Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання. 1. Кредит надається на принципах:
1. Кредит надається на принципах:

1.1. Безоплатності.

1.2. Безстроковості.

1.3. Повернення.

 

2. Кредит, що надається під заставу державних цінних паперів, - це:

2.1. Онкольний кредит.

2.2. Ломбардний кредит.

2.3. Контокорентний кредит.

 

3. Форма кредиту - різновид торгово-комісійної операції, пов’язаної з кредитуванням оборотних коштів:

3.1. Овердрафт.

3.2. Вексельний кредит.

3.3. Факторинг.

 

4. Товарно-матеріальні цінності, нерухомість, цінні папери, витрати виробництва й майбутня реалізація продукції, що є для кредитора заставою повного чи своечасного повернення боржником отриманого кредиту й сплати ним належних відсотків, - це:

4.1. Забезпечення кредиту.

4.2. Поручительство.

4.3. Гарантія.

 

5. Кредит, отриманий під заставу майна, - це:

5.1. Іпотека.

5.2. Лізинг.

5.3. Факторинг.

 

6. За видами лізинг буває:

6.1. Невозвратний.

6.2. Оперативний.

6.3. Оперативний та невозвратний.

 

7. В Україні безготівкові розрахунки з участю фізичних осіб на електронній основі повинні обслуговуватися системою:

7.1. СЕП,

7.2. СМЕП,

7.3. ОПЕРУ.

 

8. Пластикові картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власником кредитних ліній, за рахунок та в межах яких здійснюються платежі або видача готівки за допомогою цих карток:

8.1. дебетові,

8.2. кредитні.

 

9. Пластикові картки, які не несуть в собі інформацію про зміни залишку коштів на рахунку платника після кожної транзакції:

9.1. смарт-картки,

9.2. картки з магнитною смугою.

10. Лізингова угода, мета якої виключно отримання високого прибутку за рахунок отримання необгрунтованих податкових та амортизаційних пільг:

10.1. прямий лізинг,

10.2. непрямий лізинг,

10.3. фіктивний лізинг,

10.4. дійсний лізинг.

 

11. Операція перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору, тобто банк купує рахунки-фактури постачальника за відвантажену продукцію, виконані роботи чи надані послуги:

11.1. форфейтинг,

11.2. факторинг,

11.3. лізинг.

 

12. Придбання у кредитора боргу, вираженого в оборотному документі, на безповоротній основі, тобто покупець боргу бере на себе зобов’язання відмовитися від свого права регресної вимоги до кредитора у разі неможливості одержання грошових коштів від боржника:

12.1. форфейтинг,

12.2. факторинг,

12.3. лізинг.

 

13. Активно-пасивний рахунок, що допускає тимчасове дебетове сальдо, тобто перевитрату клієнтом власних коштів за рахунок банку:

13.1. поточний рахунок з овердрафтом,

13.2. депозитний рахунок,

13.3. контокорентний рахунок,

13.4. позичковий рахунок.

 

14. Згода платника оплатити вексель, тобто прийняти на себе зобов’язання за векселем (може бути частковою):

14.1. акцепт,

14.2. індосамент,

14.3. вексельна метка,

14.4. аваль.

 

15. Для банку найбільш вигідним є такий спосіб нарахування відсотків за кредитами:

15.1. факт / факт;

15.2. факт / 360;

15.3. 30 / 360.

 

16. Вексельна гарантія, завдяки якій особа, що здійснила цю гарантію, бере на себе відповідальність повністю або частково сплатити суму за зобов’язаннями векселедавця, акцептанта або індосанта:

16.1. акцепт,

16.2. індосамент,

16.3. алонж,

16.4. аваль.

 

17. Послуга банку, коли він (за дорученням своїх клієнтів-векселетримачів) бере на себе відповідальність за подання векселів та супроводжуючих комерційних документів в строк платнику та отримання і одержання належних платежів:

17.1. доміціляція,

17.2. інкасація,

17.3. авалювання,

17.4. переврахування.

 

18. Доручення сплатити векселі у визначеному місті платежу, що відрізняється від місцезнаходження платника по векселю:

18.1. доміціляція,

18.2. інкасація,

18.3. авалювання,

18.4. переврахування.

 

19. Довгострокові цінні папери, що емітуються фінансовими і нефінансовими інститутами під забезпечення нерухомістю, і приносять твердий процент:

19.1. ОВГЗ,

19.2. казначейські зобов’язання,

19.3. іпотечні облігації,

19.4. євро бонди.

 

20. Кредині установи, що надають грошові позички під заставу предметів особистого та домашнього споживання:

20.1. страхові компанії,

20.2. ломбарди,

20.2. пенсійні фонди.

 

21. Позика, по якій питання щодо надання вирішується щоразу в індивідуальному порядку.

21.1. одноразове надання;

21.2. відновлювана кредитна лінія;

21.3. невідновлювана кредитна лінія;

21.4. обов’язкова кредитна лінія;

21.5. підтверджена кредитна лінія.

 

22. Позика, за якої ліміт кредитування запроваджується у вигляді ліміту видачі, тобто банк бере на себе зобов'язання надати позику в певному розмірі; після надання банком кредиту у встановленому розмірі та його погашення позичальником стосунки між банком і позичальником припиняються.

22.1. одноразове надання;

22.2. відновлювана кредитна лінія;

22.3. невідновлювана кредитна лінія;

22.4. обов’язкова кредитна лінія;

22.5. підтверджена кредитна лінія.

 

23. Позика, за якої ліміт кредитування визначається у вигляді ліміту заборгованості з позики; це дозволяє позичальнику отримати позику у межах встановленого ліміту, погасити її всю або частину і автоматично отримати повторно кредит у межах терміну дії кредитної лінії; надається без спеціального забезпечення.

23.1. одноразове надання;

23.2. відновлювана кредитна лінія;

23.3. невідновлювана кредитна лінія;

23.4. обов’язкова кредитна лінія;

23.5. підтверджена кредитна лінія.

 

24. Позика, яка передбачає домовленість щодо наміру банку кредитувати і не є офіційним зобов'язанням банку, який зобов'язується надати позику згідно з заявкою клієнта лише у невідкладному випадку, тому клієнт використовує таку лінію лише як гарантію за позикою, яку надає інший кредитор.

24.1. одноразове надання;

24.2. відновлювана кредитна лінія;

24.3. невідновлювана кредитна лінія;

24.4. обов’язкова кредитна лінія;

24.5. підтверджена кредитна лінія.

 

25. Це контрактне зобов'язання, згідно з яким банк зобов'язується у письмовій формі кредитувати клієнта за його проханням відповідно до термінів та умов, які передбачені кредитною угодою; банк може відмовити, коли виявить реальне погіршення фінансового стану позичальника або порушення ним умов кредитної угоди.

25.1. одноразове надання;

25.2. відновлювана кредитна лінія;

25.3. невідновлювана кредитна лінія;

25.4. обов’язкова кредитна лінія;

25.5. підтверджена кредитна лінія.

 

26. Разовий характер кредиту, кожна видача кредиту оформляється документально на основі заявки позичальника та пакета необхідних документів, автоматично контролюється цільове використання кредиту.

26.1. овердрафт;

26.2. контокорент;

26.3. спеціальний позичковий рахунок;

26.4. простий позичковий рахунок.

 

27. Клієнту відкривається кредитна лінія; в договорі обумовлюється максимальна сума кредиту, якою може користуватись позичальник протягом встановленого строку. На стадії оплати товарів відпадає необхідність кожний раз надавати в банк заяву на отримання позики.

27.1. овердрафт;

27.2. контокорент;

27.3. спеціальний позичковий рахунок;

27.4. простий позичковий рахунок.

 

28. Безпосередньо пов'язаний з поточним рахунком клієнта. При наявності відповідної угоди банк дозволяє власнику поточного рахунку здійснювати платежі на суму, яка перевищує кредитовий залишок на поточному рахунку, але в межах встановленого ліміту. В кредитному договорі обумовлюється розмір і строки сплати за користування кредитними ресурсами.

28.1. овердрафт;

28.2. контокорент;

28.3. спеціальний позичковий рахунок;

28.4. простий позичковий рахунок.

 

29. Всі господарські операції підприємств, які кредитуються, концентруються на позичковому активно-пасивному рахунку, на якому щоденно фіксуються всі надходження і списання коштів. Коли зобов'язання клієнта тимчасово перевищують його вимоги і на рахунку недостатньо коштів для покриття від'ємного сальдо, клієнту надається кредит в межах встановленого ліміту.

29.1. овердрафт;

29.2. контокорент;

29.3. спеціальний позичковий рахунок;

29.4. простий позичковий рахунок.

 

30. Кредит, який надається банками при обслуговуванні платіжного обороту клієнта. Умовою прийняття векселів до обліку в комерційних банках є їх висока ліквідність, яка визначається надійністю платника за векселем, строком погашення боргового зобов'язання. Кількість передавальних написів свідчить про надійність векселя.

30.1. під заставу цінних паперів;

30.2. авальний;

30.3. акцептний;

30.4. обліковий.

 

31. Кредит, який надається векселедавцю і виступає як гарантійна послуга. Векселедавець, виставляючи вексель, вказує платника, який повинен акцептувати його.

31.1. під заставу цінних паперів;

31.2. авальний;

31.3. акцептний;

31.4. обліковий.

 

32. Кредит, що застосовується банками як гарантійна послуга; має покрити зобов'язання клієнта, якщо останній не зможе виконати їх самостійно; може бути здійснено при видачі векселя або на будь-якому наступному етапі його обігу; існує у вигляді різноманітних форм гарантій або доручень.

32.1. під заставу цінних паперів;

32.2. авальний;

32.3. акцептний;

32.4. обліковий.

 

33. Для одержання такого кредиту позичальник подає до банку заяву разом з реєстром цінних паперів, які передаються в заставу; якщо банк прийняв рішення про надання кредиту, то укладається кредитний договір і договір застави; розмір кредиту встановлюється у процентах до вартості застави на момент укладання кредитної угоди.

33.1. під заставу цінних паперів;

33.2. авальний;

33.3. акцептний;

33.4. обліковий.

 

34. Позичальник звертається до банку за кредитом під забезпечення нерухомості, землі; банк вимагає від клієнта виписку з реєстру для того, щоб дізнатись про вартість застави і наявність чи відсутність інших заставних прав на неї.

34.1. сільськогосподарський;

34.2. споживчий;

34.3. іпотечний;

34.4. обліковий.

 

35. На прохання клієнта банк закуповує за власні гроші певне майно і бере на себе практично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оплату майнових податків; клієнт, укладає з банком строковий договір.

35.1. консорціумний;

35.2. сільськогосподарський;

35.3. авальний;

35.4. лізинговий.

 

36. Кредити на поточні потреби: покриття сезонних витрат, заготівлю кормів, добрив, робочу силу та пальне, на купівлю тварин; забезпеченням можуть слугувати (крім звичайних видів майна) врожай та сільськогосподарська техніка.

36.1. сільськогосподарський;

36.2. споживчий;

36.3. іпотечний;

36.4. обліковий.

 

37. Надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам - резидентам України на поточні потреби (придбання товарів тривалого користування та послуг), або на витрати капітального характеру.

37.1. сільськогосподарський;

37.2. споживчий;

37.3. іпотечний;

37.4. обліковий.

 

38. Надається тимчасовим об'єднанням банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій або для кредитування однієї, але великої угоди; координує дії учасників головний банк (лідер), який отримує спеціальну винагороду, крім відсотків та комісійних, що покривають його витрати.

38.1. сільськогосподарський;

38.2. споживчий;

38.3. іпотечний;

38.4. обліковий.

 

39. В такій угоді беруть участь два або більше банків, кожний з яких самостійно веде переговори з позичальником, а потім вони узгоджують між собою умови кредитування, щоб у підсумку укласти кредитні договори з позичальником на однакових умовах.

39.1. сільськогосподарський;

39.2. споживчий;

39.3. іпотечний;

39.4. обліковий.

 

40. Сума дисконту розраховується за формулою:

40.1.

40.2.

40.3.

 

 

Питання для обговорення.

1. Методи кредитування клієнтів банку.

2. Форми позичкових рахунків.

3. Кредити, пов’язані з вексельним обігом.

4. Кредити під заставу цінних паперів.

5. Іпотечне кредитування.

6. Лізингове кредитування.

7. Сільськогосподарське кредитування.

8. Споживче кредитування.

9. Консорціумне кредитування.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1942. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7