Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема № 8. Діяльність слідчого по збиранню доказів; отримання зразків для експертизи; провадження експертиз (6 год.).
 

План:

1. Порядок та засоби збирання доказів.

2. Отримання зразків для проведення експертизи.

3. Підстави та порядок проведення експертизи.

4. Форма та зміст постанови про призначення експертизи.

5. Види експертиз та досліджень, які проводяться в експертно-криміналістичних підрозділах МВС України.

6. Виконання завдань згідно ввідних.

Мета заняття:

Забезпечення слідчим всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Засвоїти, що слідчі дії поділяються на невідкладні, первинні, повторні, додаткові. З’ясувати порядок призначення експертизи й організацію її проведення. Усвідомити можливість використання слідчим при складанні постанови про призначення експертизи довідників і методичних посібників про призначення судових експертиз. Уяснити де проводяться експертизи; обов’язки і права експерта; які матеріали експертизи пред’являються підозрюваному та їх процесуальне оформлення.

Література:

1. Азаров Ю.И. Деятельность следователя органов внутренних дел по доказыванию обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. - К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1991. - 80с.

2. Белкин Р.С. Криминалистическая экспертиза.- М.: Издательство БЕК, 1997.- 342с.

3. Белозеров Ю.Н. Производство следственных действий. - М.: МССШМ МВД СССР, 1990. - 64с.

4. Біленчук П.Д. та ін. Проведення судових експертиз. - К.: РВВ МВС України, 1995. - 64с.

5. Васильева Г.И. Досудебное следствие. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. - 284с.

6. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 68с.

7. Каткова Т.В. Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов). - Х.: Рубикон, 2003. - 192с.

8. Клименко Н.И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки следователя. - К.: Вища шк., 1990. - 104с.

9. Макаренко Є.І. Експертизи на досудовому слідстві. - Дніпропетровськ: Дніпропетр. юрид. ін-т МВС України, 2001. - 210с.

10.Панов М.І. Настільна книга слідчого. - К.: "Ін Юре", 2003. - 715с.

11. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994р., ВВР – 1994р., № 28, ст. 232.

12. Расследование преступлений. - М.: Спарк, 1997. - 378с.

13.Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. - М.: Юрид. лит., 1977. - 120с.

14.Розенталь М.Я. Справочник следователя. - М., 1994. - 112 с.

15.Руководство для следователей. В 2-х ч. Ч.1. - М.:"Юридическая литература, 1981. - 544с.

16.Руководство для следователей. В 2-х ч. Ч.2. - М.:"Юридическая литература", 1982. - 448с.

17.Руководство по расследованию преступлений. - М.: Изд-во Норма (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - 754с.

18.Руководство по расследованию преступлений. - Х.: Консум, 2001. - 608с.

19.Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. - М.: Филинъ, 1997. - 336с.

20.Следственные действия: Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. - М.: Юристъ, 2001. - 501с.

21.Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2001. - 208с.

Заняття № 1 (2год.)

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання № 1, 2.

2. Доповнити план розслідування кримінального провадження.

Практична робота на занятті № 1:

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

2. Обговорити процесуальні документі, пов’язані з отриманням зразків для проведення експертизи.

Заняття № 2 (2год.)

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання № 3, 4.

2. Ознайомитись зі змістом ввідної №13.

3. З урахуванням попередніх ввідних скласти постанови про призначення необхідних експертиз.

ВВІДНА № 13:

Згідно висновків експертів:

- відбитки слідів пальців рук, виявлених в кабінеті на дверцятах книжкової шафи - придатні для ідентифікації, не належать потерпілому Цекало С.М., а залишені сторонньою особою;

- механізм замку несправний. Відкриття здійснено не за допомогою наданого ключа, а стороннім предметом (відмичкою), ;

- об’ємні сліди на зовнішній поверхні дверцят сейфу у районі замку і подряпини фарби могли бути утворені предметом з обмеженою площиною;

Примітка: після виконання завдань на практичному занятті, доповнити комплекти процесуальних документів відповідними висновками експертів.

Практична робота на занятті № 2:

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

2. Заслухати та обговорити постанови про призначення експертиз.

 

Заняття № 3 (2год.)

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання № 5.

2. Ознайомитись зі змістом ввідної № 9.

3. За результатами проведеного обшуку скласти постанови про призначення відповідних експертиз.

 

Ввідна № 14:

Під час проведення впізнання потерпілий Цекало С.М. та свідки Іващенко М.І. і Нестеренко В.В. впізнали підозрюваного Петренка Г.В.

Згідно висновків:

- дактилоскопічної експертизи - відбитки пальців рук, виявлені на дверцятах книжкової шафи належать підозрюваному Петренко Г.В.;

- трасологічної експертизи - механізм замка від вхідних дверей знаходиться в несправному стані, для запирання не придатний, відкривання проводилося за допомогою «відмички», яка була вилучена у підозрюваного Петренко Г.В.;

- трасологічної експертизи – замок металевої шафи було зламано та відкрито за допомогою обценьок, вилучених у підозрюваного Петренко Г.М.

- товарознавчої експертизи антикваріату - книга «Мальтийський сокіл» (автор Дешил Хемметт, видавництво «Кнопф», 1930р., мова оригіналу-англійська), представляє антиквариатну цінність, вартість складає 5.000 грн.,

- товарознавчої експертизи – вартість золотої печатки складає 1.800 грн.

Практична робота на занятті № 3:

1. Розгляд питань згідно плану заняття.

2. Заслухати та обговорити процесуальні документі, пов’язані з призначенням експертиз.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 78. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия