Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задачі для самостійного розв’язання. Для того, щоб задовольнити кредитну заявку клієнта на 6 місяців під 20% річних, банк залучив кошти на депозити юридичних осіб у сумі 2000 000 грн по ставці
 

Задача № 13

Для того, щоб задовольнити кредитну заявку клієнта на 6 місяців під 20% річних, банк залучив кошти на депозити юридичних осіб у сумі 2000 000 грн по ставці 16% річних на термін 6 місяців і 1500000 грн - на міжбанківському ринку по ставці 18% річних на термін 4 місяця.

Для поповнення потреби в ресурсах з п'ятого по шостий місяці, банк почав залучення коштів населення протягом перших чотирьох місяців з моменту видачі кредиту по ставці 15% річних. Внески залучалися рівномірно і при накопиченні в сумі 60000 грн. розміщалися на міжбанківському ринку по ставці 20% річних; у четвертому місяці накопичені кошти були видані клієнту по кредитному договорі замість коштів, залучених за міжбанківським кредитом.

Визначити фінансовий результат банку по проведених операціях.

При визначенні розміру коштів, вкладених в активні операції, необхідно враховувати рівень обов'язкового резервування - 14% і відрахування у фонд страхування внесків фізичних осіб - 2% від суми відповідних пасивів.

Кількість днів у місяці складає 30 днів.

 

Задача № 14

За даними кредитного портфеля КБ «Форум» (таблиця 1) визначити розрахунковий розмір резерву на покриття можливих збитків від кредитної діяльності.

Таблиця 1. Кредитний портфель КБ «Форум» на 01.01.04.

Клієнт Сума, грн. Забезпечення фінансовий стан Пролонгація Прострочка
вид ринкова вартість строк Сума, грн. строк Сума, грн.
АТП 152 ОЗ Г        
ВАТ ММК ОЗ Б    
ЗАТ Гермес ЦП А        
ІФ Персей Т Б        
ПП Свема ФЗ Б        
ПП ГОЛ Т В    
АТП 502 ОВДП Д    
ПП Колос Н Б    
                   

Позначення:

Т – товари;

ОЗ – основні засоби;

ОВДП – облігації внутрішньої державної позики;

Н – нерухомість;

ЦП – цінні папери.

ФЗ – фінансові зобов’язання.

 

Задача № 15

За даними кредитного портфеля КБ «Фокус» (таблиця 1) визначити розрахунковий розмір резерву на покриття можливих збитків від кредитної діяльності.

Таблиця 1. Кредитний портфель КБ «Фокус» на 01.01.07.

Клієнт Сума, грн. Забезпечення Фінансовий стан Пролонгація Прострочка
вид ринкова вартість строк Сума, грн. строк Сума, грн.
АТП 14 ОЗ Г        
ВАТ ММК ОЗ Б    
ЗАТ Гермес ЦП А        
ІФ Персей Т Б        
ПП Свема ФЗ Б        
ПП ГОЛ Т В    
АТП 502 ОВДП Д    
ПП Колос Н Б    

Позначення:

Т – товари;

ОЗ – основні засоби;

ОВДП – облігації внутрішньої державної позики;

Н – нерухомість;

ЦП – цінні папери.

ФЗ – фінансові зобов’язання

 

Задача № 16

Підприємство разом із заявкою на кредит подало до банку баланс на 01.01.09, в якому містяться такі дані, тис. грн.:

Актив Код рядка На початок року
І. Основні засоби та інші позаобігові активи    
Основні засоби:    
залишкова вартість 12 964
знос (02) 10 096
первісна вартість (01) 23 060
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість
знос (02)
первісна вартість (04)
Незавершені капітальні вкладення
Устаткування (07)
Довгострокові фінансові вкладення
Розрахунки з учасниками
Інші позаоборотні активи
Всього за розділом I 16 484
II. Запаси і витрати    
Виробничі запаси
Тварини на вирощуванні і відгодівлі
Малоцінні і швидкозношувані предмети:    
залишкова вартість
знос (13)
первісна вартість (12)
Незавершене виробництво
Витрати майбутніх періодів
Готова продукція
Товари:    
купівельна вартість
торговельна націнка
продажна вартість
Всього за розділом II 14 198
III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи    
Товари відвантажені:    
термін сплати по яких не настав
несплачені у термін
Розрахунки з дебіторами:    
за товари, роботу, послуги, термін оплати яких не настав
за товари, роботу, послуги, несплачені у термін
по векселях одержаних
з бюджетом
з персоналом за іншими операціями
по авансах виданих
з дочірніми підприємствами
з іншими дебіторами
Короткострокові фінансові вкладення    
Грошові кошти:    
каса
розрахунковий рахунок
валютний рахунок
інші грошові кошти
Використання позичкових коштів
Інші оборотні активи
Всього за розділом III 16 302
Збитки:    
минулих років
звітного року  
Баланс
Пасив Код рядка На початок року
І. Джерела власних та прирівняних до них коштів    
Статутний фонд (капітал) 14 441
Резервний фонд
Фінансування капітальних вкладень
Розрахунки за майно
Спеціальні фонди і цільове фінансування
Амортизаційний фонд
Розрахунки з учасниками
Доходи майбутніх періодів
Резерви майбутніх витрат і платежів
Нерозподілений прибуток минулих років
Прибуток:    
нерозподілений звітного року ´
використаний у звітному році ´
звітного року ´
Всього за розділом I 27 901
II. Довгострокові пасиви    
Довгострокові кредити банків
Довгострокові позичкові кошти
Довгострокові кредити та позички, не погашені в термін
Всього за розділом II
III. Розрахунки та інші пасиви    
Короткострокові кредити банків
Короткострокові позичкові кошти
Короткострокові кредити та позички, не погашені в термін
Розрахунки з кредиторами:    
за товари, роботи і послуги, термін оплати яких не настав
за товари і послуги, несплачені в термін
по векселях виданих
по авансах одержаних
з бюджетом
по позабюджетних платежах
по страхуванню
по оплаті праці
з дочірніми підприємствами
з іншими кредиторами
Позички для працівників
Інші короткострокові пасиви
Всього за розділом III
Баланс

1. Визначити коефіцієнти:

загальної ліквідності;

абсолютної ліквідності;

співвідношення залучених і власних коштів;

маневреності власних коштів.

2. За результатами розрахунків зробити відповідні висновки.

 

Задача № 17

Вихідні дані наведено у таблиці.

Таблиця, тис. грн.

Актив Код рядка На початок року
І. Основні засоби та інші позаоборотні активи    
Основні засоби:    
залишкова вартість
знос (02)
первісна вартість (01)
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість
знос (02)
первісна вартість (04)
Незавершені капітальні вкладення
Устаткування (07)
Довгострокові фінансові вкладення
Розрахунки з учасниками
Інші позаоборотні активи
Всього за розділом I
II. Запаси і витрати    
Виробничі запаси
Тварини на вирощуванні і відгодівлі
Малоцінні і швидкозношувані предмети:    
залишкова вартість
знос (13)
первісна вартість (12)
Незавершене виробництво
Витрати майбутніх періодів
Готова продукція
Товари:    
купівельна вартість
торговельна націнка
продажна вартість
Всього за розділом II 118 434
III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи    
Товари відвантажені:    
термін сплати по яких не настав
несплачені в термін
Розрахунки з дебіторами:    
за товари, роботу, послуги, термін оплати яких не настав
за товари, роботу, послуги, несплачені в термін
по векселях одержаних
з бюджетом
з персоналом за іншими операціями
по авансах виданих
з дочірніми підприємствами
з іншими дебіторами
Короткострокові фінансові вкладення    
Грошові кошти:    
каса
розрахунковий рахунок
валютний рахунок
інші грошові кошти
Використання позичкових коштів
Інші оборотні активи
Всього за розділом III 114 857
Збитки:    
минулих років
звітного року
Баланс 292 095
Пасив Код рядка На початок року
І. Джерела власних та прирівняних до них коштів    
Статутний фонд (капітал)
Резервний фонд
Фінансування капітальних вкладень
Розрахунки за майно
Спеціальні фонди і цільове фінансування
Амортизаційний фонд
Розрахунки з учасниками
Доходи майбутніх періодів
Резерви майбутніх витрат і платежів
Нерозподілений прибуток минулих років
Прибуток:    
нерозподілений звітного року
використаний у звітному році
звітного року
Всього за розділом I 137 953
II. Довгострокові пасиви    
Довгострокові кредити банків
Довгострокові позичкові кошти
Довгострокові кредити та позички, не погашені в термін
Всього за розділом II
III. Розрахунки та інші пасиви    
Короткострокові кредити банків
Короткострокові позичкові кошти
Короткострокові кредити та позички, не погашені в термін
Розрахунки з кредиторами:    
за товари, роботи і послуги, термін оплати яких не настав
за товари і послуги, несплачені в термін
по векселях виданих
по авансах одержаних
з бюджетом
по позабюджетних платежах
по страхуванню
по оплаті праці
з дочірніми підприємствами
з іншими кредиторами
Позички для працівників
Інші короткострокові пасиви
Всього за розділом III 142 357
Баланс 292 095

1. Визначити коефіцієнти:

загальної ліквідності;

абсолютної ліквідності;

співвідношення залучених і власних коштів;

маневреності власних коштів.

2. За результатами розрахунків зробити відповідні висновки.

 

Задача № 18

Банк має таку інформацію, тис. грн.:

  I варіант II варіант III варіант
1. Розмір кредиту
2. Термін позички, діб
3. Річна ставка простого процента

Визначити:

а) суму процента;

б) загальний розмір боргу банку.

 

Задача № 19

Банк має таку інформацію, тис. грн.:

  I варіант II варіант III варіант
1. Сума довгострокового кредиту
2. Термін позички, років
3. Річна процентна ставка

Визначити:

а) величину складних процентів;

б) загальну суму боргу.

 

Задача № 20

Підприємство подало до банку кредитну заявку, в якій міститься така інформація, тис. грн.:

  I варіант II варіант
1. Надходження імпортної сировини
2. Витрати імпортної сировини на місяць
3. Власні обігові кошти

Визначити:

а) в якій сумі може бути надана позичка;

б) граничний термін користування кредитом;

в) яку форму забезпечення повернення позички доцільно перед­бачити;

г) порядок і суму погашення кредиту.

 


 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 3731. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.042 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7