Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 10 страница
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

б) умови внутрішнього попиту, його кількісні та якісні параметри;

в) наявність у національній економіці високорозвинутих близьких суміжних галузей, що забезпечують експортоорієнтовані виробництва сировиною, матеріалами, півфабрикатами, інформацією тощо;

г) правильне співвідношення державного і приватного секторів у національній економіці;

д) стратегія і структура фірм, рівень і характер конкуренції на внутрішньому ринку.

 

15. Хто з основних економічних суб’єктів країни виграє від запровадження ввізного мита на певний продукт:

а) вітчизняні виробники цього продукту;

б) споживачі;

в) держава;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а і в.

 

16. Що не є втратою споживачів від запровадження ввізного мита на певний продукт:

а) зменшення обсягів закупівель продукту;

б) оплата розвитку неефективних вітчизняних виробництв;

в) сплата мита;

г) оплата приросту прибутку вітчизняних фірм;

д) оплата витрат вітчизняних фірм на виробництво додаткової кількості цього продукту.

 

17. Що є втратою від запровадження мита для суспільства в цілому:

а) сплата мита;

б) оплата розвитку неефективних вітчизняних виробництв;

в) зменшення обсягів закупівель продукту;

г) правильна відповідь а і б;

д) правильна відповідь а і в.

 

18. Від запровадження вивізного мита на певний продукт несуть втрати такі економічні суб’єкти країни:

а) держава;

б) вітчизняні виробники в цілому;

в) споживачі;

г) правильні відповіді б і в;

д) правильні відповіді а і в.

 

19. Яке твердження не випливає із моделі торгівлі двох країн, що виробляють однаковий продукт:

а) унаслідок міжнародної торгівлі виробники у країні-експортері виграють;

б) споживачі в країні-експортері програють;

в) виробники в країні-імпортері програють;

г) споживачі в країні-імпортері виграють;

д) загалом зовнішня торгівля забезпечує приріст добробуту в країні-імпортері, але знижує добробут в країні-експортері.

 

20. Яке твердження неправильне:

а) основні домовленості, досягнуті в межах ГАТТ, знищують мито по всьому світові, лібералізують правила, що регулюють обмін послугами, створюють нові механізми захисту інтелектуальної власності, скасовують квоти на готовий одяг, текстиль і т.д.;

б) дедалі важливішу роль у міжнародній торгівлі відіграють „азійські тигри”;

в) рівень заборгованості країни вважають дуже високим, якщо він більший за її річний ВВП;

г) рівновага у світовій торгівлі у моделі двох країн досягається в точці, в якій крива торговельних можливостей однієї країни перетинається з кривою торговельних можливостей іншої країни;

д) теорему Рибчинського підтверджує так звана „голландська хвороба”.

 

IV. Задачі

1. Нижче наведено таблиці виробничих можливостей для Багатії і Бідасії.

 

Таблиця виробничих можливостей для Багатії

  Виробничі альтернативи
Товар А
Товар В

 

 

Таблиця виробничих можливостей для Бідасії

  Виробничі альтернативи
Товар А
Товар В

 

Визначіть:

а) внутрішню альтернативну вартість виробництва товару А і товару В у кожній країні;

б) на виробництві якого продукту повинна спеціалізуватися кожна країна;

в) лінії торговельних можливостей кожної країни, якщо умови торгівлі становлять 1 товар В = 2 товару А;

г) якщо оптимальна структура виробництва для спеціалізації і торгівлі є (20 і 10) для Багатії і (20 і 40) для Бідасії, які вигоди від спеціалізації і торгівлі.

 

2. Уряд Бідасії ухвалює рішення про запровадження мита на імпорт олії в розмірі 40 центів за 1 кг. Світова ціна на олію становить 800 дол. за тонну. Обсяг виробництва олії в Бідасії за вільної торгівлі становить 50 тис. т, а за наявності ввізного мита – 60 тис. т. Обсяг споживання олії за вільної торгівлі становить 120 тис. т, а за імпортного мита – 100 тис т. Різницю між споживанням і виробництвом Бідасія покриває за рахунок імпорту.

Обчисліть:

а) втрати споживачів даної країни від запровадження ввізного мита;

б) виграш виробників Бідасії від цього заходу;

в) збільшення доходів державного бюджету від запровадження ввізного мита;

г) чисті втрати національного добробуту країни від обмеження імпорту.

 

3. У Багатії функції вітчизняних попиту і пропозиції для комп’ютерів задані рівняннями:

Qd = 8 – P; Qs = p – 1, (Р – тис. дол; Q – тис одиниць).

Іноземні фірми можуть постачати на ринок Багатії необмежену кількість комп’ютерів за світовою ціною 2 тис. дол. за одиницю.

Визначіть:

а) внутрішні рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки;

б) внутрішнє споживання, вітчизняне виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки;

в) величину субсидії, яку повинен надати вітчизняним виробникам уряд, щоб вітчизняне виробництво могло витіснити імпорт.

 

4. Припустімо, що Україна і Польща виробляють лише два товари – цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсів подано в таблиці:

 

Країна Цукор Борошно
Україна
Польща

 

Визначіть:

а) Чи має Україна абсолютну перевагу у виробництві борошна? А цукру?;

б) Чи має Україна порівняльну перевагу у виробництві борошня? А цукру?;

в) Яке мінове співвідношення між цукром і борошном склалося б в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі?;

г) У яких межах встановляться умови торгівлі у разі вільної торгівлі між Україною і Польщею?

 

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

міжнародний поділ праці
автаркія
абсолютна перевага
порівняльна перевага
крива торговельних можливостей
імпорт
експорт
умови торгівлі
правило розподілу вигід
захисне мито
фіскальне мито
компенсаційне мито
фритредерство
імпортна квота
експортні субсидії
демпінг
протекціонізм
немитні бар’єри
експортний потенціал країни
структура експорту
закон зростання альтернативної вартості
теорема Столпера-Семюелсона
теорема Рибчинського
адвалерне мито
специфічне мито
ембарго

 

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. П; 2. П; 3. Н; 4. Н; 5. П; 6. Н; 7. Н; 8. Н; 9. Н; 10. Н;

11. Н; 12 П; 13 Н; 14. П; 15 П; 16. Н; 17. Н; 18. П; 19.Н; 20. Н.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. в; 2. г; 3. а; 4. г; 5. д; 6. a; 7. д; 8. г; 9. г; 10. б;

11. д; 12 д; 13 д; 14. г; 15 д; 16. д; 17. д; 18. в; 19.д; 20. г.

IV. Задачі

1. а) Внутрішня альтернативна вартість у Багатії становить: 1 од. товару В = 4 од. товару А. Внутрішня альтернативна вартість у Бідасії становить: 1 од. товару В = 1 од. товару А.

б) Багатія повинна спеціалізуватися на виробництва товару А, а Бідасія - товару В;


 
 

в)

г) До спеціалізації і торгівлі вироблялось 40 од. товару А і 50 од. товару В. Після спеціалізації країн виробляють 60 од. товару А і 60 од. товару В.

Приріст (вигода) від спеціалізації і торгівлі становить 20 од. товару А і 10 од. товару В.

 

2. Для полегшення розв’язання задачі доцільно використати графічний метод.


 

S1 = 50 тис. тонн (виробництво олії в Бідасії за вільної торгівлі);

S2 = 60 тис. тонн (виробництво олії в Бідасії із запровадженням мита);

D1 = 120 тис. тонн (обсяг споживання олії в Бідасії за вільної торгівлі);

D2 =100 тис. тонн (обсяг споживання олії в Бідасії із запровадженням мита);

Pw = 800 дол. за тонну (світова ціна олії).

 

Унаслідок запровадження мита внутрішня ціна олії в Бідасії зросте з 800 дол. до 1200 дол. за тонну. Pt = Pw + мито = 800 + 400 = 1200 (дол.)

Обсяг імпорту олії за вільної торгівлі становить 70 тис. тонн (120- 50). Із запровадженням мита імпорт олії дорівнює 40 тис. тонн.

 

а) Втрати споживачів країни від запровадження мита на імпорт олії графічно показує площа трапеції PtPwАВ. Площа цієї трапеції дорівнює:

120 000 + 100 000 ´ 400 = 44 (млн. дол.)

 

б) Виграш виробників Бідасії від запровадження мита на імпорт олії графічно показує площа трапеції PtPwCD. Площа цієї трапеції дорівнює:

50 000 + 60 000 ´ 400 = 22 (млн. дол.)

 

в) Збільшення доходів державного бюджету від запровадження мита на імпорт олії графічно показу площа прямокутника CAEF. Площа цього чотирикутника дорівнює:

40 000 ´ 400 = 16 (млн. дол.).

 

г) Чисті втрати національного добробуту від обмеження імпорту графічно показують площі трикутників DCF і ABE. Суму площ цих трикутників можна обчислити як різницю між площею трапеції PtPwАВ, площею трапеції PtPwCD і площею прямокутника CAEF:

44 – 22 – 16 = 6 (млн. дол.)

 

 

а) За відсутності зовнішньої торгівлі рівноважна ціна і рівноважна кількість дорівнюють:

Qd = Qs = 8 - P = P- 1

Рівноважна ціна = 4,5 (тис. дол.), а рівноважна кількість – 3,5 тис. од.

б) Коли економіка Багатії стає відкритою, то внутрішнє споживання цього блага становить 6 тис. од. [8 - 2]. Виробництво комп'ютерів у Багатії зменшується до 1 тис. од. [2 - 1]. Різниця між споживанням та виробництвом покривається імпортом.

Імпорт ком'ютерів у Багатії становить 5 тис. одиниць [6-1].

в) Ділові одиниці Багатії зможуть витіснити імпорт коли

Qs = - 1 + (Pw + S), де S – субсидія

8 - 2 = - 1 + 2 + S;

S = 5 (тис. дол.).

 

Отже, величина субсидії становитиме 5 тис. дол. На одиницю продукції.

Загальна сума субсидії = 5 тис. дол. ´ 6 тис. одиниць = 30 млн. дол.

 

4. а) Україна має абсолютну перевагу і у виробництві борошна, і у виробництві цукру

б) Україна має порівняльну перевагу лише у виробництві борошна. Польща має порівняльну перевагу у виробництві цукру.

в) за відсутності зовнішньої торгівлі мінове співвідношення між цукром і зерном становило би в Україні 1 од. борошна = 0,75 од. цукру.

г) За вільної торгівлі між Україною та Польщею світова ціна на борошно має встановитися у межах

3/4 одиниці цукру < 1 одиниця борошна < 1 одиниця цукру.


 

Тема 14. Відкрита економіка

I. Виберіть визначення для кожного терміна

  чистий експорт
  чисті іноземні інвестиції
  мала відкрита економіка
  велика відкрита економіка
  спеціальні права запозичення
  ревальвація
  девальвація
  платіжний баланс
  активний платіжний баланс
  торговельний баланс
  поточний рахунок
  резервні активи
  монетарне золото
  баланс офіційних розрахунків
  підсумковий платіжний баланс
  молода нація-боржник
  зріла нація-боржник
  молода нація-кредитор
  зріла нація-кредитор
  односторонні перекази
  реальні потоки
  фінансові потоки
  чистий зовнішній дохід
  прямі інвестиції
  портфельні інвестиції
  чистий кредитор
  чистий боржник
  золоті мітки
  регульовані валютні курси

Визначення

Систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з нерезидентами за певний проміжок часу, — як правило, за рік.

Встановлення центральним банком нижчого курсу національної валюти за фіксованого обмінного курсу.

У рахунках національного продукту країни обсяг експорту товарів і послуг мінус обсяг імпорту товарів і послуг.

Плаваючі валютні курси, що встановлюються на валютному ринку у процесі взаємодії попиту і пропозиції під впливом валютної політики держави.

Такі інвестиції, коли іноземний інвестор володіє менш ніж 10% акціонерного капіталу, а також облігації та інші цінні папери (держави і корпорацій), інструменти грошового ринку, фінансові похідні інструменти тощо.

Рух товарів, послуг, матеріальних або інших нефінансових активів.

Різниця між експортом та імпортом товарів.

Встановлення центральним банком вищого валютного курсу за фіксованого обмінного курсу.

Міжнародна інвестиційна позиція країни, коли зовнішні активи резидентів країни перевищують їхні зобов’язання решті світу.

Країна з від’ємним сальдо торговельного балансу і пасивним балансом поточного рахунку.

Національна економіка, експорт та імпорт якої становлять помітну частку відповідних світових показників.

Різниця між внутрішніми заощадженнями та внутрішніми інвестиціями.

Основний розділ платіжного балансу, в якому записано статистичні дані про рух між країною та рештою світу реальних ресурсів — товарів, послуг та доходів.

Золотий запас країни.

Рух і вимог і зобов’язань, що виникають у зв’язку з рухом реальних потоків.

Межі відхилення валютного курсу від монетного паритету.

Країна з від’ємним сальдо торговельного балансу, але активним балансом поточного рахунку.

Такі інвестиції, коли іноземний інвестор володіє десятьма і більше відсотками звичайних акцій акціонерного товариства.

Міжнародна інвестиційна позиція країни, коли зобов’язання резидентів решті світу перевищують їхні активи за кордоном.

Країна з додатним сальдо торговельного балансу, але пасивним балансом поточного рахунку.

Баланс поточного рахунку разом із балансом рахунку капіталу та фінансів (без статті “Резервні активи”).

Національна економіка, експорт та імпорт якої становлять незначну частку у світовому експорті та імпорті.

Різниця між доходами, одержаних резидентами країни за кордоном, і доходами, які виплачені у країні нерезидентам.

Зовнішньоекономічні операції, які не супроводжуються зустрічним потоком цінностей, а є просто одностороннім безкоштовним переданням товарів, списанням боргів чи наданням неоплатних послуг.

Країна із додатним сальдо торговельного балансу і активним балансом поточного рахунку.

Суворо визначені активи, що перебувають у власності або під контролем центрального банку країни.

Міжнародна грошова одиниця, яка існує у вигляді записів на рахунках країн – членів МВФ.

Підсумковий платіжний баланс, коли сума сальдо балансу поточного рахунку, сальдо балансу рахунку капіталу і фінансів без статті “Резервні активи” та статистичних розбіжностей є додатною величиною.

Сальдо статті “Резервні активи”.

 

II. Визначте, чи правильні такі твердження

 

Надання позик резидентам інших країн відображають у кредиті платіжного балансу країни.

Для будь-якої країни чистий експорт завжди дорівнює чистим іноземним інвестиціям.

За даного рівня національних заощаджень збільшення чистих іноземних інвестицій країни зменшує внутрішні інвестиції.

Для збільшення внутрішніх інвестицій країна повинна або збільшити національні заощадження або зменшити свої чисті іноземні інвестиції.

За інших рівних умов підвищення рівня реальної процентної ставки в країні зменшує її чисті іноземні інвестиції.

Активний платіжний баланс індукує імпульси до знецінення валюти.

У відкритій економіці внутрішні видатки обов’язково дорівнюють обсягові вироблених у країні товарів і послуг.

Якщо внутрішні видатки більші за обсяг національного продукту, то чистий експорт є від’ємною величиною.

Експорт товарів за кордон відображають у “дебеті” платіжного балансу, а збільшення іноземної валюти на ту саму суму — у “кредиті” балансу.

Вартість послуг наданих резидентами нерезидентам записують у кредиті.

За золотомонетного стандарту зі зниженням курсу валюти країни до її нижньої золотої мітки золото надходило до країни.

У Бретон-Вудській валютній системі дефіцити платіжного балансу коригувалися через девальвації, які проводилися з дозволу МВФ.

Чистий експорт — це кількість іноземної валюти, яку потребують іноземці для купівлі вітчизняного чистого експорту.

Основною причиною міжнародної мобільності капіталів є різниця в рівні цін у різних країнах.

У малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу фіскальна політика не впливає на обсяг виробництва.

Протекціоністська зовнішньоторговельна політика за режиму вільного плавання валюти не впливає на стан торговельного балансу.

У системі фіксованих валютних курсів монетарна політика у своєму звичному розумінні не дає результатів.

Результативність фіскальної політики у національній економіці за плаваючого валютного курсу перебуває у прямій залежності від ступеня мобільності капіталу.

У малій відкритій економіці за фіксованого валютного курсу та низької мобільності капіталу результативність фіскальної політики підвищується.

У малій відкритій економіці за гнучких валютних курсів зі зниженням рівня міжнародної мобільності капіталу результативність монетарної політики знижується.

 

III. Дайте правильні відповіді

1. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) знижуються реальні процентні ставки;

б) зростають темпи інфляції;

в) підвищуються темпи економічного зростання;

г) відбуваються усі названі процеси;

д) усі названі процеси не можуть збільшити активне сальдо платіжного балансу.

 

2. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

а) внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

б) уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;

в) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

д) усі твердження неправильні.

 

3. Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

а) повна демонетизація золота;

б) скасування номінального золотого паритету;

в) запровадження фіксованих валютних курсів;

г) скасування офіційної ціни на золото;

д) розширення кола резервних валют.

 

4. Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни:

а) експорт товарів;

б) вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання допомоги потерпілим від повеней;

в) доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) враховують усі.

 

5. Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через:

а) позики за кордоном;

б) використання золото-валютних резервів країни;

в) девальвацію національної валюти;

г) правильні відповіді а і б;

д) усі відповіді правильні.

 

6. За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг національного продукту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою:

а) зниження норми резервування для комерційних банків;

б) купівлі центральним банком державних цінних паперів;

в) збільшення державних видатків;

г) зменшення дефіциту державного бюджету;

д) усі твердження неправильні.

 

7. У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити:

а) зниженням податків;

б) збільшенням державних видатків;

в) збільшенням кількості грошей у обігу;

г) зменшенням кількості грошей у обігу;

д) правильні твердження а і в.

 

8. За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики:

а) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;

б) нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

в) вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

г) однозначної відповіді немає;

д) усі твердження неправильні.

 

9. В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика:

а) знижує обмінний курс національної валюти;

б) підвищує обмінний курс національної валюти;

в) не впливає на обмінний курс національної валюти;

г) немає однозначної відповіді;

д) усі твердження неправильні.

 

10. Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони:

а) дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних цілей;

б) дають змогу урядам використовувати торговельні обмеження для регулювання поточного рахунку;

в) змушують центральний банк обмежувати пропозицію грошей;

г) підвищують результативність фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.

 

11. За плаваючих валютних курсів:

а) тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

б) тільки фіскальна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

в) і фіскальна, і монетарна можуть впливати на обсяг національного виробництва;

г) ні фіскальні, ні монетарна політика не може впливати на обсяг національного виробництва;

д) усі твердження неправильні.

 

12. Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу:

а) збільшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

б) зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

в) обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва не змінюються;

г) обсяг чистого експорту зменшується, а обсяг національного виробництва збільшується;

д) обсяг чистого експорту збільшується, а обсяг національного виробництва зменшується.

 

13. Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела-Флемінга полягає в тому, що:

а) у моделі Мандела-Флемінга рівень цін є змінним;

б) у моделі Мандела-Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою;

в) модель Мандела-Флемінга не використовують для оцінки впливів монетарної і фіскальної політики;

г) модель Мандела-Флемінга розглядає взаємодію ринків інакше, ніж модель IS-LM;

д) усі твердження неправильні.

 

14. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y‑e) крива LM* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.

 

15. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y‑e) крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.

 

16. Яке твердження неправильне:

а) якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює нулю, то платіжний баланс країни врівноважений;

б) за активного підсумкового платіжного балансу центральний банк збільшує валютні резерви;

в) підсумковий платіжний баланс дорівнює балансові офіційних розрахунків із протилежним знаком;

г) країна з додатним поточним рахунком фактично інвестує частину своїх національних заощаджень за кордон;

д) збільшення офіційних валютних резервів відображається у кредиті, а зменшення ‑ у дебеті.

 

17. Бретон-Вудську валютну систему не характеризувала така ознака:

а) кожна країна – член МВФ установлювала номінальний золотий вміст своєї грошової одиниці;

б) країни – члени втратили право на необмежену кількість девальвацій;

в) кожна країна зобов’язувалася дотримуватися незмінного курсу своєї валюти щодо валют будь-якої іншої країни;

г) дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами;

д) для підтримання домовлених обмінних курсів уряди використовували валютні резерви.

 

18. Якої складової не містять золотовалютні резерви країни:

а) золотий запас;

б) спеціальні права запозичення;

в) резервну позицію країни в МВФ;

г) державні цінні папери;

д) вільно конвертовані валюти.

 

19. Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів:

а) невизначеність плаваючих валютних курсів ускладнює міжнародну торгівлю;

б) вільне плавання валют не розв’язало проблеми розбалансованості платіжних балансів;

в) мінливість плаваючих обмінних курсів існувала навіть тоді, коли фундаментальні економічні умови у відповідних країнах були стабільними;

г) за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики;

д) фіксовані обмінні курси не допускають надмірного зростання пропозиції грошей.

 

20. Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника:

а) додатне сальдо торговельного балансу;

б) пасивний баланс поточного рахунку;

в) надлишок торговельного балансу витрачається на сплату процентів за позики попередніх років;

г) сальдо балансу трансферів від’ємне;

д) експорт країни на цій стадії економічного розвитку перевищує її імпорт.

 

IV. Задачі

1. Економіку Багатії характеризують такі параметри:

експорт товарів становить 850;

імпорт товарів становить 820;

резиденти країни отримують доходи від іноземних інвестицій у формі виплати процентів з-за кордону 320;

видатки резидентів країни на туризм становлять 350;

доходи даної країни від туризму дорівнюють 280;

країна виплачує зарубіжним інвесторам дохід у сумі 200;

перекази капіталу, одержані резидентами Багатії 180;Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 2368. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.125 сек.) русская версия | украинская версия