Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ББК 60.025.22Д 73
по дисциплине Рекламный текст

студента группы !!!!!! ГБОУ СПО ТК № 14

Ф.И.

Контроль выполнения работ:

Критерий оценки     № работы Качество материала Знание темы Правильность выполнения Охват заданий Ответ на контрольные вопросы Правильность ответов на тест Своевремен-ность выполнения Владение терминологией Посещаемость Решение бонусных заданий ОЦЕНКА Подпись преподавателя
ПР №1                        
ПР №2                        
ПР №3                        
ПР №4                        
ПР №5                        
ПР №6                        
ПР №7                        
ПР №8                        
ПР №9                        
ПР №10                        

 

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів

Донецьк 2009

 

УДК 316. 334. 22 (075.8)

ББК 60.025.22Д 73

Л 86

Рецензенти:

О.Ф.Новікова, доктор економічних наук, професор

(Інститут економіки промисловості НАН України)

Н.Д.Лук’янченко, доктор економічних наук, професор

(Донецький національний університет)

І.В.Петенко, доктор економічних наук, професор

(Донецький державний університет управління),

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1.4 /18-Г-3018 від 31.12.2008 р.)

Лутай Л.А.

Л 86 Соціологія праці [Текст]: навч. посіб. /Л.А. Лутай; М-во освіти і науки України; Донец. Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2009. – 300с.

ISBN

Посібник складається з трьох частин і 9 розділів, що становлять логічно завершені частини теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни „Соціологія праці”. Перша частина Соціологія праці як наукова дисципліна, її розвиток і становлення” присвячений розумінню сутності соціології праці як науки та навчальної дисципліни: її об’єкту, предмету, основних категорій, розумінню особливостей соціологічної сутності праці, історії становлення й розвитку соціології праці як науки та навчальної дисципліни. У другій частині „Трудова поведінка, мотивація та стимулювання праці” наведено сутнісні характеристики трудової поведінки, особливості соціального управління нею, мотивації та стимулювання праці. У третій частині Трудовий колектив як об’єкт досліджень соціології праці” визначено особливості формування та функціонування трудових колективів, сутності і функцій трудової адаптації та професійної направленості особистості, визначено особливості соціальних досліджень, соціальних резервів, технології та соціального управління трудовим колективом.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, підприємців, керівників та спеціалістів підприємств, яких цікавлять актуальні питання соціології праці

 

ББК 60.025.22Д 73

 

ISBN © Лутай Л.А.2009 © Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського, 2009

ЗМІСТ

Передмова
Частина 1 Соціологія праці як наукова дисципліна, її розвиток і становлення  
Розділ1 Соціологія праці як наукова дисципліна
1.1 Предмет, задачі і функції соціології праці
1.2 Зміст і значення основних категорій соціології праці
1.3 Зв'язок соціології праці з іншими науками, що вивчають працю
1.4 Розширення можливостей соціології праці в діяльності менеджера
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 2 Розвиток і становлення соціології праці як науки й навчальної дисципліни  
2.1 Соціальні й історичні аспекти розвитку соціології праці
2.2 Етапи розвитку вітчизняної соціології праці. Основні напрямки розвитку сучасної соціології
2.3 Розвиток соціології праці як науки Україні
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 3 Соціальні функції й зміст праці як базового соціального процесу
3.1 Глобальні зміни в сфері праці: загальні тенденції
3.2 Соціальна сутність праці і її зміст і функції
3.3 Неоднорідність праці як основа соціальних розходжень між людьми
3.4 Зайнятість населення та безробіття як соціальні аспекти формування ринку праці
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Частина 2 Трудова поведінка, мотивація та стимулювання праці  
Розділ 4 Трудова поведінка
4.1 Трудова поведінка: поняття, структура
4.2 Види трудової поведінки: їх особливості й характеристика
4.3 Соціальне управління трудовою поведінкою
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 5. Мотивація трудової діяльності й стимулювання праці
5.1 Сутність, функції і моделі трудової мотивації
5.2 Процес трудової мотивації та його компоненти
5.3 Види мотивів трудової поведінки. Мотиваційне ядро
5.4 Основні види стимулів трудової діяльності та ознаки їх класифікації
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Частина 3 Трудовий колектив як об’єкт досліджень соціології праці  
Розділ 6 Трудовий колектив як соціальна організація і соціальна спільність
6.1 Сутність, структура, функції і типологізація трудових колективів
6.2 Трудовий на організація і трудовий колектив як об’єкт соціального вивчення
6.3 Трудовий колектив як соціальна спільність
6.4 Процес формування й розвитку трудового колективу
6.5 Проблеми керівництва трудовим колективом
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 7 Соціально-професійна направленість й трудова адаптація працівників  
7.1 Професійна направленість особистості
7.2 Сутність і структура трудової адаптації
7.3 Комплексна система професійної орієнтації, адаптації й просування на підприємстві
7.4 Соціальна й професійна кар’єра особистості
7.5 Управління трудовою адаптацією
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 8 Соціальні проблеми праці на сучасному етапі розвитку трудового колективу  
8.1 Соціальний контроль і дисципліна праці
8.2 Соціальний розвиток колективу і його планування
8.3 Соціальні проблеми керівництва трудовим колективом (служба соціального розвитку підприємства).
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 9 Соціальне управління, соціальні дослідження й соціальні технології в трудовому колективі  
9.1 Соціальне управління: сутність, функції, принципи і методи
9.2 Соціологічні дослідження як джерело інформації про соціально-трудові процеси  
9.3 Соціальні технології вивчення трудових колективів
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов’язкові завдання
Додаткові завдання
Бібліографічний опис
Покажчики
Додатки

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 668. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7