Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Рік вивчення


Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 440


 

1. Ознайомитися з конструкцією вентилятора, принципом дії окремих пристроїв і

контрольно-вимірювальною апаратурою відповідно до схеми.

2. Перевірити справність контрольно-вимірювальної апаратури (нульові покази).

3. Ознайомитися з правилами техніки безпеки роботи у вентиляторів.

4. Після пуску вентилятора при сталій розрахунковій частоті обертання n = 1450 об/хв проводяться досліди. Спочатку встановлюється діафрагма № 1 і закривається цілком прохідний переріз (дослід № 0). Після того як покази на приладах встановляться стабільними, по команді роблять всі виміри. Такі ж виміри роблять при діафрагмі № 1 (дослід № 1) і т. ін. Всього використовується 6 діафрагм. Дослід № 7 проводиться без діафрагми при цілком відкритому нагнітальному патрубку.

5. В процесі дослідів один раз заміряється атмосферний тиск і температура повітря.

6. Біля кожного приладу знаходиться одна людина. Для нормального проведення дослідів необхідно 6-7 чоловік. Тривалість дослідів 10...15 хв.

7. При неточності окремих вимірів дослід повторюють.

 

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Особливості роботи вентиляторів, основні параметри і приблизне їх значення.

2. Принцип дії відцентрового вентилятора та його конструкція.

3. Що представляє собою установка для випробовування вентилятора та порядок його випробовування?

4. Контрольно-вимірювальна апаратура, що необхідна для випробовування вентилятора з метою визначення основних характеристик.

5. Основні характеристики вентилятора, їх призначення і принцип побудови. Метод перерахунку характеристик.

6. Який спосіб регулювання роботи вентилятора використовувався при випробовуваннях і в чому його сутність?

7. Що таке характеристика мережі і як визначити робочу точку вентилятора?

8. Як визначається корисна потужність вентилятора та потужність електродвигуна?

9. Поняття про тиск (напір), що розвивається вентилятором, та повний і статичний тиск в перерізі трубопроводу.

10. Основне припущення, що приймається при розрахунку характеристики при різних частотах обертання.

 

Додаток 1

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

 

 

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

 

Факультет___________________________________курс_________група__________

 

Студент_________________________________________________________________

 

 

Протокол лабораторної роботи № 1

 

 

Випробовування поршневого компресора

 

Схема компресорної установки

 


 

Дані компресора:

1. Тип компресора – односторонньої дії, марка ВУ-3/8.

2. Кількість ступенів – 2.

3. Внутрішній діаметр циліндрів: низького тиску – D1=220 мм, високого - D2=120мм.

4. Хід поршня в обох циліндрах S=100 мм.

5. ККД електродвигуна .

 

Таблиця П. 1. 1

№ п/п = мм рт. ст., = °С Номери дослідів
Назва вимірюваних величин Позначення Розмірність
Δp, кгс/см2
Температура на вході в ЦНТ t1»ta °C      
Температура на виході з ЦНТ t2 °C      
Температура на вході в ЦВТ t3 °C      
Температура на виході з ЦВТ t4 °C      
Температура перед діафрагмою t5 °C      
Розрідження на вході в ЦНТ Δp1 мм вод. ст.      
Надлишковий тиск на виході з ЦНТ та вході в ЦВТ Δp2= Δp3 кгс/см2      
Надлишковий тиск на виході з ЦВТ Δp4 кгс/см2      
Надлишковий тиск перед діафрагмою Δp5 кгс/см2      
Перепад тиску на діафрагмі Δpд мм вод. ст.      
Сила струму І А      
Напруга U В      
Частота обертання вала компресора n об/хв      

Дані спостережень

 

Умовні позначення:

ЦНТ – циліндр низького тиску;

ЦВТ – циліндр високого тиску;

– барометричний тиск;

– температура повітря у приміщенні.

Розрахункові дані

№ п/п   Назва розрахункових величин Розрахункова формула Розмір-ність Номери дослідів
Абсолютний тиск на вході в ЦНТ p1= -Dp1      
Абсолютний тиск на виході з ЦНТ та вході в ЦВТ P2= +Dp2=p3      
Абсолютний тиск на виході з ЦВТ p4= +Dp4      
Абсолютний тиск на вході в діафрагму p5= +Dp5      
Температура на вході в ЦНТ T1=273+ t1 К      
Температура на виході з ЦНТ T2=273+ t2 К      
Температура на вході в ЦВТ T3=273+ t3 К      
Температура на виході з ЦВТ T4=273+ t4 К      
Температура перед діафрагмою T5=273+ t5 К      
Питома вага повітря на вході в ЦНТ g1=p1/(RT1)      
Питома вага повітря перед діафрагмою g4=p4/(RT5)      
Теоретична витрата повітря GT=F1×S1×g1×n      
Дійсна витрата повітря G=0,125×      
Коефіцієнт подачі l=G/GT        
Ступінь підвищення тиску в ЦНТ e1=p2/p1        
Ступінь підвищення тиску в ЦВТ e2=p4/p3        
Ступінь підвищення тиску в компресорі eК= e1× e2        
Показник політропи для ЦНТ m1=lge1/(lge1-lg )        
Показник політропи для ЦВТ m2=lge2/(lge2-lg )        
Адіабатний напір ЦНТ      

Таблиця П. 1. 2

 

 

Адіабатний напір ЦВТ      
Адіабатний напір компресора з промохолодженням Hк.ад1ад2ад      
Адіабатний напір ЦВТ без промохолодження Н¢2      
Адіабатний напір компресора без промохолодження H¢к.ад1ад¢2ад      
  Політропний напір ЦНТ      
  Політропний напір ЦВТ      
Політропний напір компресора Hк.пол1пол2пол      
Ізотермний напір ЦНТ Н1iз=2,303RT1lge1      
Ізотермний напір ЦВТ Н2iз=2,303RT3lge2      
Ізотермний напір компресора Hк.із1із2із      
Середній індикаторний тиск в ЦНТ рінд.сер=0,1рсер      
Індикаторна потужність ЦНТ кВт      
Політропна потужність ЦНТ кВт      
Політропна потужність компресора кВт      
Потужність на валу компресора кВт      
  Політропний ККД компресора          

 

Примітки: 1. Показник адіабати k=1,4;

2. Газова стала R=29,27 кгс×м/(кг×K);

3. p=760 мм рт. ст.=10 330 мм вод. ст.;

4. Dр=1 кгс/см2=10 000 кгс/м2=10000 мм вод.. ст.

5. рсер – з індикаторної діаграми.

 

Характеристика при

 

 

 

 

Будуються залежності: G=f1(eк); Nв.к=f2(eк); hк.пол=f3(eк); f4(eк).

 

Підпис студента_______________ Оцінка___________________

Дата_________________________ Підпис викладача__________

Дата_____________________

 

Додаток 2

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

 

 

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

 

Факультет___________________________________курс_________група__________

 

Студент_________________________________________________________________

 

 

Протокол лабораторної роботи № 2

 

 

Випробовування відцентрового вентилятора

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рік вивчення | Рік вивчення
1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.134 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.134 сек.