Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичний блок. 1. Виробнича потужність підприємства відображає:
2.1. Тестові завдання

1. Виробнича потужність підприємства відображає:

а) максимально широку номенклатуру продукції підприємства;

б) максимально можливий обсяг випуску продукції за певний проміжок часу;

в) оптимальне співвідношення між обсягами виробництва в основних і допоміжних цехах підприємства;

г) виконання завдань з виробництва та реалізації продукції.

 

2. Визначальним в оцінюванні виробничої потужності підприємства є:

а) виробнича потужність провідних цехів основного виробництва;

б) ринковий попит на продукцію;

в) пропускна здатність транспортного і складського господарства підприємства;

г) кваліфікаційний рівень працівників.

3. Коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства визначається:

а) відношенням фактичного обсягу випуску продукції за рік до планового;

б) відношенням фактичного або планового обсягу випуску продукції за рік до середньорічної виробничої потужності;

в) відношенням виробничої потужності на початок періоду до середньорічної виробничої потужності;

г) відношенням фактичного обсягу випуску продукції за рік до виробничої потужності на початок періоду.

3. Експлуатаційна потужність підприємства - це:

а) встановлена потужність, зменшена на потужність ремонтного резерву;

б) встановлена потужність, зменшена на потужність експлуатаційного резерву;

в) робоча потужність, зменшена на потужність експлуатаційного резерву;

г) робоча потужність, зменшена на потужність ремонтного резерву.

4. В практиці не існує:

а) перспективної потужності підприємста;

б) проектної потужності підприємста;

в) діючої потужності підприємста;

г) розрахункової потужності підприємста.

5. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення:

а) проектної потужності і річного обсягу випуску продукції;

б) обсягувипуску продукції і норми її випуску;

в) обсягувипуску продукції і проектної потужності;

г) вхідної і проектної потужності підприємства.

6. Техніко-технологічна база (ТТб) підприємства виробничої сфери – це:

а) системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції;

б) усе виробниче устаткування підприємства;

в) усі виробничі фонди підприємства, які взяті на баланс незалежно від ступеня іх використання;

г) виробниче устаткування підприємства, яке має найменший коефіцієнт зносу.

 

7. Виберіть ті процеси які належать до основних:

а) виготовлення форм для відливу пластмасових заготовок;

б) ремонт токарного верстата в механічному цеху;

в) контроль якості молока у пункті прийому на молокозаводі;

г) розкрій тканини у розкрійній дільниці швейної фабрики.

 

8. При розрахунку виробничої потужності у багатономенклатурному виробництві приймається до уваги:

а) корисний фонд робочого часу устаткування, кількість устаткування, трудомісткість одиниці продукції;

б) корисний фонд робочого часу устаткування, кількість устаткування, трудомісткість одиниці типового виду продукції;

в) корисний фонд робочого часу устаткування, кількість устаткування, трудомісткість комплекту;

г) коефіцієнт виробничої потужності відносно груп устаткування, виробнича програма.

9. Ремонтний цикл – це:

а) проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між початком експлуатації та першими капітальним ремонтом;

б) проміжок часу між двома дрібними ремонтами згідно з графіком ППР;

в) термін часу від початку експлуатації до першого ремонту згідно графіку ППР;

г) час між двома середніми ремонтами.

 

10. Технологічний процес – це:

а) процес тотожний виробничому;

б) сукупність технологічних операцій з перетворення сировинно-матеріальних ресурсів на готову продукцію;

в) проходження природних процесів, що відбуваються із сировиною;

г) безперервний процес оновлення технології і основних фондів підприємства.

2.2. Задачі:

 

1. Виробнича потужність кондитерського цеху станом на 1 січня 2009 року склала 1 500 т. З 1 травня розрахункового року введено в експлуатацію 2 печі потужністю 1 200 т., з 1 липня того ж року виведено з експлуатації 1 піч потужністю 540 т. Середньорічна виробнича потужність цеху за звітний рік склала 14 000 т. Впродовж розрахункового року вироблено 13 500 т.

Визначте:

А) середньорічну виробничу потужність цеху за розрахунковий рік;

Б) приріст середньорічної потужності цеху в розрахунковому році в порівнянні з звітним роком;

В) вихідну потужність цеху на початок року, наступного на розрахунковим;

Г) коефіцієнт використання виробничої потужності цеху в розрахунковому році.

 

2. У цеху машинобудівного заводу три групи верстатів: шліфувальні – 5 од., стругальні – 11 од., револьверні – 12 од. Норма часу на обробку одиниці виробу в кожній групі верстатів відповідно складає 0,5 год., 1,1 год., 1,5 год.

Визначте виробничу потужність цеху, якщо відомо, що режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 годин, регламентовані простої устаткування складають 7% від режимного фонду часу, число робочих днів за рік – 255.

 

3. Ткальна фабрика працює в дві зміни, кількість ткальних верстатів на початок року – 500. З 1 квітня встановлено 60 верстатів, а з 1 червня вибуло 50 верстатів. Число робочих днів на рік – 260, плановий відсоток простоїв на ремонт верстата – 6%, продуктивність 1 верстати – 4 м. тканини на годину, план випуску продукції – 7 500 тис. м. Розрахуйте виробничу потужність фабрики й коефіцієнт використання потужності.

 

4. На ділянці цеху встановлено 10 верстатів. Режим роботи — у дві зміни по 8 годин 26 днів на місяць. Витрати на переналагодження й ремонт верстатів становлять 10% від режимного фонду часу. Норма часу на виготовлення однієї деталі - 2 год. Фактично один верстат відробив у році в середньому 3038 год. і випустив 1500 деталей. Визначте режимний і максимально можливий фонд часу роботи верстатів. Річний випуск деталей цієї групи верстатів (виробничу потужність). Коефіцієнт екстенсивного й інтенсивного використання верстатів.

 

5. У цеху встановлено 210 верстатів, режим роботи підприємства трьохзмінний, по 6 годин у зміну, у першу зміну працює – 189 верстатів, у другу - 168, у третю - 160. Середньодобове вироблення за рік склала 1400 виробів при продуктивності встаткування 2 од. у годину. Нормативний відсоток простоїв 10% режимного часу. Визначте коефіцієнт змінності, коефіцієнт інтенсивного використання, коефіцієнт використання встаткування.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3.ОРГАНІЗАЦІЯ , РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА. АНТИКРИЗОВА СИСТЕМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Змістовний модуль 12.Організація виробництва і забезпечення якості продукції

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №13

 

1. Основні питання для обговорення за темою заняття:

1. Організаційні типи виробництва.

2. Методи організації виробництва.

3. Суспільні форми організації виробництва.

4. Система забезпечення якості продукції. Державний нагляд за якістю продукції підприємства.

5. Стандартизація й сертифікація продукції (послуг) підприємства.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1389. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7