Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. Соціологія праці відноситься до числа наук, які почали розвиватися в нашій країні порівняно недавно
Соціологія праці відноситься до числа наук, які почали розвиватися в нашій країні порівняно недавно. На сьогодні література з цієї проблеми в теоретичному й практичному плані досить розрізнена. Разом з тим соціологія праці належить до тих суспільно-економічних наук, що оказують значний вплив на розвиток, як продуктивних сил суспільства, так і вдосконалення виробничих відносин. Сучасна соціологія праці займається не тільки пізнанням і поясненням дійсності, але і її активним розвитком. Вона покликана формувати насамперед свідомість людей, що беруть участь у трудовому процесі, пояснювати зміст суспільних процесів, що виникають у зв'язку із трудовою діяльністю, досліджувати фактори, що впливають на поведінку людини в сфері трудової діяльності.

Вивчення дисципліни «Соціологія праці» передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом «Менеджмент».

Програма дисципліни «Соціологія праці» виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами управління трудовою поведінкою, навичками соціального управління трудовим колективом, вміють проводити соціологічні дослідження, володіють сучасними соціальними технологіями.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері соціології праці, вироблення вмінь та навичок управління трудовим колективом як соціальною організацією, процес мотивації трудової діяльності робітників, оцінка сучасних проблем трудової адаптації та трудової мобільності, забезпечення ефективного вирішення соціальних проблем праці на сучасному підприємстві.

Задачами дисципліни є теоретична підготовка студентів з таких питань::

- вивчення й оптимізація соціальної структури суспільства, трудової організації (колективу);

- аналіз зайнятості й безробіття як соціальних аспектів формування ринку праці;

- оптимальне сполучення мотивації трудової діяльності, моральних і матеріальних стимулів і вдосконалення відношення до праці в умовах ринку;

- посилення соціального контролю й боротьба з різного роду відхиленнями від загальноприйнятих моральних принципів і норм у сфері праці;

- визначення основних напрямів соціально-професійної направленості й трудової адаптації працівників;

- соціальне управління, соціальні дослідження й соціальні технології в трудовому колективі;

Відповідно до мети навчальної дисципліни «Соціологія праці» згідно з робочою навчальною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст підручника «Соціологія праці», що складається з трьох частин і 9 розділів.

Перша частина «Соціологія праці як наукова дисципліна, її розвиток і становлення» присвячений розумінню сутності соціології праці як науки та навчальної дисципліни: її об’єкту, предмету, основних категорій, особливостей соціологічної сутності праці, історії становлення й розвитку соціології праці.

У другій частині «Трудова поведінка, мотивація та стимулювання праці» наведено сутнісні характеристики трудової поведінки, особливості соціального управління нею, розкрито сутність, функції і моделі трудової мотивації, визначено основні види мотивів трудової поведінки, ознаки та сутнісні характеристики стимулів трудової діяльності.

У третій частині «Трудовий колектив як об’єкт досліджень соціології праці» визначено особливості формування та функціонування трудових колективів, сутність та функції трудової адаптації й професійної направленості особистості, визначено особливості соціальних досліджень, соціальних резервів, технологій та соціального управління трудовим колективом.

Мета навчального посібника «Соціологія праці» - сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з соціології праці, набуттю вмінь та навичок здійснення соціологічної діяльності. Отже навчальний посібник дозволяє вирішити такі задачі:

- ознайомити із загальнотеоретичними основами соціології праці й методами проведення конкретних соціологічних досліджень;

- забезпечити засвоєння студентами питань щодо проведення соціально-економічних досліджень в трудовому колективі;

- навчити студенів застосовувати на практиці отримані знання з оптимізації соціального середовища в трудовому колективі взагалі та стосовно керівника колективу зокрема, формулювати цілі та управляти соціальними явищами, процесами, дисципліною праці, здійснювати соціальний контроль.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, підприємців, керівників та фахівців підприємств, яких цікавлять актуальні питання соціології праці

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 539. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия