Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СӨЖ ұйымдастыруының жоспары
СӨЖ тақырыбы СӨЖ тапсырмалары/ өткізу түрі СӨЖ бақылау түрлері СӨЖ бақылау кестесі (мерзімдері)
1. Тақырып 1     2 апта
  Тақырыпша 1.1 Гистологияның дамуындағы микроскопиялық кезеңі. 1.1. кестені құрастыру 1.1. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау
  Тақырыпша 1.2 Қазіргі гистологиялық зерттеулерінің мүмкіндіктері. 1.2. кестені құрастыру 1.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау
2. Тақырып 2     3 апта
  Тақырыпша 2.1 Жасушаның бейімделу қасиеті және оның өзгеріске ұшыраған сыртқы орта жағдайында жасушаны сақтаудағы маңызы. Қайтымды жасуша өзгерістері. 2.1. кестені құрастыру 2.1. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау
  Тақырыпша 2.2 Қайтымсыз жасуша өзгерістері. Жасушаның өлуі. Некроз және апоптоз. Олардың пайда болуына әсер ететін факторлар. 2.2. кестені құрастыру 2.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау
3. Тақырып 3     5 апта
  Тақырыпша 3.1 Дамудың қауіпті кезеңдері туралы түсінігі (П.Г.Светлов). Адам ұрығының дамуындағы негізгі қауіпті кезеңдері. 3.1. күнтізбені құрастыру 3.1. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
  Тақырыпша 3.2 Аномалиялар мен кемістіктер- дің дамуына жеткізетін детерминация процестерінің бұзылуының рөлі. 3.2. баяндаманы дайындау 3.2. презентацияны бағалау
4. Тақырып 4     7 апта
  Тақырыпша 4.1 Тіндер – тірі организмнің иерархиялық деңгейін ұйымдастырудың бір түрі. Тіндер ұйымдастырудың жалпы принциптері. 4.1. рефератты дайындау 4.1. презентацияны бағалау
  Тақырыпша 4.2 Тіндер – жасушалар және олардың туындыларының жүйесі. Тін элементтері. Тіндер ұйымдастырудың дифферонды принципі. Бағаналы жасушалар және олардың қасиеттері. 4.2. глоссарийді құрастыру 4.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
5. Тақырып 5     8 апта
  Тақырыпша 5.1. Экзокриндік бездер, олардың құрылысы және жіктелуінің принциптері. 5.1. салыстырма- лы кестені құрастыру 5.1. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
  Тақырыпша 5.2. Секреторлық процестің гисто- физиологиясы. Секреторлық циклдың әр түрлі сатыларын- дағы секреторлық жасушалар- дың құрылыс ерекшеліктері. Секрецияның түрлері: меро-кринді, апокринді, голокринді. 5.2. кестені құрастыру 5.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
  Тақырыпша 5.3. Экзокриндік бездер. 5.3. гистологиялық препаратдың хаттаманы жазба түрінде құрастыру және суретін салу 5.3. хаттаманы бағалау, альбомді тексеру
6. Тақырып 6      
  Тақырыпша 6.1. Қанның жасқа байланысты ерекшеліктері. Балалардың қан жасушаларының сандық көрсеткіштері. 6.1. салыстырмалы кестені құрастыру 6.1. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер 9 апта  
  Тақырыпша 6.2. Балалардың лейкоцитарлық формуласының ерекшеліктері. 6.2. кестені құрастыру 6.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
7. Тақырып 7     11 апта
  Тақырыпша 7.1. Шеміршек тінінің жасқа байланысты өзгерістері. Шеміршектің регенерациясы. 7.1. сызбаның суретін салу 7.1. сызбаны бағалау бақылау сұрақтары, тест-бақылау
  Тақырыпша 7.2. Сүйектің физиологиялық және жарақаттанудан кейінгі регене- рациясы. Сүйектің қайта құрылуы және құрылысына әсер ететін факторлары. 7.2. рефератты дайындау 7.2. презентацияны бағалау
8. Тақырып 8     12 апта
  Тақырыпша 8.1. Қаңқа бұлшық ет тінінің регенерациясы. Жасқа және өмір салтына байланысты бұлшық еттерінің өзгеруі. Жүрек бұлшық ет тінінің регенераторлық мүмкіндіктері. 8.1. эссені жазу 8.1. презентацияны бағалау
  Тақырыпша 8.2. Эпидермалды және нейралды бұлшық ет тіндері. 8.2. кестені құрастыру 8.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
9. Тақырып 9     14 апта
  Тақырыпша 9.1. Нейрондардың және нерв талшықтарының регенерация-сы. 9.1. сызбаның суретін салу 9.1. сызбаны бағалау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау
  Тақырыпша 9.2. Нерв жүйесінің морфология- лық субстраты (рефлекторлық доғаларға түсінік). Рефлектор- лық доғадағы «поляризация» синапстың маңызы. Нейрондық теорияның негізгі қағидалары. 9.2. кестені құрастыру 9.2. ауызша сұрау, бақылау сұрақтары, тест-бақылау, есептер
10. Тақырып 10     16 апта
  Тақырыпша 10.1. Анализаторлар туралы ілім негізінде сезім мүшелерінің сипаттамасы. Рецепторлық жасушалар және рецепция механизмдері. 10.1. рефератты дайындау 10.1.презентацияны бағалау
  Тақырыпша 10.2. Көздің қосымша аппараты. Дәм сезу мүшесі. 10.2. гистология- лық препараттар- дың хаттаманы жазба түрінде құрастыру және суретін салу 10.2. хаттаманы бағалау, альбомді тексеру

9. Негізгі әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Гистология: Оқу құралы төрт бөлімді/ Ж.О.Аяпова. Алматы: «Кітап» баспасы. – 2005. - 285 б.

2. Гистология, цитология және эмбриология атласы медицина жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. /Р.Б. Абильдинов, Ж.О. Аяпова, Р.И. Юй. – Алматы: «Эффект» баспасы, 2006. – 411 б.

3. Гистология, цитология және эмбриология атласы: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. / П. Қазымбет, М. Рысұлы, Ж.Б. Ахметов. - Астана, 2005. – 400 б.

Қосымша әдебиет:

1. Гистология: Оқу құралы. Ажаев С.А. Төрт бөлімді. Кентау: Еркін и К – ХХI, 2004.

2. Цитология, жалпы эмбриология және гистология негіздері. Рысұлы М., Омаров К. / ҚР БМ Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. – Алматы: Ғылым, 1996. – 224 б.

3. Цитология. Нұрышева А., Нұрышев М. Алматы, Карасай, 2006.

4. Гистология және эмбриология негіздері (оқулық). Нұрышев М. – Алматы:Санат, 1998. – 160б.

Орыс тілінде:

Негізгі әдебиет:

1. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник. Изд-во: МИА, 2007. – 600 с.

2. Данилов Р.К. Гистология, эмбриология, цитология. Изд-во: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 500 с.

3. Гистология, цитология и эмбриология: атлас для студентов медицинских ВУЗов. / Р.Б. Абильдинов, Ж.О. Аяпова, Р.И. Юй. – Алматы: изд-во «Эффект», 2006. – 416 с.

4. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии, под редакцией проф. Ю.И.Афанасьева. – М.: «Высшая школа», 2004. – 328с.

5. Пуликов А.С. Возрастная гистология. Изд-во «Феникс», 2006. –176 с.

6. Гистология, эмбриология, цитология: учебник+CD-диск под редакцией Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 408с.

 

Қосымша әдебиет:

1. Гистология, учебник под редакцией Афанасьева Ю.И.,Юриной Н.А. М.: Медицина, – 1989. – 672 с.

2. Гистология, учебник под редакцией Улумбекова Э.Г., Челышева Ю.А. ГОЭТАР – М.: Мед., 2001. – 672с.

3. Руководство по гистологии, т.1 и 2, под редакцией Р.К.Данилова, В.Л.Быкова, И.А.Одинцова. СпецЛит, Санкт-Петербург, 2001.

4. Гистология человека в мультимедиа. Данилов Р.К., Клишов А.А., Боровая Т.Г. Учебник для студентов медицинских вузов. ЭЛБИ-СПб, 2004. – 362 с.

5. Цитология и общая гистология. Быков В.Л., СОТИС, СПб., 2000. – 300 с.

6. Частная гистология. Быков В.Л. СОТИС, СПб, 2000. – 300 с.

7. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии. Самусев Р.П., Пупышева Г.И., Смирнов А.В. М.: ОНИКС, XXI век, Мир и Образование, 2004. – 400 с.

8. Сравнительная гистология. Заварзин А.А. Санкт-Петербург, 2000. – 520 с.

9. Мышечные ткани. Шубникова Е.А. Москва.: Медицина, 2001. – 240 с.

10. Атлас по гистологии и эмбриологии. Алмазов В.Л., Сутулов Л.С. М.: Медицина, 1978. – 550 с.

11. Современные представления о строении клетки. Токешева А.М. – Учебное пособие. – Семипалатинск, 2004. – 66 с.

12. Вопросы общей гистологии для самостоятельного изучения студентов. Токешева А.М., Узбекова С.Е., Темирбеков Д.А. – Учебно-мет.пособие. – Семей, 2007. – 66 с.

13. Гистология (в пяти томах). Хэм А., Кормак Д. Издательство «Мир»,1982-1983.

Ағылшын тілінде:

Негізгі әдебиет:

1. Human Histology. A Stevens, J.S.Lowe– L.e.a.: Mosby, 1997.

2. Basic histology. Texts and atlases, published in Northern America, 2003, 512 pp.

3. Functional histology. Texts and colour atlas. Curchill Livingstone, International edition. Sidney. Toronto. 2000. 413 pp.

Қосымша әдебиет:

1. Textbook of human histology with colour atlas. Inderbir Singh. New Delhi, 1997.– 349p.

2. Atlas of Histology with Functional correlations/ Victor P.Eroshenko. Ph/D.: A waverly company, 1996. – 362p.

3. Terse histology/ Anis Moosani. Karachi, 1999. – 180p.

4. Medical histology/ Laid Hussain Siddigui. Published By: Caravan Book Center Multan Cannt, 1999. – 275p.

5. Langman’s medical embryology. T.W.Sadler. Williams Wilkins, 1995. – 460p.

6. Tokesheva A.M., Uzbekova S.E., Temirbekov D.A. «Questions of general histology for students’ independent study». Training-methodical appliance. Semey, 2007. – 59p.

10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері:

· Дәрістер:шолулық.

· Тәжірибелік сабақтар:гистологиялық препараттарды микроскопиялық зерттеу, олардың диагностикасы және суретін салу, гистологиялық препараттардың хаттамаларын жазба түрінде құрастыру, алгоритмдерді құрастыру, кестелерді құрастыру, компьютерлік бағдарламалармен, электронды микросуреттермен, суреттермен, бақылау сұрақтармен, бақылау сызбалармен жұмыс істеу, тесттік тапсырмаларды және жағдайлық есептерді шешу, шағын топтарда жұмыс.

· Студенттердің өздік жұмысы:әдебиеттермен, электрондық мәліметтер қорымен және оқу компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу, гистологиялық препараттардың суретін салу, олардың хаттамаларын жазба түрінде құрастыру, кесте, алгоритм мен глоссарийді құрастыру, жағдайлық есептерді шешу, тесттік тапсырмаларды шешу, рефераттарды дайындау және қорғау.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1453. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия