Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характеристика показників і форм агресії
1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої людини.

2. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через форму (сварка, крик, вищання), так і через зміст словесних звертань до інших осіб (погроза, прокляття, лайка).

3. Непряма агресія – використання обхідним шляхом спрямованих проти інших осіб пліток, жартів та прояви не спрямованих, невпорядкованих спалахів люті.

4. Негативізм – опозиційна форма поведінки, спрямована звичайно проти авторитету й керівництва, яка може варіювати від пасивної протидії до активних дій усупереч вимогам, правилам, законам.

5. Роздратування – схильність до роздратування, готовність за найменшого збудження стати запальним, різким, грубим.

6. Підозрілість – схильність до недовіри й обережного ставлення до людей, яке має своїми коренями переконання, що оточуючі прагнуть завдати шкоди.

7. Образа – прояви заздрості й ненависті до оточуючих, обумовлені почуттям гніву, незадоволенням саме кимось або всім світом за дійсні чи уявні страждання.

8. Почуття провини (аутоагресія) – ставлення та дії стосовно себе та оточуючих, які мають у своїй основі можливе переконання людини в тому, що вона є поганою, чинить недобре.

Висновки містять узагальнення порівняльного аналізу рівня й характеру агресії підлітків із різним рівнем навчальних досягнень, а також із даними власного спостереження та рекомендації по попередженню агресивної поведінки учнів підліткового віку.

На основі даних за всіма методиками робиться загальний висновок про особливості емоційно-вольового розвитку досліджуваного учня.

У процесі групового обговорення спостережень і результатів діагностичної роботи визнається істотна роль емоцій у навчальній діяльності підлітка, важливість забезпечення вчителем позитивного психологічного клімату в педагогічному процесі, унікальність індивідуального емоційного досвіду школяра та важливість опанування підлітками способів емоційної регуляції поведінки і діяльності.


3.4.4.3. Методика дослідження особливостей сформованості вольових рис підлітків шляхом самооцінювання

(за В.О. Іванниковим, Є.В. Ейдманом)

Мета:Вивчення особливостей самооцінювання підлітками ступеня вираженості в себе окремих вольових якостей.

Тестовий матеріал:Бланк із заданими вольовими якостями для оцінювання.

Інструкція:Просимо оцінити рівень розвитку у Вас кожної з наведених особистісних рис за такою схемою:

5 б. — риса дуже сильно розвинена;

4 б. — риса розвинена добре;

3 б. — риса має середній рівень сформованості;

2 б. — риса має низький рівень сформованості;

1 б. — риса практично не сформована.

Риси для оцінювання:

1) дисциплінованість;

2) ініціативність;

3) наполегливість;

4) організованість;

5) самостійність;

6) старанність;

7) упевненість у власних силах;

8) цілеспрямованість.

Обробка результатів:після проведення процедури самооцінювання учень дає необхідні пояснення щодо розуміння ним змісту вольових якостей і власних критеріїв оцінки.

Під час інтерпретації отриманих даних слід враховувати, що вказані властивості належать до узагальнених характеристик вольової поведінки та утворюють комплекси: морально-вольових якостей (ініціативність, самостійність, старанність); якостей, що пов’язані з емоційно-вольовою регуляцією (цілеспрямованість, упевненість у власних силах, організованість); власне вольових якостей (наполегливість, дисциплінованість) підлітка.

У висновках зазначається індивідуальна своєрідність сформованості окремих вольових якостей школяра, адекватність розуміння їх психологічного змісту та самооцінки й наводяться рекомендації по психологічному забезпеченню розвитку вольової саморегуляції підлітка.

Психодіагностика особливостей спілкування підлітка

Мета: поглибити розуміння феноменології спілкування; розвинути уміння розрізняти та аналізувати спілкування як інтегративне явище; сформувати навички дослідження комунікативної компетентності школярів.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1207. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7