Студопедия — Приклади розв’язання задач. На плановий період підприємству необхідно мати фінансових ресурсів для придбання оборотних коштів на суму 250 тис грн
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приклади розв’язання задач. На плановий період підприємству необхідно мати фінансових ресурсів для придбання оборотних коштів на суму 250 тис грн


 

Задача № 1

На плановий період підприємству необхідно мати фінансових ресурсів для придбання оборотних коштів на суму 250 тис грн. Фактична наявність власних коштів на початок планового періоду складає 150 тис грн. Від фінансової діяльності надійде 30 тис грн. У плановому періоді підлягає поверненню раніше отриманий кредит у сумі 70 тис грн. На основі наведених даних необхідно визначити потребу у кредитних ресурсах на плановий період.

 

Розв’язання

Ко.б. = ОК - ОКн – ОКпр + КЗ,

де ОК – потреба в ОК; Окн- власні ОК на початок періоду; Окпр – поповнення ОК за рахунок Пр під-ва; КЗ – зменшення кредиторської заборгованості.

1.Знайдемо необхідний розмір кредиту, що залучається в ОК: 150+30-70 =110 тис.грн

2.Знайдемо потребу в кредиті на плановий період: 250-110 = 140 тис.грн

 

Задача № 2

На основі наведених даних необхідно визначити плату за факторингові послуги: - комерційний банк викупив рахунки фактури у підприємства на суму 150 тис грн; плата за кредит визначена у розмірі 30% річних; - середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцями складає 20 днів; - комісійна винагорода за факторингове обслуговування 5%.

 

Розв’язання

1.Плата за кредит: 150000*0, 3*20дн / 365 = 2465, 7 грн

2.Комісійна винагорода: 150000*0, 05 = 7500 грн

3.Плата за факторинг: 2465, 7+7500 = 9965, 7 грн

 

Задача № 3

Вексель на суму 95 тис. грн. було пред’явлено в банк для оплати за 30 днів до терміну його погашення. Визначте суму, отриману пред’явникові векселя, і суму доходу банку, якщо банк для його визначення буде використовувати відсоткову ставку і облікову ставку, складають 9% річних (розрахункова кількість днів у році при використанні відсоткової ставки – 365, а облікової – 360).

Розв’язання

В зв’язку з тим, що в умові вказана різна розрахункова кількість днів потрібно спочатку визначити еквівалентність відсоткової і облікової ставок.

Еквівалентність розраховуємо за формулами:

;

де r – відсоткова ставка;

d – облікова ставка;

t – кількість днів до терміну погашення.

або 9, 865

або 9, 586

Тепер розраховуємо суми дисконту (суму яку отримує банк) за формулою:

де S – номінальна сума векселя

або 770, 28 грн.

Розраховуємо суму яка буде сплачена пред’явникові векселя:

95000 – 770, 28 = 94229, 72 грн.

Пред’явник векселя отримає 94229, 72 грн.; сума доходу банку буде становити 770, 28 грн.

 

Задача № 4

На основі наведених даних розрахувати розмір кредиту під забезпечення векселів.

 

Розв'язання.

1. Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення — 75 %.

2. Встановлений ліміт заборгованості за кредитом — 120 тис. грн.

3. Сума векселів, прийнятих у заставу, — 80 тис. грн.

4. Фактична заборгованість за позичкою — 50 тис. грн.

5. Фактичне співвідношення між заборгованістю та забезпеченням (р. 4/р. 3) — 62, 5 %.

6. Можлива заборгованість за кредитом, виходячи з фактичного забезпечення і прийнятого співвідношення заборгованості до забезпечення (р. 3 ´ р. 1/100 %), — 60 тис. грн.

7. Вільний ліміт заборгованості (2—4) — 70 тис. грн.

8. Можлива додаткова сума позички (6—4 або (1—5) ´ 3/100%), але не більше суми за р. 7—10 тис. грн.

 

Задача № 5

На основі наведених даних розрахувати авансовий кредит на жовтень (тис. грн.).

 

Розв'язання

1. Прогнозований обсяг закупівель сільськогосподарської продукції у населення, розрахунки за яку проводяться у готівковій формі, — 27.

2. Витрати, пов’язані з веденням заготівель, оплачувані у готівковій формі, - 3.

3. Потреба в готівкових грошах у днях — 5.

4. Розмір авансового кредиту: тис. грн.

 

Задача № 6

На основі наведених даних розрахувати суму використаного за певний період контокоррентного кредиту.

 

Розв'язання

,

де Zn — проценти за розрахунковий період (n);

k — сума кредиту;

t — строк користування кредитом;

p — розмір процентних виплат.

 

Задача № 7

Дата погашення дисконтного векселю - 22 липня поточного року.

Визначити викупну ціну і дисконт на 2 липня векселя номіналом 100 млн. грн., якщо вексельна ставка складає 40% річних, а число днів у році 360.

 

Розв'язання

S = 100 000 000 грн.; D = 0.4; t = 20 днів; К = 360.

Викупна ціна дисконтного векселю:

P = S-D = S * (1-20 \ 360 * 40% \ 100%) = 977 777 777, 78 грн.

 

Задача № 8

Клієнт має вексель на 10 000 грн., який він хоче врахувати 01.03.08 р. в банку за складною обліковою ставкою, що дорівнює 7%.

Яку суму він отримає, якщо термін погашення векселя 01.08.08 р.?

 

Розв'язання

Термін від дати обліку до дати погашення векселя дорівнює:

t = 31 + 30 + З1 + З0 + З1 = 15З дні.

Число днів на рік К = 365, d = 0.07.

Клієнт отримає суму:

P = S * (1-dc)t\k = 10000 * (1-0.07)153\365 = 9700, 38 грн.

 

 

Завдання для самостійного розв’язання.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 11329. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия