Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання. 1.Суть податкового планування полягає у:
1.Суть податкового планування полягає у:

1) плануванні безперервного процесу оновлення і вдосконалення
структури товарів і послуг відповідно до вимог платоспроможного попиту населення з урахуванням різних смаків окремих груп споживачів згідно із тенденціями моди та законами міжнародної конкуренції;

2) планомірному процесі визначення обсягів, напрямів різних форм кредитування, необхідних для цього джерел кредитних ресурсів та способів їх отримання;

3) виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяль­ності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов’язань, що виникають, а також забезпечення оптимізації податків та збільшення прибутковості.

 

2. Результатом податкового плануванняє:

1) зменшення рівня податкового навантаження на підприємство;

2) сума податків, що підлягають сплаті до бюджету та поза­бюджетних фондів;

3) розробка графіка сплати податкових платежів.

3. Метою податкового планування на підприємствах є:

1) зменшення рівня податкового навантаження на підприємство;

2) вибір оптимальної форми податкової політики підпри-ємства;

3) вибір такого шляху, за якого прибуток під-приємства наближають до максимуму, а ризики діяльності в сфері оподаткування — до мінімуму.

4. Об’єктом податкового планування є:

1) податкова звітність;

2) грошові кошти;

3) прибуток;

4) податки суб’єкта по-даткового планування.

 

5. Які організаційні рівні охоплює процес податкового планування:

1) стратегічний;

2) оперативний;

3) тактичний;

4) місцевий;

5) операційний.

 

6. До загальних принципів податкового планування можна віднести:

1) принцип єдності і системності;

2) принцип участі;

3) принцип стабільності;

4) принцип передбачуваності;

5) принцип безперервності.

7. До спеціальних принципів податкового планування можна віднести:

1) принцип єдності і системності;

2) принцип законності;

3) принцип стабільності;

4) принцип передбачуваності;

5) принцип перспективності.

8. До зовнішніх ризиків у податковому плануванні відносять:

1) фінансові;

2) соціальні;

3) організаційні;

4) податкового контролю.

 

9. До внутрішніх ризиків у податковому плануванні відносять:

1) організаційні;

2) психологічні;

3) фінансові;

4) ресурсні.

10. Загальні методи податкового планування включають:

1) розрахунково-аналітичний;

2) нормативний;

3) відстрочення податкового платежу.

11. Спеціальні методи податкового планування включають:

1) делегування податків структурі-сателіту;

2) нормативний;

3) відстрочення податкового платежу.

12. У чому полягає метод делегування податків структурі-сателіту:

1) у створенні бухгалтерської моделі господарсько-фінансової ситуації шляхом складання бухгалтерських кореспонденцій і визначення на їх основі про-екту податкового планування з оптимальними показниками;

2) у передачі сплати податкових платежів спеціально створеним структурам, діяльність яких спрямована на зменшення фіс-кального податкового тиску на основне підприємство;

3) у розробці варіанта облікової політики, спрямованого на оптимізацію по-даткових платежів підприємства.

 

13. У чому полягає метод використання облікової політики:

1) у створенні бухгалтерської моделі господарсько-фінансової ситуації шляхом складання бухгалтерських кореспонденцій і визначення на їх основі про-екту податкового планування з оптимальними показниками;

2) у передачі сплати податкових платежів спеціально створеним структурам, діяльність яких спрямована на зменшення ф1с-кального податкового тиску на основне підприємство;

3) у розробці варіанта облікової політики, спрямованого на оптимізацію по-даткових платежів підприємства.

14. У чому полягає метод пільгового суб’єкта господарювання:

1) у створенні бухгалтерської моделі господарсько-фінансової ситуації шляхом складання бухгалтерських кореспонденцій і визначення на їх основі про-екту податкового планування з оптимальними показниками;

2) у передачі сплати податкових платежів спеціально створеним структурам, діяльність яких спрямована на зменшення фіс-кального податкового тиску на основне підприємство;

3) у ско-роченні об’єкта оподаткування спеціальної організаційно-правової основи суб’єкта господа-рювання з пільговим режимом оподаткування.

15. Види податкового планування за сферою використання:

1) внутрішньодержавне;

2) корпоративне;

3) індивідуальне;

4) міждержавне.

 

16. Види податкового планування за характером управлінських рішень:

1) податкове планування з використанням податкових пільг;

2) податкове планування з використанням „лазівок” податкового законодавства;

3) стратегічне;

4) поточне.

 

 

17.Коефіцієнт пільгового оподаткування:

1) ∑ ПП / (∑ПП +П3);

2) ЧП / П3;

3) (ФОП*Сф) / 100;

4) П3 / ОР

 

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці ;

∑ПП – загальна сума податкових пільг, що використовується підприємством.

 

18.Податкова місткість реалізації продукції визначається за формулою:

1) ЧП / П3;

2) (ФОП*Сф) / 100;

3) П3 / ОР

 

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2008. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7