Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пояснювальна записка. Дисципліна "Українська мова" (за професійним спрямуванням) належить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки молодших
Дисципліна "Українська мова" (за професійним спрямуванням) належить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки молодших спеціалістів.

Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Українська мова" (за професійним спрямуванням), затвердженої Укоопспілкою 03.07.03, і тематичних планів, складених відповідно до навчальних планів спеціальностей.

Мета даних методичних рекомендацій - допомогти сту­дентам у вивченні тематичних питань курсу, винесених для са­мостійного опрацювання.

Навчальним планом на самостійну роботу передбачено 24, 26, 30 годин відповідно до тематичних планів різних спеціа­льностей. Самостійна робота складається з вивчення теоретичного матеріалу "та виконання практичних завдань. Кожне питання розкрито у вигляді конспекту з використанням, де це можливо, опорних схем для більшої наочності.

Виконувати самостійну роботу необхідно в такій послідовності:

ознайомитися з темою самостійної роботи і методичними вказівками до неї;

підібрати відповідну літературу;

вивчити матеріал і скласти конспект;

відповісти на запитання для самоперевірки;

виконати практичне завдання.

Самостійну роботу слід виконувати в окремому зошиті.

Навчальний матеріал, передбачений для самостійного ви­вчення, виноситься на підсумковий контроль знань.

У кінці методичних рекомендацій та завдань для само­стійної роботи подається орієнтовний список літератури. До ко­жного питання вказано літературу під відповідним кодом. Для вивчення матеріалу та виконання завдань можна використовува­ти будь-яку літературу, в якій розкрито питання.


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 283. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия