Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

С. Калачєва, П. Рощін. Жанр
Ж.(від франц|. genre — рід, різновид|вид|). ... Одні вчені відповідно до етимології слова називають так літературні роди: епос, лірику і драму. Інші під цим терміном мають на увазі літературні види, на які| розподіляється рід (роман, повість, оповідання|оповідання| і т.п.) Це розуміння є|з'являється,являється|, мабуть, найпоширенішим”. “Не дивлячись на|незважаючи на| відмінності в конкретному розумінні терміну, під Ж. розуміється повторювана в багатьох творах|добутках| впродовж|упродовж| історії розвитку літератури єдність композиційної структури”. “Поняття роду — більш узагальнене і історично стійке ... В межах кожного роду розрізняли в різні історичні періоди ... види: у епосі — епопею, билину, казку, ... в ліриці — епіграму, епітафію, ... романс, послання, елегію ... у драмі — трагедію, комедію, драму і т. д.”. “...Третя жанрова категорія є|з'являється,являється| найбільш конкретною, при характеристиці її враховується не тільки|не лише| тематична своєрідність змісту|вмісту,утримання|, але і особливості ідейно-емоційного|емоціонального| трактування того, що зображається|змальовується| (сатиричний роман, лірична комедія і т. д.)” [27, с. 116].

В.В. Кожинов. Жанр літературний

Ж. л. (франц|. genre; основне значення — рід) — історично створений тип літературного твору|добутку|; у теоретич|ному понятті про Ж. узагальнюються риси|межі|, властиві більш менш значній|величезній| групі творів| певної доби, нації або літератури взагалі”. „Термін «Ж.» часто|частенько| ототожнюється з|із| терміном вид|вид| літературний; іноді|інколи| «видом|видом|» називаються найбільші|більші| групи творів|добутків| (напр., роман); проте|однак| поширене й протилежне слововживання (роман — жанр; історич|. роман — різновид роману)”.

“Вся сукупність літературних творів|добутків| розподіляється на Ж. на основі цілого ряду|лави,низки| принципів розподілу|поділки,розподілу,поділу|. По-перше, розрізняються Ж. поезії, що належать до різних родів (див. Рід літературний): епічні (героїч|. або коміч|. поема), драматич|. (трагедія, комедія), лірич|. (ода, елегія, сатира). В межах|у рамках| родів Ж. розподіляються за провідною естетич|. якістю, естетич|. «тональністю» (коміч|., трагіч|., елегіч|., сатирич|., ідилічний і т. п.). Проте|однак| цей розподіл|поділка,розподіл,поділ| ... в новітній|найновішій| літературі значно| ускладнений...” “...потрібен третій принцип — обсяг|обсяг| і відповідна| загальна|спільна| структура творів| ... лірика зазвичай за обсягом невелика, драма має визначені сценіч|ними умовами розміри. ...Разом з тим|в той же час| розміри Ж. мають часом і самостійне| мотивування в задумі автора; так народжуються велика, середня і мала форми прозаїчного| епосу (роман, повість, новела)” [27, с. 116].


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 280. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7