Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Що можна віднести до внутрішніх джерел інформаційної бази корпоративного податкового менеджменту?
1) інструкції;

2) бухгалтерський баланс;

3) митні декларації;

4) дані податкового обліку;

5) постанови КМУ;

6) закони.

 

13. Що являє собою податковий тягар в межах абсолютного підходу:

1) податковий тягар – це частина обов’язкових платежів, які було сплачено платниками податків протягом одного календарного місяця;

2) податковий тягар – це сумарна величина всіх видів обов’язкових платежів, які було сплачено платниками податків протягом певного періоду часу:

3) податковий тягар – це сумарна величина всіх видів обов’язкових платежів, які було сплачено платниками податків протягом 12 календарних місяців.

 

14. Який з наведених показників ефективності податкового менеджменту має оціночну шкалу?

1) коефіцієнт ефективності оподаткування.

2) коефіцієнт оподаткування витрат.

3) коефіцієнт оподаткування прибутку.

4) показник податкомісткості реалізації продукції.

5) коефіцієнт пільгового оподаткування.

 

15. Формула, за якою визначається податковий тягар підприємства в межах методу, заснованого на застосуванні виручки, операційних і позареалізаційних доходів:1) ПТП = П / (В + До + Дп);2) ПТП = (В+До) / П;3) ПТП = П / (До+ Дп – В), де ПТП – податковий тягар підприємства;

П – сума сплачених (нарахованих) податків і зборів;

В - виручка;

До – операційні доходи;

Дп – позареалізаційні доходи.

 

16. Доля податкових виплат підприємства Taxb1 (tax burden 1) в загальній сумі прибутку:

1) Taxb1 = ТР/Р*100%;

2) Taxb1 = Р/ТР*100%;

3) Taxb1 = ТР*Р/100%;

 

де TP - податкові виплати підприємства (tax payment);

P – балансовий прибуток (profit).

 

17. Що характеризує коефіцієнт податкомісткості продукції Taxb2 (tax burden 2):

1) показує, який осяг податків сплачує підприємство;

2) показує, яку частину з виручених засобів продавець сплачує в якості податків;

3) показує кількість податків, що сплачує підприємство.

 

18. Межі, у яких може знаходитись коефіцієнт податкомісткості продукції:

1) від 10 до 50%, у залежності від форми організації підприємства;

2) від 20 до 40 %, у залежності від сфери діяльності підприємства;

3) від 20 до 60%, у залежності від сфери діяльності підприємства.

 

19. Які дії у процесі здійснення стратегічного (довгострокового) пла-нування системи податкового обліку на основі аналізу зов-нішньої та внутрішньої інформації за-стосовує податковий менеджер:

1) вибір оптимальної форми податкової політики підпри-ємства;

2) планування кадрового складу структури, яка здійснює податковий облік підприємства (далі податкового підрозділу);

3) планування методичного забезпечення податкового під-розділу (посадових інструкцій, графіка документообігу, стан-дартів податкового обліку підприємства тощо);

4) планування раціональної схеми взаємодії податкового підрозділу з іншими підрозділами підприємства в процесі по-даткового обліку підприємства.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 379. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия