Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ввідна №8
1 березня о 15.00 год., отримавши постанову судді про проведення обшуку в квартирі Петренко Г.В., слідчий разом із співробітниками інших служб ОВС розпочав обшук жилого приміщення.

На момент обшуку у квартирі знаходився гр. Петренко Г.В., якому слідчий оголосив рішення судді та запропонував видати зазначені у постанові предмети. Петренко Г.В. пояснив, що цих речей у нього не має.

Під час обшуку були відшукані і вилучені наступні предмети:

- книга «Мальтийський сокіл» (автор Дешил Хемметт, видавництво «Кнопф», 1930р., мова оригіналу-англійська),

- ноутбук ASUS K50IN-T420SCEDWW (серія__, номер___),

- портфель чорного кольору, в якому знаходились набір ключів, а також обценьки (рос. гвоздодер).

Література:

1. Азаров Ю.И. Деятельность следователя органов внутренних дел по доказыванию обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. - К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1991. - 80с.

2. Белозеров Ю.Н. Производство следственных действий. - М.: МССШМ МВД СССР, 1990. - 64с.

3. Васильева Г.И. Досудебное следствие. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. - 284с.

4. Денисюк С.Ф. Обыск в системе следственных действий: тактико-криминалистический анализ. - Х.: Консум, 1999. - 160с.

5. Денисюк С.Ф. Система тактичних прийомів обшуку. - Х., 1999. - 20с.

6. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. - М., 1995. - 28с.

7. Исаева Л. Обыск: роль специалиста // Законность. - 2001. - № 6. - С. 17-21.

8. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 68с.

9. Леви А.А. Обыск. - М.: Юрид. лит., 1983. - 95с.

10.Панов М.І. Настільна книга слідчого. - К.: "Ін Юре", 2003. - 715с.

11. Расследование преступлений. - М.: Спарк, 1997. - 378с.

12.Розенталь М.Я. Справочник следователя. - М., 1994. - 112с.

13.Руководство для следователей. - М.: Лига Разума, 1997. - 732с.

14.Руководство для следователей. В 2-х ч. Ч.1. - М.:"Юридическая литература, 1981. - 544с.

15.Руководство для следователей. В 2-х ч. Ч.2. - М.:"Юридическая литература", 1982. - 448с.

16.Руководство по расследованию преступлений. - М.: Изд-во Норма (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - 754с.

17.Руководство по расследованию преступлений. - Х.: Консум, 2001. - 608с.

18.Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. - М.: Филинъ, 1997. - 336с.

19.Следственные действия: Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. - М.: Юристъ, 2001. - 501с.

20.Строков І.В. Окремі проблеми проведення обшуку // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 14. - С. 15-22.

21. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2001. - 208с

Тема № 3. Робота слідчого з речовими доказами. Порядок їх зберігання та вирішення питання про них (2 год).

Практичне заняття: Робота слідчого з речовими доказами. Порядок їх зберігання та вирішення питання про них.

Навчальна мета заняття:

Курсанти мають оволодіти навичками вилучення, огляду речових доказів, прийняття слідчим постанови про приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження, а також знати, які необхідно здійснити дії щодо забезпечення зберігання речових доказів та вирішення питання про них. В ході заняття передбачено вивчення відомчих нормативних актах, основним з яких є Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125 (в частині, що узгоджуються с положеннями чинного КПК України).

Час проведення:2 год.

Навчальні питання:

1. Поняття і значення речових доказів у процесі доказування у кримінальному провадженні.

2. Процесуальний порядок вилучення, огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

3. Дії слідчого щодо забезпечення зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

4. Виконання практичного завдання.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 93. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия