Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Рік вивчення


Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 446


 


 

Дані установки:

1. Діаметр робочого колеса D2 = 390 мм.

2. Ширина робочого колеса b = 130 мм.

3. Число лопаток z = 12 шт.

4. Внутрішній діаметр всмоктуючого патрубка d1 = 380 мм

5. Площа перерізу всмоктуючого патрубка F1 = 0,113 м2

6. Внутрішній діаметр нагнітаючого патрубка d2 = 285 мм

7. Площа перерізу нагнітаючого патрубка F2 = 0,0638 м2

8. Внутрішній діаметр діафрагми dд = 180 мм

9. Площа перерізу діафрагми Fд = 0,0254 м2

Таблиця П. 2. 1

Дані спостережень

 

№ п/п Величина Позна-чення Одиниці ра = мм рт. ст.; tа = °С = мм вод. ст.; Та = К g= /RTa=
Номер досліду
Номер діафрагми Труба закрита Труба відкрита
Розрідження на всмоктуванні 1 мм вод.ст                
Тиск на нагнітанні 2 мм вод.ст                
Частота обертання n об/хв                
Сила струму I А                
Напруга U В                
Примітка: 735,56 мм рт. ст.=10 м вод. ст; Та = (273°+ ta°С) К np » no об/хв із досліду №0 R=29,27 кгс×м/(кг×K)

 

Таблиця П. 2. 2

Визначення характеристики при сталій

частоті обертання

№ п/п Величина Позна-чення Одиниці Розрахункові формули Номер досліду, hел=0,95; gр=1,2 кгс/м3
Продуктивність при ра=760 мм рт. ст та ta=20°C Qp м3/год З графіка                
Продуктивність в досліді, зведена до nр=const Q м3/год                
Швидкість у всмо-ктуючому патруб-ку с1 м/c                
Швидкість у нагнітаючому патрубку с2 м/c                
Зміна динамічного тиску д кгс/м2                
Зміна статичного тиску, зведеного до nр=const ст кгс/м2                
Тиск вентилятора кгс/м2                
Корисна потужність N кВт                
Витрачена потуж-ність, зведена до nр=const NВ кВт                
ККД вентилятора h % (N/NВ)×100                
Побудувати залежності: Dр=f1(Q); NВ=f2(Q); h=f3(Q)

Таблиця П. 2. 3

Визначення характеристики мережі

 

Продуктивність Q м3/год Задатися з характеристики при nр=const
Опір мережі м кгс/м2 кQ2/36002          
Побудувати залежність Dрмер=f(Q) на полі характеристики при nр=const
к=(g/2g)((1/ )-(1/ ))

 

Таблиця П. 2. 4

Визначення універсальної характеристики n=var

 

Дані з характеристики при nр=const Розрахункові дані
ККД nр= об/хв n1=1000 об/хв n2=1250 об/хв n3=1750 об/хв n4=2000 об/хв
Q,м3/год Dp,кгс/м2 Q1 Dp1 Q2 Dp2 Q3 Dp3 Q4 Dp4
h1=                    
h2=                    
hmax=                    
h3=                    
h4=                    
Побудувати залежності: ; ; і=1,2,3,4
Qi=Q(ni/np); p(ni/np)2;

 

Таблиця П.2.5

Визначення безрозмірної характеристики

 

№ п/п Величина Позна-чення Розмір- ність Розрахункові формули Вибрані режими
Продуктивність Q м3/год З характеристики при nр=const                
Коефіцієнт продуктивності                  
Тиск кгс/м2 З характеристики при nр=const                
Коефіцієнт тиску                  
Потужність NB кВт З характеристики при nр=const                
Коефіцієнт потужності                
ККД h % З характеристики при nр=const                
Побудувати залежності: =f1( ); =f2( ); h=f3( );
u2=pD2nр/60, м/с; r=g/g; Fк=p /4  

Характеристика при сталій частоті обертання

відцентрового вентилятора

h, NB, Dp,

% кВт кгс/м2

           
     


np=_____

 

 


0 Q, м3/год

 

Універсальна характеристика відцентрового вентилятора

Dp, кгс/м2

 


0 Q, м3/год

 

Безрозмірна характеристика відцентрового вентилятора

h, , ,

%

           
     


 


0

 

 

Підпис студента_______________ Оцінка___________________

Дата_________________________ Підпис викладача__________

Дата_____________________

Література

1. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Учебник для теплоэнергетических специальностей вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416с., ил.

2. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Высшая школа, 1972. – 334с., ил.

3. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. – Л.: Машиностроение, 1969. – 744с., ил.

4. Методические указания к лабораторным работам по компрессорным машинам для студентов механических специальностей и специальностей химического машиностроения /Сост. В.С. Кривошеев. – Киев: КПИ, 1984. – 42., ил.

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рік вивчення | Орієнтовні навчальні нормативи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.134 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.134 сек.