Студопедия — Порівняльна характеристика різних видів транспорту
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Порівняльна характеристика різних видів транспорту


 

Ринкові умови призводять до посилення конкуренції різних видів транспорту, що ускладнює їх функціонування і утримання кожним із них стабільних позицій на транспортному ринку. Кожний вид транспорту має свої недоліки і переваги, які характеризують їх конкурентні можливості, експлуатаційні, технічні і економічні особливості і умови функціонування. Вибір ефективного способу перевози (виду транспорту) необхідно здійснювати з урахуванням вимог ринку до умов транспортного обслуговування пасажирів. Визначення сфери використання певного виду транспорту необхідно здійснювати на підставі порівняльної характеристики кожного із них.

Переваги залізничного транспорту наступні [11]:

- найбільша пристосованість до масових перевезень пасажирів;

- висока пропускна і провізна спроможність ліній;

- регулярність перевезень незалежно від кліматичних умов, пори року і часу доби (вдень і в ночі);

- більш висока швидкість перевезень пасажирів, через що часть більш коротка відстань перевезень в порівнянні з водним транспортом;

- відносно невисока собівартість перевезень пасажирів;

- високий рівень безпеки руху;

- більш низький рівень заподіяної шкоди навколишньому середовищу;

- ресурсозбереженність.

Недоліки залізничного транспорту наступні [11]:

- висока вартість споруд, пристроїв, рухомого складу при повільній віддачі капітальних вкладень (великому строку окупності – 6-10 років);

- велика питома вага (близько половини загальних витрат щодо експлуатації) умовно-постійних витрат (утримання та ремонт будівель, споруд та різних пристроїв, утримання адміністративного персоналу та інше), що обмежує можливості управління доходами і витратами;

- велика металомісткість (більше 150 т на 1 км колії).

Переваги автомобільного транспорту наступні [11]:

- висока маневреність, завдяки якій швидко здійснюється передислокація транспортних засобів;

- можливість доставки пасажира „від житла до житла” без пересадок при перевезеннях і витрат часу на підхід до зупинки і переміщення від зупинки до місця роботи (житла, навчання та інше);

- більша швидкість перевезень в порівнянні з водним і залізничним транспортом;

- можливість використання в любих видах сполучення;

- менші капіталовкладення в порівнянні із залізничним транспортом при малих пасажиропотоках і невеликих відстанях перевезень.

Недоліки автомобільного транспорту наступні [11]:

- велика собівартість перевезень (в десятки разів вища, ніж на інших видах транспорту);

- велика забрудненість навколишнього середовища (приблизно 80% забруднень від усіх видів транспорту);

- невисока продуктивність праці;

- велика метало-і енергомісткість;

- низький рівень безпеки руху і висока аварійність.

Переваги морського транспорту наступні [11]:

- можливість проведення масових перевезень пасажирів;

- необмеженість провізної і пропускної спроможності;

- більш висока швидкість руху, ніж на річному транспорті;

- менші витрати палива і енергії через менший питомий опір руху, ніж на сухопутних видах транспорту.

Недоліки морського транспорту наступні [11]:

- обмеженість в обслуговуванні територій держави, лише тих, які мають вихід до морських берегів;

- залежність роботи від метерологічних і кліматичних умов;

- великі капітальні вкладення в порти і суда.

Переваги річкового транспорту наступні [11]:

- висока провізна і пропускна спроможність глибоких рік;

- забезпечення масових перевезень пасажирів під час навігаційного періоду;

- невеликі питомі капіталовкладення, витрати метала і палива через невелику величину питомого опору руху (особливо при русі за течією ріки).

Недоліки річного транспорту наступні [11]:

- залежність роботи флоту від географії розміщення судноплавних рік; можливість перевезення значної частини пасажирів лише в меридіональному напрямку течії рік;

- нерегулярність (сезонність) роботи флоту протягом року через залежність її від кліматичних умов через замерзання рік в зимовий період;

- менша в порівнянні із залізничним і морським транспортом швидкість перевезень; часто більша довжина маршруту перевезень; затримка перевезень через шлюзування.

Переваги повітряного транспорту наступні [11]:

- висока швидкість і малі терміни перевезень пасажирів;

- велика дальність польотів без пересадок через спрямлення повітряних маршрутів.

Недолік повітряного транспорту [11]:

- висока собівартість (в декілька разів більша, ніж на інших видах транспорту) перевезень пасажирів.

Переваги і недоліки кожного виду транспорта проявляються в її техніко-економічних показниках, які використовуються при визначенні ефективності і сфер використання того чи іншого виду транспорта.

Техніко-економічні показники, які служать основою в відповідних економічних обґрунтуваннях визначення доцільності організації перевезень пасажирів конкретного транспорту, наступні:

- довжина і густина шляхів сполучення;

- регулярність перевезень;

- швидкість і тривалість доставки пасажирів;

- собівартість перевезень;

- якість обслуговування;

- надійність, безпека, екологічність перевезень;

- трудомісткість, капіталомісткість, енергомісткість та металомісткість виду транспорта.

Залізничний транспорт, незважаючи на недоліки в якості обслуговування, найбільш безпечний і високо економічний вид транспорту. Він також найбільш ефективний, доступний, популярний через собівартість перевезень. Повільно, але ж все-таки здійснюється поповнення парку комфортабельними пасажирськими суцільнометалевими вагонами з кондиціонерами і комбінованим опаленням, які мають купе із чотирьох та двох місць. Транспортна інфраструктура України вимагає розвитку, а також будівництва нових залізничних ліній для швидкісного пасажирського руху та сучасних автомобільних доріг, модернізації різного, морського та авіаційного транспорту, а також суттєвого підвищення якості обслуговування пасажирів на всіх видах транспорту. Поряд із розвитком конкуренції між видами транспорту з урахуванням їх переваг і недоліків необхідно продовжувати розвиток процесів інтеграції і взаємодії видів транспорту в умовах єдиної транспортної системи країни.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 18798. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия