Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання. 1.1. покупка цінних паперів на первинному ринку з майбутнім їхнім перепродажем інвесторам


1. Андерайтинг – це

1.1. покупка цінних паперів на первинному ринку з майбутнім їхнім перепродажем інвесторам

1.2. вид діяльності комерційних банків, зв'язаних з розпорядженням майном клієнта

1.3. здійснення конверсії коштів у валюті і назад з метою одержання спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці

1.4. здійснення комерційним банком касових операцій по обслуговуванню клієнтів з наданням їм комплексу касових операцій.

 

2. Якщо НБУ здійснює операції РЕПО шляхом продажу цінних паперів, то така операція називається:

2.1. прямі РЕПО

2.2. зворотні РЕПО.

 

3. Якщо термін операції РЕПО чітко визначена і процентна ставка є фіксованою, то така операція називається:

3.1. відкрите РЕПО

3.2. строкове РЕПО

3.3. нічне РЕПО.

 

4. Якщо термін операції РЕПО визначений і складає 1 день, а процентна ставка є фіксованою, то така операція називається:

4.1. відкрите РЕПО

4.2. строкове РЕПО

4.3. нічне РЕПО.

 

5. Банк може здійснювати операції з цінними паперами:

5.1. за власний рахунок

5.2. посередницькі

5.3. довірчі

5.4. усе перераховане вірно

 

6. Виберіть найбільш повний опис цілей інвестиційних операцій комерційних банків:

6.1. одержання додаткового доходу

6.2. одержання доходу і забезпечення ліквідності

6.3. забезпечення диверсифікованості коштів, доходу і ліквідності

 

7. Загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямований на нове будівництво, придбання засобів виробництва та на приріст товарно-матеріальних запасів:

7.1. чисті інвестиції,

7.2. валові інвестиції:

 

8. Чисті інвестиції – це:

8.1. валові інвестиції плюс амортизаційні відрахування у певному періоді,

8.2. валові інвестиції за мінусом амортизаційних відрахувань.

 

9. Якщо сума чистих інвестицій – негативна величина, це означає:

9.1. економіка знаходиться у стадії розвитку, забезпечується розширене відтворення,

9.2. зниження виробничого потенціалу та зменшення обсягу виробленої продукції,

9.3. відсутність економічного росту, виробничий потенціал не змінюється.

 

10. Вкладення коштів у реальні активи – як матеріальні, так і нематеріальні:

10.1. прямі,

10.2. непрямі,

10.3. реальні,

10.4. фінансові.

 

11. Вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи), серед яких найбільшу частку становлять вкладення коштів у цінні папери:

11.1. прямі,

11.2. непрямі,

11.3. реальні,

11.4. фінансові.

 

12. Особиста участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладенні коштів, інвестори підготовлені, тобто мають досить точну інформацію про об’єкт інвестування і добре ознайомлені з механізмом інвестування:

12.1. прямі,

12.2. непрямі,

12.3. реальні,

12.4. фінансові.

 

13. Інвестування, що опосередковується іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками):

13.1. прямі,

13.2. непрямі,

13.3. реальні,

13.4. фінансові.

 

14. Вкладення коштів, що здійснені громадянами, а також підприємствами недержавних форм власності, насамперед – колективної, які ще можна назвати недержавними:

14.1. іноземні,

14.2. державні,

14.3. приватні,

14.4. спільні.

 

15. Вкладення, що здійснені центральними і місцевими органами влади й управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а такою державними підприємствами й установами за рахунок власних і позичкових коштів:

15.1. іноземні,

15.2. державні,

15.3. приватні,

15.4. спільні.

 

16. Ризик доходів активів інвестиційного портфеля: ризик зменшення або втрати очікуваних доходів, викликаний невиконанням позичальниками зобов’язань за кредитом. (Позичальники взагалі можуть відмовитися платити чи заплатити лише частину або виплатити пізніше обіцяного, позичальники можуть бути неготовими до виплати або не здатними зробити це через якісь несподівані обставини):

16.1. кредитний ризик,

16.2. ризик доходу,

16.3. ринковий ризик,

16.4. інфляційний ризик.

 

17. Ризик доходів активів інвестиційного портфеля: допустиме зменшення виплат доходу з активу (для багатьох активів характерна зміна доходу, пов’язана зі специфікою активів, дивіденди, одержані інвестором, можуть змінюватися час від часу в широких межах через дивідендну політику емітента):

17.1. кредитний ризик,

17.2. ризик доходу,

17.3. ринковий ризик,

17.4. інфляційний ризик.

 

18. Ризик доходів активів інвестиційного портфеля: зменшення або втрата доходів унаслідок зміни майбутньої ринкової ціни активу (доходи з багатьох активів – акцій, нерухомості, валюти – відбивають різницю між справжньою ціною активів та майбутньою ціною їх перепродажу):

18.1. кредитний ризик,

18.2. ризик доходу,

18.3. ринковий ризик,

18.4. інфляційний ризик.

 

19. Ризик доходів активів інвестиційного портфеля: ризик, якого зазнають усі реальні доходи, тобто зменшення або втрата очікуваних реальних доходів, викликаних змінами в очікуваній інфляції (реальний доході визначається як номінальний дохід мінус відсоток інфляції):

19.1. кредитний ризик,

19.2. ризик доходу,

19.3. ринковий ризик,

19.4. інфляційний ризик.

 

20. Емісійна діяльність банку – це:

20.1. вкладення коштів у цінні папери від свого імені та за власний рахунок з метою отримання прибутку, пасивні операції банку,

20.2. випуск власних цінних паперів з метою залучення коштів для формування та поповнення ресурсів, активні операції банку,

20.3. випуск власних цінних паперів з метою залучення коштів для формування та поповнення ресурсів, пасивні операції банку,

20.4. вкладення коштів у цінні папери від свого імені та за власний рахунок з метою отримання прибутку, активні операції банку.

 

21. Інвестиційна діяльність банку – це:

21.1. вкладення коштів у цінні папери від свого імені та за власний рахунок з метою отримання прибутку, пасивні операції банку,

21.2. випуск власних цінних паперів з метою залучення коштів для формування та поповнення ресурсів, активні операції банку,

21.3. випуск власних цінних паперів з метою залучення коштів для формування та поповнення ресурсів, пасивні операції банку,

21.4. вкладення коштів у цінні папери від свого імені та за власний рахунок з метою отримання прибутку, активні операції банку.

 

22. До емісійних операцій банків належать:

22.1. операції з випуску пайових цінних паперів (акцій),

22.2. операції з випуску похідних цінних паперів,

22.3. операції з вкладення коштів у державні цінні папери.

 

23. Стратегічні інвестиції – це:

23.1. вкладення коштів в портфелі різних емітентів,

23.2. випуск власних акцій,

23.3. вкладення коштів в цінні папери конкретного емітенту з метою формування контрольного пакету.

 

24. Портфельні інвестиції – це:

24.1. вкладення коштів в портфелі різних емітентів,

24.2. випуск власних акцій,

24.3. вкладення коштів в цінні папери конкретного емітенту з метою формування контрольного пакету.

 

25. Інвестиційна стратегія, що полягає в диверсифікації інвестицій за різними сегментами ринку та в різні цінні папери:

25.1. активна,

25.2. пасивна,

25.3. проміжна.

 

26. Інвестиційна стратегія, що базується на прогнозуванні майбутніх відсоткових ставок та цінової динаміки:

26.1. активна,

26.2. пасивна,

26.3. проміжна.

 

27. Банки можуть здійснювати операції з цінними паперами:

27.1. тільки за рахунок власних коштів, тільки на вторинному ринку;

27.2. тільки за рахунок залучених коштів, тільки на первинному ринку;

27.3. за рахунок власних та залучених коштів, на первинному та вторинному ринку.

 

28. Ризик діяльності банку на ринку цінних паперів, пов’язаний з можливістю непередбаченої зміни дохідності та вартості цінних паперів на ринку:

28.1. кредитний,

28.2. ринковий,

28.3. відсоткових ставок.

 

29. Ризик діяльності банку на ринку цінних паперів, пов’язаний із мінливістю ставок на фінансовому ринку:

29.1. кредитний,

29.2. ринковий,

29.3. відсоткових ставок.

 

30. Ризик діяльності банку на ринку цінних паперів, пов’язаний із можливістю невиконання боргових зобов’язань емітентом:

30.1. кредитний,

30.2. ринковий,

30.3. відсоткових ставок.

 

31. Операції з обліку операцій РЕПО здійснює:

31.1. Правління НБУ,

31.2. Аукціонний комітет,

31.3. Депозитарій НБУ,

31.4. Казначейство.

 

 

Питання для обговорення.

1. Поняття банківських інвестицій.

2. Види банківських інвестицій.

3. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі.

4. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів.

5. Емісійні операції комерційного банку.

6. Формування банківського портфелю цінних паперів.

7. Управління портфелем цінних паперів банку.

8. Посередницькі операції комерційного банку на фондовому ринку.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1459. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия