні.

C Негістонові.

D *Н2А, Н2В, Н3, Н4.

E Н1, Н2А, Н2В, Н3.

 

 

973 Як називається ділянка хромосоми, в якій локалізований ген?

 

A Кінетохор.

B *Локус.

C Вторинна перетяжка.

D Центромера.

E Теломера.

 

 

974 Який набір хромосом мають лейкоцити?

 

A Тетраплоїдний.

B Гомологічний.

C Поліплоїдний.

D *Диплоїдний.

E Гаплоїдний.

 

 

975 Яка клітина має гаплоїдний набір хромосом?

 

A Еритроцит.

B *Сперматозоїд.

C Лейкоцит.

D Сперматогоній.

E Овогоній.

 

 

976 Як називається сукупність генів певної популяції?

 

A Ідіограма.

B *Генофонд.

C Спадковість.

D Каріотип.

E Геном.

 

977 Як називається ділянка центромери, до якої прикріплюються нитки веретена поділу при мітозі?

 

A Супутник.

B Локус.

C Вторинна перетяжка.

D *Кінетохор.

E Теломера.

 

 

978 У жінки в каріотипі відсутня одна Х-хромосома. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

 

A 4.

B * 0.

C 3.

D 2.

E 1.

 

979 Назвіть генетично активний вид хроматину, що є деспіралізований в інтерфазному ядрі:

 

A Нуклеосома.

B Тільце Барра.

C * Еухроматин.

D Факультативний гетерохроматин.

E Структурний гетерохроматин.

 

 

980 Хромосоми, в яких центромера розміщена по центру та поділяє її на два рівних плеча, називаються:

 

A Нерівноплечові

B Субметацентричні.

C Акроцентричні.

D * Метацентричні.

E Телоцентричні.

 

981 Скільки пар азотистих основ містить лінкерна ДНК у нуклеосомі?

 

A 200.

B 100.

C * 60.

D 20.

E 2.

 

982 Первинні перетяжки хромосом - це:

 

A Супутники.

B Плечі

C Вторинні перетяжки.

D *Центромери.

E Теломери.

 

 

983 Як називається ділянка хромосоми, яка є ядерцевим організатором?

 

A Нуклеосома.

B Локус.

C * Вторинна перетяжка.

D Центромера.

E Теломера.

 

 

984 Який набір хромосом містять гамети?

 

A Тетраплоїдний.

B Гомологічний.

C Поліплоїдний.

D Диплоїдний.

E * Гаплоїдний.

 

 

985 Яка клітина має диплоїдний набір хромосом?

 

A Полоцит.

B Сперматозоїд.

C Яйцеклітина.

D *Лейкоцит.

E Вторинний сперматоцит.

 

 

986 Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?

 

A Ідіограма.

B Генофонд.

C Спадковість.

D Каріотип.

E *Геном.

 

 

987 Як називаються деспіралізовані в інтерфазі ділянки хромосом, що не забарвлюються барвниками, містять гени та транскрибуються?

 

A Нуклеосоми.

B Тільце Барра.

C * Еухроматин.

D Факультативний гетерохроматин.

E Структурний гетерохроматин.

 

 

988 Вкажіть чим утворені нуклеосоми хромосом:

 

A ДНК та РНК.

B Гістоновими та негістоновими білками.

C ДНК.

D Негістоновими білками та ДНК.

E * Гістоновими білками та ДНК.

 

 

989 Хромосоми, в яких центромера розміщена близько до одного з кінців, які мають одне плече дуже довге, а друге дуже коротке, називаються:

 

A Рівноплечові.

B Субметацентричні.

C *Акроцентричні.

D Метацентричні.

E Телоцентричні.

 

 

990 Скільки пар азотистих основ містить нуклеосома у хромосомах?

 

A 400.

B * 200.

C 60.

D 20.

E 2.

 

991 Кінці плеч хромосом - це:

 

A Супутники.

B Первинні перетяжки.

C Вторинні перетяжки.

D Центромери.

E *Теломери.

 

992 Як називається ділянка хромосоми, що поділяє її на два плеча?

 

A Супутник.

B Локус.

C Вторинна перетяжка.

D Центромера.

E Теломера.

 

993 Який набір хромосом мають соматичні клітини?

 

A Тетраплоїдний.

B Гомологічний.

C Поліплоїдний.

D *Диплоїдний.

E Гаплоїдний.

 

994 Яка клітина має диплоїдний набір хромосом?

 

A Полоцит.

B Сперматозоїд.

C Яйцеклітина.

D *Сперматогоній.

E Вторинний овоцит.

 

995 Як називається диплоїдний набір хромосом певного виду?

 

A Гетерохромосоми.

B Генофонд.

C Спадковість.

D Каріотип.

E Геном.

 

 

996 Не мають мембранної будови:

 

A Ядро.

B Пероксисоми.

C Комплекс Гольджі.

D *Рибосоми.

E Пластиди.

 

 

997 Скільки етапів має енергетичний обмін?

 

A 5.

B 4.

C *3.

D 2.

E 1.

 

 

998 Назвіть етап енергетичного обміну, що відбувається в травній системі позаклітинно:

 

A Транскрипція.

B Трансляція.

C Кисневий.

D Безкисневий.

E *Підготовчий.

 

 

999 Що є прикладом дисиміляції?

 

A Транскрипція.

B *Енергетичний обмін.

C Реплікація ДНК.

D Біосинтез білка.

E Фотосинтез.

 

 

1000 У дитини диспепсія (блювота, пронос), відбулося зневоднення орга­нізму. Який розчин потрібно ввести?

 

A Фізіологічний розчин натрію хлориду.

B Розчин вводити не потрібно.

C Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

D Ізотонічний розчин натрію хлориду.

E *Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

 

 

1001 Поверхня однієї з двох клітин створює численні мікровирости цитоплазми, поверхня другої - гладенька. Яка з цих клітин здійснює більш активний ендоцитоз?

 

A З гладкою поверхнею.

B Ендоцитоз неможливий в обох клітинах.

C Ендоцитоз однаково активний в обох клітинах.

D Друга.

E *Перша.

 

 

1002 Прикладом якого транспорту молекул є проходження газів між порожниною альвеол і просвітом кровоносних капілярів при диханні?

 

A Ендоцитоз.

B Екзоцитоз.

C Осмос.

D Полегшена дифузія.

E *Проста дифузія.

 

1003 Що з названого є характерним для периферичних білків біомембран?

 

A Пронизують мембрану наскрізь, рецепторні.

B Білки іонних каналів.

C *Частково занурені в гідрофобний шар ліпідів, білки цитоскелета.

D Міжклітинна взаємодія.

E Синтез АТФ.

 

 

1004 Кількісний склад якої хімічної сполуки визначає ступінь рідинності ліпідного бішару мембран?

 

A Поверхневі білки.

B Інтегральні білки.

C *Холестерин.

D Гліколіпіди.

E Фосфоліпіди.

 

 

1005 Яке із тверджень про структуру ліпідного шару мембран є правильним?

 

A Молекули складаються з інтегральних та поверхневих білків.

B Молекули складаються з двох гідрофільних голівок.

C Молекули складаються з двох гідрофільних голівок і одного гідрофобного хвоста.

D Молекули складаються з гідрофобної голівки та двох гідрофільних хвостів.

E *Молекули складаються з гідрофільної голівки та двох гідрофобних хвостів.

 

1006 Які з перерахованих органел мають двомембранну будову?

 

A Пероксисоми.

B Комплекс Гольджі.

C Клітинний центр.

D *Мітохондрії.

E Лізосоми.

 

 

1007 Як називається кисневий етап енергетичного обміну?

 

A Транскрипція.

B Трансляція.

C Підготовчий.

D Анаеробний.

E *Аеробний.

 

1008 Як називається безкисневий етап енергетичного обміну?

 

A Транскрипція.

B Цикл Кребса.

C Підготовчий.

D *Анаеробний.

E Аеробний.

 

 

1009 Скільки молекул молочної кислоти утворюється при розщепленні одного моля глюкози?

 

A 40.

B 38.

C 36.

D *2.

E 1.

 

1010 Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

 

A *Клітинний центр.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Ендоплазматична сітка.

E Ядро.

 

 

1011 Місце синтезу АТФ у клітині:

 

A Клітинний центр.

B *Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Ендоплазматична сітка.

E Ядро.

 

 

1012 Що відбувається з еритроцитами в гіпертонічному розчині?

 

A Поділ.

B *Плазмоліз.

C Фізіологічний стан.

D Зморщення.

E Набряк.

 

 

1013 Прикладом якого транспорту речовин є процес переміщення газів при диханні між поржниною альвеол легень і просвітом капілярів (аерогематичний бар’єр)?

 

A Піноцитоз.

B Фагоцитоз.

C Осмос.

D Полегшена дифузія.

E *Проста дифузія.

 

 

1014 Прикладом якого транспорту речовин є процес дифузії розчинника через мембрану за концентраційним градієнтом із високої концентрації розчинника у бік з низькою концентрацією?

 

A Піноцитоз.

B Фагоцитоз.

C *Осмос.

D Полегшена дифузія.

E Проста дифузія.

 

 

1015 Назвіть вид міжклітинних контактів при якому ділянки ущільнення між клітинами утворюють механічні зв’язки:

 

A Складний контакт.

B Щілинний контакт.

C *Десмосоми.

D Простий контакт.

1016 E.Синаптичний контакт.

 

 

1017 До функцій глікокаліксу не належить:

 

A Міжклітинні контакти.

B Пристінкове

C Міжклітинна взаємодія.

D Міжклітинне розпізнавання.

E *Синтез АТФ.

 

 

1018 Назвіть хімічний склад біологічних мембран:

 

A РНК, вуглеводи, вода.

B Нуклеїнові кислоти, гістонові білки.

C РНК, ДНК, ліпіди.

D ДНК, білки, вуглеводи.

E *Ліпіди, білки, вуглеводи.

 

 

1019 Як називаються відсіки цитоплазми, на які поділяють вміст клітини мембрани?

 

A Глікокалікс.

B Цитозоль.

C *Компартменти.

D Включення.

E Органели.

 

 

1020 Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному розщепленні одного моля глюкози?

 

A 44.

B 38.

C 36.

D *2.

E 1.

 

 

1021 Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному та аеробному розщепленні одного моля глюкози?

A 44.

B *38.

C 36.

D 2.

E 1.

 

 

1022 Як називається сукупність всіх реакцій розпаду речовин, що відбуваються з виділенням енергії?

 

A Метаболізм.

B Пластичний обмін.

C Анаболізм.

D Асиміляція.

E *Дисиміляція.

 

 

1023 За межами клітини знаходяться іони, концентра­ція яких усередині клітини більша, ніж зовні. Чи можли­вий доступ іонів у клітину? Якщо можливий, то який ме­ханізм цього процесу?

 

A Можливий. Шляхом фагоцитозу.

B Можливий. Шляхом екзоцитозу.

C Можливий. Шляхом піноцитозу.

D Неможливий.

E *Можливий. Шляхом активного транспорту.

 

 

1024 Речовини виводяться з клітини через комплекс Гольджі в результаті з'єднання мембранної структури апарата з зовнішньою мембраною. Вміст такої структу­ри викидається за межі клітини. Як називається цей процес?

 

A Проста дифузія.

B Актив­ний транспорт.

C *Екзоцитоз.

D Ендоцитоз.

E Осмос.

 

1025 Люди нерідко роблять татуїровку - під шкіру вводять фарбу, яка не руйнується в організмі, тому ма­люнок на шкірі залишається на все життя. Які клітини крові виходять із судин і поглинають цю фарбу? Як на­зивається процес поглинання фарби?

 

A Тромбоцити. Піноцитоз.

B Еритроцити. Екзоцитоз.

C Лейкоцити. Екзоцитоз.

D Еритроцити. Фагоцитоз.

E *Лейкоцити. Фагоцитоз

 

 

1026 Прикладом якого транспорту речовин є проходження молекул у клітину за участю білків-переносників за градієнтом концентрації без витрат енергії?

 

A Піноцитоз.

B Ендоцитоз.

C Осмос.

D *Полегшена дифузія.

E Проста дифузія.

 

 

1027 Система внутрішніх мембран розділяє вміст клітини на відсіки, що мають специфічну структуру. Яка це функція біомембран?

 

A Сигнальна.

B *Компартментація клітини.

C Транспортна.

D Захисна.

E Формування гідрофобної зони.

 

 

1028 Що з названого є характерним для інтегральних білків біомембран?

 

A Знаходяться на поверхні мембрани.

B Частково занурені в гідрофобний шар ліпідів, білки цитоскелета.

C Міжклітинна взаємодія.

D *Пронизують мембрану наскрізь, рецепторні.

E Синтез АТФ.

 

 

1029 Які хімічні сполуки беруть участь у рецепторній функції мембрани та утворенні глікокаліксу?

 

A Мікрофіламенти

B Мікротрубочки.

C Холестерин.

D *Гліколіпіди.

E Фосфоліпіди.

 

1030 Які з перерахованих органел одномембранні?

 

A Клітинний центр.

B Рибосоми.

C Пластиди.

D Мітохондрії.

E *Лізосоми.

 

 

1031 Як називається кисневий етап енергетичного обміну?

 

A Анаболізм.

B Гліколіз.

C Підготовчий.

D Анаеробний.

E *Аеробний.

 

 

1032 Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

 

A Гліколіз.

B Енергетичний обмін.

C Катаболізм

D *Асиміляція.

E Дисиміляція.

 

 

1033 Що відбувається з еритроцитами в гіпотонічному розчині?

 

A Аутоліз.

B Плазмоліз.

C Фізіологічний стан.

D Зморщення.

E *Набряк.

 

 

1034 При опіку шкіри людина втрачає велику кількість рідкої частини крові. Який розчин NaCl можна ввести для від­новлення вмісту циркулюючої крові?

 

A Спочатку гіпер-, потім гіпотонічний розчини.

B Розчин вводити не потрібно.

C Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

D Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

E *Ізотонічний розчин натрію хлориду (фізіологічний розчин).

 

 

1035 Процес, при якому внутрішньоклітинні секреторні пухирці зливаються з плазмолемою і їх вміст виводиться з клітини, називається:

 

A Осмос.

B *Екзоцитоз.

C Опосередкований рецепторами ендоцитоз.

D Піноцитоз.

E Фагоцитоз.

 

 

1036 Для якої функції біологічних мембран характерні обмеження цитоплазми від міжклітинного простору, підтримка гомеостазу клітини:

 

A Біосинтетичної.

B Компартментація клітини.

C Транспортної.

D *Захисної.

E Рецепторної.

 

 

1037 Назвіть основні класи ліпідних молекул біологічних мембран:

 

A Фосфоліпіди, негістонові білки, ферменти.

B Нуклеїнові кислоти, гістонові білки, ферменти.

C РНК, ДНК, ліпіди.

D ДНК, білки, фосфоліпіди.

E *Фосфоліпіди, гліколіпіди, холестерин.

 

1038 До функцій глікокаліксу належить:

 

A Піноцитоз.

B Фагоцитоз.

C *Міжклітинна взаємодія.

D Синтез білків.

E Синтез АТФ.

 

 

1039 Як називаються випинання клітинної мембрани в цитоплазму прокаріотичних клітин, на яких синтезується АТФ?

 

A Вакуолі.

B Десмосоми.

C *Мезосоми.

D Мітохондрії.

E Лізосоми.

 

1040 Які з перерахованих органел не мають мембран?

 

A Пластиди.

B Комплекс Гольджі.

C *Клітинний центр.

D Мітохондрії.

E Лізосоми.

 

 

1041 Чому дорівнює загальне збільшення світлового мікроскопа, що має окуляр х10 та об’єктив х40?

 

A х560.

B *х 400.

C х33.

D х56.

E х47.

 

1042 Яке призначення об’єктива світлового мікроскопа:

 

A Будує уявне зменшене обернене зображення.

B Будує уявне збільшене обернене зображення.

C Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

D *Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

E Будує уявне збільшене пряме зображення.

 

 

1043 За допомогою електронного мікроскопа можна вивчати:Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 3162. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия