Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 5. Зробити аналіз фінансової стійкості підприємства за допомогою трикомпонентного показника типів фінансової стійкості.
Методичні вказівки

Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є вид джерел фінансування матеріальних оборотних коштів.

Матеріальні оборотні кошти підприємства являють собою запаси, вартість яких відбивається в другому розділі активу балансу. Кількісне значення даного показника включає запаси сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, МБП і визначається по наступній формулі:

 

, (5.1)

 

де З - запаси.

Для характеристики джерел формування матеріальних оборотних коштів (запасів) використовується кілька показників:

Власні оборотні кошти. Формула розрахунку цього показника була приведена раніше.

Власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів (функціонуючий капітал):

 

, ( 5.2 )

 

де:Кс.дз. – власний оборотний капітал і довгострокові кредити,

Кс.об. - власний оборотний капітал.

Загальна величина основних джерел формування запасів (Ко):

 

, (5.3)

 

де КК – короткострокові кредити,

НА – необоротні активи.

 

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідає три показника забезпеченості запасів джерелами формування:

 

Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних коштів (±Фс):

(5.4)

 

2. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів (±Фт):

 

(5.5)

 

3. Надлишок (+) чи недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів (±Фо):

 

(5.6)

 

За допомогою цих показників визначається трьохкомпонентний тип фінансової стійкості підприємства:

 

S (Ф) = 1, якщо Ф > 0

S (Ф) = 0, якщо Ф < 0

 

Таблиця 5.1 - Класифікація типу фінансового стану підприємства

 

Показники На початок року На кінець року
1.Загальна величина запасів (З)    
2.Наявність власних оборотних коштів (Кс.об.)    
3.Величина функціонуючого капіталу (Кс.дз.)    
4.Загальна величина джерел (К о)    
5.Фс. = К с.об. – З    
6.Фт = К с.дз. – З    
7.Фо = Ко-З    
Трикомпонентний показник типів фінансової стійкості: S = [ S (+,-Фс), S (+,-Фт), S (+,-Фо)]    

 

Після проведення розрахунків приведених вище показників підприємство може характеризуватися одним з чотирьох типів фінансової стійкості:

1. Абсолютна фінансова стійкість (трьохкомпонентний показник типу фінансової стійкості) має вид: S = {1,1,1}). Такий тип фінансової стійкості характеризується тим, що всі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, тобто організація не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація зустрічається вкрай рідко. Крім того, вона навряд чи може розглядатися, як ідеальна, оскільки означає, що керівництво підприємства не вміє чи не бажає, не має можливості використовувати зовнішні джерела засобів для основної діяльності.

2. Нормальна фінансова стійкість (показник типу фінансової стійкості: S={0,1,1}). У такій ситуації підприємство використовує для покриття запасів, крім власних оборотних коштів, також і довгострокові притягнуті засоби. Такий тип фінансування запасів є “нормальним” з погляду фінансового менеджменту. Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаною для підприємства.

3. Хитливе фінансове положення (показник типу фінансової стійкості: S={0,0,1}). Дана ситуація характеризується недоліком у підприємства «нормальних» джерел для фінансування запасів. У цій ситуації ще існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

4. Кризовий фінансовий стан (S = {0,0,0}) характеризується ситуацією, при якій підприємство має кредити і позики, не погашені в строк, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованості. У цьому випадку можна говорити про те, що підприємство знаходиться на грані банкрутства.

Для зручності визначення типу фінансової стійкості доцільно представити розраховані показники в таблиці 1.6

 

Таблиця 5.2 - Зведена таблиця показників по типах фінансової стійкості

 

Показники Тип фінансової стійкості
Абсолютна стійкість Нормальна стійкість Хиткий стан Кризовий стан
1.Фс = Кс.об. – З. Фс >= 0 Фс < 0 Фс < 0 Фс < 0
2.Фт = Кс.дз. – З. Фт >= 0 Фт >= 0 Фт < 0 Фт < 0
3.Фо = Ко – З. Фо >= 0 Фо >= 0 Фо >= 0 Фо < 0Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 3536. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия