Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заповнити пропущені місця. 1. _________ _________ _________ - внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права
1. _________ _________ _________ - внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

2. _________ _________ _________ - придбання цінних паперів та інших фінансових активів за кошти на біржовому ринку.

3. _________ _________ - це таке фінансування інвестиційних проектів, коли основним забезпеченням наданих коштів є сам проект, тобто доходи, які в майбутньому отримає підприємство, що здійснює будівництво чи реконструкцію; грунтується на життєздатності самого проекту без урахування платоспроможності його учасників та їх гарантій.

4. _________ _________на_________ _________ _________ - це підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів й організаційного, інформаційного, технічного та іншого обслуговування випуску обігу цінних паперів, що є, як правило, виключним або переважним видом діяльності.

5. _________ _________ _________ _________ - це виконання торговцями цінних паперів за дорученням від імені та за рахунок емітента обов'язків по організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим способом; при цьому торговець може брати на себе зобов'язання викупити в емітента нереалізовані цінні папери.

6. _________ _________ _________ - це укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов'язане з їх випуском.

7. _________ _________ _________ - це здійснення угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінними паперами проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність), або від свого імені і за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерські чи комерційні операції).

8. _________ _________на _________ _________ _________ – це надання послуг щодо зберігання цінних паперів та обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами; може здійснюватися юридичними особами, що одержали в установленому порядку дозвіл Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності.

9. _________ _________ _________ _________ - діяльність, що ведеться від свого імені за винагороду на підставі відповідного договору протягом терміну, визначеного стосовно управління переданими у володіння цінними паперами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб.

10. _________ _________ - це сукупність цінних паперів, придбаних банком шляхом активних операцій з метою отримання прибутків, до якої входять зобов’язання, які обертаються на ринку у вигляді акцій, облігацій та векселів.

11. _________ _________ - це відсоткова ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, щоб врахувати ризик і непевність, пов’язану з фактором часу.

12. _________ - це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) облігації над її номінальною вартістю без врахування нарахованих на час придбання відсотків (купона).

13. _________ - це різниця між номінальною вартістю облігації та її ринковою вартістю (вартістю придбання), якщо ринкова вартість нижча номінальної без врахування нарахованих на час придбання відсотків.

14. _________ _________ _________ - доходность облігації, яка визначається відносно номіналу і показує, який відсоток нараховується щорічно власникові облігації; ця ставка встановлюється згідно з умовами випуску.

15. _________ _________ _________ - доходность облігації, яка визначає відсоток, який щорічно одержує власник облігації на інвестований капітал; розраховується як відсоткове співвідношення між річним купонним доходом від облігації і тією ціною, за якою інвестор її придбав.

16. _________ _________ _________ - доходность облігації, яка характеризує не тільки поточний дохід за облігацією, а й виграш (збиток), що його одержує інвестор, погашаючи облігацію за ціною, вищою або нижчою за ціну купівлі.

17. _________ - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя.

18. _________ _________ _________ _________ - ризик банківських інвестицій, пов'язаний з імовірністю того, що фінансові можливості емітента знизяться настільки, що він виявиться неспроможним виконати свої зобов'язання щодо сплати основного боргу та доходів по цінних паперах.

19. _________ _________ _________ _________ - ризик банківських інвестицій, що випливає з того, що за непередбачуваних обставин на ринку цінних паперів або в економіці привабливість цінних паперів як об'єкта грошових вкладень може бути частково втрачена, внаслідок чого їх продаж стане можливим лише за умови великої знижки.

20. _________ _________ _________ _________ - ризик банківських інвестицій, пов'язаний з тим, що зростання чи зниження процентних ставок негативно вплине на різницю між процентними доходами і процентними витратами. Наприклад, зростання процентних ставок веде до зниження ринкової ціни раніше емітованих зобов'язань.

21. _________ _________ _________ _________ - ризик банківських інвестицій, тобто імовірність того, що ціни на товари і послуги, що придбає банк, збільшаться або вартість активів банку буде зведена до нуля через зростання цін.

22. _________ _________ _________ - метод мінімізації інвестиційних ризиків, який відноситься до найбільш обережних; інвестиційний портфель банку повністю формується з короткострокових цінних паперів (2-3 роки), що підвищує банківську ліквідність; доцільний в період зростання процентних ставок; дохідність тут не розглядається як пріоритет.

23. _________ _________ _________ _________ - метод мінімізації інвестиційних ризиків, який дозволяє зменшувати коливання в доходах від цінних паперів і, хоча не приносить великих доходів, гарантує відсутність значних втрат.

24. _________ _________ _________ - метод мінімізації інвестиційних ризиків, який є протилежністю методу короткострокового акцепту; доцільний в період падіння ринкових норм процента; є доступним переважно великим банкам, які мають доступ до ліквідних коштів.

25. _________ _________ _________ - метод мінімізації інвестиційних ризиків, застосування яого пов’язане з прогнозуванням динаміки процентних ставок і спекуляцією на цих змінах.

26. _________ _________ - метод мінімізації інвестиційних ризиків, який є найбільш доцільним для комерційних банків; основна частина інвестиційного портфеля складається з довгострокових зобов’язань, що врівноважуються короткостроковими паперами, в той час як облігацій з середнім терміном дуже мало або вони взагалі відсутні.

27. _________ _________ - коли капітал розподіляється між великою кількістю цінних паперів; цінні папери купуються різних видів, різної якості та з різним терміном погашення.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1237. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7