Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 6. Проаналізувати ліквідність підприємства за допомогою методики порівняння степеней ліквідності активів і термінів погашення пасивів.
Методичні вказівки

Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності і платоспроможності, що характеризують можливість своєчасних і повних розрахунків по короткострокових зобов'язаннях перед контрагентами. Аналіз платоспроможності і ліквідності важливий не тільки для підприємства, але і для зовнішніх інвесторів. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу варто відрізняти ліквідність активів, що визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх у кошти. Чим менше часу, що буде потрібно, щоб даний вид активу був переведений у грошову форму, тим вище його ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими в порядку зростання таких термінів. У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, активи підприємства розділяються на групи.

 

1)Л1. Найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі статті коштів підприємства і поточні фінансові інвестиції.

 

(6.1)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

2) Л2. Швидко реалізовані активи. До цієї групи відносяться активи, для звертання яких у грошову форму потрібно більш тривалий час:

 

(6.2)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

Ліквідність цих активів залежить від ряду суб'єктивних і об'єктивних факторів: своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію і її конкурентноздатності, платоспроможності покупців, форм розрахунків.

 

3) Л3. Повільно реалізовані активи. До них відносяться активи, для яких знадобиться набагато більший термін для перетворення виробничих запасів і витрат у незавершеному виробництві в готову продукцію, а потім у кошти.

 

(6.3)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

4) Л4. Важко реалізовані активи. До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства, вартість яких відбита в першому розділі активу балансу:

 

(6.4)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

Пасиви балансу групуються за ступенем настання терміну їх оплати. Зобов'язання підприємства групуються відповідно до передбачуваних термінів погашення. Використовуючи цей критерій, зобов'язання підприємства можна згрупувати в такий спосіб:

 

1) П1. Найбільш термінові зобов'язання. До них відноситься кредиторська заборгованість за придбані товари, роботи, послуги:

 

(6.5)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

2) П2. Короткострокові пасиви. До цієї групи відносяться статті четвертого розділу пасиву балансу за винятком кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, і статті другого і п'ятого розділів пасиву балансу.

 

(6.6)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

3) П3. Довгострокові пасиви. Ця група представлена довгостроковими зобов'язаннями підприємства, відбитими в третьому розділі пасиву балансу, а також статтями другого і п'ятого розділів пасиву балансу, не віднесеними до другої групи:

 

(6.7)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

4) П4. Постійні (стійкі) пасиви – це статті першого розділу пасиву балансу:

(6.8)

Розкрити економічну сутність рядків балансу.

 

Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки приведених груп з активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримуються нерівності:

 

Л1 >= П1

Л2 >= П2

Л3 >= П3

Л4 <= П4

Для характеристики ліквідності аналізованого підприємства скористаємося таблицею 6.1.

 

Таблиця 6.1 - Аналіз ліквідності балансу

 

Актив На початок року На кінець року Пасив На початок року На кінець року Платіжний надлишок (+) або недолік (-)
7=2-5 8=3-6
1.Найбільш ліквідні активи (Л1)     1.Найбільш термінові зобов'язання (П1)        
2.Швидко реалізовані активи (Л2)     2.Коротко-строкові пасиви (П2)        
3.Повільно реалізовані активи (Л3)     3.Довгострокові пасиви (П3)        
4.Важко реалізовані активи (Л4)     4.Постійні пасиви (П4)        
Баланс     Баланс        

 

Зробити висновки, навести приклади.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 2627. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия