Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 5 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 5 страница


479Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Дія гена специфічна, тому що ген може кодувати тільки одну амінокислотну послідовність і регулює синтез одного конкретного білка

C Деякі гени мають таку властивість як плейотропність дії, визначають розвиток кількох ознак

D Дозованість дії гена залежить від інтенсивності прояву ознаки

E Клітина, орган або організм мають багато ознак, які складаються із взаємодії багатьох генів – це полігенні ознаки

480Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Дія гена специфічна, тому що ген може кодувати тільки одну амінокислотну послідовність і регулює синтез одного конкретного білка

C Деякі гени мають таку властивість як плейотропність дії, визначають розвиток кількох ознак

D Дозованість дії гена залежить від кількості певного алеля

E Клітина, орган або організм мають багато ознак, які складаються із взаємодії багатьох генів – це полігенні ознаки

481Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Дія гена специфічна, тому що ген може кодувати тільки одну амінокислотну послідовність і регулює синтез одного конкретного білка

C Деякі гени мають таку властивість як плейотропність дії, визначають розвиток кількох ознак

D Дозованість дії гена залежить від інтенсивності прояву ознаки і від кількості певного алеля

E На активність гена може впливати внутрішнє і зовнішнє середовище

482Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Дія гена специфічна, тому що ген може кодувати тільки одну амінокислотну послідовність і регулює синтез одного конкретного білка

C Деякі гени мають таку властивість як плейотропність дії, визначають розвиток кількох ознак

D Дозованість дії гена залежить від інтенсивності прояву ознаки і від кількості певного алеля

E На активність гена може впливати внутрішнє середовище

483Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Дія гена специфічна, тому що ген може кодувати тільки одну амінокислотну послідовність і регулює синтез одного конкретного білка

C Деякі гени мають таку властивість як плейотропність дії, визначають розвиток кількох ознак

D Дозованість дії гена залежить від інтенсивності прояву ознаки і від кількості певного алеля

E На активність гена може впливати зовнішнє середовище

484Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Конститутивні гени – це гени, що постійно експресуються, тому що білки, які ними кодуються, необхідні для постійної клітинної діяльності

C Деякі гени мають таку властивість як плейотропність дії, визначають розвиток кількох ознак

D Дозованість дії гена залежить від інтенсивності прояву ознаки і від кількості певного алеля

E На активність гена може впливати внутрішнє і зовнішнє середовище

485Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Конститутивні гени – це гени, що постійно експресуються, тому що білки, які ними кодуються, необхідні для постійної клітинної діяльності

C Неконститутивні гени – це гени неактивні, але вони експресуються тільки тоді, коли білок, який вони кодують, потрібний клітині

D Дозованість дії гена залежить від інтенсивності прояву ознаки і від кількості певного алеля

E На активність гена може впливати внутрішнє і зовнішнє середовище

486Функціональні характеристики генів:

A * Всі відповіді вірні

B Конститутивні гени – це гени, що постійно експресуються, тому що білки, які ними кодуються, необхідні для постійної клітинної діяльності

C Неконститутивні гени – це гени неактивні, але вони експресуються тільки тоді, коли білок, який вони кодують, потрібний клітині

D Сегменти ДНК можуть бути також класифіковані за допомогою процесів, у яких вони беруть участь цистрон, мутон, рекон, транспозон

E На активність гена може впливати внутрішнє і зовнішнє середовище

487Хімічна природа репресора в опероні:

A Вуглевод.

B Ліпід.

C * Білок.

D РНК.

E ДНК.

488Хто вперше встановив наявність факторів, які здатні переміщуватися по геному (мобільних генів)?

A Мендель.

B Йогансен.

C Бідл.

D * Мак-Клінток.

E Мендель.

489Що є мономером ДНК?

A * Нуклеотид.

B Амінокислота.

C Дезоксирибоза.

D ДНК-полімераза.

E Фосфорна кислота.

490Що є мономером РНК?

A Рибоза.

B Амінокислота.

C * Нуклеотид.

D РНК-полімераза.

E Фосфорна кислота.

491Що транспортують до рибосоми тРНК?

A * Амінокислоти.

B рРНК.

C іРНК.

D РНК-полімеразу.

E ДНК-полімеразу.

492Як виявляються гени в клітині?

A Під світловим мікроскопом в інтерфазі.

B Під світловим мікроскопом в метафазі.

C Під електронним мікроскопом.

D * За присутністю певних білків клітини.

E Каріотипуванням.

493Як називається ділянка ДНК між промотором і термінатором, яка транскрибується?

A Мутон.

B Рекон.

C * Одиниця транскрипції.

D Інтрон.

E Транспозон.

494Як називається ділянка ДНК між регулятором і оператором, до якої приєднується РНК-полімераза?

A Мутон.

B Рекон.

C * Промотор.

D Репресор.

E Структурний ген.

495Як називається процес нарощування поліпептидного ланцюга під час транскрипції?

A Процесінг.

B Ініціація.

C * Елонгація.

D Термінація.

E Посттрансляційні перетворення білка.

496Як називається синтез білка на і-РНК?

A Транскрипція.

B * Трансляція.

C Денатурація.

D Ренатурація.

E Процесинг.

497Як називається синтез про-іРНК на ДНК?

A * Транскрипція.

B Трансляція.

C Денатурація.

D Ренатурація.

E Процесинг.

498Як називається синтез про-іРНК на ДНК?

A * Транскрипція.

B Трансляція.

C Процесинг.

D Ренатурація.

E Рекогніція.

499Як називаються білки, що виконують каталітичну функцію?

A Замінні.

B Незамінні.

C Основні.

D * Ферменти.

E Рецептори.

500Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

A Код.

B Кодон.

C Антикодон.

D * Стоп-кодон.

E Кодон-репресор.

501Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

A Код.

B Кодон.

C Антикодон.

D * Стоп-кодон.

E Праймер.

502Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

A Код.

B Кодон.

C Антикодон.

D * Нонсенс-кодон.

E Первинний транскриптон.

503Як називаються три нуклеотиди тРНК, що комплементарні кодону іРНК?

A Код.

B Кодон.

C * Антикодон.

D Стоп-кодон.

E Кодон-термінатор.

504Яка ділянка тРНК взаємодіє із триплетом іРНК під час трансляції?

A Транспортна.

B Кодон.

C * Антикодон.

D Приєднання фермента.

E Зв’язування з рибосомою.

505Яка молекула, що утворюється під час транскрипції в еукаріот містить екзони та інтрони?

A іРНК.

B * про-іРНК.

C рРНК.

D тРНК.

E ДНК-полімераза.

506Який біополімер складається з двох полінуклеотидних ланцюгів:

A Поліпептид.

B РНК

C * ДНК

D Полісахарид.

E Фосфоліпід.

507Який вчений ввів термін «ген»?

A * В.Йогансен

B Ч.Дарвін

C В.Вернадський

D Г.Мендель

E А.Левенгук

508Який вчений запропонував термїн “ген” для позначення одиниці спадковостї?

A Мендель.

B * Йогансен.

C Бідл.

D Мак-Клінток.

E Мендель.

509Який вчений стверджував, що ген є одиницею спадковості?

A * Г.Мендель

B Ч.Дарвін

C В.Вернадський

D В.Гарвей

E А.Левенгук

510Який з названих етапів не відбувається під час трансляції та утворення просторової структури білка?

A Ініціація.

B Елонгація.

C * Транскрипція.

D Термінація.

E Посттрансляційні перетворення білка.

511Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду ДНК?

A Залишок фосфорної кислоти.

B Дезоксирибоза.

C * Рибоза.

D Тимін.

E Аденін.

512Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду РНК?

A Залишок фосфорної кислоти.

B Урацил.

C Рибоза.

D * Тимін.

E Аденін.

513Який фермент каналізує приєднання амінокислот до поліпептидного ланцюга?

A ДНК-полімераза.

B РНК-полімераза.

C * Пептидилтрансфераза.

D Геліказа.

E Ревертаза.

514Який фермент каталізує вирізання інтронних ділянок під час сплайсингу?

A ДНК-полімераза.

B РНК-полімераза.

C * Рестриктаза.

D Геліказа.

E Ревертаза.

515Який фермент каталізує зворотню транскрипцію?

A Праймаза.

B ДНК-залежна РНК-полімераза.

C Геліказа.

D РНК-залежна ДНК-полімераза.

E * Ревертаза.

516Який фермент каталізує неексцизійну репарацію ДНК?

A Праймаза.

B ДНК-залежна РНК-полімераза.

C Геліказа.

D РНК-залежна ДНК-полімераза.

E * ДНК-фотолігаза.

517Який фермент каталізує полімеризацію блоків РНК у праймері?

A * Праймаза.

B ДНК-залежна РНК-полімераза.

C Аміноацил-тРНК-синтетаза.

D РНК-залежна ДНК-полімераза.

E Аміноацилтрансфераза.

518Яким організмам властивий АТ-тип ДНК?

A * Тваринам.

B Грибам.

C Бактеріям.

D Вірусам.

E Ціанобактеріям.

519Якими зв’язками сполучені амінокислоти в первинній структурі білка?

A * Пептидними.

B Водневими.

C Дисульфідними.

D Гідрофобними.

E Фосфодиефірними.

520Якими зв’язками сполучені між собою два полінуклеотидні ланцюги ДНК:

A Ковалентними.

B * Водневими.

C Дисульфідними.

D Пептидними.

E Фосфодиефірними.

521Якими зв’язками сполучені між собою нуклеотиди в одному полінуклеотидному ланцюгу ДНК:

A Ковалентними.

B Водневими.

C Дисульфідними.

D Пептидними.

E * Фосфодиефірними.

522Які гени є групами різних структурних генів у певній ділянці хромосоми, об’єднаними загальними функціями?

A * Кластери генів

B Структурні гени

C Сателітна ДНК

D Повторювальні гени

E Регуляторні гени

523Які гени є групами різних структурних генів у певній ділянці хромосоми, об’єднаними загальними функціями?

A * Немає правильної відповіді

B Структурні гени

C Сателітна ДНК

D Повторювальні гени

E Регуляторні гени

524Які гени є одним і тим самим геном, що багаторазово повторюється, а також створюють тандеми?

A * Повторювальні гени

B Структурні гени

C Сателітна ДНК

D Кластери генів

E Регуляторні гени

525Які гени є одним і тим самим геном, що багаторазово повторюється, а також створюють тандеми?

A * Немає правильної відповіді

B Структурні гени

C Сателітна ДНК

D Кластери генів

E Регуляторні гени

526Які гени містять велику кількість повторювальних груп нуклеотидів, що не мають змісту і не транскрибуються?

A * Сателітна ДНК

B Структурні гени

C Кластери генів

D Повторювальні гени

E Регуляторні гени

527Які гени містять велику кількість повторювальних груп нуклеотидів, що не мають змісту і не транскрибуються?

A * Немає правильної відповіді

B Структурні гени

C Кластери генів

D Повторювальні гени

E Регуляторні гени

528Які гени несуть інформацію про структуру певних поліпептидів?

A * Структурні гени

B Регуляторні гени

C Кластери генів

D Повторювальні гени

E Сателітна ДНК

529Які гени несуть інформацію про структуру певних поліпептидів?

A * Немає правильної відповіді

B Регуляторні гени

C Кластери генів

D Повторювальні гени

E Сателітна ДНК

530Які генів контролюють і регулюють процес біосинтезу білка?

A * Регуляторні гени

B Структурні гени

C Кластери генів

D Повторювальні гени

E Сателітна ДНК

531Які генів контролюють і регулюють процес біосинтезу білка?

A * Немає правильної відповіді

B Структурні гени

C Кластери генів

D Повторювальні гени

E Сателітна ДНК

532Яку назву мають ділянки ДНК, що кодують амінокислоти?

A Мутони.

B Рекони.

C * Екзони.

D Інтрони.

E Гени регулятори.

533Яку назву мають ділянки ДНК, що не кодують амінокислоти?

A Мутони.

B Рекони.

C Екзони.

D * Інтрони.

E Транспозони.

534Яку назву мають змістовні ділянки ДНК хромосом?

A Мутони.

B Рекони.

C * Екзони.

D Інтрони.

E Транспозони.

535. Клітинний цикл складається з інтерфази, мітозу та цито­кінезу. Коли хромосоми знаходяться на екваторі клітини в упорядкованому стані?

 

A. Під час профази мітозу.

B. *Під час метафази мітозу.

C. Під час телофази мітозу.

D. Під час цитокінезу

E. Під час синтетичного періоду інтерфаз

 

536. На одній зі стадій клітинного циклу ідентичні хромосоми досягають полюсів клітини, деспіралізуються, навколо них фор­муються ядерні оболонки, відновлюється ядерце. У якій фазі мі­ тозу знаходиться клітина:

 

A. *Телофазі

B. Анафазі

C. Метафазі

D. Прометафазі.

E. Профазі.

 

 

537. У анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться одно- хроматидні хромосоми. Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?

 

A. 92 хромосоми і 46 молекул ДНК.

B. 46 хромосом і 46 молекул ДНК.

C. 23 хромосоми і 23 молекули ДНК.

D. *92 хромосоми і 92 молекули ДНК

E. 46 хромосом і 92 молекули ДНК

 

538. Під дією деяких хімічних ре­човин у клітині пошкоджено форму­вання субодиниць рибосом. Внаслідок цього безпосередньо буде припинено синтез:

 

A. РНК

B. ДНК

C. Ліпідів

D. *Білків

E. Вуглеводів

 

 

539. Мітотичний цикл - основний клітинний механізм, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки за такого механізму забезпечується:

 

A. Заміна генетичної інформації.

B. Нерівномірний розподіл хро­мосом між дочірніми клітинами.

C. *Рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами.

D. Кросинговер.

E. Утворення поліплоїдних клітин

 

540. Відомо, що спеціальна ділянка ДНК - промотор, відповідає за при­єднання ферменту ДНК-залежної РНК-полімерази та ініціацію транс­крипції. У цій ділянці відбулася делеція двох пар нуклеотидів. До яко­го наслідку це призведе?

 

A. Передчасного припинення син­тезу білка.

B. Утворення нормального білка.

C. Синтезу білка в необмеженій кількості.

D. Утворення аномального білка.

E. *Повної відсутності синтезу білка.

541 Проводиться вивчення макси­мально конденсованих хромосом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припи­нили процес поділу клітини?

 

A Телофази

B Анафази

C Інтерфази

D Профази.

E *Метафази.

 

 

542 541. Вивчається робота оперона бактерії. Відбулося звільнення гена-оператора від білка-репресора. Як називається процес, який після завер­шення цього відразу розпочинається в клітині?

 

A *Транскрипція

B Процесинг

C Реплікація

D Трансляція

E Активація амінокислот.

 

543 Каріотип людини вивчають, ко­ли клітина перебуває у стадії метафа­зи. Як називається речовина, за допо­могою якої можна зупинити процес поділу клітин на цій стадії?

 

A Етанол

B Калію хлорид.

C *Колхіцин

D Йод

E Метанол

 

544 У клітині людини відбуваєть­ся транскрипція. Фермент ДНК-залежна РНК-полімераза, що пересував­ся вздовж молекули ДНК, досягає пев­ної послідовності нуклеотидів, після чого транскрипція припинилася. Як називається така ділянка ДНК?

 

A Регулятор

B Термінатор

C Репресор

D *Промотор

E Оператор

 

545 У клітині виявлено білок-репресор. Який ген кодує амінокислотну послідовність цього білка?

 

A Оператор

B Модифікатор

C *Регулятор

D Термінатор

E Промотор

 

546 Під час постсинтетичного пе­ріоду мітотичного циклу було пору­шено синтез білків тубулінів, які бе­руть участь у побудові веретена поділу. До порушення якого процесу це може призвести?

 

A Формування ядерець.

B Формування субодиниць рибосом.

C *Розходження дочірніх хро­мосом.

D Спіралізації хромосом.

E Деспіралізації хромосом.

 

547 Ядра клітин обробили препа­ратом, який зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини змінять­ся внаслідок цього насамперед?

 

A Плазматична мембрана.

B *Хромосоми

C Рибосоми

D Ядерна оболонка.

E Мітохондрії

 

548 На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що може

відбути­ся з клітиною внаслідок цього?

 

A *Аутоліз

B Трансформація

C Розмноження

D Диференціація

E Спеціалізація

 

549 548. Під дією мутагену в гені змі­нився склад кількох триплетів, але клі­тина продовжує синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов'язано?

 

A Колінеарністю

B *Виродженістю

C Триплетністю

D Універсальністю

E Специфічністю

 

550 549. У клітинах людини є органела, з якою пов'язане формування лізосом, а також синтез полісахаридів, ліпідів, утворення зерен жовтка при дозріванні овоцитів. Як називається ця органела?

 

A Рибосома

B Пероксисома

C *Апарат Гольджі.

D Ендоплазматичний ретикулум.

E Лізосома

 

 

551 550. У клітині досліджували одномембранну органелу кулястої форми, що містить гідролітичні ферменти. Яка це органела?

 

A Рибосома

B Апарат Гольджі.

C Ендоплазматичний ретикулум.

D * Лізосома

E Центросома

 

552 551. У клітині, яка мітотично ді­литься, спостерігається розходження сестринських хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

 

A Інтерфази

B Профази

C *Анафази

D Метафази

E Телофази

 

553 552. У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються на­прикінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?

 

A Мікротрубочки

B Мікрофібрили

C Полісоми

D Нуклеосоми

E *Ядерця

 

554 553. У клітині містяться одномембранні органели кулястої форми роз­міром 0,2 - 1 мкм, які містять проте­олітичні ферменти. Їх утворення по­в'язано з апаратом Гольджі. Які це органели?

 

A *Лізосоми

B Мітохондрії

C Пластиди

D Рибосоми

E Центросоми

 

555 554. Утворені в результаті реплі­кації подвійні дочірні спіралі скла­даються з одного материнського лан­цюга й одного дочірнього. Як нази­вається такий спосіб реплікації?

 

A *Напівконсервативний

B Дисперсний

C Ідентичний

D Аналогічний

E Консервативний

 

 

556 555. У діагностиці хромосомних хвороб людини з метою вивчення ка­ріотипу на культуру клітин діють колхіцином - речовиною, яка руйнує веретено поділу. На якій стадії мітотичного циклу вивчають каріотип?

 

A Анафази

B *Метафази

C Профази

D Інтерфази

E Телофази

 

557 556. На електронограмах клітин печінки щура добре помітні структу­ри овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Які це органели?

 

A Пероксисоми

B Центросоми

C Мітохондрії

D *Рибосоми

E Лізосоми

 

558 Під час обстеження новонарод­женого хлопчика педіатр звернув ува­гу, що його плач схожий на котячий крик, крім того в дитини мікроцефа­лія і вада розвитку серця. За допомо­гою цитогенетичного методу було встановлено каріотип хлопчика 46, XY, 5р-. На якій стадії мітозу досліджу­вали каріотип хворого?

 

A Телофази

B Анафази

C Профази

D Прометафази

E *Метафази

 

 

559 У синтетичний період мітотич­ного циклу в клітині подвоїлася кіль­кість ДНК. Цей процес відбувся вна­слідок:

 

A Коагуляції ДНК

B Репарації ДНК

C Реплікації ДНК

D *Дисоціації ДНК

E Денатурації ДНК

 

560 За гіпотезою лактозного оперону (Жакоб, Mono, 1961), в Escherichia coli індуктором є лактоза, яка потрапляє в клітину з навколишнього середовища. Як саме лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

 

A Сполучається із структурним геном

B Сполучається з промотором

C Сполучається з геном-регулятором

D Сполучається з геном-оператором.

E * Сполучається з білком-репресором

 

561 Під час вивчення фаз мітозу в клітинах корінця цибулі виявлено клітину, в якій спіралізовані хромосоми лежать в екваторіальній площині. На якому етапі мітотичного циклу перебуває клітина?

 

A *Метафази

B Телофази

C Анафази

D Профази

E Інтерфази

 

562 З метою вивчення каріотипу культуру клітин обробили колхіцином, який руйнує веретено поділу. На якій стадії було призупинено мітоз?

 

A Прометафази

B Телофази

C Анафази

D Профази

E *Метафази

 

 

563 Внаслідок порушення розход­ження хромосом при мейозі утворив­ся овоцит II порядку, що містить лише 22 аутосоми. Яка хвороба можлива в майбутньої дитини після запліднення такого овоциту II порядку нормаль­ним сперматозоїдом?

 

A Синдром Едвардса

B Синдром Дауна

C Трисомія за Х-хромосомою

D *Синдром Шерешевського -Тернера

E Синдром Клайнфельтера

 

 

564 Згідно з правилом сталості числа хромосом, для кожного виду тварин характерне певне та постійне числом хромосом. Який механізм за­безпечує цю властивість при статево­му розмноженні?

 

A Цитокінез

B Мітоз

C *Мейоз

D Трансляція

E Репарація

 

565 Під час проведення експери­менту культуру клітин, що діляться шляхом мітозу, обробили речовиною, яка зруйнувала веретено поділу. Яка речовина була використана в цьому експерименті?

 

A Йод

B Метанол

C Гістамін

D *Колхіцин

E Пеніцилін

 

566 В анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

 

A *92

B 69

C 23

D 46

E 96

 

567 Під впливом різних фізичних і хімічних факторів у клітині може відбутися пошкодження структури мо­лекули ДНК. Як називається здат­ність клітин до виправлення таких по­шкоджень?

 

A Трансформація

B *Репарація

C Реплікація

D Траскрипція

E Трансдукція

 

568 Під час вивчення клітин підшлун­кової залози за допомогою електрон­ного мікроскопа було виявлено органелу, що складається з великої кількості комірок, каналів, цистерн та з'єднуєть­ся з плазмалемою. Яка це органела?

 

A Пероксисома

B Лізосома

C *Ендоплазматичний ретикулум

D Мітохондрія

E Центросома

 

569 У певних клітинах дорослої людини протягом її життя не спосте­рігається мітозу, і кількісний вміст ДНК залишається незмінним. Як на­зиваються такі клітини?

 

A Сперматогонії

B Клітини червоного кісткового мозку.

C Епітеліоцити рогівки ока

D Гепатоцити

E *Нейрони

 

 

570 Відомо, що білки тубуліни вхо­дять до складу мікротрубочок і бе­руть участь у формуванні веретена поділу. В якому періоді мітотичного циклу вони синтезуються?

 

A *Пресинтетичний період інтер­фази

B Постсинтетичний період інтер­фази

C Синтетичний період інтерфази

D Мітоз

E Постмітотичний період інтерфази.

 

571 Поліпептид, синтезований на ри­босомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала іРНК, що була матрицею під час його синтезу?

 

A *54

B 162

C 108

D 27

E 44

 

572 У процесі життєвого циклу клі­тини відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі онтогенезу клітини відбу­вається подвоєння молекули ДНК?

 

A Телофази

B *Інтерфази

C Метафази

D Профази

E Анафази.

 

 

573 Відомо, що генетичний код є три­плетним і виродженим. Заміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті мо­же не порушувати його змісту?

 

A Першого або другого.

B Другого або третього.

C Першого

D *Третього

E Другого

 

574 Під час мітотичного поділу клітини досліднику вдалося спостері­гати фазу, коли були відсутні оболон­ка ядра та ядерце, цснтріолі розмісти­лися на протилежних полюсах кліти­ни, а хромосоми мали вигляд клубка ниток, вільно розташованих у цитоп­лазмі. На якій стадії мітотичного цик­лу перебуває клітина?

 

A Телофази

B Інтерфази

C Анафази

D *Профази

E Метафази

 

575 Синтез білка складається з кіль­кох послідовних етапів. Йому пере­дує синтез незрілої іРНК. Як нази­вається цей процес?

 

A *Транскрипція

B Трансляція

C Елонгація

D Реплікація

E Термінація

 

576 У клітинах м'язової тканини від­бувається інтенсивний аеробний процес утворення і накопичення енергії у вигля­ді макроергічних зв'язків АТФ. У якій органелі відбуваються ці процеси?

 

A Клітинному центрі.

B *Мітохондрії

C Лізосомі

D Ендоплазматичному ретикулумі.

E Пероксисомі

 

 

577 Хромосоми в клітині перебува­ють у стані максимальної спіралізації і розташовані в її екваторіальній пло­щині. Якій фазі мітозу це відповідає?

 

A Прометафазі

B Анафазі

C *Метафазі

D Телофазі

E Профазі

 

578 Відомо, що клітинний цикл скла­дається з кількох послідовних етапів. На одному з етапів відбувається син­тез ДНК. Як називається цей період життєвого циклу клітини?

 

A Постсинтетичний період інтер­фази

B Премітотичний період інтерфази.

C Мітоз

D *Синтетичний період інтерфази

E Пресинтетичний період інтерфази.

 

579 Ген, що кодує ланцюг поліпеп­тиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу зріла іРНК складається з нуклеотидів, що комплементарні до:

 

A 4 екзонів і 3 інтронів.

B *4 екзонів

C 1 екзону та 1 інтрону

D 2 екзонів та 1 інтрону

E 3 інтронів.

 Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 2258. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия