Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 8 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 8 страница


B Термінація.

C Трансляція.

D *Процесінг.

E Транскрипція.

 

 

820 Який фермент каталізує зшивання екзонних ділянок під час сплайсингу

A Ревертаза.

B *Лігаза.

C Рестриктаза.

D РНК-полімераза.

E ДНК-полімераза.

 

 

821 Яку назву мають ділянки ДНК, що кодують амінокислоти?

 

A Гени регулятори.

B Інтрони.

C *Екзони.

D Рекони.

E Мутони.

 

822 Як називається ділянка ДНК між регулятором і оператором, до якої приєднується РНК-полімераза?

 

A Структурний ген.

B Репресор.

C *Промотор.

D Рекон.

E Мутон.

 

823 Який фермент каталізує вирізання інтронних ділянок під час сплайсингу?

 

A Ревертаза.

B Геліказа.

C *Рестриктаза.

D РНК-полімераза.

E ДНК-полімераза.

 

 

824 Де в клітині відбувається трансляція?

 

A Лізосоми.

B ДНК.

C *Рибосоми.

D Ядро.

E Хромосоми.

 

 

825 Як називається синтез про-іРНК на ДНК?

 

A Рекогніція.

B Ренатурація.

C Процесинг.

D Трансляція.

E *Транскрипція.

 

826 Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГГГ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

 

A УАГ-ААЦ-ТТТ-УУА.

B ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

C *УАГ-ААЦ-ЦЦЦ-УУА.

D ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

E АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

 

 

827 Яка ділянка тРНК взаємодіє із триплетом іРНК під час трансляції?

 

A Зв’язування з рибосомою.

B Приєднання фермента.

C *Антикодон.

D Кодон.

E Транспортна.

 

 

828 Процесинг - це:

 

A Сукупність реакцій, наслідком яких є вирізання екзонів та зшивання екзонів у іРНК.

B Cукупність реакцій, що забезпечують формування чет­вертинної структури білкової молекули.

C Сукупність реакцій, що забезпечують формування тре­тинної структури білкової молекули.

D Сукупність реакцій, що протидіють перетворенню пер­винних продуктів транскрипції і трансляції на функціо­нальні молекули.

E *Сукупність реакцій, наслідком яких є вирізання інтронів та зшивання екзонів у іРНК.

 

 

829 Яка молекула, що утворюється під час транскрипції в еукаріот містить екзони та інтрони?

 

A ДНК-полімераза.

B тРНК.

C рРНК.

D *zпро-іРНК.

E іРНК.

 

 

830 Ділянка молекули ДНК, що містить промотор, послідовність, яка транскрибується, та термінатор, називається:

 

A Транспозон.

B Екзон.

C *Транскриптон.

D Рекон.

E Мутон.

 

 

831 Як називається процес нарощування поліпептидного ланцюга під час транскрипції?

A Посттрансляційні перетворення білка.

 

B Термінація.

C *Елонгація.

D Ініціація.

E Процесінг.

 

 

832 Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

 

A Первинний транскриптон.

B Нонсенс-кодон.

C *Антикодон.

D Кодон.

E Код.

 

 

833 Первинний транскриптон - це

 

A рРНК.

B тРНК.

C ДНК.

D *zпро-іРНК.

E іРНК.

 

834 Як називається синтез білка на і-РНК?

 

A Процесинг.

B Ренатурація.

C Денатурація.

D *Трансляція.

E Транскрипція.

 

 

835 Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ТТТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК:

 

A УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУУ.

B ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

C *УАГ-ААЦ-ЦГГ-ААА.

D ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

E АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

 

 

836 У клітинах еукаріотів, на відміну від прокаріотів, існує особ­ливий тип процесингу:

 

A Дуплікація.

B Делеція.

C Реплікація.

D Репарація.

E *Сплайсинг.

 

837 Де відбуваються посттрансляційні перетворення білків у клітині?

 

A *Комплекс Гольджі.

B Мітохондрії.

C Рибосоми.

D Вакуолі.

E Лізосоми.

 

838 Який з названих етапів не відбувається під час трансляції та утворення просторової структури білка?

 

A Посттрансляційні перетворення білка.

B Термінація.

C *Процесінг.

D Елонгація.

E Ініціація.

 

 

839 Активну рибосому під час трансляції утворюють:

 

A Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми.

B Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, тРНК.

C Велика субодиниця рибосоми, іРНК, тРНК.

D *Мала субодиниця рибосоми, тРНК- метіонін, іРНК, велика субодиниця рибосоми

E Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, іРНК.

 

840 До комплексу ініціації під час транскрипції входять:

 

A Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми.

B Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, тРНК.

C Велика субодиниця рибосоми, іРНК, тРНК.

D *Мала субодиниця рибосоми, тРНК- метіонін, іРНК.

E Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, іРНК.

 

841 Як називаються білки, що виконують каталітичну функцію?

 

A Рецептори.

B *Ферменти.

C Основні.

D Незамінні.

E Замінні.

 

 

842 Що транспортують до рибосоми тРНК?

 

A ДНК-полімеразу.

B РНК-полімеразу.

C іРНК.

D рРНК.

E *Амінокислоти.

 

 

843 Яку назву мають ділянки ДНК, що не кодують амінокислоти?

 

A Транспозони.

B *Інтрони.

C Екзони.

D Рекони.

E Мутони.

 

844 Як називається ділянка ДНК між промотором і термінатором, яка транскрибується?

 

A Транспозон.

B Інтрон.

C *Одиниця транскрипції.

D Рекон.

E Мутон.

 

 

845 Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

 

A Праймер.

B *Стоп-кодон.

C Антикодон.

D Кодон.

E Код.

 

846 Де в клітині відбувається процесинг?

 

A Комплекс Гольджі.

B ДНК.

C Рибосоми.

D *Ядро.

E Хромосоми.

 

 

847 Де в клітині відбувається транскрипція?

 

A Комплекс Гольджі.

B ДНК.

C Рибосоми.

D *Ядро.

E Хромосоми.

 

 

848 Де в клітині відбувається трансляція?

 

A Комплекс Гольджі.

B ДНК.

C *Рибосоми.

D Ядро.

E Хромосоми.

 

 

849 Як називається синтез про-іРНК на ДНК?

 

A Процесинг.

B Ренатурація.

C Денатурація.

D Трансляція.

E *Транскрипція.

 

 

850 Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на комплементарному ланцюгу ДНК:

 

A АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

B УАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

C ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

D УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

E *ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

 

 

851 Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

 

A УАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

B ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

C *УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

D ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

E АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

 

852 Як називаються три нуклеотиди тРНК, що комплементарні кодону іРНК?

 

A Кодон-термінатор.

B Стоп-кодон.

C *Антикодон.

D Кодон.

E Код.

 

853 Процесинг - це:

 

A Cукупність реакцій, що забезпечують формування вторинної структури білкової молекули.

B Cукупність реакцій, що забезпечують формування чет­вертинної структури білкової молекули.

C Сукупність реакцій, що забезпечують формування тре­тинної структури білкової молекули.

D Сукупність реакцій, що протидіють перетворенню пер­винних продуктів транскрипції і трансляції на функціо­нальні молекули.

E *Сукупність реакцій, наслідком яких є перетворення пер­винних продуктів транскрипції на функціональні моле­кули.

 

854 Яку назву мають змістовні ділянки ДНК хромосом?

 

A Транспозони.

B Інтрони.

C *Екзони.

D Рекони.

E Мутони.

 

855 Який фермент каталізує приєднання амінокислот до поліпептидного ланцюга?

 

A Ревертаза.

B Геліказа.

C *Пептидилтрансфераза.

D РНК-полімераза.

E ДНК-полімераза.

 

 

856 Якими зв’язками сполучені амінокислоти в первинній структурі білка?

 

A Фосфодиефірними.

B Гідрофобними.

C Дисульфідними.

D Водневими.

E *Пептидними.

 

 

857 Для індуцибельної системи генної регуляції характерна:

 

A Відсутність індуктора.

B Наявність інтронів.

C Наявність корепресора.

D Зміна активності індуктора.

E *Зміна активності репресора.

 

 

858 Ділянка ДНК, що містить інформацію про синтез одного білка, називається:

 

A *Цистрон.

B Рекон.

C Антикодон.

D Кодон.

E Транспозон.

 

 

859 Мобільний спадковий елемeнт у молекулі ДНК:

 

A Стоп-кодон.

B Рекон.

C Антикодон.

D Кодон.

E *Транспозон.

 

860 Інтенсивність прояву ознаки називається:

 

A Комплементарність.

B *Експресивність.

C Пенетрантність.

D Плейотропія.

E Полігенність.

 

861 Явище, при якому один ген кодує декілька ознак, називається:

 

A Комплементарність.

B Експресивність.

C Пенетрантність.

D *Плейотропія.

E Полігенність.

 

 

862 Де синтезується репресор?

 

A На структурних генах.

B На операторі

C *На гені-регуляторі.

D На рибосомах.

E В ядерці.

 

 

863 Індуктор - це:

 

A Речовина, яка забезпечує синтез структурних генів.

B Речовина, яка забезпечує синтез білка-репресора.

C Речовина, яка має специфічну спорідненість до промо­тора.

D Речовина, яка є наслідком індукції роботи оперона

E *Речовина, яка змінює конформацію білка-репресора.

 

 

864 Білок-репресор потрібен для:

 

A Трансляції.

B Транспортування амінокислот до рибосом.

C Регулювання реплікації ДНК.

D *Регулювання транскрипції структурних генів.

E Регулювання транскрипції регуляторних генів.

 

 

865 Скільки пар нуклеотидів входить до складу рекона?

A 8.

B 6.

C 3.

D 2.

E *1.

 

866 Як називається властивість генетичного коду, при якій кожен нуклеотид входить до складу лише одного триплету?

 

A Специфічність.

B Колінеарність.

C Триплетність.

D *Неперекривність.

E Універсальність.

 

 

867 Специфічність генетичного коду проявляється у тому, що

 

A Генетичний код не перекривається.

B. Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D *Кожен окремий триплет кодує тільки одну певну амінокислоту.

E Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

868 Генетичний код єдиний для всіх організмів, одні і ті ж триплети кодують одні і ті ж амінокислоти в різних організміз. Як називається дана властивість генетичного коду?

 

A Неперекривність.

B Колінеарність.

C Триплетність.

D Виродженість.

E *Універсальність.

 

 

869 Авторами концепції оперона в регуляції генів у прокаріот є:

 

A Морган, Мендель.

B Мак-Клінток.

C Бідл, Морган.

D Йогансен, Мендель.

E *Жакоб, Моно.

 

 

870 Скільки молекул іРНК утворюється на опероні, що має 20 структурних генів?

 

A 90.

B 60.

C *20.

D 1.

E 0.

 

 

871 Транскрипцію лактозного оперону пригнічує:

 

A Лактоза.

B *Активний репресор.

C Комплекс індуктора з активним репресором.

D Активний індуктор.

E Комплекс активного репресора з неактивним репресором.

 

 

872 Хімічна природа репресора в опероні:

 

A ДНК.

B РНК.

C *Білок.

D Вуглевод.

E Ліпід.

 

 

873 Оператор - це:

 

A Ділянка молекули ДНК, що містить структурні гени.

B Ділянка молекули ДНК, до якої приєднується фермент ДНК-залежної РНК-полімерази.

C Ділянка молекули ДНК, яка сигналізує про закінчення транскрипції.

D *Ділянка молекули ДНК, яку впізнають репресори і яка регулює транскрипцію оперонів або окремих генів.

E Ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про структуру репресора.

 

874 Інформативні ділянки структурних генів, що кодують амінокислоти - це:

 

A Кодони-термінатори.

B Рекони.

C Інтрони.

D *Екзони.

E Мутони.

 

 

875 Неінформативні ділянки структурних генів, що не кодують амінокислоти - це:

 

A Цистрони.

B Рекони.

C *Інтрони.

D Екзони.

E Мутони.

 

876 Найменша ділянка цистрона, яка не ділиться шляхом рекомбінації, називається:

 

A Стоп-кодон.

B *Рекон.

C Антикодон.

D Кодон.

E Мутон.

 

 

877 Виберіть неправильне твердження:

 

A Генетичний код не перекривається.

B *Клітина може мати більше поліпептидів, ніж генів, що їх кодують.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D Кожен окремий триплет може кодувати тільки одну амінокислоту.

E Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

878 Послідовність триплетів у молекулі ДНК, що контролює порядок розташування амінокислот у молекулі білка називаються:

 

A Кодон-термінатор.

B Стоп-кодон.

C Антикодон

D Кодон.

E *Генетичний код.

 

879 Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

 

A Унікальність.

B Колінеарність.

C Триплетність.

D *Виродженість.

E Універсальність.

 

 

880 Який вчений запропонував термін “ген” для позначення одиниці спадковостї?

 

A Мендель.

B Мак-Клінток.

C Бідл.

D *Йогансен.

E Мендель.

 

881 Скільки молекул іРНК утворюється на опероні, що має 10 структурних генів?

 

A 90.

B 30.

C *10.

D 1.

E 0.

 

 

882 Оператор, пов'язаний із репресором:

 

A Не впливає на транскрипцію структурних генів.

B *Протидіє синтезу ферментів, інформація про структуру яких закодована в структурних генах.

C Забезпечує синтез ферментів, інформація про структу­ру яких закодована в структурних генах.

D Посилює транскрипцію наступної за оператором ділян­ки ДНК

E Протидіє транскрипції регуляторних генів.

 

 

883 Ділянка ДНК, що містить інформацію про структуру білка-репресора, це:

 

A Термінатор.

B Промотор.

C *Ген-регулятор.

D Опер*тор.

E Оперон.

 

884 Промотор - це:

 

A Послідовність нуклеотидів, у якій міститься інформація про синтез ферментів.

B Послідовність нуклеотидів, яка забезпечує припинення синтезу про-іРНК.

C Послідовність нуклеотидів, у якій міститься інформація про білок-репресор.

D Послідовність нуклеотидів, споріднена з білком-репресором.

E *Послідовність нуклеотидів оперона, до якої приєднується ДНК-залежна РНК-полімераза.

 

 

885 Послідовності нуклеотидів, які схожі на структурні гени, але не транслюються в функціонально активні поліпептиди - це:

 

A Рекони.

B *Псевдогени.

C Інтрони.

D Екзони.

E Мутони.

 

 

886 Найменша ділянка цистрона, зміна якої може спричинити мутацію, називається:

 

A Стоп-кодон.

B Рекон.

C Антикодон.

D Кодон.

E *Мутон.

 

 

887 Виберіть неправильне твердження:

 

A Генетичний код не перективається.

B *Азотиста основа одного кодону може входити до складу іншого кодону.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D Кожен окремий триплет може кодувати тільки одну амінокислоту.

E Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

888 Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

 

A Кодон-репресор.

B *Стоп-кодон.

C Антикодон.

D Кодон.

E Код.

 

 

889 Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюгу. Як називається така властивість генетичного коду?

 

A Надлишковість.

B *Колінеарність.

C Триплетність.

D Виродженість.

E Універсальність.

 

890 Ділянка ДНК, що містить інформацію про структуру білка-репресора, це:

 

A Структурний ген.

B Промотор.

C *Ген-регулятор.

D Оператор.

E Оперон.

 

 

891 Як виявляються гени в клітині?

 

A Каріотипуванням.

B *За присутністю певних білків клітини.

C Під електронним мікроскопом.

D Під світловим мікроскопом в метафазі.

E Під світловим мікроскопом в інтерфазі.

 

 

892 Хто вперше встановив наявність факторів, які здатні переміщуватися по геному (мобільних генів)?

 

A Вінстон

B *Мак-Клінток.

C Бідл.

D Йогансен.

E Мендель.

 

893 Ділянка ДНК, до якої приєднується білок-репресор, це:

 

A Оперон.

B Термінатор.

C Ген-регулятор.

D *Оператор.

E Промотор.

 

 

894 Оперон - це:

 

A Ділянка ДНК, до якої приєднується РНК-полімераза.

B Ділянка ДНК, до якої приєднується білок-репресор.

C *Послідовність нуклеотидів ДНК, представлених промотором, оператором, структурними генами та термінатором.

D Група регуляторних генів, які контролюють утворення кількох молекул про-іРНК.

E Група структурних генів та пов'язаних з ними регулятор­них ділянок, що контролюють утворення про-іРНК.

 

895 Скільки нуклеотидів входить до складу мутона?

 

A 8.

B 6.

C 3.

D *2.

E 1.

 

896 Який фермент каталізує зворотню транскрипцію?

 

A *Ревертаза.

B РНК-залежна ДНК-полімераза.

C Геліказа.

D ДНК-залежна РНК-полімераза.

E Праймаза.

 

 

897 Неперекривність генетичного коду проявляється у тому, що:

 

A Генетичний код не містить розділових знаків.

B *Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D Кожен окремий триплет кодує тільки одну певну амінокислоту.

E Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

898 Виберіть неправильне твердження:

 

A Генетичний код не містить розділових знаків.

B Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D *Кожен окремий триплет може кодувати декілька амінокислот.

E Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

899 Послідовність трьох сусідніх нуклеотидів (триплет) у іРНК, яка кодує певну амінокислоту або початок і кінець трансляції, називається:

 

A Кодон-термінатор.

B Стоп-кодон.

C Антикодон.

D *Кодон.

E Генетичний код.

 

 

900 Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

 

A Неперекривність.

B Колінеарність.

C Триплетність.

D *Виродженість.

E Універсальність.

 

 

901 Антикодон - це:

 

A Нуклеотиди про-іРНК.

B Нуклеотиди рРНК.

C *Нуклеотиди тРНК..

D Нуклеотиди іРНК.

E Нуклеотиди ДНК.

 

902 Утворення всіх видів РНК у клітині здійснюється:

 

A У клітинному центрі.

B У мітохондріях.

C На мембранах ендоплазматичного ретикулуму

D На рибосомах.

E *В ядрі.

 

 

903 Яким організмам властивий АТ-тип ДНК?

 

A Ціанобактеріям.

B Вірусам.

C Бактеріям.

D Грибам.

E *Тваринам.

 

904 Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шліхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта називається:

 

A Процесінг.

B *Кон’югація.

C Реплікація.

D Трансдукція.

E Трансляція.

 

 

905 Який фермент каталізує неексцизійну репарацію ДНК?

 

A *ДНК-фотолігаза.

B РНК-залежна ДНК-полімераза.

C Геліказа.

D ДНК-залежна РНК-полімераза.

E Праймаза.

 

 

906 Який фермент каталізує розрив водневих зв’язків між комплементарними нуклеотидами та розкручування молекули ДНК в процесі реплікації?

 

A Аміноацилтрансфераза.

B РНК-залежна ДНК-полімераза.

C *Геліказа.

D ДНК-залежна РНК-полімераза.

E Праймаза.

 

 

907 Який фермент каталізує полімеризацію блоків РНК у праймері?

 

A Аміноацилтрансфераза.

B РНК-залежна ДНК-полімераза.

C Аміноацил-тРНК-синтетаза.

D ДНК-залежна РНК-полімераза

E *Праймаза.

 

 

908 Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду РНК?

 

A Аденін

B *Тимін.

C Рибоза.

D Урацил.

E Залишок фосфорної кислоти.

 

 

909 Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду ДНК?

 

A Аденін.

B Тимін.

C *Рибоза.

D Дезоксирибоза.

E Залишок фосфорної кислоти.

 

 

910 Сполука азотистої основи і рибози називається

 

A Нуклеїновою кислотою.

B Рибонуклеотидом.

C *Рибонуклеозидом.

D Дезоксирибонуклеозидом.

E Дезоксинуклеотидом.

 

911 Сполука азотистої основи і дезоксирибози називається:

 

A Нуклеїновою кислотою.

B Рибонуклеотидом.

C Рибонуклеозидом.

D *Дезоксирибонуклеозидом.

E Дезоксинуклеотидом.

 

 

912 Якими зв’язками сполучені між собою нуклеотиди в одному полінуклеотидному ланцюгу ДНК:

 

A *Фосфодиефірними.

B Пептидними.

C Дисульфідними.

D Водневими.

E Ковалентними.

 

 

913 Якими зв’язками сполучені між собою два полінуклеотидні ланцюги ДНК:

 

A Фосфодиефірними.

B Пептидними.

C Дисульфідними

D Водневими.

E Ковалентними.

 

 

914 Який біополімер складається з двох полінуклеотидних ланцюгів:

 

A Фосфоліпід.

B Полісахарид.

C *ДНК

D РНК

E Поліпептид.

 

 

915 Що є мономером ДНК?

 

A Фосфорна кислота.

B ДНК-полімераза.

C Дезоксирибоза.

D Амінокислота.

E *Нуклеотид.

 

916 Що є мономером РНК?

 

A Фосфорна кислота.

B РНК-полімераза.

C *Нуклеотид.

D Амінокислота.

E Рибоза.

 

917 Утворення всіх рРНК у клітині здійснюється:

 

A У комплексі Гольджі.

B У каріоплазмі.

C На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D На рибосомах.

E *В ядерці.

 

 

918 Віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх. Як називається це явище:

 

A Транскрипція.

B Кон’югація.

C *Трансдукція.

D Трансформація.

E Реплікація.

 

919 Який тип організації структури РНК утворюється під час транскрипції:

 

A Поліцистронна.

B Четвертинна.

C Третинна.

D Вторинна.

E *Первинна

 

920 Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном у молекулі ДНК?

 

A П’ять.

B Чотири.

C *Три.

D Два.

E Один

 

921 Скільки водневих зв'язків утворюється між тиміном і аденіном у молекулі ДНК?

 

A П’ять.

B Чотири.

C Три.

D *Два.

E Один.

 

922 Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

 

A Гуанін.

B Цито­зин.

C Тимін.

D Аденін.

E *Урацил.

 

 

923 Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A Дезоксирибози.

B Гуаніну.

C Ура­цилу.

D *Аденіну.

E Цитозину.

 

 

924 Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A Дезоксирибози.

B Аденіну.

C Ура­цилу.

D Тиміну.

E *Цитозину.

 

925 Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A Дезоксирибози.

B Гуаніну.

C Ура­цилу.

D *Тиміну.

E Цитозину.

 

926 Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A Дезоксирибози.

B *Гуаніну.

C Ура­цилу.

D Тиміну.

E Аденіну.

 

 

927 Яка відстань між сусідніми азотистими основами в полінуклеотидному ланцюгу ДНК?Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 5334. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия