Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М А 5 страница. Уряд України запроваджує фіксований валютний курс на рівні: 1 гривня = 5,5 долара
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Уряд України запроваджує фіксований валютний курс на рівні: 1 гривня = 5,5 долара. Величина пропозиції гривень за цього курсу дорівнює 80 млн. Повинен Національний банк України у цьому випадку купувати чи продавати гривні? Якщо так, то на яку суму.

3. У таблиці наведено дані про попит на гривні та їхню пропозицію, млн.:

Ціна гривні, дол. Величина пропозиції гривень, млн. Величина попиту на гривні, млн.
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22

 

а) Визначте рівноважний обмінний курс гривні.

б) Визначте рівноважний обмінний курс долара.

4. На підставі даних таблиці визначіть багатосторонній курс гривні за 2002-2003 рр. Заповніть таблицю.

  Росія США Німеччина Всього
Номінальний обмінний курс у 2002 р. (британське числення) 5,0 0,18 0,37  
Номінальний обмінний курс у 2003 р. 5,20 0,17 0,36  
Індекс двостороннього обмінного курсу  
Оборот зовнішньої торгівлі з Україною, млрд. грн  
Частка у зовнішньоторговельному обороті України у 2003 р.:        
а) загальна  
б) нормалізована
Багатосторонній обмінний курс гривні      

 

5. Індекс споживчих цін у Багатії у 2001 р. становив 7%, індекс споживчих цін у Бідасії – 103%. Курс валюти Багатії до валюти Бідасії упродовж року не змінився. Чи змінився індекс реального обмінного курсу валюти Багатії 2001 р. Якщо змінився, то на скільки?

 

6. Облігація приносить сталий процент у сумі 200 грн за рік. Заповніть таблицю.

 

Процентна ставка (%) Ціна облігації (грн) Процентна ставка (%) Ціна облігації (грн)
­­–

 

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

гроші
міра вартості
засіб обміну
бартер
товарні гроші
демонетизація золота
золотомонетний стандарт
грошова система
грошовий обіг
монометалізм
біметалізм
золотопаперовий стандарт
грошові агрегати
процентна ставка
ринок грошей
ринок капіталів
реальна процентна ставка
ефект Фішера
швидкість обігу грошей
реальні грошові залишки
пропозиція грошей
валюта
вільно конвертована валюта
фіксований валютний курс
плаваючий валютний курс
номінальний валютний курс
реальний валютний курс
ефективний номінальний валютний курс
європейське числення валютного курсу
британське числення валютного курсу

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

 

1. П; 2. П; 3. Н; 4. П; 5. Н; 6. Н; 7. Н; 8. Н; 9. Н; 10. Н; 11. П; 12. П; 13. Н; 14. Н; 15. Н; 16. П; 17. Н; 18. Н; 19. П; 20. Н.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. б; 2. д; 3. г; 4. б; 5. в; 6. а; 7. в; 8. г; 9. в; 10. г; 11. г; 12. г; 13. а; 14. г; 15. б; 16. д; 17. г; 18. г; 19. б; 20. в.

 

ІV. Задачі

Виторг українських фірм у Росії від продажу товару а становить 21 млн рублів. Вітчизняні фірми обміняють рублі на гривні за курсом 1: 5,5 і отримають 3818 тис грн. За старим курсом українські фірми отримали б 3,5 млн грн. Отже, українські фірми отримають додатковий дохід у сумі 318 тис грн. [3, 818 млн – 3,5 млн].

Втрати російських фірм від поцінування рубля становитимуть 2,75 млн рублів.

Національний банк у цьому випадку повинен продавати гривні, бо попит на них у сумі 90 млн. перевищує їх пропозицію, яка дорівнює 80 млн. НБУ повинен продати гривень на суму 10 млн (90 – 80).

а) Рівноважний обмінний курс гривні становить 0,18 грн за 1 долар.

б) Рівноважний обмінний курс долара: 1 дол – 5,56 грн.

4. Багатосторонній курс гривні за 2002-2003 рр. дорівнює 99,50.

  Росія США Німеччина Всього
Номінальний обмінний курс у 2002 р. (британське числення) 5,0 0,18 0,37  
Номінальний обмінний курс у 2003 р. 5,20 0,17 0,36  
Індекс двостороннього обмінного курсу 1,04 0,944 0,973  
Оборот зовнішньої торгівлі з Україною, млрд. грн  
Частка у зовнішньоторговельному обороті України у 2003 р.:        
а) загальна  
б) нормалізована 0,461 0,308 0,231 1,0
Багатосторонній обмінний курс гривні       99,50

 

Індекс реального обмінного курсу валюти Багатії у 2001 р. змінився. Він зріс на 1,04%.

Див. таблицю

Процентна ставка (%) Ціна облігації (грн) Процентна ставка (%) Ціна облігації (грн)

Тема 7. Сукупні видатки та економічна рівновага

І. Виберіть визначення для кожного терміна

  сукупні видатки
  економічна рівновага
  витікання
  ін’єкції
  “кейнсіанський хрест”
  рівноважний ВВП
  фактичні інвестиції
  мультиплікатор видатків
  акселератор
  повний мультиплікатор
  гранична схильність до імпорту
  граничний податковий коефіцієнт
  підхід “видатки – обсяг виробництва”
  парадокс заощадження
  рецесійний розрив
  інфляційний розрив
  підхід “витікання – ін’єкції”
  ефект мультиплікатора
  мультиплікатор
  похідні інвестиції
  простий мультиплікатор
  збалансований державний бюджет

Визначення

Будь-яке доповнення до споживчих видатків на купівлю продукції, виготовлену всередині країни.

Сума запланованих інвестицій та незапланованих інвестицій у запаси.

Багаторазовий вплив, який зміна сукупних видатків чинить на рівноважний ВВП.

Відношення зміни рівноважного ВВП до зміни будь-якого компонента сукупних видатків.

Коефіцієнт, на який треба помножити зміну в сукупних видатках, щоб визначити підсумкову зміну рівноважного ВВП.

Загальна сума видатків усіх покупців на кінцеві товари і послуги, вироблені національною економікою.

Будь-яке витрачання доходу не для купівлі вироблених у країні кінцевих товарів і послуг.

Такий обсяг національного виробництва, якому відповідають сукупні видатки, достатні для закупівлі усієї продукції, виготовленої у поточному періоді.

Інвестиції, що породжені зростанням реального ВВП.

Залежність інвестицій від приросту обсягу національного виробництва.

Мультиплікатор, який ураховує всі видатки з потоку “видатки-доходи”.

Величина, на яку мають зрости сукупні видатки, аби підвищити рівень ВВП до рівноважного за повної зайнятості.

Величина, на яку мають скоротитися сукупні видатки, щоб зменшити рівноважний ВВП до рівня повної зайнятості.

Рівновага на товарних ринках країни.

Мультиплікатор, що ураховує лише один канал витікань – заощадження.

Проста графічна модель, яка виявляє мультиплікативне збільшення сукупного доходу зі зміною видатків та показує рівноважний ВВП.

Зменшення сукупних видатків і реального ВВП, а відтак інвестицій та фактичних заощаджень загалом унаслідок намагань економічних суб’єктів заощаджувати якомога більше.

Величина збільшення закупівель за кордоном зі збільшенням використовуваного доходу на одну одиницю.

Величина зміни податкових вилучень зі зміною ВВП на одну грошову одиницю.

Бюджет, в якому державні видатки й податки одночасно зростають або зменшуються на однакову величину.

Визначення рівноважного ВВП через виявлення такого його реального обсягу, за якого сукупні видатки дорівнюють національ­но­му продукту.

Визначення рівноважного ВВП через виявлення такого його реального обсягу, за якого величина “вилучень” дорівнює величині “ін’єкцій”.

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

Обсяг національного виробництва збільшується тоді, коли фактичні або заплановані заощадження перевищують фактичні або заплановані інвестиції.

Національна економіка перебуває у стані рівноваги тоді, коли фактичні видатки дорівнюють запланованим.

Заощадження і фактичні інвестиції завжди дорівнюють одне одному.

Економічна рівновага досягається тоді, коли витікання з потоку “видатки ‑ доходи” дорівнюють ін’єкціям у цей потік.

Що нижча гранична схильність до заощадження, то менший вплив справляє зміна сукупних видатків на обсяг національного виробництва.

За інших рівних умов, збільшення чистого експорту країни збільшує реальний обсяг її ВВП.

Що нижча гранична схильність до споживання, то більший розмір мультиплікатора.

Збільшення інвестицій у запаси спонукає фірми збільшувати зайнятість.

Заплановані і фактичні інвестиції рівні між собою лише у стані економічної рівноваги.

Збільшення будь-якого компонента сукупних видатків спричинить дещо більший приріст рівноважного обсягу виробництва.

За повної зайнятості мультиплікатор зовсім не спрацьовує.

Зміна державних видатків вагоміше впливає на сукупні видатки, ніж рівновелика зміна податків.

Мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці.

Повний мультиплікатор завжди більший за простий.

Мультиплікатор відкритої економіки більший за мультиплікатор закритої економіки.

Вирішальну роль у зрівноваженні сукупних видатків та кількості виготовлених товарів і послуг у довгостроковому періоді відіграє процентна ставка.

Економічна рівновага не гарантує такого рівня сукупних видатків, за якого національна економіка перебуває у стані повної зайнятості.

Якщо фактичний обсяг виробництва перевищує заплановані видатки, то інвестиції у запаси зменшуватимуться.

Для подолання рецесійного розриву потрібно зменшити сукупні видатки.

На національну економіку, яка перебуває у стані повної зайнятості, сприятливо впливає підвищення рівня заощаджень, тоді як на депресивну економіку – зниження цього рівня.

 

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. Що із переліченого не містить поняття “витікання”:

а) інвестиції;

б) заощадження;

в) податки;

г) імпорт;

д) усі відповіді правильні.

 

2. Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам, то:

а) економіка функціонує за повної зайнятості;

б) “ін’єкції” дорівнюють “витіканням”;

в) зміни інвестицій у запаси відсутні;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді б і в.

 

3. Що не є компонентом сукупних видатків:

а) споживчі видатки домогосподарств;

б) державні трансферні платежі;

в) інвестиційні видатки фірм;

г) чистий експорт;

д) державні закупівлі товарів і послуг.

 

4. Національна економіка перебуває у рівновазі тоді, коли:

а) споживчі видатки мінус заощадження дорівнюють інвестиціям;

б) заплановані споживчі видатки плюс інвестиції дорівнюють усім витіканням;

в) державний бюджет збалансований;

г) сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту.

д) усі відповіді неправильні.

 

5. Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо:

а) національна економіка переживає спад;

б) економічна політика уряду помилкова;

в) національна економіка досягла повної зайнятості;

г) знижується ефективність використання ресурсів у національній економіці;

д) чистий експорт є від’ємною величиною.

 

6. Мультиплікативний вплив початкової зміни сукупних видатків припиняється тоді, коли:

а) сума нових заощаджень зрівнюється з початковою зміною видатків;

б) у національній економіці почалось піднесення;

в) “витікання” зрівнюються із “ін’єкціями”;

г) відсутні зміни інвестицій у запаси;

д) усі відповіді неправильні.

 

7. Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє(ють);

а) процентна ставка;

б) державні закупівлі товарів і послуг;

в) національні заощадження;

г) зміни інвестицій у запаси;

д) усі відповіді неправильні.

 

8. Згідно з “парадоксом заощадження”, спроба усіх заощаджувати якомога більше може:

а) перемістити функцію споживання вгору;

б) перемістити функцію заощадження донизу;

в) спричинити зменшення сукупних видатків і реального ВВП;

г) збільшити фактичні заощадження та інвестиційні видатки;

д) усі відповіді неправильні.

 

9. За обсягу національного виробництва, що більший за рівноважний:

а) домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства планують інвестувати;

б) сукупні видатки перевищують обсяг національного виробництва;

в) інвестиції у запаси зменшуються;

г) процентна ставка зростає;

д) усі відповіді неправильні.

 

10. За інших рівних умов, збільшення експорту країни:

а) збільшить сукупні видатки, але зменшить реальний ВВП;

б) зменшить сукупні видатки, але збільшить реальний ВВП;

в) збільшить сукупні видатки та реальний ВВП;

г) перемістить криву сукупних видатків угору;

д) правильні відповіді в і г.

 

11. За обсягу національного виробництва, що менший за рівноважний:

а) сукупні видатки менші, ніж реальний ВВП;

б) інвестиції у запаси збільшуються;

в) процентна ставка знижується;

г) домогосподарства заощаджують менше, ніж підприємства планують інвестувати;

д) усі відповіді неправильні.

 

12. Якого етапу не містить процес установлення економічної рівноваги у національній економіці у короткостроковому періоді:

а) незбіг заощаджень та запланованих інвестицій зумовлює відмінність між планами виробництва та планами видатків;

б) відмінності між планами видатків і планами виробництва спричиняють непередбачені зміни в інвестиціях у запаси;

в) непередбачені зміни в інвестиціях у запаси спунукають підприємства переглядати плани виробництва в напрямі їх зменшення або збільшення;

г) тільки коли заплановані інвестиції та заощадження рівні між собою, а зміни інвестицій у запаси відсутні, встановиться економічна рівновага;

д) містить усі.

 

13. Яке твердження неправильне:

а) державний сектор впливає на ВВП через податки та державні закупівлі товарів і послуг;

б) мультиплікатор податків завжди на одиницю більший за мультиплікатор видатків;

в) мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці;

г) державні видатки чинять прямий і безпосередній вплив на сукупні видатки;

д) зміна податків впливає на сукупні видатки не безпосередньо, а через зміну використовуваного доходу, тобто зміну споживання.

 

14. Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву:

а) зниження рівня оподаткування;

б) збільшення державних закупівель товарів і послуг;

в) підвищення обмінного курсу національної валюти;

г) зниження рівня процентної ставки;

д) підвищення рівня заробітної плати державних працівників.

 

15. Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву:

а) зниження норми резервування;

б) підвищення облікової ставки;

в) продаж державних цінних паперів;

г) підвищення рівня оподаткування;

д) підвищення обмінного курсу національної валюти.

 

16. На обсяг національного виробництва у короткостроковому періоді впливає величина сукупних видатків. Це означає, що:

а) фірми намагаються розширити виробництво до рівня повної зайнятості;

б) обсяг продукції, який фірми планують виробити, визначається величиною сукупних видатків;

в) попит на гроші змушує фірми виробляти товари і послуги;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді б і в.

 

17. Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то:

а) інвестиції у запаси збільшуються;

б) обсяг національного виробництва збільшується;

в) фактичні заощадження зрівнюються із змінами інвестицій у запаси;

г) правильні відповіді а і б;

д) правильні відповіді а і в.

 

18. Яке твердження неправильне:

а) економічна рівновага не гарантує такого рівня сукупних видатків, за якого національна економіка перебуває у стані повної зайнятості;

б) якщо фактичні сукупні видатки менші, ніж видатки за повної зайнятості, фактичний рівноважний ВВП менший за природний;

в) додатний чистий експорт збільшує сукупні видатки на купівлю національного продукту країни;

г) розмір мультиплікатора залежить від того, яка частка доходу перетворюється на споживчі видатки;

д) незаплановані зміни інвестицій у запаси визначають додаванням заощаджень до запланованих інвестицій.

 

19. «Кейнсіанський хрест» графічно – це перетин:

а) лінії запланованих видатків та лінії 45°;

б) функції заощаджень та кривої інвестицій;

в) лінії запланованих видатків та кривої інвестицій;

г) кривої інвестицій та лінії 45°;

д) усі твердження неправильні.

 

20. Зрівнювальним компонентом фактичних заощаджень та фактичних інвестицій є:

а) сукупні видатки;

б) ін’єкції;

в) мультиплікатор видатків;

г) витікання;

д) зміна інвестицій у запаси.

IV. Задачі

1. Рецесійний розрив становиль 5 млрд грн, а фактичний ВВП ‑ 100 млрд грн. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8. Обчисліть величину природного ВВП.

 

2. У національній економіці відсутні державна діяльність та експортно-імпортні операції. Її характеризують такі дані:

Y=C+I,

C=800+0,8Y,

I=150 .

Визначте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) рівноважний рівень споживання і заощадження;

в) якщо обсяг національного виробництва становить 4775, то яким буде приріст інвестицій у запаси?

г) якщо інвестиції збільшаться до 175, то як зміниться рівноважний обсяг виробництва?

 

3. Нехай національну економіку описує система рівнянь:

Y=C+I+G,

C=150+0,8(Y-T),

I=190,

G=250,

T=150.

Визначте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) якщо Y=2500, то наскільки збільшаться інвестиції у запаси?

 

4. Припустімо, що інвестування автономне, тобто не залежить від реального обсягу виробництва, і щороку становить 10 млрд грн. Нехай ВВП у сумі 100 млрд грн є точкою нульового заощадження. Гранична схильність до споживання становить 0,8. Заповніть таблицю.

 

Реальний ВВП ВВП=ВД Спожи­вання (С) Заоща­дження (S) Інвестиції (I) Сукупні видатки (AE=C+I) Зміна у запасах Тенденція вироб­ництва
           
           
           
           
           
           
           
           
           

5. Фактичні сукупні видатки в національній економіці, в якій відсутні експортно-імпортні операції дорівнюють 120 млрд грн. Природний ВВП становить 100 млрд грн. Гранична схильність до споживання =0,8. Знайдіть величину інфляційного розриву за умови, що в економіці досягнута рівновага.

 

6. Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд:

С=200+0,75(Y-T)

Заплановані інвестиції становлять 100 грошових одиниць, державні видатки і податки – також по 100. Яким є рівноважний рівень доходу?

 

7. У національній економіці гранична схильність до споживання становить 0,8, граничний податковий коефіцієнт – 0,2, а гранична схильність до імпорту 0,1. Сукупні видатки у фазі спаду збільшились на 400 одиниць На скільки збільшився обсяг національного виробництва?

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

 

сукупні видатки
економічна рівновага
витікання
ін’єкції
“кейнсіанський хрест”
рівноважний ВВП
фактичні інвестиції
мультиплікатор видатків
акселератор
повний мультиплікатор
гранична схильність до імпорту
граничний податковий коефіцієнт
підхід “видатки – обсяг виробництва”
парадокс заощадження
рецесійний розрив
інфляційний розрив
підхід “витікання – ін’єкції”
ефект мультиплікатора
мультиплікатор
похідні інвестиції
простий мультиплікатор
збалансований державний бюджет

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. Н; 2. П; 3. П; 4. П; 5. Н; 6. П; 7. Н; 8. Н; 9. П; 10. П; 11. П; 12. П; 13. П; 14. Н; 15. Н; 16. П; 17. П; 18. Н; 19. Н; 20. П.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. а; 2. д; 3. б; 4. г; 5. в; 6. а; 7. а; 8. в; 9. а; 10. в; 11. г; 12. д; 13. б; 14. в.; 15. а; 16. б; 17. а; 18. д; 19. а; 20. д.

IV. Задачі

1. Знайдемо мультиплікатор видатків. У нашій задачі він становить 5. Приріст доходу, DY дорівнює 25 млрд. грн. Отже, природний ВВП дорівнює 125 млрд. грн [100+25].

2. а) Обчислимо рівноважний рівень доходу: Y=800+0,8Y+150.

Звідси: Y=4750.

б) Рівновага досягається за рівності заощаджень та інвестицій. Отже, S=I=150.

Рівноважний рівень споживання дорівнює:

С=Y-S=4750-150=4600.

Рівноважний рівень споживання можна знайти і на підставі функції споживання:

С=800+0,8´4750=4600.

в) Якщо обсяг національного виробництва дорівнює 4775, а його рівноважний рівень 4750, то приріст інвестицій у запаси становитиме 25.

г) якщо інвестиції збільшаться до 175, то рівноважний ВВП зросте на 125.

125=[DI×m]=25×5=125.

3. а) Рівноважний рівень доходу дорівнює 2350.

Y=150+0,8(Y-150)+250+190.

Звідси Y=2350.

б) Якщо Y=2500, то інвестиції у запаси збільшаться на 150.

150=[2500-2350].

4. Див. таблицю:

Реальний ВВП ВВП=ВД Спожи­вання (С) Заоща­дження (S) Інвестиції (I) Сукупні видатки (AE=C+I) Зміна у запасах Тенденція вироб­ництва
-10 Збільшення
-8 Збільшення
-6 Збільшення
-4 Збільшення
-2 Збільшення
Рівновага
+2 Зменшення
+4 Зменшення

5. Знайдемо мультиплікатор видатків. У нашій задачі він дорівнює 5. Фактичний ВВП перевищує природний на 20 млрд грн, тобто DY=20.

Звідси величина інфляційного розриву = 4 млрд грн [20=4´5].

6. Y=200+0,75(Y-100)+100+100.

Y=1300.

Отже, рівноважний рівень доходу становить 1300.

7. Обчислимо повний мультиплікатор за формулою:

DВВП=m×DAE=2,27´400=908 (одиниць)

Отже, обсяг національного виробництва збільшився на 908 одиниць.


Тема 8. Сукупний попит і сукупна пропозиціяДата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1149. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.094 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7