Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 11 страница
B. * Гранулярної ЕПС.

C. Агранулярної ЕПС.

D. Комплексу Гольджі.

E. Лізосом.

33. Утворення нових молекул і структур на основі інформації, закладеної в послідовності нуклеотидів ДНК лежить в основі:

A. Подразливості.

B. Метаболізму.

C. * Самооновлення.

D. Саморегуляції.

E. Мінливості.

34. Утворення нових молекул і структур на основі інформації, закладеної в послідовності нуклеотидів ДНК лежить в основі:

A. Подразливості.

B. Метаболізму.

C. * Самооновлення.

D. Саморегуляції.

E. Мінливості.

35. Частина поля зору світлового мікроскопа освітлена добре, а частина затемнена, якщо:

A. Забруднені лінзи об'єктива.

B. Забруднені лінзи окуляра.

C. Забруднене предметне скло.

D. * Об'єктив не зайняв фіксованого положення в гнізді револьверного диска.

E. Відсутній окуляр.

36. Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має збільшення окуляр х7 та об'єктив х40?

A. х47.

B. х56.

C. х33.

D. * х280.

E. х380.

37. Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має окуляр х7 та об'єктив х90?

A. х47.

B. х56.

C. х33.

D. х14.

E. * х630.

38. Що відбувається з еритроцитами в гіпотонічному розчині?

A. * Набряк.

B. Зморщення.

C. Фізіологічний стан.

D. Плазмоліз.

E. Аутоліз.

39. Як називається сукупність всіх реакцій розпаду речовин, що відбуваються з виділенням енергії?

A. * Дисиміляція.

B. Асиміляція.

C. Анаболізм.

D. Пластичний обмін.

E. Метаболізм.

40. Як називаються випинання клітинної мембрани в цитоплазму прокаріотичних клітин, на яких синтезується АТФ?

A. Лізосоми.

B. * Мезосоми.

C. Мітохондрії.

D. Десмосоми.

E. Кристи

41. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: внаслідок об'єднання … відновлюється диплоїдне число хромосом.

A. * Гаплоїдних наборів хромосом

B. Диплоїдних наборів хромосом

C. Триплоїдних наборів хромосом

D. Поліплоїдних наборів хромосом

E. Тетраплоїдних наборів хромосом

42. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: у результаті поєднання спадкових особливостей двох організмів … .

A. * у нащадків утворюються нові ознаки

B. нащадки є точними копіями батьків

C. відбувається злиття ядер

D. відбувається фрагментація ядра

E. нащадки є точними копіями одного з батьків

43. Біспіраль материнської молекули ДНК поділяється на 2 ланцюги, кожен з яких слугують матрицею для синтезу нового ланцюга … .

A. * За принципом комплементарності

B. За принципом валентності

C. За принципом еквівалентності

D. За принципом паралельності ланцюгів

E. За принципом Оказакі

44. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

A. Реплікація.

B. Транскрипція.

C. * Трансформація.

D. Трансдукція.

E. Транскрипція.

45. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої азотистої основи:

A. Цитозину.

B. * Тиміну.

C. Урацилу.

D. Гуаніну.

E. Аденіну.

46. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

A. Цитозину.

B. * Тиміну.

C. Урацилу.

D. Гуаніну.

E. Дезоксирибози.

47. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

A. Цитозину.

B. * немає правильної відповіді

C. Урацилу.

D. Гуаніну.

E. Дезоксирибози.

48. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

A. * Цитозину.

B. Тиміну.

C. Урацилу.

D. Аденіну.

E. Дезоксирибози.

49. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

A. * немає правильної відповіді

B. Тиміну.

C. Урацилу.

D. Аденіну.

E. Дезоксирибози.

50. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

A. Цитозину.

B. * Аденіну.

C. Урацилу.

D. Гуаніну.

E. Дезоксирибози.

51. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

A. Цитозину.

B. * немає правильної відповіді

C. Урацилу.

D. Гуаніну.

E. Дезоксирибози.

52. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

A. Аденіну.

B. Тиміну.

C. Урацилу.

D. * Гуаніну.

E. Дезоксирибози.

53. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

A. Аденіну.

B. Тиміну.

C. Урацилу.

D. * немає правильної відповіді

E. Дезоксирибози.

54. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість аденіну і гуаніну дорівнює:

A. * Кількості тиміну і цитозину

B. Кількості аденіну і гуаніну

C. Кількості тиміну і гуаніну

D. Кількості аденіну і цитозину

E. Кількості гуаніну і тиміну

55. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість аденіну дорівнює:

A. * Кількості тиміну

B. Кількості гуаніну

C. Кількості цитозину

D. Кількості урацилу

E. Всі відповіді вірні

56. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість гуаніну дорівнює:

A. * Кількості цитозину

B. Кількості тиміну

C. Кількості урацилу

D. Кількості аденіну

E. Всі відповіді вірні

57. іРНК, що тривалий час накопичується в клітині, зв'язана з спеціальними білками, які "консервують" її, утворює:

A. * Інформосоми.

B. Полісоми.

C. Моноцистрони.

D. Поліцистрони.

E. Рибосому.

58. Назвіть вид міжклітинних контактів при якому ділянки ущільнення між клітинами утворюють механічні зв'язки:

A. Синаптичний контакт.

B. Простий контакт.

C. * Десмосоми.

D. Щілинний контакт.

E. Складний контакт.

59. Перевагою молекули ДНК як носія генетичної інформації над РНК є те, що ДНК здатна до:

A. Репарації.

B. * Реплікації.

C. Транскрипції.

D. Трансляції.

E. Процесінгу.

60. Поверхня однієї з двох клітин створює численні мікровирости цитоплазми, поверхня другої - гладенька. Яка з цих клітин здійснює більш активний ендоцитоз?

A. * Перша.

B. Друга.

C. Ендоцитоз однаково активний в обох клітинах.

D. Ендоцитоз неможливий в обох клітинах.

E. З гладкою поверхнею.

61. При овогенезі в період дозрівання з первинних овоцитів розвиваються:

A. * Вторинні овоцити і первинні полоцити

B. Первинні овоцити і первинні полоцити

C. Первинні полоцити

D. Яйцеклітина

E. Вторинні овоцити

62. При сперматогенезі в зоні дозрівання з вторинного сперматоцита розвиваються:

A. * Сперматиди

B. Вторинні сперматоцити

C. Первинні сперматоцити

D. Сперматогонії

E. Сперматозоони

63. При сперматогенезі в зоні дозрівання з первинного сперматоцита розвиваються:

A. * Вторинні сперматоцити

B. Первинні сперматоцити

C. Сперматозоони

D. Сперматогонії

E. Сперматозоїди

64. При сперматогенезі в зоні дозрівання з сперматидів розвиваються:

A. * Сперматозоони

B. Сперматогонії

C. Сперматиди

D. Вторинні сперматоцити

E. Первинні сперматоцити

65. При сперматогенезі в зоні росту розвиваються:

A. * Первинні сперматоцити

B. Вторинні сперматоцити

C. Сперматозоони

D. Сперматогонії

E. Сперматозоїди

66. При сперматогенезі зона розмноження утворена:

A. * Сперматогоніями

B. Первинними сперматоцитами

C. Вторинними сперматоцитами

D. Сперматозоонами

E. Сперматозоїдами

67. Прикладом якого транспорту молекул є проходження газів між порожниною альвеол і просвітом кровоносних капілярів при диханні?

A. * Проста дифузія.

B. Полегшена дифузія.

C. Осмос.

D. Екзоцитоз.

E. Ендоцитоз.

68. Прикладом якого транспорту речовин є процес дифузії розчинника через мембрану за концентраційним градієнтом із високої концентрації розчинника у бік з низькою концентрацією?

A. Проста дифузія.

B. Полегшена дифузія.

C. * Осмос.

D. Фагоцитоз.

E. Піноцитоз.

69. Прикладом якого транспорту речовин є процес переміщення газів при диханні між поржниною альвеол легень і просвітом капілярів (аерогематичний бар'єр)?

A. * Проста дифузія.

B. Полегшена дифузія.

C. Осмос.

D. Фагоцитоз.

E. Піноцитоз.

70. У дитини диспепсія (блювота, пронос), відбулося зневоднення організму. Який розчин потрібно ввести?

A. Ізотонічний розчин натрію хлориду.

B. * Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

C. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

D. Розчин вводити не потрібно.

E. Фізіологічний розчин натрію хлориду.

71. У жінки в каріотипі відсутня одна Х-хромосома. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. * 0.

E. 4.

72. У жінки в каріотипі є три Х-хромосоми. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

A. 1.

B. * 2.

C. 3.

D. 0.

E. 4.

73. Хромосоми, в яких центромера незначно зміщена від центру та плечі мають різну довжину, називаються:

A. Телоцентричні.

B. Метацентричні.

C. Акроцентричні.

D. * Субметацентричні.

E. Рівноплечеві.

74. Хромосоми, в яких центромера розміщена близько до одного з кінців, одне плече дуже довге, а друге дуже коротке називаються:

A. Телоцентричні.

B. Метацентричні.

C. * Акроцентричні.

D. Субметацентричні.

E. Рівноплечові.

75. Хромосоми, в яких центромера розміщена по центру та поділяє її на два рівних плеча, називаються:

A. Телоцентричні.

B. * Метацентричні.

C. Акроцентричні.

D. Субметацентричні.

E. Нерівноплечові.

76. Як називаються структурно ідентичні хромосоми, які в пахітені мейозу попарно кон'югують?

A. Соматичні.

B. Автосоми.

C. Гетерхромосоми.

D. * Гомологічні.

E. Споріднені.

77. Біологічна інформація зберігається в ….. структурі ДНК в такій формі, що може точно копіюватися і передаватися наступним клітинам.

A. * Генах

B. Білках

C. Клітинах

D. Організмі

E. Цитоплазмі

78. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з тиміном іншого ланцюга.

A. * Аденін

B. Гуанін

C. Тимін

D. Урацил

E. Цитозин

79. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з тиміном іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Гуанін

C. Тимін

D. Урацил

E. Цитозин

80. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з аденіном іншого ланцюга.

A. * Тимін

B. Гуанін

C. Аденін

D. Урацил

E. Цитозин

81. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з аденіном іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Гуанін

C. Аденін

D. Урацил

E. Цитозин

82. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з цитозином іншого ланцюга.

A. * Гуанін

B. Аденін

C. Урацил

D. Цитозин

E. Тимін

83. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з цитозином іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Аденін

C. Урацил

D. Цитозин

E. Тимін

84. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з гуаніном іншого ланцюга.

A. * Цитозин

B. Аденін

C. Урацил

D. Гуанін

E. Тимін

85. В будові молекули ДНК … одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з гуаніном іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Аденін

C. Урацил

D. Гуанін

E. Тимін

86. В будові молекули ДНК аденін одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Тиміном

B. Гуаніном

C. Аденіном

D. Урацилом

E. Цитозином

87. В будові молекули ДНК аденін одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Гуаніном

C. Аденіном

D. Урацилом

E. Цитозином

88. В будові молекули ДНК гуанін одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Цитозином

B. Аденіном

C. Урацилом

D. Гуаніном

E. Тиміном

89. В будові молекули ДНК гуанін одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Аденіном

C. Урацилом

D. Гуаніном

E. Тиміном

90. В будові молекули ДНК тимін одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Аденіном

B. Гуаніном

C. Тиміном

D. Урацилом

E. Цитозином

91. В будові молекули ДНК тимін одного ланцюга з'єднується двома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Гуаніном

C. Тиміном

D. Урацилом

E. Цитозином

92. В будові молекули ДНК цитозин одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Гуаніном

B. Аденіном

C. Урацилом

D. Цитозином

E. Тиміном

93. В будові молекули ДНК цитозин одного ланцюга з'єднується трьома водневими зв'язками з … іншого ланцюга.

A. * Немає правильної відповіді

B. Аденіном

C. Урацилом

D. Цитозином

E. Тиміном

94. Віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх. Як називається це явище:

A. Реплікація.

B. Трансформація.

C. * Трансдукція.

D. Кон'югація.

E. Транскрипція.

95. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей - це:

A. * трансформація

B. трансдукція

C. кон'югація

D. делеція

E. трансляція

96. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей - це:

A. * немає правильної відповіді

B. трансдукція

C. кон'югація

D. делеція

E. трансляція

97. Властивість, що зумовлює відповідність між послідовностями триплетів нуклеотидів нуклеїнових кислот і амінокислот поліпептидних ланцюгів - це:

A. * Колінеарність

B. Пенентрантність

C. Експресивність

D. Транслокація

E. Комплементарність

98. Властивість, що зумовлює відповідність між послідовностями триплетів нуклеотидів нуклеїнових кислот і амінокислот поліпептидних ланцюгів - це:

A. * Немає правильної відповіді

B. Пенентрантність

C. Експресивність

D. Транслокація

E. Комплементарність

99. Генетичний код єдиний для всіх організмів, одні і ті ж триплети кодують одні і ті ж амінокислоти в різних організміз. Як називається дана властивість генетичного коду?

A. * Універсальність.

B. Виродженість.

C. Триплетність.

D. Колінеарність.

E. Неперекривність.

100. Два довгі антипаралельні полімерні ланцюги, що складаються із дезоксирибонуклеотидів, міцно з'єднані між собою … .

A. * Немає правильної відповіді

B. Пептидними зв'язками

C. Поліпептидними зв'язками

D. Макроергічними зв'язками

E. Вуглеводневими зв'язками

101. Два довгі полімерні ланцюги, що складаються з мономерів дезоксирибонуклеотидів, тісно з'єднаних між собою - це:

A. * Молекула ДНК

B. Молекула РНК

C. Молекула білка

D. Молекула АТФ

E. Молекула тРНК

102. Два довгі полімерні ланцюги, що складаються з мономерів дезоксирибонуклеотидів, тісно з'єднаних між собою - це:

A. * немає правильної відповіді

B. Молекула РНК

C. Молекула білка

D. Молекула АТФ

E. Молекула тРНК

103. Два полінуклеотидні ланцюги ДНК не є ідентичними, але вони є … один одному.

A. * Комплементарними

B. Ідентичними

C. Рівнозначними

D. Пірамідиновими

E. Пуриновими

104. Два полінуклеотидні ланцюги ДНК не є ідентичними, але вони є … один одному.

A. * Всі відповіді вірні

B. Ідентичними

C. Рівнозначними

D. Пірамідиновими

E. Пуриновими

105. Мобільні генетичні елементи забезпечують підвищений синтез РНК і виконують наступні функції:

A. * Всі відповіді вірні

B. Є важливим фактором біологічної еволюції

C. Утворюють новий генетичний матеріал, який може використовуватися для формування нових генів

D. Впливають на мінливість організму

E. Порушують роботу генетичного апарату, що призводить до утворення ракових клітин

106. Нитки ….. з'єднуються водневими зв'язками між азотистими основами двох ланцюгів і утворюють подвійну спіраль.

A. * ДНК

B. АТФ

C. тРНК

D. РНК

E. білка

107. Нитки ….. з'єднуються водневими зв'язками між азотистими основами двох ланцюгів і утворюють подвійну спіраль.

A. * немає правильної відповіді

B. АТФ

C. тРНК

D. РНК

E. білка

108. Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шляхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта - це:

A. * кон'югація

B. трансформація

C. трансдукція

D. делеція

E. трансляція

109. Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шляхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта - це:

A. * немає правильної відповіді

B. трансформація

C. трансдукція

D. делеція

E. трансляція

110. Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шліхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта називається:

A. Трансляція.

B. Трансдукція.

C. Реплікація.

D. * Кон'югація.

E. Процесінг.

111. ?Послідовність нуклеотидів у ДНК, яка обумовлює певну функцію в організмі або забезпечує транскрипцію іншого гена - це:

A. * Ген

B. Геном

C. Генотип

D. Генофонд

E. Фенотип

112. Послідовність нуклеотидів у ДНК, яка обумовлює певну функцію в організмі або забезпечує транскрипцію іншого гена - це:

A. * Немає правильної відповіді

B. Геном

C. Генотип

D. Генофонд

E. Фенотип

113. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюгу. Як називається така властивість генетичного коду?

A. Універсальність.

B. Виродженість.

C. Триплетність.

D. * Колінеарність.

E. Надлишковість.

114. Послідовність триплетів у молекулі ДНК, що контролює порядок розташування амінокислот у молекулі білка називаються:

A. * Генетичний код.

B. Кодон.

C. Антикодон.

D. Стоп-кодон.

E. Кодон-термінатор.

115. Послідовність трьох сусідніх нуклеотидів (триплет) у іРНК, яка кодує певну амінокислоту або початок і кінець трансляції, називається:

A. Генетичний код.

B. * Кодон.

C. Антикодон.

D. Стоп-кодон.

E. Кодон-термінатор.

116. Послідовності нуклеотидів, які схожі на структурні гени, але не транслюються в функціонально активні поліпептиди - це:

A. Мутони.

B. Екзони.

C. Інтрони.

D. * Псевдогени.

E. Рекони.

117. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГГГ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

A. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

B. ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

C. * УАГ-ААЦ-ЦЦЦ-УУА.

D. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

E. УАГ-ААЦ-ТТТ-УУА.

118. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

A. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

B. ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

C. * УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

D. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

E. УАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

119. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на комплементарному ланцюгу ДНК:

A. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

B. * ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

C. УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

D. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

E. УАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

120. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ТТТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК:

A. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

B. ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

C. * УАГ-ААЦ-ЦГГ-ААА.

D. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

E. УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУУ.

121. Явище, коли віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх - це:

A. * трансдукція

B. трансформація

C. кон'югація

D. делеція

E. трансляція

122. Явище, коли віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх - це:

A. * немає правильної відповіді

B. трансформація

C. кон'югація

D. делеція

E. трансляція

123. Явище, при якому один ген кодує декілька ознак, називається:

A. Полігенність.

B. * Плейотропія.

C. Пенетрантність.

D. Експресивність.

E. Комплементарність.

124. Як називається властивість генетичного коду, при якій кожен нуклеотид входить до складу лише одного триплету?

A. Універсальність.

B. * Неперекривність.

C. Триплетність.

D. Колінеарність.

E. Специфічність.

125. Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

A. Універсальність.

B. * Виродженість.

C. Триплетність.

D. Колінеарність.

E. Неперекривність.

126. Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

A. Універсальність.

B. * Виродженість.

C. Триплетність.

D. Колінеарність.

E. Унікальність.

127. Який з названих етапів не відбувається під час трансляції та утворення просторової структури білка?

A. Ініціація.

B. Елонгація.

C. * Процесінг.

D. Термінація.

E. Посттрансляційні перетворення білка.

128. Який фермент каталізує розрив водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами та розкручування молекули ДНК в процесі реплікації?

A. Праймаза.

B. ДНК-залежна РНК-полімераза.

C. * Геліказа.

D. РНК-залежна ДНК-полімераза.

E. Аміноацилтрансфераза.

Тестові питання до рисунків. Модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини

1. Вкажіть, яка ідіограма зображена на рисунку? рис.fig.1.

A. ідіограма нормальної жінки;

B. *ідіограма нормального чоловіка;

C. ідіограма хворого на синдром Дауна;

D. ідіограма хворого на синдром Патау;

E. немає правильної відповіді.

 

2. Розглянувши зображення клітин цибулі вкажіть, яку фазу мітозу зображено під №1? рис.fig.4.

A. *інтерфаза;

B. профаза;

C. метафаза;

D. анафаза;

E. телофаза.

3. Розглянувши зображення клітин цибулі вкажіть, яку фазу мітозу зображено під №2? рис.fig.4.

A. інтерфаза;

B. *профаза;

C. метафаза;

D. анафаза;

E. телофаза.

4. Розглянувши зображення клітин цибулі вкажіть, яку фазу мітозу зображено під №3? рис.fig.4.

A. інтерфаза;

B. профаза;

C. *метафаза;

D. анафаза;

E. телофаза.

5. Розглянувши зображення клітин цибулі вкажіть, яку фазу мітозу зображено на рис.fig.4. під номером 4?

A. інтерфаза;

B. профаза;

C. метафаза;

D. *анафаза;

E. телофаза.

6. Розглянувши зображення клітин цибулі вкажіть, яку фазу мітозу зображено під №5? рис.fig.4.

A. інтерфаза;

B. профаза;

C. метафаза;

D. анафаза;

E. *телофаза.

7. Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №1 рис.fig.2.

A. *акросома

B. центральне кільце

C. хвіст

D. ядро

E. центросома

8. Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №2? рис.fig.2.

A. *голівка;

B. центральне кільце;

C. хвіст;

D. мітохондріальна спіраль;

E. центросома.

9. Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №3? рис.fig.2.

A. *ядро;

B. мітохондріальна спіраль;

C. хвіст;

D. осьова нитка;

E. центросома.

10.Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №4? рис.fig.2.

A. ядро;

B. мітохондріальна спіраль;

C. хвіст;

D. осьова нитка;

E. *центросома.

11.Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №5? рис.fig.2.

A. ядро;

B. мітохондріальна спіраль;

C. хвіст;

D. осьова нитка;

E. *шийка.

12.Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №6? рис.fig.2.

A. ядро;

B. *мітохондріальна спіраль;

C. хвіст;

D. осьова нитка;

E. шийка.

13.Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №7? рис.fig.2.

A. ядро;

B. мітохондріальна спіраль;

C. хвіст;

D. *осьова нитка;

E. шийка.

14.Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №8? рис.fig.2.

A. ядро;

B. мітохондріальна спіраль;

C. хвіст;

D. *центральне кільце;

E. шийка.

15.Розглянувши будову сперматозоїда вкажіть, що зображено під №9? рис.fig.2.

A. ядро;

B. мітохондріальна спіраль;

C. *хвіст;

D. центральне кільце;

E. шийка.

16.Розглянувши будову хромосоми вкажіть, що зображено під №1? рис.fig.3.

A. *велике плече;

B. мале плече;

C. центромера;

D. вторинна переяжка (ядерцевий організатор);

E. супутник.

17.Розглянувши будову хромосоми вкажіть, що зображено під №2? рис.fig.3.

A. велике плече;

B. *мале плече;

C. центромера;

D. вторинна переяжка (ядерцевий організатор);

E. супутник.

18.Розглянувши будову хромосоми вкажіть, що зображено під №3? рис.fig.3.

A. велике плече;

B. мале плече;

C. *центромера;

D. вторинна переяжка (ядерцевий організатор);

E. супутник.

19.Розглянувши будову хромосоми вкажіть, що зображено під №4? рис.fig.3.

A. велике плече;

B. мале плече;

C. центромера;

D. *вторинна переяжка (ядерцевий організатор);

E. супутник.

20.Розглянувши будову хромосоми вкажіть, що зображено під №5? рис.fig.3.

A. велике плече;

B. мале плече;

C. центромера;

D. вторинна переяжка (ядерцевий організатор);

E. *супутник.

21.Розглянувши будову хромосоми вкажіть, що зображено під №6? рис.fig.3.

A. *хроматида;

B. мале плече;

C. центромера;

D. вторинна переяжка (ядерцевий організатор);

E. супутник.

22.Який процес зображено на малюнку? рис.fig.6.

A. *мітоз;

B. амітоз;

C. ендомітоз;

D. мейоз;

E. немає правильної відповіді.

23.Розглянувши малюнок вкажіть, яку фазу мітозу зображено під №1? рис.fig.6.

A. *інтерфаза;Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 1132. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.073 сек.) русская версия | украинская версия