Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Термінологічний словник. Глобалі́зм —сукупність переконань і поглядів на глобалізацію , які полягають у позитивній її оцінці і розглядають глобалізацію як найважливіший процес
Глобалі́зм —сукупність переконань і поглядів на глобалізацію , які полягають у позитивній її оцінці і розглядають глобалізацію як найважливіший процес, що відбувається в сучасному світі.

Криза політична — тимчасове припинення функціонування окремих елементів або інститутів політичної системи; значне поглиблення й загострення наявних політичних конфліктів, політичної напруженості.

Науково-технічна революція — якісні зміни ролі науки і техніки в розвитку суспільства в цивілізованих країнах, що відбулися в другій половині XX ст. Наука стає безпосередньою силою суспільства, що значно зміцнює місце та роль людини в системах освіти, у вироб­ництві, характер її праці.

Опозиція— протидія, опір певній політиці, політичній лінії; організація, партія, група, особа, які виступають проти панівної думки, уряду, системи влади.

Плюралізм— політичний ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного і соціального розвитку, що виходить із існування кількох (чи багатьох) незалежних засад політичних знань і розуміння буття; система влади, що базується на взаємодії та протилежності дій політичних партій і громадських організацій.

Контрольні питання

1. Міжнародні результати розпаду СРСР і розвалу світової системи соціалізму.

2. Основні тенденції світового розвитку на порозі XXI ст.

3. Світовий досвід антитерористичних зусиль та його ефективність.

4. Чи можна вважати повернення до Конституції України 1996 року завер­шальною подією конституційного процессу?

5. Що заважає поглибленій євроінтеграції України та набуття членства в ЄС?

Література: [23, 33].

http://studentbooks.com.ua/content/view/1035/42/1/0/

http://www.dt.ua/newspaper/articles/47977

http://www.dt.ua/newspaper/articles/58867#article

http://www.pravda.com.ua/articles/2010/09/30/5431397/4 Орлова Т.В. Історія 5 http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/02/14/5914002/

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnv/2009_11/223-238.pdf

http://www.pravda.com.ua/columns/2010/12/22/5702885/

 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ:

 

1. Історія сучасного світу, її місце в гуманітарному знанні.

2. Роль буржуазних революцій у соціально-політичних перетвореннях др. пол. XIX ст. країн Західної Європи.

3. Зародження робітничого руху в країнах Заходу, його еволюція й ідейно-політичні течії. I Інтернаціонал.

4. Становлення соціал-демократичних партій у країнах Західної Європи, їх роль у суспільно-політичному житті. IІ Інтернаціонал.

5. Реформізм у міжнародному соціал-демократичному русі. Е. Бернштейн.

6. Особливості капіталістичної еволюції Росії в кінці XIX – початку XX ст.

7. Основні напрями розвитку суспільно-політичних течій у Росії у пореформений період.

8. Особливості становлення та розвиток соціал-демократичного руху в Росії.

9. Передумови та початок революції 1905 – 1907 рр., її характер, рушійні сили та основні етапи, їх особливості.

10. Позиції різних партій щодо революції 1905-1907 рр. у Росії.

11. Піднесення українського національного руху та його вплив на процес становлення національних партій.

12 . Причини поразки Першої буржуазно-демократичної революції в Росії.

13. Вплив першої російської революції на світовий визвольний рух на початку ХХ ст. та піднесення антиколоніальної боротьби.

14. Боротьба провідних країн за світове лідерство та формування блокової системи міжнародних відносин. Створення військово-політичних союзів.

15. Локальні війни початку ХХ ст. – пролог Першої світової війни.

16. Початок Першої світової війни, її причини і характер, ставлення до війни різних класів і політичних партій.

17. Назрівання революційної ситуації в європейських країнах в умовах війни.

18. Лютнева демократична революція 1917 р. у Росії. Формування двовладдя та його суть. Альтернативи розвитку.

19. Жовтневий переворот 1917 р. у Петрограді: його сучасні оцінки.

20. Вплив жовтневих подій у Росії на розвиток політичних процесів у світі.

21. Крах імперії Габсбургів і утворення на її теренах самостійних держав.

22. Піднесення робітничого руху в країнах Заходу після Першої світової війни.

23. Вплив Першої світової війни на піднесення національно-визвольної боротьби.

24. Політичне становище в Україні після перемоги Лютневої революції та жовтневого перевороту 1917 року в Росії

25.Причини втрати Україною незалежності у 1917-1920 рр.

26. Геополітичні зміни в світі після Першої світової війни.

27. Процес складання Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин, її суперечності.

28. Нова розстановка сил у Європі після першої світової війни. Зростання ролі та впливу США на світову політику .

29. Характер політичних взаємовідносин західних держав і Радянської держави на початку 20-х рр. ХХ ст.

30. Суспільно-політична криза радянської системи на початку 20-х р. ХХ ст. Неп, її суть та результати впровадження.

31. Відхід від принципів НЕПу в 1927 – 1928 рр. Становлення командно-адміністративної системи управління господарством.

32. Соціально-економічний розвиток радянського суспільства в 30-ті рр.: радянська модель індустріалізації та політика насильницької колективізації.

33. Загострення протиріч у капіталістичному світі в 20-х –поч. 30-х р. ХХ ст.

34.Особливості суспільно-політичного розвитку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 20-х –поч. 30-х рр.

35. Причини, особливості світової економічної кризи 1929–1933 рр. та її вплив на соціально-політичні процеси у світі.

36.„Новий курс” Ф.Рузвельта, його роль у стабілізації американської економіки.

37. Виникнення фашистського руху, його поширення у світі.

38. Загострення міжнародних відносин у 30-ті рр. Політика „умиротворення” агресора розвинутих країн Заходу.

39. Боротьба за створення системи колективної безпеки напередодні Другої світової війни.

40. Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною 1939 р., таємний протокол до нього, їх вплив на подальший розвиток подій.

41. Початок ІІ світової війни. Причини, характер і періодизація другої світової війни. Велика Вітчизняна війна: її характер і цілі

42. Формування та роль антигітлерівської коаліції у війні.

43. Рух опору в окупованих нацистами країнах, його роль у послабленні фашистського блоку.

44. Корінний перелом 1943р. та його вплив на хід війни.

45.Тегеранська конференція глав урядів трьох великих держав. Проблема відкриття другого фронту.

46. Завершення ІІ світової війни. Розкрийте роль Радянського Союзу в перемозі над фашистською коаліцією в Другій світовій війні.

47.Політичні підсумки та уроки Другої світової війни. Утворення ООН, структура і мета її діяльності.

48.Суть «Плану Маршала», його вплив на економічне відродження країн Західної Європи.

49. Становлення соціалістичного тоталітаризму в країнах Східної та Південно-Східної Європи. Роль СРСР в утвердженні тоталітаризму в Східній Європі.

50. Геополітичні зміни у світі після Другої світової війни. Наростання кризових явищ в економічному й суспільно-політичному житті соціалістичних країн.

51.Загострення суперництва двох наддержав СРСР і США за лідерство у повоєнному світі. „Доктрина Трумена”.

52. Роль великих держав у розв’язанні „холодної війни”. Утворення військово-політичних блоків та їх цілі.

53. Берлінська та Карибська кризи, їх урегулювання і політичні уроки для світу.

54. Радянсько-американські зустрічі на найвищому рівні в першій половині 70-х років та їх вплив на розрядку міжнародної напруженості.

55. Загальноєвропейська нарада з проблем безпеки та співробітництва в Європі.

56. ”Нова східна політика” канцлера ФРН Віллі Брандта, її роль у нормалізації відносин європейських держав.

57. Нове загострення американсько-радянських відносин наприкінці 70-х – початку 80-х рр., його причини.

58. Причини й етапи деколонізації після Другої світової війни.

59. Передумови економічного зростання в Японії після Другої світової війни. „Японське економічне диво”. «Азіатські тигри».

60. Розгортання в КНР будівництва „соціалізму з китайською специфікою”. Політика "реформ і зовнішньої відкритості"

61. Демократизація радянського суспільства під час Перебудови та її значення для європейських країн.

62. Загальноєвропейський процес у другій половині 80-х рр. Демократичні революції 1989-1990 рр. у соціалістичних країнах Східної Європи та їх особливості та результати

63. Серпневі події 1991 р. у Москві. Міжнародні наслідки розпаду СРСР і розвалу світової системи соціалізму.

64. Політика глобалізації США, її вплив на міждержавні відносини. Терористичні акти у США та в країнах Західної Європи на початку XXI ст.

65. Прискорення процесу інтеграції західноєвропейських країн на рубежі XX – XXI ст. Вступ до ЄС нових країн.

66. Політичні кризи в ряді країн СНД на початку XXI ст., їх причини.

67. Перші кроки державотворення в Україні. Трансформації її політичної системи Конституційний процес в Україні.

68. Проблеми формування громадянського суспільства та розбудови правової держави в Україні.

69. Російсько-українські геополітичні відносини.

70. Проблеми європейської інтеѓрації України.

3 ФОРМИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ:


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 330. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7