Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Етапи визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ціллю визначення монопольного (домінуючого) становища суб´єктів господарювання на ринку є отримання інформації, необхідної для прийняття рішень з питань розвитку і захисту економічної конкуренції, зокрема демонополізації економіки, антимонопольного регулювання, контролю за узгодженими діями, концентрацією; контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; захисту інтересів суб´єктів господарювання, груп суб´єктів господарювання і споживачів від його порушень.

Визначення монопольного (домінуючого) становища
суб'єктів господарювання може включати в себе такі дії:

2.1.1. Встановлення об'єктів аналізу щодо визначення монопольного домінуючого) становища, а саме суб'єкта господарювання (групи суб'єктів господарювання), конкретного товару (продукції, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (споживається,
використовується) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

2.1.2. Складання переліку товарів (робіт, послуг), щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання і які мають ознаки одного товару, товарної групи. 2.1.3. Складання переліку основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів) товарів (товарних груп).

2.1.4. Визначення товарних меж ринку. 2.1.5. Визначення територіальних (географічних) меж ринку. 2.1.6. Встановлення проміжку часу, стосовно якого має визначатися становище суб'єктів господарювання на ринку - визначення часових меж ринку. 2.1.7. Визначення обсягів товару, який обертається на ринку. 2.1.8. Розрахунок часток суб'єктів господарювання на ринку. 2.1.9. Складання переліку продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів) товару (товарної групи) - потенційних конкурентів, покупців, які можуть продавати (постачати, виробляти), придбавати (споживати, використовувати)
той самий або/та аналогічний товар (товарну групу) на ринку. 2.1.10. Визначення бар'єрів вступу на ринок та виходу з ринку для суб'єктів господарювання, які продають (постачають, виробляють), придбавають (споживають, використовують) або можуть продавати (постачати, виробляти), придбавати (споживати, використовувати) той самий або/та аналогічний товар (товарну
групу) на ринку. 2.1.11. Встановлення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта (суб'єктів) господарювання на ринку. Етапи визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання, їх кількість та послідовність
проведення, передбачені пунктом Методики, можуть змінюватися
залежно від фактичних обставин, зокрема особливостей товару,
структури ринку, обсягів наявної інформації щодо ринку тощо. 14. Поняття товарного ринку. Визначення товарних, територіальних та часових меж ринку.

Застосування конкурентного законодавства можливе лише при строгому визначенні меж ринку.


Згідно з Законом про захист конкуренції ринок товару (товарний ринок) — це сфера обороту товару або взаємоза­мінних товарів, на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. Товарний ринок є ча­стиною відтворювального процесу і охоплює сферу обігу то­варів (робіт, послуг), в результаті якого в певний час і в пев­них територіальних межах останні від виробника (продав­ця) переходять до покупця (одержувача).
Ключовим для розуміння меж того або іншого товарно­го ринку є поняття «взаємозамінності». При цьому залеж­но від попиту конкретного споживача межі взаємозамін­ності можуть істотно змінюватися. Так, наприклад, хліб і хлібобулочні вироби, молоко і молокопродукти в цілому для населення є взаємозамінними товарами, проте для певної категорії споживачів (хворих цукровим діабетом, дітей до­шкільного віку) можливо лише споживання конкретних продуктів у зазначеній групі товарів.
Товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач у звичайних умовах може легко перейти від спо­живання одного товару до споживання іншого.
Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється з переліку товарів, які за показниками взаємозамінності мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи). Ними, зокрема, є схожість призначення, споживчих властивостей, умов використання; схожість фізичних, техніч­них, експлуатаційних властивостей і характеристик, якіс­них показників і т.п.; наявність загальної групи споживачів товару; відсутність істотної різниці в цінах; взаємо­замінність товарів (товарної групи) з точки зору виробниц­тва, тобто здатність виробників запропонувати нові товари на заміну тим, що існують.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1083. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия