Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аналітичний висновок щодо деталізованого аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства за період
Аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства починається з аналізу ліквідності балансу підприємства.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови: А1>= =П1; А2>=П2; АЗ>=ПЗ; А4<=П4. Але в нашому випадку ці умови не виконуються і можна зробити висновок, що баланс підприємства не є ліквідним ні на початок, ні на кінець періоду.

Керівництву підприємства слід обов'язково звернути на це увагу й з'ясувати причини такого стану.

Але підприємство, загалом, є ліквідним, оскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання як на початок, так і на кінець року.

З отриманих даних ми бачимо, що підприємство в достатньому розмірі володіє тільки активами, які швидко реалізуються, та активами, що реалізуються повільно.

Аналізуючи найбільш ліквідні активи та складно реалізовані активи, установлено, що їх недостатня кількість призвела до того, що значна кількість негайних пасивів залишилася непокритою на початок року в розмірі 23639,0 грн., а на кінець року в розмірі 21232,0 грн. - це негативно характеризує діяльність підприємства.

Недостатність високоліквідних засобів підприємства призвела до того, що значний обсяг строкових зобов'язань виявився покритим активами з відносно


невисокою оборотністю (дебіторською заборгованістю покупців, запасами товарно-матеріальних цінностей).

Аналізуючи зміни в складі коштів і джерела їх утворення, ми бачимо, що на підприємстві застосовують украй небезпечну в умовах інфляції фінансову політику збільшення обсягу кредитування своїх покупців: порівняно з минулим роком дебіторська заборгованість зросла на 2279.0 тис. грн. або на 27,71%, а кредиторська заборгованість, навпаки, порівняно з минулим роком зменшилась на 4779,0 тис. грн. або на 13,02%.

Таким чином, підприємство порушило основний принцип успішної фінансової політики, оскільки допускає кредитування своїх дебіторів майна на тих же умовах, на яких само отримує кредити.

У результаті розрахунку індексу ліквідності, установлено, що ліквідність підприємства на кінець періоду зменшилась: на початок року індекс ліквідності дорівнював 27,71 дня, а на кінець року 28,01 дня - це свідчить про те, що даному підприємству на кінець року потрібно більше часу для перетворення поточних активів у готівку.

Аналіз платіжного балансу свідчить про те, що підприємство неплатоспроможне, бо сальдо балансу знаходиться в активі платіжного балансу.

Для оцінки рівня платоспроможності необхідно розрахувати три коефіцієнти платоспроможності: грошову, розрахункову та ліквідну.

Коефіцієнт грошової платоспроможності на кінець періоду становив 0,09, що значно менше порівняно з початком року на 0,01, тобто платоспроможність зменшилась на 10%. Цей показник свідчить, що на звітну дату може бути погашено тільки 9% короткострокових зобов'язань продавця.

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності збільшився на 0,13 порівняно з початком періоду.

Тобто, якщо на покриття платіжних зобов'язань узяти не тільки грошові кошти, але і кошти в розрахунках, готову продукцію, відвантажені товари, дебіторську заборгованість та інші активи, які реально можна реалізувати, на кінець періоду платіжні засоби на 72% покрили б платіжні зобов'язання. Це свідчить про позитивні модифікації фінансового стану підприємства.

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності є найбільш узагальнюючим показником. На даному підприємстві склалась негативна ситуація, бо коефіцієнт ліквідної платоспроможності менший за одиницю.

Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої та комерційної діяльності. Також, на підприємстві необхідно впровадити раціональну схему використання фінансових ресурсів.

Перерахувавши показники, установлено, що обсяг власних оборотних коштів збільшився на 16741,0 тис. грн. або на 95,11% - це позитивно характеризує діяльність підприємства, бо за період аналізу підприємство сформувало достатній оборотний капітал. Маневреність власних оборотних коштів зменшилась з 5,89 до 0,045, тобто на 5,85 - це негативна тенденція для підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,004.


1.7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.7.1.Сутність фінансової стійкості.

1.7.2.Поточна фінансова стійкість підприємства.

1.7.3.Показники оцінки фінансової стійкості підприємства.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 389. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия