Студопедия — Якість транспортного обслуговування пасажирів і основні принципи роботи з її підвищення
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Якість транспортного обслуговування пасажирів і основні принципи роботи з її підвищення


Якість і вартість транспортного обслуговування виробництва і населення в ринкових умовах визначають положення і ефективність роботи кожного виду транспорта на транспортному ринку в умовах конкуренції різних видів транспорту. По критерію якості, як правило, здійснюється вибір виду транспорту. Якість перевезень характеризує ступінь суспільної корисності продукції і послуг транспорту. Якісні показники роботи транспорту найбільш повно характеризують ефективність його роботи. Різним видам транспорту характерні різна якість обслуговування пасажирів. Кожний вид транспорту має свої особливості і загальні показники якості транспортного обслуговування населення.

Найважливішими загальними показниками якості пасажирських перевезень на транспорті є наступні:

- безпека проїзду пасажирів;

- регулярність перевезень і зручність розкладу руху транспортних засобів;

- швидкість перевезень пасажирів, яка обумовлює час, який витрачається пасажирами на поїздку, характеризується виконанням графіків і розкладів руху транспортних засобів;

- умови перевезень пасажирів, культура їх обслуговування на вокзалах і в портах (зали очікування, каси продажу квитків), в поїздах, судах, автобусах, літаках (комфорт, сервіс, санітарні умови, поважливе відношення персоналу, організація харчування, культура та інше).

Для більш детального аналізу якості транспортного обслуговування населення використовується більш широке коло показників якості пасажирських перевезень, які можна розділити на чотири групи [7]:

- показники транспортного забезпечення;

- показники якості транспортного обслуговування населення держави і її регіонів;

- показники якості продукції транспорта;

- показники якості транспортної роботи.

Перша група показників якості транспортного забезпечення населення держави і її регіонів характеризує відношення загальної експлуатаційної довжини мережі пасажирських шляхів сполучення до площі території S, численності жителів і добутку [7]:

 

(2.2)

Але довжина мережі не дає вичерпної інформації про різних видів транспорту при однаковій довжині мережі може різко відрізнятися. Тому з метою більшої співставленності наведених показників пропонується визначати такі показники [7]:

 

(2.3)

 

(2.4)

 

де - фактична або максимально можлива річна кількість відповідно відправлених (перевезених) пасажирів і виконаних пасажиро-кілометрів.

Різні види пасажирського транспорту перевозять різну кількість пасажирів з різною оплатою перевезень по тарифу, що визначає різку величину питомих транспортних витрат населення (або доходів транспорта від пасажирських перевезень). Тому рекомендується приміняти наступні відносні показники [7]:

 

(2.5)

де - транспортні витрати населення (доходи транспорта) при пасажирських перевезеннях.

Друга група показників якості транспортного обслуговування населення держави і її регіонів представляє рівень задоволення попиту пасажирів на перевезення, який визначається відношенням фактичних виконаних обсягів перевезень або пасажирообороту до реально виявленого або планового їх обсягу (, або , ) [7]:

 

(2.6)

 

Третя група показників якості продукції транспорта (одночасно характеризує і якість транспортного обслуговування) складає наступні показники [7]:

- маршрутна швидкість або час переміщення пасажирів;

- рівень комфорту і зручностей, які надаються під час переміщення;

- дальність переміщення пасажирів;

- ступінь рівномірності, регулярності і ритмічності переміщення пасажирів по районах і напрямам мережі шляхів сполучення і в часі, що вимірюються ступенем виконання графіків і розкладів руху транспортних одиниць.

Четверта група показників якості транспортної роботи передбачає наступні три групи показників [7]:

- показники якості використання перевізних можливостей пасажирсь-кого рухомого складу: населеність транспортної одиниці, коефіцієнт використання місткості транспортного засобу; середній склад пасажирського поїзда та інші;

- показники використання рухомого складу в часі: тривалість обороту транспортного засобу, середньодобовий його пробіг;

- узагальнений показник якості використання рухомого складу – його продуктивність.

Інтегральним (комплексним) показником якості пасажирських перевезень необхідно визначати за формулою [7]:

 

(2.7)

де - сумарний економічний ефект (+) або збиток (-) від зміни (покращення або погіршення) включених в розрахунок показників якості пасажирського транспорту;

- сумарні витрати на фактично виконані або задані обсяги пасажирських перевезень або роботи (пасажирообороту);

і=1; 2; 3;...; n - кількість прийнятих до розрахунку показників якості па-сажирського транспорта.

Використання цього методологічного підходу визначення інтегрального (комплексного) показника якості

пасажирських перевезень справедливе для всіх видів транспорту.

Основними принципами в роботі транспорту щодо підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів є наступні [6]:

- робота з підвищення якості обслуговування пасажирів повинна про-водитися постійно всіма працівниками транспортного комплексу;

- робота полягає не лише в контролі за якістю перевезень, а повинна з удосконалення тих елементів транспортного процесу, від яких залежить якість;

- виробники рухомого складу і транспортних технічних засобів повин-ні розвивати партнерські відносини з транспортом у справі забезпечення якості перевезень;

- робота з поліпшення якості транспортних послуг повинна проводи-тися у всіх транспортних підрозділах і на всіх рівнях;

- за неякісні перевезення відповідальність повинні нести всі працівник-ки, причетні до таких перевезень.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4519. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия