Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Баланс ліквідності підприємства
 

 

 

Актив На поча­ток року На кінець року Пасив На поча­ток року На кінець року Модифікація
На початок року На кінець року
1. Найбільш ліквідні активи 959+77= =1036 1. Негайні пасиви -23639 -21232
2. Активи, що швидко реалізуються 7729+ +23+473 = 225 9831+6 + 667= 10504 2. Кроткостро-кові пасиви -21431 -28489
3. Активи, що реалізуються повільно 3. Довгострокові пасиви
4. Складно-реалізовувані активи +5399+ +22288+ +28= =672167 649053+ + 5069+ +30212+ +7918= =692252 4. Постійні пасиви
Баланс Баланс

Етап 2

Таблиця 2

Аналіз змін у складі коштів і джерел їх утворення

Актив

Статті активу Приріст, тис. гри. %
1. Грошові запаси і короткострокові фінансові вкладення 765-1036=-271 (-271/1036x100= = -26,16
2. Дебіторська заборгованість 10504-8225=2279 (2279/8225)х100 = = 27,71
3. Запаси ТМЦ 26706-22210=4496 (4496/22210) х х 100 = 20,24
4. Основні кошти та інші активи 692252-672167=20085 (20085/672167) х х 100=2,99
Баланс 24,78

Пасив

Статті пасиву Приріст, тис. грн. %
1. Розрахунки з кредиторами по нетоварних операціях (по оплаті праці, по розрахунках з органами соцстрахування, з бюджетом тощо) 24404-22268=21360 9,59
2. Кредиторська заборгованість 8078-4015=4063 101,2
3. Короткострокові позики банку 31935-36714=-4779 -13,02
4. Джерела власних коштів 665810-640641=25169 3,93
Баланс 101,7

Етап 3 Таблиця З

Показники щодо оцінки ліквідності підприємства

 

 

№ з/п Найменування показників Формула розрахунку За попередній період За звітний період Відхилення
Абсолютне Відносне
1. Обсяг власних оборотних коштів Власний капітал+Довго­строкові Зобов'язання-Необоротні активи 640641+4015-- 644452= =204 тис.грн. 665810+8078-9053= =24835 тисгрн. 24631 тисгрн. 12174,02%
2. Маневреність власних оборотних коштів Грошові кошти / Оборотні активи-Короткострокові пасиви (959+77)/ /(59158-58982)= =5,89 765/(73256- 56339)= =0,045 -5,85 0,76%
3. Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи / Короткострокові пасиви 59185/58982= =1,003 73256/56339= =1,300 0,297 129,65%
4. Коефіцієнт миттєвої ліквідності Оборотні активи -Запаси / Короткострокові пасиви (59158-8982-1-2930-132-165)/58982= =0,626 (73256- 24009-1- 2172-291- 233)/56339= 0,826 0,2 131,95 %
5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспромо­жність) Грошові кошти / Короткострокові пасиви (959+77)/ /58982=0,018 765/56339= 0,014 -0,004 77,7?
6. Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи / Усього господарчих коштів (нетто) 59158/703638= = 0,084 73256/730227= =0,100 0,016 119,05%
7. Частка власних оборотних коштів у загальній сумі Власні оборотні кошти / Оборотні активи (59158-58982)/ /59158=0,0029 (73256-6339)/ /73256=0,23 0,2271 7931,03%І

1
8. Частка власних коштів у покритті запасів Власні оборотні кошти / Запаси (59158-58982)/ /22210= =0,0079 (73256- 56339) /26706=0,63 0,6221 7974,7%
9. Частка запасів у оборотних активах Запаси / Оборотні активи 22210/59158= =0,38 26706/73256= =0,36 -0,02 94,7%
10. Коефіцієнт покриття запасів «Нормальні» джерела покриття / Запаси 28077/22210= =1,26 45783/26706= =1,71 0,45 135,7%

Етап 4

Таблиця 4Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 211. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия