Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Указатель имен

‘Аббас II Сафави, шах 43, 66

‘Аббас Сафави, шах 67

‘Аббасиды 9, 10, 50

‘Абд ал-Кахир б. ‘Абд Аллах б. Сухраварди 28

‘Абд ал-Раззак, амир 122

‘Абд ал-Расули, ‘Али 165

‘Абди Биг 198

Абру, Хафиз 61, 110

Абу ‘Али Сина. См. Ибн Сина

Абу ал-‘Атахийа 81

Абу Бишр Мата 199

Абу Дулаф 119

Абу Са‘ид. См. Фазл Аллах б. Аби ал-Хайр

Абу Сулайман. См. Саджистани

Абу Талиб(а) Калим 65

Абу ал-Фазл Хасан, шайх 142

Абу Хафс Сухраварди. См. Шихаб ал-дин Сухраварди

Абхари, Асир ал-дин 16

Авиценна. См. Ибн Сина

Авранди-шах 127

Адам 31, 32

‘Адвийа, Раби‘а 25

Адлер 48

Адхам, Ибрахим 25

Азари, шайх 186

Азраки 53, 54

Айат Аллахи, Хабиб Аллах, д-р 6

‘Аййаз, Фазил 25

‘Аййази 53

‘Аййари, Абу Мухаммад, имам 141

‘Аййуки 52

‘Айн ал-Кузат Хамадани, 29, 35 141

Ака-Мухаммад-хан Каджар 67, 68

Акашани, Насаф 64

Акбар Манучихр Ширван-хан, хакан 165

Акбар Тимури, шах 47

Акбари, М. 8

Акбар-шах 112

Акван-див 119

‘Ала ал-дин Кай-Кубад Салджуки 175

‘Алави, Бузург 48

‘Али Афанди 125

‘Али б. Кашани Хилли 36

‘Али б. Хусайн, имам 35

‘Али, имам 38, 156, 158, 160, 199

‘Аллами, Абу ал-Фазл 112

Аллах Варди-хан 43

Алп-Арслан Салджуки 52

‘Ам‘ак 54, 163

Амири Фирузкухи 187, 188

‘Амр б. ‘Убайд 40

Амули, Абу ал-’Аббас Кассаб 141, 142, 143

Амули, Хайдар, Суфи, саййид 36, 37, 39, 66

Амули, Шамс ал-дин Махмуд 60

Анвари, Мухаммад (Аухад ал-дин, Фарид ал-дин) б. ‘Али 54, 81, 82, 83, 87, 163, 164, 165, 167, 169, 172, 173, 181, 193, 197

Анджу, Джамал ал-дин 66

Ансари, ‘Абд Аллах, хваджа, пир-и Харат 27, 105, 107, 109, 141

Арагон, Луи 48

Арбори, Артур 147

Ардабили, Сафи ал-дин Исхак, шайх 35, 36, 62

Арджасб 120, 121, 127, 128

Аристотель 10, 11, 12, 14, 33, 45, 46, 199

Асадабади, Джамал ал-дин, сайй­ид 70

Асади Туси, Абу Наср ‘Али б. Ах­мад б. Мансур, хаким 52, 79, 114, 117, 123, 135, 136, 137

‘Асджади 52, 117

Асрат 137

Астарабади, Махди, мирза 68

Аташи, Манучихр 72

Ат‘има, Бусхак 60

Аткинсон 125

‘Аттар Нишабури, Фарид ал-дин 16, 23, 28, 30, 48, 55, 56, 85, 86, 87, 89, 91, 105, 115, 141, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 190, 203, 204

Аулийа, Низам ал-дин, шайх 60

Аумани, Асир ал-дин 57, 167

‘Ауфи, Мухаммад 50, 109, 117, 120, 154, 158, 161, 169

Афлаки 176

Афрасийаб 115, 119, 122, 129

Афшары 67, 69, 188

Ахаван Салис, Махди 72, 99

Ахвази, Бахтийари 51

Ахемениды 120

Ахли Туршизи 64

Ахли Ширази 64

Ахмад б. Фарси 107

Ахмад Джам, шайх, Жинда Пил 29, 141

Ахриман 115, 120, 162

Ахсикати, Асир ал-дин 55

Ахунд-зада (Ахундов), Фатх ‘Али, мир­за 112, 201

Ахурамазда, 115

Аш‘ари, Абу ал-Хасан ‘Али б. ‘Ис­ма‘ил 41

Аштийани, Икбал 144

Баба Рукн ал-дин Ширази 31

Баба Тахир Хамадани 51, 79, 149, 150, 151

Баба Фагани 62, 93, 187, 193

Бабадай, Искандар 151

Бабу Бу ал-Хайр 141

Бабуриды 56, 63

Багдади, Баха ал-дин 108

Багдади, Джунайд, саййид ал-та’и­фа 26

Багдади, Маджд ал-дин, ученик Наджм ал-дина Кубра 35, 141

Бадахшани, Амир 61

Бадгиси, Ханзала 50

Базил, Мухаммад Рафи‘-хан 199

Байазид. См. Бистами, Байазид

Байзави, кази 108, 183

Байкара, Хусайн, султан 61

Байрон 162

Байхаки, Абу ал-Фазл 103, 104, 107

Байхаки, Захир ал-дин Абу ал-Ха­сан ‘Али б. Зайди 16

Баклани, Абу Бакр 41

Бакли Ширази, Шаттах Рузбихани, шайх 30, 141

Бал‘ами, Абу ал-Фазл, вазир 154

Бал‘амиды 51

ал-Балхи, Абу ‘Али Мухаммад б. Ах­мад 120

Балхи, Абу Зайд, ученик ал-Кинди 10

Балхи, Абу Ма‘шар, ученик ал-Кин­ди 10

Балхи, Абу ал-Му’аййид 101, 117, 120, 137

Балхи, Абу Шукур 76, 154, 196

Балхи, Ибн Хисам, математик 16

Балхи, Хамид ал-дин Абу Бакр, ка­зи 107, 163

Балхи, Шакик 25

Балхи, Шахид 51, 75, 138, 154, 155, 169

Баркийарук Салджуки, султан 52

Басри, Хасан 25, 40

Баха Валад, Султан ал-‘Улама, шайх 33, 175

Баха ал-дин, отец Хафиза 183

Баха ал-дин, султан Валад, сын Мау­ланы 60

Баха’и, шайх 43, 64, 66, 111, 193, 194

Бахар, Малик ал-Шу‘ара 99, 148, 192, 193, 194, 195, 198

Бахар, Мухаммад-Таки 49, 72, 73, 74, 103, 105, 110, 201

Бахарзи, Сайф ал-дин 53, 141

Бахман, Нур ал-а‘зам, Нур ал-акраб, ангел 19

Бахманйар, Абу ал-Хасан 16, 143

Бахрам Газнави, шах 54, 56

Бахрам Гур 50, 84

Бахрами Сарахси 52

Бахтийари, Пажман 188

Башар б. Му‘тамир 40

Башар Йасин, Абу ал-Касим 51, 141

Бидгули, Азар 68, 97, 111

Бидил Дихливи, ‘Абд ал-Кадир 66, 94, 97, 188

Бижан 119

Билкани, Муджир 55, 84

Бируни, Абу Райхан 10, 16, 102

Бистами, Байазид 25, 143, 178

Бистами, Фуруги 69, 97, 188

Бихбахани, Симин 189

Браун, Эдвард 7, 136, 201

Бу Наср. См. Мишкан

Бу Са‘ид. См. Фазл Аллах б. Аби ал-Хайр

Будда 25

Буиды 51, 119, 149

Бундар Рази, Камал ал-дин, хваджа 51, 149

ал-Бундари ал-Исфахани 117, 118, 125, 149

Бухар(а)и, Насир 183

Бухар(а’)и, Насир 90

Бухара’и, Абу ал-Му’аййид 154

Бухари, ‘Арузи 62

Бухари, ‘Исмат 61

Вальцер, Р. 10

Варавини, Са‘д ал-дин 57, 108

Васил б. ‘Ата 40

Ватват, Рашид ал-дин 54, 108

Вахиди Куми 66

Вахши Бафки 62, 64, 66, 93, 187, 191, 192, 193

Висал Ширази 68, 191, 200

Газа’ири 52

Газали Машхади 64, 198

Газали Туси, Мухаммад б. Мухаммад, Абу Хамид, худжжат ал-ислам, имам 17, 25, 27, 28, 29, 36, 42, 105, 141, 145

Газали, Ахмад, брат Газали Туси 29, 141

Газали. См. Газали Туси

Газнави, Хасан, саййид 54, 80, 193

Газнавиды 8, 52, 54, 56, 72, 73, 103, 114, 122, 136, 156, 157, 159, 161, 162, 169

Ганджави, Абу ал-‘Ала 165

Гардизи 102

Гармсири, ‘Али Асгар 202

Гаухар-хатун, жена Мауланы 175

Гив, 129

Гийас ал-дин, Мухаммад 66

Гийас ал-дин, султан 184

Гилаки, Шараф-шах ‘Ариф 151

Гилани, ‘Абд ал-Кадир, шайх Машрик, Гаус-и Гилани 28, 29, 30

Гилани, Захид, шайх 35

Гиршасб 137

Горький, М. 202

Гударз 129

Гулистан, Абу ал-Хасан 111

Гулшири, Хушанг 71

Гунабади, Касим 64, 116

Гуразм 127

Гургани, Абу Салик 50

Гургани, Мухлиди 51

Гурдафарид 115

Гуриты 54

Гуштасб 120, 121, 126, 127, 130, 133, 134

Гюго, Виктор 48

Дабир Сийаки, Мухаммад, д-р 157, 158

Давани, Джалал ал-дин 16, 21

Дайлам, ‘Али 119

Дайлами Казвини 51

Дайлами, Маджд ал-Даула 149

Дайлами, Му‘изз ал-Даула 199

Дакани, Джамал ал-дин 55

Дакани, Шах Тахир Хусайн 63

Дакики Туси (Самарканди, Балхи), Абу Мансур Мухаммад б. Ахмад 51, 76, 119, 120, 121, 156

Даккак Нишабури, Абу ‘Али, шайх На­ухагар 27

Дарашукух, Мухаммад 47

Дарвин 48

Дастгарди, Вахид 151

Даулатабади, Парвин 189

Даулат-шах. См. Самарканди, Даулат-шах

Даштаки, Садр ал-дин 16

Даштистани, Фа’из 151

Демокрит 46, 147

Джаба’и, Абу ‘Али 41

Джабали 54

Джала’ириды 59, 167, 184

Джалал ал-дин Малик-шах Салджуки, султан 52, 145

Джалал ал-дин Мухаммад Балхи. См. Маулана

Джалал ал-дин Мухаммад. См. Мау­ла­на

Джалал ал-дин, Хваразмшах 56

Джам 120

Джамали, Пир 61

Джамасб 126, 127, 128

Джамал-зада, Мухаммад ‘Али 48, 71, 112

Джами, Нур ал-дин ‘Абд ал-Рахман 23, 30, 34, 37, 61, 62, 110, 154, 155, 186, 190, 191, 193, 198

Джамшид 116, 137

Джили, Мажд ал-дин 17

Джирфадкани, Абу Шараф 56, 57

Джувайни, ‘Атамалик, имам ал-хара­майн 27, 57, 108, 109, 110, 158, 167

Джувайни, Му‘ин ал-дин Ави 60

Джувайни, Шамс ал-дин 180

Джузджани, Абу ‘Убайд, ученик Ибн Сины 16

Джундуки, Йагма 68, 188

Джурджани, Мир Шариф 60

Дибаджи Самарканди 52

Див-и сафид 129

Дида, ‘Ала ал-дин 50

Дитериси, Ф. 10

Дихаки 62

Дихливи, Амир Хусрау 58, 89, 167, 183, 191, 198

Дихливи, Хасан 58, 90, 183

Диххуда, ‘Али Акбар 70, 112, 198

Дурудийан, Вали Аллах 189

Дюпрун, Анкель 48

Дюсасси, Сильвестр 48

Еврипид 124

Жуковский 125, 147, 163

Зайнаби ‘Алави 52

Закани, ‘Убайд 60, 110, 203

Зал 116, 120, 126, 203

Замани Йазди, мулла 64

Замахшари 183

Замири Исфахани 62

Занды 67, 68

Заркуб, Салах ал-дин 176

Зартушт 120, 128

Заузани, Адиб 53

Заузани, ‘Имад 53

Захир ал-дин Аййуби, сын Салах ал-дина Аййуби 18

Захир, Абу ‘Али 141

Зийариды 51

Зири Фарси, Тадж ал-дин 55

Зулайха 202

Зухури Туршизи 66

ал-и Ахмад, Джалал 48

Ибн Аби Асиб‘а 16

Ибн ал-‘Адим, Камал ал-дин 175

Ибн ‘Араби, Мухаммад б. Ахмад б. Ахмад ‘Абд Аллах Шайх ал-дин Абу Бакр ал-Та’и ал-Хатими ал-Анда­лу­си; Мухий ал-дин 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 175

Ибн ал-Джаузи 29, 180

Ибн ал-Джаузи, Джамал ал-дин ‘Абд ал-Рахман, Абу ал-Фарадж, правнук Ибн ал-Джаузи 180

Ибн Зила, ученик Ибн Сины 16

Ибн Исфандийар Катиб 56, 57

Ибн Йамин. См. Фарйумади

Ибн Камуна 21

Ибн Куфти 16

Ибн Малик 196

Ибн Рушд 46, 199

Ибн Сина, Абу ‘Али Хусайн б. ‘Абд Аллах 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 27, 36, 42, 46, 47, 89, 102, 142, 144, 146, 147, 163, 199, 204

Ибн Фариз. См. Мисри, Ибн Фариз

Ибн Фундук 56

Ибн Хатиб 60

Ибн Шахрашуб 38

Ибрахим Газнави, султан 161

Ибтихадж, Хушанг 189

Илкани, Ахмад б. шайх Увайс 184

‘Илм ал-Худа, Муртаза 38

Имами Харави 183

Инджу, Абу Исхак, шах, шайх 184, 185

Инджуиды 184

Ионеско 202

Ирадж Мирза 71, 193

‘Ираки, Фахр ал-дин Ибрахим 33, 35, 36, 58, 89, 171, 175, 183, 190, 193

‘Исами 60

Искандар 84, 120, 184, 203

Искафи, Абу Ханифа 52

‘Исма‘ил Сафави, шах 62, 67

‘Исма‘ил, ‘исма‘илитский имам 39

‘Исма‘или, Абу Наср, имам 27

Исфандийар 115, 116, 120, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 153, 203

Исфарайни, Абу Хамид 41

Исфарайни, Фазл б. Ахмад, Абу ал-‘Аббас 122

Исфаранг, Сайф ал-дин 58

Исфахани, Джамал ал-дин ‘Абд ал-Раззак 55, 57, 81, 192, 197

Исфахани, Камал ал-дин 57, 167

Исфахани, Маджмар 68, 97, 188

Исфахани, Муштак 68, 195

Исфахани, Нишат 68, 97

Исфахани, Сахаб 68

Исфахани, Табиб 188

Исфахани, Хабиб, мирза 112

Исфахани, Хатиф 68, 193

Исфахани, Шараф ал-дин ‘Абд ал-Му’мин 55

И‘тисами, Парвин 71, 99, 193

Ихса’и, Ахмад, шайх 21, 39

‘Ишки 188

Йаздан, 120

Йазди, Шараф ал-дин ‘Али 61, 110

Йазди,Фаррухи 71, 188, 193, 198

Йа‘куб б. Лайс Саффари 50

Йасами, Рашид 99, 149

Йусуф 202

Йуханна б. ‘Илан 11

Ка’ани 69, 97, 98, 110, 193, 194

Ка’им Макам. См. Фарахани, Ка’им Макам

Кабус б. Вушмгир, Шамс ал-Ма‘али 51

Кава 120

Кавам ал-дин Мухаммад Сахиб ‘Айй­ар, хаджжи 184

Кавам ал-дин Хасан, хаджжи 184

Кавами Рази, Бадр ал-дин 55

Каджары 68, 69, 99, 110, 111, 112, 200

Каза’и Харави, Маулана 198

Казвини, ‘Ариф 71, 98, 188

Казвини, Вахид 111

Казвини, Закарийа б. Ахмад б. Мах­муд 117

Казвини, проф. 185

Казируни, Амин 60

Казируни, Баха ал-дин 61

Кай-Кавус 120, 129, 132

Кай-Кубад 127, 131

Кай-Пашин 127

Кайсари, Давуд 31

Кай-Хусрау 119, 126, 129

Калим. См. Кашани, Калим

Камал Худжанди. См. Худжанди, Ка­мал ал-дин

Кани‘и Туси, Ахмад 58

Кариб, Йахйа 166

Карим-хан Занд, 67, 68

Кархи, Ма‘руф, 25

Касим Анвар. См. Шах Касим Анвар

Касимгани, д-р 185

Катиб, Ахмад Хасан 122

Катиби Туршизи 61, 186, 200

Катран Табризи 52, 79, 192, 194

Каусари Хамадани 66

Кафи ал-дин ‘Умар б. ‘Усман, дядя Хакани 165

Каффал, Абу Бакр 141

Кашани Натанзи, ‘Изз ал-дин Махмуд б. ‘Али 28

Кашани, ‘Абд ал-Раззак 31

Кашани, Афзал ал-дин (Баба Афзал) 16

Кашани, Калим 66, 93, 94, 95, 96, 167, 187, 188

Кашани, Мутакаллим 60

Кашани, Мухташам 64, 94, 167, 200

Кашани, Мушфик 70

Кашани, Сармад 66

Кашифи Сабзавари, Хусайн Ва‘из, мулла 61, 200

Кашмири, Гани 66, 95

Кийани, Кийануш, д-р 6

Кийаниды 120

Кийумарс 120

ал-Кинди 10

Кирмани, Ака-хан, мирза 112, 200

Кирмани, Аухад ал-дин 30, 36, 141

Кирмани, Ни‘мат Аллах, Шах Вали 60

Кирмани, Хамид 13

Киса’и Марвази, Маджд ал-дин Абу ал-Хасан (Абу Исхак), хаким 42, 51, 76, 80, 156, 160, 196

Корбен, Анри 18, 38

Краус, Пауль 18

Кубра, Наджм ал-дин, шайх, шайх Валитараш, Таммат ал-Кубра 30, 35, 39, 141

Кулайни, Йа‘куб 38

Куми, Абу Джа‘фар 38

Куми, Ибн Бабуйа 38

Куми, Малик 198

Куми, Мас‘уд 62

Кунави, Садр ал-дин 21, 31, 34, 35, 36, 175

Кутайба, Хусайн (Хуййа) 119

Лабиби 52

Лазар, Жильбер 140

Лайли 183

Лами‘и Гургани 53, 80

Лаукари 53

Лафонтен 48

Лахиджи, ‘Абд ал-Раззак 21

Лахури, Икбал 95

Лахути 188

Левсипп 46

Лейтен 200

Лухрасб 126, 127, 130

Ма’мун, халиф 50

Ма‘ани, Ахмад Гулчин 188

Магриби Табризи, Мухаммад 151, 186

Магриби, Шамс 60

Мадж, чтец Рудаки 154

Маджлиси, ‘аллама 39, 111

Маджнун 183

Майбуди, Абу ал-Фазл 141

Макки, Абу Талиб 27

Мактаби Ширази 62

Малик ал-дин Аййуби, сын Салах ал-дина Аййуби 17

Малик-шах. См. Джалал ал-дин Ма­лик-шах Салджуки, султан

Малкум-хан, мирза 201

Маллах, Хусайн ‘Али 202

Манижа 119

Мансур, шах 184

Манучихри Дамгани, Ахмад б. Каус б. Ахмад, Абу ал-Наджм 52, 78, 98, 140, 153, 157, 158, 164, 194

Манучихри, ‘Аббас, д-р 6

Марага’и, Аухади 90, 183, 198

Марага’и, Зайн ал-‘Абидин, хаджжи 112

Мараги, Рукн ал-дин 60

Мар‘аши Мазандарани, Мир Кавам ал-дин ‘Абд Аллах 35

Марвази, Абу ал-‘Аббас 50

Маркс, Карл 48

Мас‘уд Газнави, султан 158

Мас‘уд-и Са‘д. См. Салман

Ма‘суми, Абу ‘Абд Аллах, ученик Ибн Сины 16

Маулави. См. Маулана

Маулана, Джадал ал-дин б. Султан ал-‘Улама Баха ал-дин Мухаммад б. Хусайн б. Ахмад Хатиби Бакри Бал­хи (Руми) 8, 19, 25, 30, 33, 34, 42, 48, 55, 57, 58, 66, 85, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 141, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 185, 187, 188, 190, 194, 197, 198, 202, 203

Мах Пир 202

Махдави, Йахйа, д-р 14

Махджуб, Мухаммад-Джа‘фар, д-р 74

Махди-хан, мирза 111

Махмуд Варрак. См. Харави, Махмуд Варрак

Махмуд Газнави, султан 52, 77, 118, 121, 122, 123, 141, 153, 158

Махмуд Дакани, султан 184

Махмуд Шабистари, шайх. См. Шаби­стари, Са‘д ал-дин Махмуд б. Амин ал-дин б. Йахйа, шайх

Машрики, Фируз 50, 138

Машхади, Касим 66

Метерлинк 202

Мильтон 114

Минуви, Муджтаба 160

Мир Дамад, Саййид Дамад, му‘аллим-и салис 21, 38, 43

Мир Кирмани 60

Мир Финдириски 43

Мир Хайдар. См. Амули, Хайдар, Суфи, саййид

Мир Хванд 61, 110

Мир-зада ‘Ишки 71, 98

Миркур, Ибрахим 10

Мисри, Зу ал-нун 26

Мисри, Ибн Фариз 30, 33, 37

Мишкан, Бу Наср 103

Моголы 8

Моль, Жюль 125, 137

Монтескье 48

Му‘аййири, Рахи 189

Му‘амма’и, Мир Хусайн 62

Му‘арри, Абу ал-‘Ала 147

Мубариз ал-дин Мухаммад, падишах 185

Музаффариды 59, 184

Му‘иззи, амир 54, 80, 122, 140, 163

Мулк, Хасан, д-р 6

Мулла Садра, Садр ал-дин Мухаммад б. Ибрахим б. Йахйа Ширази Кава­ми, Садр ал-Мута’ллихин 9, 11, 21, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Мунаввар, Мухаммад 142

Мунзави, Хусайн 189

Мунши, Абу ал-Ма‘али Наср Аллах 54, 56, 106, 108

Муради 155

Муриди, Сийавуш, д-р 6

Муса б. Джа‘фар, имам 25, 39

Мусави, Мухаммад Садик 68

Мусили, Шараф ал-дин 175

Мустауфи, Хамд Аллах 57, 108, 115, 117, 149

Му‘тазид, халиф 10

Муфид, шайх 38

Мухаккик, Махди, д-р 160

Мухаммад б. Васиф 50, 51

Мухаммад Газали. См. Газали Туси

Мухаммад Закарийа Рази. См. Рази, Абу Бакр Мухаммад б. Закарийа

Мухаммад Хашим-шах, ‘Абд Аллах, амир 198

Мухаммад, пророк 31, 32

Мухаммад, сын ‘исма‘илитского имама ‘Исма‘ила 39

Мухасиби, Харис 26

Мухсинийан-Рад, Махди, д-р 6

Мухтари 54, 163

Нава’и, ‘Али Шир (Алишер Навои) 61

Навваб Асаф-хан 65

Наджм Дайа. См. Рази, Наджм ал-дин

Надир. См. Надир-шах Афшар

Надирпур, Надир 189

Надир-шах Афшар 67, 111

Назири Нишабури 62, 64

Накшбанд, Баха ал-дин, хваджа 60

На‘мани, Са‘ид, худжжат ал-ислам, 6

Нами, Садик, мирза 111

Нариман 137

Насави, Мухаммад 108

Насир ал-дин Каджар, шах 200

Насир Туси. См. Туси, Насир ал-дин

Насир-и Хусрау, Абу Му‘ин Насир б. Хусрау б. Харис 16, 39, 42, 53, 76, 79, 80, 102, 104, 156, 158, 159, 160, 193, 196, 197

Наср б. Ахмад Самани, амир 51

Наср ал-дин (Насреддин), мулла 204

Наф‘и Руми 66

Нафиси, Са‘ид, проф. 14, 54, 155

Нахджавани, Хинду-шах 60

Нахшаби, Зийа ал-дин 60

Низам ал-Мулк, хваджа 27, 52, 53, 104, 145

Низами ‘Арузи Самарканди 56, 106, 117, 118, 119, 122, 123

Низами Ганджави 8, 55, 58, 62, 64, 65, 83, 84, 89, 90, 116, 190, 191, 197, 198, 203, 204

Низари Кахистани 58

Нима Йушидж 48, 71, 72, 99

Нишабури, Абу ал-Футух 56

Нишабури, Лутф Аллах 60

Нишабури, Мухаммад Сурх 13

Нишат, ‘Абд ал-Ваххаб, мирза 68, 111

Нольдеке 118, 126

Нух б. Мансур Самани, амир 13, 51, 121

Отто, Герман 7

Паизи Насави, Маджд ал-дин Мухам­мад 116

Парса, Мухаммад 60

Парси, Абу Наср 161

Партави, Хаким 65

Пицци 125

Платон 11, 12, 46

Пули 200

Пур Фаридун 151

Пшутан 135

Раванди, Кутб ал-дин Са‘ид 38

Разави, Мударрис, проф. 170

Рази ‘Али б. Тавус, саййид 38

Рази Исфахани 64

Рази, Абу Бакр Мухаммад б. Закарийа 12, 13, 147

Рази, Абу ал-Футух 108

Рази, Амин Ахмад 63

Рази, Диххуда Абу ал-Ма‘али 55

Рази, Кутб ал-дин 16

Рази, Мантики 51

Рази, Наджм ал-дин, Наджм Дайа, шайх 35, 108, 141, 175

Рази, Фахр ал-дин 17

Рази, Фахр, имам 108, 175

Рази, Шамс-и Кайс 50, 56, 109, 140, 148, 149

Рази, Шариф, саййид 38

Расули, Ахмад 8

Раушан, Мухаммад 166

Рахш 129

Рашид ал-дин Фазл Аллах, хваджа 57, 108, 145

Рашид, сын Хакани 165

Рашиди Самарканди 155

Риза, шиитский имам 25

Риза-шах Пахлави 71

Рипка, Ян 7

Риттер 18

Розенталь, Ф. 10

Рудаба 203

Рудаки Самарканди, Абу ‘Абд Аллах Джа‘фар б. Мухаммад 51, 75, 77, 79, 140, 154, 155, 168, 169, 193, 196

Рудбари, Абу ‘Абд Аллах 27

Рудбари, Абу ‘Али 27

Руинтан. См. Исфандийар

Румлу, Хасан-бик 63

Руни, Абу ал-Фарадж 52, 82, 83

Руссо, Жан-Жак 48, 200

Рустам 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 153, 203

Рюкерт, Фридрих 125

Са’иб Табризи, Малик ал-шу‘ара 8, 66, 93, 94, 96, 97, 167, 187, 188

Саба, Махмуд-хан Малик ал-Шу‘ара 69, 97

Саба, Фатх ‘Али-хан 68, 115, 117

Сабахи Бидгули 68

Саббах, Хасан 145

Сабзавари, Мулла Хади, хаджжи 21, 44, 46

Сабир, Адиб 80, 163

Сабухи, Шатир ‘Аббас 69

Саваджи, Салман 60, 62, 90, 167, 183

Сагзи, Абу Йа‘куб 102

Сагзи, Абу ал-Фарадж 157, 158

Сагзи, Сирадж ал-дин, саййид 58, 60

Са‘д б. ‘Али Аби Бакр б. Са‘д б. Занги 180

Са‘д б. Занги, Ата-бак 179, 180

Садат, Мухаммад-‘Али 6

Саджаси, Рукн ал-дин, шайх 175

Саджжади, Зийа ал-дин, саййид 165

Саджистани, Абу Сулайман 10

ал-Са‘ди ал-Ширази, Мушриф ал-дин (Шараф ал-дин) Муслих б. ‘Абд Ал­лах б. Мушриф Абу Мухаммад 8, 30, 48, 57, 58, 60, 62, 77, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 107, 109, 110, 112, 145, 153, 157, 164, 167, 168, 172, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 197, 204

Садик, Джа‘фар, шиитский имам 25, 39

Садр Джахан 61

Садр ал-дин Ширази. См. Мулла Са­дра

Садр ал-дин, шайх, сын шайха Сафи ал-дина Ардабили 36

Садр ал-дин. См. Мулла Садра

Садра. См. Мулла Садра

Сайф ал-Даула Газнави 161

Сакати, Сарри 26

Саккаки 184

Салах ал-дин Аййуби 17, 18

Салгариды 183

Саллабаф, Абу Бакр 175

Салм 127

Салман, Масуд-и Са-д (Са‘д ал-Даула, Са‘д ал-дин, Ибн Са‘д-и Салман) 52, 82, 83, 161, 162, 163, 195

Самак ‘Аййар 117, 203

Саманиды 13, 49, 50, 51, 52, 54, 72, 73, 79, 105, 119, 154, 156, 169

Самарканди, ‘Абд ар-Раззак 110

Самарканди, Абу ал-Касим, хаким 101

Самарканди, Даулат-шах 50, 110, 117, 136, 157, 170, 180

Самарканди, Лала, хваджа 175

Сана’и Газнави, Мадждуд б. Адам, Абу ал-Маджд (Маджд ал-дин Адам), хаким 8, 28, 29, 54, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 141, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 185, 190, 193, 196, 197, 203

Санджар, султан 53, 54, 145, 163

Сарахси, Абу ал-Фазл 27

Сарахси, Ахмад б. Табиб, ученик ал-Кинди 10

Сарахси, Лукман, Лукман-и маджнун 142

Сарахси, Хусрау 51

Сарвари Кашани, Мухаммад Касим 66

Сартр 48, 202

Сасаниды 79, 116, 148

Саури, Суфийан 25

Сафа, Забих Аллах, д-р 7, 50, 158, 161

Сафави, Сам Мирза 63

Сафавиды 21, 38, 47, 61, 62, 63, 64, 67, 110, 111, 151, 187, 198, 200, 203

Саффариды 73, 156

Сахаби, имам 38

Сахари Тихрани, мулла 151

Сахл б. ‘Абд Аллах 26

Сельджукиды 8, 52, 54, 56, 72, 97, 103, 105, 136, 158, 159, 169, 175

Сийавуш 115, 119, 129

Симнани, ‘Ала ал-Даула 39

Симург 21, 115, 116

Сипихри, Сухраб 72, 99

Сирадж Туси, Абу Наср 27, 142

Сирджани, Шихаб ал-дин 60

Систани, Азад Сарв 202

Систани, Хусайн 151

Софокл 124

Сугди, Абу Хафс Хаким б. Ахвас 50

Судаба 115

Сузани Самарканди 54, 109, 163

Сулайман Сафави, шах 63

Сулайман Чагры-бек 159

Сулами, ‘Абд ал-Рахман 142

Суратгар, д-р 99

Суруш Исфахани 69, 97, 98, 115

Суфи Амули. См. Амули, Хайдар

Суфи Куфи, Абу Хашим 24, 25

Суфи Мазандарани 64, 151

Сухраб 115, 119, 124, 125, 203

Сухраварди, Шихаб Йахйа б. Хабаш б. Амирак ал-дин, шайх Ишрак 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 42, 47, 204

Табари, Мухаммад б. Аййуб 101, 102

Табризи (Талыбов), ‘Абд ар-Рахим Абу Талиб Наджжар 70, 112, 200

Табризи, Ака, мирза 201

Табризи, ‘Ассар 60

Табризи, ‘Атики 60

Табризи, Мухаммад Хусайн Халаф, Бурхан 67

Табризи, Хумам, хваджа 58, 183

Табризи, Шамс ал-дин Мухаммад б. ‘Али б. Маликдад 88, 89, 175, 176, 178

Табризи, Шариф 66

Табриси, Фазл 38

Тайбади, Абу Бакр 60

Таква, Наср Аллах 160

Талиб(а) Амули 66, 95

Тамимдари, Ахмад, д-р 6

Тарсуси, Абу Тахир 61, 203

Тартари 55

Тасхири, худжжат ал-ислам 6

Тахмина 115, 203

Тахмтан. См. Рустам

Тилимасани 31

Тимур (Тамерлан) 59, 60, 63

Тимуриды 8, 47, 61, 199

Тирмизи, Бурхан ал-дин Мухаккик, саййид Сирдан 175

Тирмизи, Мунджик 52, 55

Тирмизи, Сабир 54

Тифлиси, Хубайш б. Ибрахим 108

Тихрани, Салим 66

Тогрул Салджуки 52, 149

Тур 128, 137

Турка, Са’ин ал-дин ‘Али 37, 39

Тус 129

Туси, Мухаммад б. ‘Абд ал-Раззак, Абу Мансур 120

Туси, Мухаммад б. Хасан 38

Туси, Насир ал-дин, хваджа 16, 21, 38, 57

Уитмен 48

Умиди Тихрани 62

‘Унсури, Абу ал-Касим Хасан б. Ахмад 52, 77, 79, 117, 157, 168, 171

‘Урфи Ширази 64, 167, 191

‘Усманы 62, 63

Уштури, ‘Али 189

Фазл Аллах б. Аби ал-Хайр, Бу Са‘ид Махана 25, 27, 51, 53, 56, 78, 141, 142, 143, 163, 195, 204

Файйази, Файзи 65

Факих, ‘Имад 60, 90, 183

Фалаки Ширвани 55, 84, 166

Фараби, Абу Наср Мухаммад б. Му­хаммад б. Тархан б. Узлаг 10, 11, 12, 15, 16, 46, 51, 199

Фаралави 154

Фарахани, Адиб ал-Мамалик 98, 198

Фарахани, Ка’им Макам 69, 110, 112

Фарбуд, Мухаммад Садик, д-р 6

Фарзад, Мас‘уд 75, 91

Фаридун 115, 120, 127, 128

Фарйаби, Захир, 81, 172

Фарйумади, Ибн Йамин 60, 92, 193, 198

Фаррухзад, Фуруг 72, 99, 189

Фаррухи Систани, Абу ал-Хасан ‘Али б. Джулуг 77, 79, 80, 117, 140, 155, 156, 157, 164, 171, 192, 193, 194

Фарси Худжанди 58

Фарси, Захир ал-дин 17

Фархуджаста, Хушанг, д-р 6

Фатимиды 160

Фатх-‘Али-шах Каджар 68, 191

Фатхпур, Шайда 66

Фахр ал-дин Ас‘ад Гургани 53, 78, 191, 203

Фахра’и, Ибрахим 151

Фирдауси, Мансур б. Хасан, Абу ал-Касим 8, 41, 42, 51, 52, 62, 65, 75, 76, 77, 79, 87, 109, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 137, 164, 189, 196, 202, 203

Фитцджеральд 147

Фрейд 48

Фузули Багдади 64

Фуруги, Мухаммад ‘Али, 147, 181

Фурузанфар, Бади‘ ал-Заман, проф. 7, 89, 118, 172, 176

Футухи Марвази 163

Хавар, Кельман 150

Хаданк 150

Хаджвири, Абу ал-Хасан ‘Али б. ‘Усман 27, 103, 105

Хадиди, Джавад 48

Хазини, Абу ал-Фазл, астроном 164

Хайдар, султан, отец шаха ‘Исма‘ила Сафави 62

Хаййам. См. ал-Хаййами

ал-Хаййами, ‘Умар б. Ибрахим, Абу ал-Фатх, хаким, хваджа, худжжат ал-хакк, имам 16, 53, 144, 145, 146, 147, 151, 162

Хайрати Туни 66

Хакани Ширвани, Афзал ал-дин Ба­дил б. ‘Али Наджжар 55, 58, 62, 83, 84, 87, 165, 166, 167, 169, 172, 197

хаким Шафа’и. См. Шафа’и Исфахани

Халаф Бану, амир 156

Халиджи, Мухсин 6

Халифа, шайх 35

Халладж, Хусайн б. Мансур 26, 115, 143

ал-Хамави(йа), Са‘д ал-дин 35, 39

Хамадани, Абу Йусуф, шайх 170

Хамадани, Бади‘ ал-Заман 51, 107

Хамадани, Калим. См. Кашани, Калим

Хамадани, Насир 66

Хамиди, д-р 99

Ханбал, Ахмад 26, 41

Ханлари, Парвиз Натил, д-р 74, 96, 148, 185

Харави, амир Хусайни Хусайн 36

Харави, ‘Арифи 62

Харави, Махмуд Варрак 50, 60, 138

ал-Харави, Муваффак б. ‘Али, Абу Ман­сур 102, 136

Харави, Музаффар 60

Харави, Мусаф 149

Харави, Назим 65

Харави, Рукн ал-дин 60

Харави, Хасан-шах 62

Харави, Хусам 60

Харакани, Абу ал-Хасан, шайх 27, 141

Хариджи, ‘Аммар 50

Харири 107

Хатиф. См. Исфахани, Хатиф

Хатифи Харджирди, ‘Абд Аллах 116, 191

Хатуни, Абу Тахир 55

Хафи, Башар 26

Хафиз Ширази, Шамс ал-дин Мухам­мад б. Мухаммад б. Мухаммад 36, 48, 58, 60, 62, 85, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 145, 168, 171, 172, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193

Хафиф Ширази, Абу ‘Абд Аллах 51

хваджа Ахрар. См. Шаши

Хваджу Кирмани 60, 90, 167, 183, 191, 198

Хваразмшахи 8, 53, 56, 72, 105

Хвафи Кахистани 62

Хвафи, Фасих 61

Хемингуэй 48

Хидайат, Риза-Кули-хан 50, 121, 136, 149, 158

Хидайат, Садик 48, 70, 112, 147

Хиджази, Мухаммад 70, 112

ал-Хизри, Абу ‘Абд Аллах 141

Хилали Джагата’и 64

Хилли, ‘аллама 21

Хишам б. Хикам 38

Худжанди, Камал ал-дин Мас‘уд, Баба Камал 60, 175, 186, 195

Хулагу, хан 56

Хума’и, Джалал ал-дин, проф. 148

Хусайн, имам 199

Хусайни Йазди, Низам 60

Хусайни Казвини, ‘Абд ал-Латиф 63

Хусайни Чашти Дихливи, Садр ал-дин, саййид, Гисудираз 60

Хусайни, ‘Абд ал-Рашид 66

Хусайни, Ашраф ал-дин, саййид 98, 198

Хусрау 84

Хучку 200

Хушанг, падишах 50

Чалаби, Хусам ал-дин 176

Чарвали 200

Чачи, Бадр ал-дин 60

Чехов 202

Чингисхан 56

Чубак, Садик 48, 112

Ша‘бани, Риза, д-р 6

Шабистари, Са‘д ал-дин ‘Абд ал-Ка­рим. См. Шабистари, Са‘д ал-дин Махмуд б. Амин ал-дин б. Йахйа, шайх

Шабистари, Са‘д ал-дин Махмуд б. Амин ал-дин б. Йахйа, шайх 36, 58, 117, 197

Шайбани, Фатх Аллах-хан 69, 97

шайх Ишрак. См. Сухраварди

шайх Шихаб. См. Сухраварди

Шак 125

Шамлу, Ахмад 72, 99

Шамс Табризи. См. Табризи, Шамс ал-дин

Шамс. См. Табризи, Шамс ал-дин

Шасткула, Ахмад б. Манучихр 158

Шафа’и Исфахани, хаким 63, 64, 65, 66

Шафак, д-р 7

Шах Касим Анвар 36, 37, 62, 186

Шах Ни‘мат Аллах Вали 39, 186

Шахи, Низам 61

Шахрзури, Шамс ал-дин 18, 21

Шахрийар б. Ширвин 122

Шахрийар 188

Шахристани 56

Шахрух 59, 67, 186

Шаши, ‘Абд Аллах б. Мухаммад, хва­джа Ахрар 143

Шибли, Абу Бакр 27

Ширази Даштаки, Амир Гийас ал-дин 63

Ширази, ‘Абд Аллах б. Фазл 108

Ширази, Гийас ал-дин Мансур 16

Ширази, Ибн Заркуб 60

Ширази, Кавам ал-дин, Абу ал-Бака (Ибн ал-Факих) 184

Ширази, Кутб ал-дин 16, 21

Ширази, Наджма 151

Ширин 84

Шихаб ал-дин Сухраварди, Абу Хафс ‘Умар б. Мухаммад 28, 30, 180

Шоу, Бернард 202

Шпис 18

Штейншнейдер, М. 10

Шуджа‘, шах 184

Шуштари, Кази Нур Аллах 63

Эпикур 147

Эте, Герман 136

Юнг 48


 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 347. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.042 сек.) русская версия | украинская версия