Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Алгоритм вивчення теми. Методичні рекомендації до вивчення теми

Методичні рекомендації до вивчення теми

Прибуток є однією з основних категорій товарного вироб­ництва. Це, передусім, виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються у процесі суспільного виробництва.

Поява прибутку безпосередньо пов’язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток – це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством і залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вар­тості продукції у вигляді витрат виступає у грошовому виразі як собівартість продукції.

Додатковий продукт – це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт влас­тивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важ­ливих умов їхнього успішного розвитку.

Прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої та реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує при­буток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована й набере грошової форми.

Отже, об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з не­обхідністю первинного розподілу додаткового продукту. При­буток – це форма прояву вартості додаткового продукту.

Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною ка­те­го­рією. Тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Водночас, прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати та зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні при­бутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офі­ційній звітності суб’єктів господарювання, впливає: встанов­лений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), загально­гос­подарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фі­нан­сових операцій, іншої діяльності.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підпри­єм­ства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових резуль­татів.

Прибуток – це показник, що формується на мікрорівні. При­буток народного господарства – це результат діяльності окре­мих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фі­нан­сових результатів.

Узагальнюючи в собі фінансові результати різних видів ді­яльності, прибуток формує одне з джерел сплати податків і поповнює джерела формування фінансових ресурсів під­при­єм­ства. Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми:

управління формуванням прибутку;

управління розподілом прибутку.

З урахуванням змісту процесу управління прибутком фор­му­ються його мета та завдання (табл. 19).

Таблиця 19Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 428. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия