Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретичні завдання. 8.3.1. Пов’яжіть терміни та їх сутність Терміни Поняття А


8.3.1. Пов’яжіть терміни та їх сутність

Терміни Поняття
А. прямі інвестиції банків 1. Внесення банками власних коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою.
Б. кредитний ризик 2. Господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
В. фінансова інвестиція 3. Господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.
Г. капітальна інвестиція 4. Господарську операцію, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
Д. реінвестиція 5. Господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з їм особами, в обсягах, що перевищують 50 % загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належати до прямих інвестицій).
Е. депозитарна діяльність 6. Сукупність придбаних (отриманих) банком цінних паперів з боку з правом володіння, використання і розпорядження.
Ж. портфельна інвестиція 7. Переведення групи цінних паперів з одного портфеля в іншій на підставі добровільного рішення керівництва комерційного банку (з портфеля продажів у портфель інвестицій).
З. примусове переведення 8. Переведення групи цінних паперів з одного портфеля в іншій по вимогах нормативних актів банківської діяльності (з портфеля продажів у портфель інвестицій і з портфеля інвестицій у портфель продажів).
И. портфель цінних паперів 9. Діяльність комерційних банків у ролі довіреної особи своїх клієнтів по управлінню цінними паперами від свого імені з зобов'язанням збереження і збільшення капіталу клієнта за визначену винагороду (як правило, відсоток від приросту активів клієнта).
К. вільне переведення 10. Надання послуг по збереженню (депонуванню) цінних паперів і виконання доручень з реалізацією прав, засвидчених цінними паперами.
Л. довірчі (трастові) операції з цінними паперами 11. Ризик, характерний для цінних паперів у тому випадку, коли фінансові можливості емітента різко погіршуються, що приводить до неможливості погашення боргу по цінних паперах.
М. ринковий ризик 12. Ризик, який виникає у випадку непередбачених змін цін на ринку цінних паперів.
Н. диверсифікація 13. Ризик, зв'язаний з коливанням процентних ставок, що може привести до збитків в інвестиційній діяльності.
О. процентний ризик 14. Розміщення засобів у цінні папери різних клієнтів і різних видів.
П. метод “штанги” 15. Розміщення засобів у цінні папери різних термінів погашення.
Р. метод формування резервів 16. Розміщення засобів у цінні папери полярних термінів погашення.
С. метод “сходинок” 17. Створення резервів на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1013. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия