Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Процесуальне оформлення пред’явлення речей для впізнання:.
- Хід і результати пред'явлення для впізнання фіксуються в протоколі, який складається відповідно до вимог, передбачених статтями 104-106 КПК, під час проведення слідчої дії чи, що буває найчастіше, після її завершення.

Протокол складається зі вступної, описової та заключної частин:

У вступній частиніповинні міститися відомості про місце, час проведення (час початку і закінчення) та назву слідчої дії; особу, яка проводить пред'явлення для впізнання (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові); прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання всіх осіб, які були присутні під час проведення дії (захисник, перекладач, спеціаліст, поняті). Якщо в ході пред'явлення для впізнання застосовувалися технічні засоби фіксації, до протоколу заноситься інформація про те, що особи, які беруть участь у слідчій дії, заздалегідь повідомлені про їх застосування, зазначаються характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються, умови та порядок їх використання.

В описовій частині протоколу пред'явлення для впізнання мають бути вказані: якщо для впізнання пред'являлася річ, у протоколі описується як вона, так й інші речі, які пред'являються разом із нею. Обов'язково має бути наголошено на тому, що речі однорідні, не мають різких відмінностей у зовнішньому вигляді. Указується, як розміщені речі, зазначаються їх порядкові номери. Процес пред'явлення для впізнання відбивається у протоколі в тій послідовності, у якій проводилася ця слідча дія. Має бути зазначений факт попередження відповідних осіб про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК), також за відмову від давання показань (ст. 385 КК). У протоколі фіксується пропозиція впізнаючому уважно оглянути речі і відповісти на запитання, чи бачив він цю річ раніше, за якими ознаками він впізнав річ. Показання впізнаючого заносяться до протоколу по можливості дослівно. При цьому особливо точно мають бути вказані ті ознаки і прикмети, за якими впізнаючий впізнав об'єкт.

- Якщо в процесі слідчої дії проводилася фіксація її ходу і результатів технічними засобами (фотографування, відеозапис), то цей факт також зазначається в протоколі, а до протоколу долучаються додатки (ст. 105 КПК)

- фотографії речей, що пред'являлися для впізнання, матеріали відеозапису. долучаються до кримінального провадження.

У заключній частині протоколу повинні міститися відомості про спосіб ознайомлення учасників слідчої дії зі змістом протоколу, зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії. Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу. Якщо надходять зауваження з приводу порядку проведенню впізнання, вони повинні бути занесені до протоколу. Якщо зауважень і заяв не надійшло, про це також має бути вказано у протоколі. Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у пред'явленні для впізнання, поняті і слідчий чи прокурор. Додатки до протоколу також повинні бути посвідчені його учасниками. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою (ч. 5 ст. 104 КПК). У разі відмови особи, яка брала участь у пред'явленні для впізнання, підписати протокол, про це зазначається у протоколі. Такій особі надається право дати письмове пояснення.

ВВІДНА №12:

Потерпілий Цекало С.М. впізнав пред’явлену йому печатку за ознаками, про які дав раніше показання.

Примітка: Складаючи протокол пред’явлення для впізнання, курсанти повинні доповнювати кожний з них необхідними подробицями про обставини, які мають значення для кримінального провадження.

 

Завдання на самопідготовку:

1. Згідно плану заняття підготувати відповідь на питання №1, 2 і 3.

2. З урахуванням отриманої раніше інформації пред’явити гр. Цекало С.М. для впізнання печатку згідно (ввідній №7). (Скласти протокол пред’явлення для впізнання.)

Практична робота на занятті:

1.Розгляд питаня №1, 2 і 3 згідно плану заняття.

2.Заслухати та обговорити протоколи впізнання печатки гр.Цекало С.М. згідно (ввідній № 7)

Література:

1. Багаутдинов Ф. Опознание // Законность. - 1999. - № 10. - С.19-23.

2. Басиста І.В. Становлення пред’явлення для впізнання як самостійна слідча дія (історичні аспекти) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2003. - № 12. - С.123-128.

3. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М.: Наука, 1966. - 296с.

4. Бритвич Н.Г. Теоретические основы и практика предъявления для опознания. - Харьков, 1968. - 20с.

5. Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве (процессуальные и психологические проблемы). - Мн.: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1975. - 176с.

6. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. - М., 1996. - 128с.

7. Головецький М.О. Тактика узнавання і впізнання на попередньому слідстві. - К., 1999. - 20 с.

8. Лукьянчиков Е.Д. Предъявление для опознания как средство собирания криминалистической информации // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 1998. - № 1. - С.137-147.

9. Лук'янчиков Є.Д. Щодо вдосконалення правового регулювання і тактики пред'явлення особи для впізнання // Вісник Одеського інституту ВС. - 1998. - № 3. – С.43-48.

10.Марченко А.Б. Опознание: соотношение процессуального и оперативно-розыскного методов его осуществления и документального оформления //Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - С.213-216.

11.Петренко В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. - 46с.

12.Следственные действия: Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. - М.: Юристъ, 2001. - 501с.

13.Удалова Л. Специфіка допиту при пред'явленні для впізнання // Право України. - 2002. - № 9. - с.93-95.

14.Кримінальний процесуальний кодекс України // Харків « Одіссей» 2012.//Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 216. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия