Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ
1. Ліквідність - це:

а) наявність у підприємства грошових коштів і еквівалентів, достатніх для
розрахунків за кредиторською заборгованостю, що вимагає негайного
погашення;

б) спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для
покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку;

в) оцінка структури капіталу за даними минулих періодів;

г) наявність боргів, строк погашення яких не перевищує одного року.

2. Баланс уважаешься абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

а) А1< ПІ; А2< П2; А3< ПЗ; А4> П4;

б) А1< ПІ; А2> П2; А3> ПЗ; А4< П4;

в) А1> ПІ; А2> П2; А3> ПЗ; А4< П4;

г) А1< ПІ; А2> П2; А3< ПЗ; А4> П4.

3. Який із цих коефіцієнтів не відноситься до головних коефіцієнтів
ліквідності?

а) загальний коефіцієнт покриття;

б) коефіцієнт швидкої ліквідності;


в) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г) коефіцієнт ліквідної платоспроможності.

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається:

а) грошові кошти / поточні зобов'язання;

б) оборотні активи - запаси / поточні зобов'язання;

в) оборотні активи / поточні зобов'язання;

г) грошові кошти / капітал, що функціонує.

5. Платоспроможність - це:

а) наявність у підприємства грошових коштів і еквівалентів, достатніх для
розрахунків за кредиторською заборгованостю, що вимагає негайного
погашення;

б) спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для
покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку;

в) економічні відносини між юридичними та фізичними особами і
державами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як
правило, і виплатою відсотка;

г) рух засобів, пов'язаних із придбанням чи реалізацією основних засобів
та нематеріальних активів.

6. Є три рівні платоспроможності підприємства:

а) грошова, факторна, ліквідна;

б) абсолютно ліквідна, ліквідна, неліквідна;

в) розрахункова, абсолютна, грошова;

г) грошова, розрахункова, ліквідна;

7. В якому розділі балансу містяться відомості з короткострокових
зобов 'язань підприємства:

а) II розділ активу;

б) III розділ активу;

в) III розділ пасиву;

г) IV розділ пасиву.

8. Найменш ліквідним активом є:

а) дебіторська заборгованість;

б) грошові кошти та їх еквіваленти;

в) короткострокові інвестиції;
г)запаси.

9. Величина власних оборотних коштів розраховується за формулою:

а) власний капітал + довгострокові кредити банків+довгострокові позики -
необоротні активи;

б) власний капітал + довгострокові кредити банків - необоротні активи;

в) довгострокові кредити банків+довгострокові позики - необоротні активи;

г) власний капітал+довгострокові кредити банків + довгострокові позики.

10. Який показник характеризує ту частину власних обігових коштів, що
знаходяться у формі грошових коштів, які мають абсолютну ліквідність?

а) показник маневреності власних обігових коштів;

б) величина власних оборотних коштів;

в) коефіцієнт покриття запасів;

г) частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі;

д) усі відповіді вірні.


ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Використовуючи звітні дані підприємства, провести деталізований аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.

Розв'язання:

Таблиця 1Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 258. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия