Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Відомості про витрати підприємства
(тис. грн)

Стратегія Структура термінів виплат Забезпечені або незабез­печені Річна сума про­цен­тів Вар­тість розмі­щення Витрати через де­фіцит гро­шових коштів
  1/2 короткострокових незабезпечені      
А 1/4 середньострокових незабезпечені 1 400 000 300 000 200 000
  1/4 довгострокових незабезпечені      
  1/3 короткострокових незабезпечені      
В 1/3 середньострокових забезпечені 1 520 000 250 000 150 000
  1/3 довгострокових незабезпечені      
  1/4 короткострокових незабезпечені      
С 1/4 середньострокових забезпечені 1 600 000 200 000 75 000
  1/2 довгострокових забезпечені      

Задача 3.За звітний рік підприємство при середньорічній за­боргованості комерційному банку з короткострокових кредитів на суму 1 475 тис. грн сплатило відсотки за кредит на суму 425 тис. грн, що становить 27 % річних. Середня річна відсот­кова ставка за користування банківським кредитом в оборотні кошти становила 7 %. Середньорічний темп інфляції у звітному році – 20,6 %. Підприємство одержало за звітний рік при­буток від реалізації на суму 4 850 тис. грн при середньорічній сумі фонду оборотних коштів (оборотного капіталу) – 8 370 тис. грн.

Розрахувати:

1. Прибуток на 1 грн оборотного капіталу в цілому по під­при­ємству за рік.

2. Прибуток на суму залучених банківських кредитів.

3. Прибуток після вирахування сплачених відсотків.

4. Прийнятний рівень відсотку за кредит у звітному році.

З’ясуйте, наскільки вигідних для себе умовах підприємство отримало кредит у комерційному банку у звітному році й оха­рак­теризуйте кредитні відносини підприємства з комерційним банком.

Задача 4.Отримано такі дані квартальних балансів підпри­єм­ства за звітний рік про строкову та прострочену заборгованість із банківських кредитів: на 1.01.2009 р. – 1 020 тис. грн, на 1.04.2009 р. – 1 350 тис. грн, на 1.07.2009 р. – 1 578 тис. грн, на 1.10.2009 р. – 1 343 тис. грн, на 1.01.2010 р. – 2 307 тис. грн. Річний оборот із повернення короткострокових кредитів – 7 168 тис. грн.

Розрахуйте:

1. Середній залишок заборгованості підприємства перед ко­мерційним банком за короткостроковими позиками у 2009 році.

2. Швидкість обороту кредитних ресурсів протягом року при середній швидкості обороту оборотних коштів підприємства за звітний рік 169,7 днів.

З’ясуйте, як вплинуло залучення банківських кредитів у 2009 р. на прискорення оборотності оборотного капіталу підпри­ємства.

Практичне завдання 2. Розв’яжіть кросворд.

                                                         
                                                           
                                                         
                                                         
                                                           
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           

Питання до кросворду:

Частина авансованого капіталу, сформована за рахунок ще не повернутих позичкових джерел, що повинні бути від­шко­довані кредиторам через певний строк у зумовленій фор­мі – це ___________ капітал.

__________ залучення позичкового капіталу – це частина фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні ефективних форм і засобів залучення позичкового капіталу з ме­тою задоволення організаційних потреб.

Незабезпечений кредит, що надається тільки перевіреним клієнтам.

Кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цін­ними паперами, як заставою.

Згода банку надати кредит протягом певного періоду часу в розмірах, що не перевищують заздалегідь обумовленої суми, називається __________ лінія.

Договір банківського кредиту, у межах якого права кре­ди­тора (банку) забезпечені нерухомим майном – це ___________ кредит.

Одне із джерел залучення позичкового капіталу, що надає комерційний кредит у вигляді відстрочки платежу.

Яка кредитна лінія дозволяє позичальнику отримати позику в межах встановленого ліміту, погасити всю її суму (або частину суми) й автоматично отримати повторно кредит у ме­жах терміну дії кредитної лінії?

Середньо- або довгостроковий кредит із плаваючою від­сотковою ставкою, що переглядається кожні три або шість місяців – це _____________ кредит.

Кредит, що надається клієнтам, які знаходяться в ко­мерційних стосунках із великим колом своїх партнерів, що призводить до виникнення значної кількості як вимог так і грошових зобов’язань за поточним рахунком, які, як правило, не співпадають як у часі, так і в розмірі, називається ________________ кредит.

Практичне завдання 3. Дайте відповіді на тести до теми.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 353. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия