Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретичні завдання. 7.3.1. Поєднати спосіб надання кредиту та його характеристику. Спосіб надання кредиту Характеристика 1
7.3.1. Поєднати спосіб надання кредиту та його характеристику.

Спосіб надання кредиту Характеристика
1. Одноразове надання А. Це контрактне зобов'язання, згідно з яким банк зобов'язується у письмовій формі кредитувати клієнта за його проханням відповідно до термінів та умов, які передбачені кредитною угодою; банк може відмовити, коли виявить реальне погіршення фінансового стану позичальника або порушення ним умов кредитної угоди
2. Невідновлювана кредитна лінія Б. Передбачає домовленість щодо наміру банку кредитувати і не є офіційним зобов'язанням банку, який зобов'язується надати позику згідно з заявкою клієнта лише у невідкладному випадку, тому клієнт використовує таку лінію лише як гарантію за позикою, яку надає інший кредитор
3. Відновлювана кредитна лінія Г. Ліміт кредитування визначається у вигляді ліміту заборгованості з позики; це дозволяє позичальнику отримати позику у межах встановленого ліміту, погасити її всю або частину і автоматично отримати повторно кредит у межах терміну дії кредитної лінії; надається без спеціального забезпечення
4. Підтверджена кредитна лінія Д. Ліміт кредитування запроваджується у вигляді ліміту видачі, тобто банк бере на себе зобов'язання надати позику в певному розмірі; після надання банком кредиту у встановленому розмірі та його погашення позичальником стосунки між банком і позичальником припиняються
5. Обов’язкова кредитна лінія Е. Питання щодо надання позики вирішується щоразу в індивідуальному порядку; кредит надається на певний строк у декілька тижнів, місяців або років і пов'язаний з потребами позичальника в грошових коштах для фінансування цільової потреби

 

7.3.2. Поєднати види позичкових рахунків та їх характеристику.

Види позичкових рахунків Характеристика
1. Кредитування по простому позичковому рахунку А. всі господарські операції підприємств, які кредитуються, концентруються на позичковому активно-пасивному рахунку, на якому щоденно фіксуються всі надходження і списання коштів. Коли зобов'язання клієнта тимчасово перевищують його вимоги і на рахунку недостатньо коштів для покриття від'ємного сальдо, клієнту надається кредит в межах встановленого ліміту
2. Кредитування по спеціальному позичковому рахунку Б. безпосередньо пов'язаний з поточним рахунком клієнта. При наявності відповідної угоди банк дозволяє власнику поточного рахунку здійснювати платежі на суму, яка перевищує кредитовий залишок на поточному рахунку, але в межах встановленого ліміту. В кредитному договорі обумовлюється розмір і строки сплати за користування кредитними ресурсами. Процент щомісяця на непогашений дебетовий залишок
3. Овердрафт В. клієнту відкривається кредитна лінія; в договорі обумовлюється максимальна сума кредиту, якою може користуватись позичальник протягом встановленого строку. На стадії оплати товарів відпадає необхідність кожний раз надавати в банк заяву на отримання позики
4. Контокорент Г. разовий характер кредиту, кожна видача кредиту оформляється документально на основі заявки позичальника та пакета необхідних документів, автоматично контролюється цільове використання кредиту

 

7.3.3. Поєднати кредитні операції та їх характеристику.

Кредитні операції Характеристика
1. Обліковий кредит А. В такій угоді беруть участь два або більше банків, кожний з яких самостійно веде переговори з позичальником, а потім вони узгоджують між собою умови кредитування, щоб у підсумку укласти кредитні договори з позичальником на однакових умовах
2. Акцептний кредит Б. Надається тимчасовим об'єднанням банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але великої угоди; координує дії учасників головний банк (лідер), який отримує спеціальну винагороду, крім відсотків та комісійних, що покривають його витрати
3. Авальний кредит В. Надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам - резидентам України на поточні потреби (придбання товарів тривалого користування та послуг), або на витрати капітального характеру До цього види належить і кредит ломбардів, які надають грошові позички під заставу предметів особистого та домашнього споживання Однією з форм є кредитна картка, умовою отримання якої є платоспроможність клієнта; по кожній картці встановлюється ліміт кредитування
4. Кредит під заставу цінних паперів Г. Кредити на поточні потреби: покриття сезонних витрат, заготівлю кормів, добрив, робочу силу та пальне, на купівлю тварин; забезпеченням можуть слугувати (крім звичайних видів майна) врожай та сільськогосподарська техніка
5. Іпотечний кредит Д. На прохання клієнта банк закуповує за власні гроші певне майно і бере на себе практично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оплату майнових податків; клієнт, укладає з банком строковий договір
6. Лізинговий кредит Е. Позичальник звертається до банку за кредитом під забезпечення нерухомості, землі; банк вимагає від клієнта виписку з реєстру для того, щоб дізнатись про вартість застави і наявність чи відсутність інших заставних прав на неї
7. Сільськогосподарський кредит Ж. Для одержання кредиту позичальник подає до банку заяву разом з реєстром цінних паперів, які передаються в заставу; якщо банк прийняв рішення про надання кредиту, то укладається кредитний договір і договір застави; розмір кредиту встановлюється у процентах до вартості застави на момент укладання кредитної угоди
8. Споживчий кредит И. Застосовується банками як гарантійна послуга; має покрити зобов'язання клієнта, якщо останній не зможе виконати їх самостійно; може бути здійснено при видачі векселя або на будь-якому наступному етапі його обігу; існує у вигляді різноманітних форм гарантій або доручень
9. Консорціумний кредит К. Надається векселедавцю і виступає як гарантійна послуга. Векселедавець, виставляючи вексель, вказує платника, який повинен акцептувати його. Клієнт виставляє тратту на банк, котрий її акцептує за умови, що до настання строку платежу по векселю клієнт внесе в банк необхідну для погашення векселя суму. Позичальник (векселедавець) може використати акцептований банком вексель як платіжний засіб для купівлі товарів або облікувати його в іншому банку
10. Паралельний кредит Л. Надається банками при обслуговуванні платіжного обороту клієнта. Умовою прийняття векселів до обліку в комерційних банках є їх висока ліквідність, яка визначається надійністю платника за векселем, строком погашення боргового зобов'язання. Кількість передавальних написів свідчить про надійність векселя

 

7.3.4. Пов’яжіть терміни та їх сутність

Терміни Поняття
А. посередницькі послуги 1. Послуги, у здійсненні яких бере участь третя сторона (банк), що виступає посередником між замовником і виконавцем.
Б. агентські послуги 2. Поручительство, складене на основі вексельного законодавства, у цьому випадку зобов'язання банку, що доручається, є безумовним і безвідкличної з погляду контракту між клієнтом банку і бенефициаром.
В. банківський аваль 3. Послуги, зв'язані з випуском і розміщенням цінних паперів.
Г. емісійні послуги 4. Послуги, зв'язані з наданням клієнтам консультацій.
Д. трастові послуги 5. Вид діяльності комерційних банків по управлінню майном, що за домовленістю з клієнтом передається банку.
Ж. консультаційні послуги 6. Вид діяльності комерційних банків по управлінню майном, причому клієнт не втрачає повноважень власника, а лише уповноважує банк на проведення операцій від своєї особи.
К. страхові послуги 7. Послуги, що надаються комерційними банками в двох основних формах: забезпечення клієнтів сейфами для збереження цінностей та збереження цінностей у сталевій камері.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1392. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7