Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття:Порядок проведення і процесуальне оформлення пред’явлення особи для впізнання.
Навчальна мета заняття:

Слідчі дії являються головним та найбільш поширеним засобом збирання доказів, за допомогою яких встановлюються усі обставини скоєного злочину (п.2 ст.93 КПК України); направлені на виявлення, фіксацію і перевірку фактичних даних, що мають доказове значення у кримінальному провадженні передбачає вміння дати процесуальну характеристику слідчим діям. Пропонується додержуватись такої послідовності: а) підстави для провадження (юридичні і фактичні);

б) мета провадження слідчої дії; в) учасники слідчої дії; г) порядок провадження; д) процесуальне оформлення результатів проведеної слідчої дії. Під час занять курсанти повинні засвоїти організацію, порядок проведення і складання протоколу пред’явлення особи для впізнання.

Час проведення:4 год.

Навчальні питання:

1.Процесуальний порядок пред’явлення особи для впізнання.

2.Процесуальне оформлення пред’явлення особи для впізнання .

3.Виконання практичного завдання згідно ввідної.

 

1. Пред'явлення для впізнання- це самостійна слідча дія, яка полягає в пред'явленні свідку, потерпілому, підозрюваному в передбаченому законом порядку певного об'єкта, для того щоб вони могли встановити його тотожність або відмінність з тим об'єктом, який спостерігали раніше, зберегли в пам'яті і про який давали показання.

Пред'явлення для впізнання проводиться без винесення про це спеціальної постанови. Обов'язковою умовою проведення цієї слідчої дії є попереднє опитування слідчим, прокурором впізнаючого про обставини, за яких той бачив особу, що підлягає впізнанню, про її зовнішній вигляд, прикмети, особливості тощо. Якщо впізнаючий заявляє, що не може назвати прикмети, за якими впізнає іншу особу, але впевнений, що може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі обов'язково слід зазначити ці ознаки.

При пред'явленні для впізнання участь понятих є обов'язковою. Слідчий, прокурор зобов'язані запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих). Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення цієї слідчої дії. Але і в цьому випадку поняті можуть бути запрошені, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне (ч. 7 ст. 223 КПК). Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути пред'явлена для впізнання. Тому слідчий чи прокурор зобов'язані вжити заходів, що виключають зустріч цих осіб і будь-які способи впливу на впізнаючого. Така вимога закону пояснюється врахуванням властивостей людської психіки, оскільки краще запам'ятовується і відтворюється той образ людини, що сприйнятий пізніше. Отже, необхідно, щоб між сприйняттям впізнаючим особи, яка пред'являється для впізнання, під час вчинення злочину чи при інших обставинах та моментом пред'явлення для впізнання не було опосередкованої ланки, тобто вони не повинні більше зустрічатися. Цим же пояснюється заборона на проведення пред'явлення особи для впізнання після впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису. Неприпустимо також проводити повторне пред'явлення особи для впізнання тим самим впізнаючим та за тими самими ознаками. Забороняється також надавати особі, що впізнає, будь-які відомості про прикмети особи, яка підлягає впізнанню. Інакше можна ставити питання про недотримання вимог закону при проведенні слідчої дії та визнання її результатів недопустимими.

Починаючи проведення слідчої дії, особа, яка її проводить, повинна роз'яснити права й обов'язки особам, які беруть у ній участь, а також процесуальний порядок її проведення. Особа, що підлягає впізнанню, пред'являється впізнаючому разом з іншими особами в кількості не менше трьох. Понятий не може бути одночасно особою, що пред'являється для впізнання. Особи, серед яких пред'являється той, що підлягає впізнанню, повинні бути однієї статі і по можливості схожі з ним за зовнішністю (вік, зріст, вага, статура, форма і колір обличчя, довжина і колір волосся, колір очей) і одягом. Така вимога закону спрямована на те, щоб виключити помилки при впізнанні.

Якщо саму особу пред'явити для впізнання неможливо, закон допускає впізнання її за фотознімками або матеріалами відеозапису. Таке впізнання можна провести, якщо особа, що підлягає впізнанню, померла, місцезнаходження її невідоме, перебуває у розшуку, тривалому відрядженні або відмовляється взяти участь у впізнанні. Впізнання за фотографією або відеозаписом провадиться в тому ж процессуальному порядку, що і впізнання особи, передбачене частинами 1-2 ст. 228 КПК України, але з деякими особливостями. У матеріалах кримінального провадження має бути вказано, де і за яких обставин були знайдені фотографії чи відеозапис, які необхідно пред'явити. Фотографії кількістю не менше чотирьох (фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, та інші фотознімки, яких має бути не менше трьох), однакові за форматом, наклеюються на бланк протоколу пред'явлення для впізнання або на чистий аркуш паперу, нумеруються, скріпляються печаткою і у такому вигляді пред'являються впізнаючому в присутності не менше двох понятих. Черговість розміщення знімків узгоджується із понятими. У протоколі вказуються прізвища, імена, по батькові осіб, чиї фотографії представлені для впізнання. Вимоги закону щодо процесуального порядку пред'явлення для впізнання за зовнішніми ознаками особи виконуються і при впізнанні за фотографією. Тобто особи на інших фотознімках мають бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. При пред'явленні особи для впізнання слідчий чи прокурор можуть залучити для участі у слідчій дії спеціалістів для фіксування впізнання технічними засобами та інших спеціалістів. Якщо у слідчій дії бере участь неповнолітній, то обов'язково запрошуються його законний представник, педагог, психолог або у разі необхідності - лікар. Психолог може залучатися до участі у слідчій дії не тільки у випадках, коли в ній бере участь неповнолітній. Він може надати психологічну допомогу потерпілому чи свідку, які знаходяться у стані сильного душевного хвилювання після вчиненого злочину, спостерігання відповідної події тощо.

2. Процесуальне оформлення пред’явлення особи для впізнання:

- Хід і результати пред'явлення для впізнання фіксуються в протоколі, який складається відповідно до вимог, передбачених статтями 104-106 КПК, під час проведення слідчої дії чи, що буває найчастіше, після її завершення.

Протокол складається зі вступної, описової та заключної частин:

У вступній частиніповинні міститися відомості про місце, час проведення (час початку і закінчення) та назву слідчої дії; особу, яка проводить пред'явлення для впізнання (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові); прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання всіх осіб, які були присутні під час проведення дії (захисник, перекладач, спеціаліст, поняті). Якщо в ході пред'явлення для впізнання застосовувалися технічні засоби фіксації, до протоколу заноситься інформація про те, що особи, які беруть участь у слідчій дії, заздалегідь повідомлені про їх застосування, зазначаються характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються, умови та порядок їх використання.

В описовій частині протоколу пред'явлення для впізнання мають бути вказані анкетні дані особи, що впізнається, її зріст, риси обличчя, колір волосся, одяг, процесуальне становище, а також прізвища, імена, по батькові, основні ознаки, вік, зріст, колір волосся, одяг і адреси тих осіб, серед яких вона пред'являється для впізнання. Якщо для впізнання пред'являлася річ, у протоколі описується як вона, так й інші речі, які пред'являються разом із нею. Обов'язково має бути наголошено на тому, що речі однорідні, не мають різких відмінностей у зовнішньому вигляді. Указується, як розміщені речі, зазначаються їх порядкові номери. Процес пред'явлення для впізнання відбивається у протоколі в тій послідовності, у якій проводилася ця слідча дія. Указується факт роз'яснення особам, що беруть участь у провадженні слідчої дії, їхніх прав та обов'язків; факт роз'яснення особі, що підлягає впізнанню, її права зайняти будь-яке місце серед осіб, що пред'являються для впізнання, і указується конкретне місце, яке вона зайняла. Має бути зазначений факт попередження відповідних осіб про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК), також за відмову від давання показань (ст. 385 КК). У протоколі фіксується пропозиція впізнаючому уважно подивитися на осіб, які пред'являються для впізнання, оглянути речі чи труп і відповісти на запитання, чи бачив він цю особу або річ раніше, за якими ознаками він впізнав особу, річ чи труп. Показання впізнаючого заносяться до протоколу по можливості дослівно. При цьому особливо точно мають бути вказані ті ознаки і прикмети, за якими впізнаючий впізнав об'єкт.

- Якщо впізнання проводилося поза візуальним спостереженням, у протоколі вказуються всі обставини й умови проведення такого пред'явлення для впізнання. При пред'явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з КПК вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться, не долучаються до матеріалів досудового розслідування і зберігаються окремо. Якщо впізнання провадилося за фотознімками або матеріалами відеозапису, це також зазначається у протоколі. Фотографії кількістю не менше чотирьох (фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, та інші фотознімки, яких має бути не менше трьох),

однакові за форматом, наклеюються на бланк протоколу пред'явлення для впізнання або на чистий аркуш паперу, нумеруються, скріпляються печаткою. У протоколі указуються прізвища, імена, по батькові осіб, чиї фотографії представлені для впізнання.

- Якщо в процесі слідчої дії проводилася фіксація її ходу і результатів технічними засобами (фотографування, відеозапис), то цей факт також зазначається в протоколі, а до протоколу долучаються додатки (ст. 105 КПК)

- фотографії осіб, речей чи трупа, що пред'являлися для впізнання, матеріали відеозапису. Винятком є ситуації, якщо пред'явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яку пред'явили для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає. У цих випадках усі фотографії, матеріали відеозаписів, за якими може бути встановлена особа, яка впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів досудового розслідування.

У заключній частині протоколу повинні міститися відомості про спосіб ознайомлення учасників слідчої дії зі змістом протоколу, зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії. Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу. Якщо надходять зауваження з приводу порядку проведенню впізнання, вони повинні бути занесені до протоколу. Якщо зауважень і заяв не надійшло, про це також має бути вказано у протоколі. Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у пред'явленні для впізнання, поняті і слідчий чи прокурор. Додатки до протоколу також повинні бути посвідчені його учасниками. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою (ч. 5 ст. 104 КПК). У разі відмови особи, яка брала участь у пред'явленні для впізнання, підписати протокол, про це зазначається у протоколі. Такій особі надається право дати письмове пояснення.

ВВІДНА №10:

Потерпілий Цекало С.М. та свідки Іващенко М.І. та Нестеренко В.В. впізнали особу, зображену на фотознімку за зовнішнім виглядом і прикметами.

Примітка: Складаючи протокол пред’явлення для впізнання, курсанти повинні доповнювати кожний з них необхідними подробицями про обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповідь на питання № 1, 2 і 3.

2. З урахуванням отриманої раніше інформації пред’явити гр. Нестеренко В.В., Цекало С.М. і Іващенко М.І. для впізнання особи за фотознімками. (Скласти протокол пред’явлення для впізнання.)

Практична робота на занятті:

1.Розгляд питаня №1, 2 і 3, згідно плану заняття.

2.Заслухати та обговорити складені курсантами протоколи пред’явлення для впізнання особи за фотознімками.

Література:

1. Багаутдинов Ф. Опознание // Законность. - 1999. - № 10. - С.19-23.

2. Басиста І.В. Становлення пред’явлення для впізнання як самостійна слідча дія (історичні аспекти) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2003. - № 12. - С.123-128.

3. Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве (процессуальные и психологические проблемы). - Мн.: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1975. - 176с.

4. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. - М., 1996. - 128с.

5. Головецький М.О. Тактика узнавання і впізнання на попередньому слідстві. - К., 1999. - 20 с.

6. Лукьянчиков Е.Д. Предъявление для опознания как средство собирания криминалистической информации // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 1998. - № 1. - С.137-147.

7. Лук'янчиков Є.Д. Щодо вдосконалення правового регулювання і тактики пред'явлення особи для впізнання // Вісник Одеського інституту ВС. - 1998. - № 3. – С.43-48.

8. Марченко А.Б. Опознание: соотношение процессуального и оперативно-розыскного методов его осуществления и документального оформления //Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - С.213-216.

9. Петренко В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. - 46с.

10.Следственные действия: Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. - М.: Юристъ, 2001. - 501с.

11.Удалова Л. Специфіка допиту при пред'явленні для впізнання // Право України. - 2002. - № 9. - с.93-95.

12.Кримінальний процесуальний кодекс України // Харків « Одіссей» 2012.//Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 139. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия