Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Роль і місце економічного аналізу в управлінні та підвищенні ефективності господарювання
Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Кожне підприємство є складною системою взаємопов'язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічну оцінку діяльності підприємства дає система показників. Господарська діяльність підприємства, як і інші сфери діяльності, потребує систематичного вивчення для успішного управління нею.

Управління — це ефективне досягнення мети підприємства шляхом планування, організації, мотивації і контролю за ресурсами. Система управління забезпечує умови, необхідні для реалізації поставлених цілей. Діяльність підприємства відзначається своєю багатогранністю та наявністю великої кількості господарських ситуацій, що, в свою чергу, викликає необхідність проведення їх аналізу. Цю роль у процесі управління і виконує економічний аналіз. В системі управління можна виділити керуючу (суб'єкт управління) та керовану (об'єкт управління) систему.

До керуючої системи відносять сукупність органів, засобів, прийомів управління. Керована системагосподарська діяльність підприємства. Взаємозв'язок керуючої, керованої систем та місце економічного аналізу в системі управління дуже вдало показано у вигляді схеми проф. Ф.Ф.Бутинцем (рис. 1.1). В процесі управління економічний аналіз виконує роль зворотного зв'язку між керуючою та керованою системами. При прямому зв’язку економічний аналіз допомагає створити проект управлінського рішення, тобто створює параметри впливу на керовану систему, а при зворотному — дає оцінку ефективності управлінського рішення та доцільності його коригування.

Якщо облік і статистика надають інформацію, то економічний аналіз перетворює її в придатну форму для прийняття рішення.

Отже, економічний аналіз займає проміжне місце між інформаційним етапом і етапом прийняття рішень, впливаючи на якість прийнятих управлінських рішень.

Основна мета аналізу в управлінні підприємством — виявити причинні зв'язки між кінцевими результатами і умовами, що призвели до таких результатів, або можуть виникнути в майбутньому.

Аналіз проводиться не лише з метою констатації фактів і оцінки досягнутих результатів, а й для виявлення недоліків, помилок і оперативного впливу на процес виробництва. А тому необхідно підвищувати його оперативність і ефективність.

У сучасних умовах змінюються принципи та методи управління, створюються нові форми господарювання, з'являються нові досягнення в методології аналітичних досліджень Все це посилює роль економічного аналізу в управлінні підприємством. В умовах ринкової економіки керівник підприємства не може розраховувати лише на свою інтуїцію та приблизні розрахунки, його дії мають базуватися на точних розрахунках, глибокому і всебічному вивченні проблеми, бути науково обґрунтованими, оптимальними. Будь-який захід (організаційний, технічний) не може здійснюватися без обґрунтування його економічної доцільності.

Отже, економічний аналіз є важливим елементом в системі управління виробництвом, основою розробки науково обґрунтованих управлінських рішень та інструментом контролю за їх виконанням.

 

 

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 683. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия