Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача № 13. Кредит для купівлі автомобіля у 15,65 млн


Кредит для купівлі автомобіля у 15,65 млн. грн. відкрито на 4 роки під 12 % річних. Покупець погодився сплатити 3 млн. грн. у момент оформлення кредиту, а решту боргу - щомісячно протягом усього терміну дії кредитної угоди. Обчислити суму щомісячного погашення кредиту.

Задача № 14

Власник векселю номінальної вартості 150 тис. грн. і строком обігу 1,5 рік пред‘явив його банку - емітенту для обліку за 75 днів до дати погашення. Банк урахував його за ставкою 12,5%.

Визначити: Дисконтировану величину, тобто, суму, отриману власником векселя (Р’). Величину дисконту (D’).

 

Задача № 15

Банк облікував вексель на суму 3000 грн. за 70 днів до терміну оплати. Проста облікова ставка — 12%. Кількість днів у році — 360.

Визначити дисконт і вартість векселя при обліку, врахувавши темп місячної інфляції, що становить 7%.

 

Задача № 16

Банк має інформацію, тис. грн.:

1. Сума переказного векселя 700

2. Термін погашення векселя 10.11.09

3. Дата обліку векселя в банку 29.09.09

4. Облікова ставка 45%.

Визначити:

а) суму дисконту;

б) за якою ціною буде облікований вексель.

 

Задача № 17

Підприємство, яке має заборгованість по позичках під заставу векселів, надало банку відомості станом на 01.11, в яких є такі дані, тис. грн.:

1. Загальна сума векселів 700

2. Висоліквідні векселі 650

3. Питома вага вартості векселів, які кредитуються, в загальній сумі векселів 80%

4. Заборгованість по позичках під векселі станом на 01.11 300

5. Ліміт кредитування 350

Розрахувати можливу суму додаткового кредиту.

 

Задача № 18

Підприємство 01.04 звернулося до банку за кредитом під заставу векселів і надало таку інформацію, тис. грн.:

1. Загальна сума векселів 900

2. Високоліквідні векселі 750

3. Питома вага вартості векселів, які кредитуються, в загальній сумі векселів, що можуть кредитуватися, % 70

4. Заборгованість по позичках під векселі станом на 01.04 600

5. Ліміт кредитування 650

Розрахувати можливу суму додаткового кредиту.

 

Задача № 19

Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений у розмірі 500 тис. грн.

У першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції (тис. грн.): платежі — 150; надходження — 100; в другому кварталі відповідно 600 і 500; у третьому — 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис. грн. на кінець дня.

Розрахувати:

1) заборгованість по позичках на кінець кожного місяця;

2) суму процентів.

 

Задача № 20

Є такі звітні дані:

Група кредитів Сума залишку заборгованості, тис. грн. Ступінь ризику, %
Стандартні
Під контролем
Субстандартні
Сумнівні

Вартість майна, яке обліковується банком при розрахунку розміру страхового резерву, за стандартним кредитом становить 700 тис. грн.; за кредитами під контролем та субстандартними — відповідно 350 та 200 тис. грн.

Необхідно визначити розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями щодо кожної групи кредитів та загальну суму резерву.

 

Задача № 21

Банк здав в оренду підприємству устаткування вартістю 30 тис. грн. Строк угоди — 3 роки, лізинговий процент — 10%, періодичність орендних платежів — 1 раз на квартал.

Визначити розмір орендних платежів.

 

Задача № 22

Банк уклав з фабрикою угоду про лізинг устаткування вартістю 50 тис. грн., причому амортизація цього устаткування передбачена на рівні 95%. Строк угоди — 2 роки, лізинговий процент — 8%, періодичність орендних платежів — один раз на квартал, причому перший платіж передбачається в момент підписання орендарем протоколу про приймання обладнання.

Визначити розмір орендних платежів.

 

Задача № 23

Підприємство уклало з банком спеціальний договір, згідно з яким банк купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., процентна ставка за короткостроковими позичками — 60% річних. Строк документообігу — до 20 днів, плата за обслуговування — 0,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60%.

1. Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступки боргу?

2. Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за виконання факторингової послуги.

 

Задача № 24

Фабрика відвантажила продукцію на 80 тис. грн. і вирішила укласти угоду з банком про стягнення боргу з покупця. Розмір авансу, який банк має перерахувати фабриці, — 70%. Оплата покупцем одержаної продукції очікується за таким графіком: 20 тис. грн. — через 5 днів після одержання фабрикою авансу; 40 тис. грн. — ще через 4 дні і 20 тис. грн. — через 7 днів. Плата за обслуговування становить 1%.

Обчислити комісійну винагороду банку за виконання факторингової послуги.

 

Задача № 25

Банк купив у підприємства «Дніпро» право на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). Розмір вимоги — 100 тис. грн., процентна ставка за використання кредиту — 40% річних, розмір авансу, що його потрібно перерахувати клієнтові, — 60%. Покупець продукції часто затримує платежі підприємству «Дніпро»; розмір ризику за несвоєчасність одержання коштів від платника становить 2 процентних пункти. Строк документообігу між банками платника і постачальника — 7 днів. Плата за обслуговування — 1%.

Визначити розмір комісійної винагороди.

 

 


 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 3278. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия