Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести до теми. 1. На які цілі може використовуватися банківський кредит?
1. На які цілі може використовуватися банківський кредит?

а) покриття збитків від господарської діяльності;

б) реалізація інвестиційного проекту;

в) збільшення статутного капіталу підприємства;

г) фінансування придбання сировини;

д) для виплати заробітної плати персоналу.

2. Позичковий капітал підприємств може формуватися за ра­ху­нок таких джерел:

а) банківські (фінансові) кредити;

б) кошти, залучені в результаті емісії облігацій;

в) кошти, залучені в результаті емісії акцій;

г) кошти, отримані в результаті рефінансування дебіторської заборгованості;

д) комерційні позички.

3. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству…

а) банками;

б) постачальниками;

в) небанківськими фінансовими установами;

г) податковими органами;

д) в разі емісії привілейованих облігацій.

4. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оціню­ють на основі:

а) аналізу ситуації підприємства на ринку;

б) оцінки ефективності менеджменту;

в) аналізу фінансового стану;

г) оцінки кредитного забезпечення;

д) прогнозування Cash-flow.

5. Які з наведених висловлювань, що характеризують потенцій­ну платоспроможність позичальника, правильні?

а) головним показником потенційної платоспроможності є по­казник абсолютної ліквідності;

б) коефіцієнт покриття характеризує спроможність підпри­єм­ства негайно погасити свої поточні борги;

в) показник робочого капіталу повинен бути завжди від’єм­ним;

г) критерієм оцінки потенційної платоспроможності пози­чаль­ника може бути прогнозний показник Cash-flow;

д) коефіцієнт покриття необоротних активів довгостроковим капіталомпоказує рівень дотримання фінансової рівноваги підприємства в коротко- й довгостроковому періоді.

6. Предметом іпотеки можуть бути:

а) земельна ділянка;

б) транспортні засоби;

в) цілісний майновий комплекс підприємства;

г) структурний підрозділ підприємства;

д) обладнання виробничого призначення.

7. До основних характеристик облігацій із нульовим купоном належать…

а) відсутність поточних процентних платежів;

б) облігації розміщуються з дисконтом;

в) облігації розміщуються з премією;

г) погашення здійснюється за номінальною вартістю;

д) погашення здійснюється за курсом емісії.

8. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути на­слідком таких операцій:

а) позапланові емісії акцій за низьким курсом;

б) емісія облігацій із нульовим купоном;

в) спрямування прибутку на поповнення резервів;

г) збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій;

д) надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій.

9. Комерційний кредит – це:

а) кредит, що може надаватися в товарній формі;

б) форма фінансового кредиту;

в) кредит, що виникає в результаті одержаних авансів у ра­ху­нок наступних поставок продукції;

г) кредит, що може надаватися лише під заставу векселів;

д) кредитні відносини, що можуть оформлятися векселем.

10. Співвідношення власного й позичкового капіталу, при якому забезпечується фінансова стійкість і платоспроможність підприємства, ефективність використання активів і влас­ного капіталу – це:

а) політика формування фінансової структури підприємства;

б) оптимальна структура капіталу;

в) кредитоспроможність;

г) ефект фінансового левериджу.

Питання для самостійного опрацювання теми

Політика залучення позикових фінансових ресурсів.

Форми комерційного кредиту.

Форми банківського кредиту.

Інші джерела залучення позикових фінансових коштів під­при­ємства.

Аналіз діючої політики залучення кредитних ресурсів. Ви­ко­найте реферати з теми.

Виконайте завдання для самостійної роботи з теми.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами, періодичними видан­ня­ми та ресурсами Інтернету.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1528. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7