Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007. – 164 с
 

 

© Богатіщев О.М., 2007.

© ХБІ УБС НБУ, 2007.

 

 

 
 


ЗМІСТ

 

 

Вступ ……………………………………………………………………...
Тема 9. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах ……………………………………..  
Тема 10. Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України …………………………………………………………………...  
10.1. Паливно-енергетичний комплекс ..........................................
10.2. Металургійний комплекс .......................................................
10.3. Машинобудівний комплекс ...................................................
10.4. Хіміко-лісовий комплекс .......................................................
10.5. Комплекс з виробництва непродово­льчих товарів народного споживання....................................................................  
10.6. Агропромисловий комплекс ..................................................
10.7. Транспортний комплекс .........................................................
Тема 11. Сутність регіональної економіки та її територіальні особливості …….........................................................................................  
Тема 12. Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку …..................................................................................................  
12.1. Донецький економічний район .............................................
12.2. Придніпровський економічний район ..................................
12.3. Північно-Східний економічний район .................................
12.4. Столичний економічний район .............................................
12.5. Центральний економічний район ..........................................
12.6. Причорноморський економічний район ...............................
12.7. Карпатський економічний район ..........................................
12.8. Подільський економічний район ...........................................
12.9. Волинський економічний район ...........................................
Тема 13. Регіональна економічна політика України та управління регіональним розвитком ………………………………………………...  
Тема 14. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України і регіонів …………………………………...  
Література ….……………………………………….……….……………

 

ВСТУП

 

 

В умовах ринкової економіки в Україні надзвичайно зростає роль ефективного розміщення продуктивних сил, модернізації структури господарства України і регіонів, зовнішньоекономічних зв’язків країни. Тому дуже важливим є вивчення наукових основ та практики розміщення продуктивних сил регіонів, галузевої і регіональної структури народногосподарського комплексу, наукових засад державної регіональної політики.

У другій частині посібника розглядається просторова організація продуктивних сил, яка обіймає не просто розташування окремих виробництв і галузей, але й елементи управління на різних рівнях: населений пункт, низовий адміністративний район, область чи автономна республіка, економічний район, країна в цілому. Об'єкта­ми вивчення є елементи просторової організації продуктивних сил регіонів, як природно-ресурсний, людський і трудо­вий потенціали, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, територіальні системи господарювання.

Мета – формування у студентів міцних знань і практичних навичок обгрунтування розміщення продуктивних сил не тільки на рівні країни, а й окремих регіонів в умовах ринкової економіки з урахуванням конкретної економічної ситуації; розвиток економічного мислення, умінь практичного застосування отриманих знань.

Завдання – вдосконалення надбаної студентами методології обгрунтування раціонального розміщення продуктивних сил (методика територіального аналізу, за допомогою якої вивчаються конкретні економічні ситуації), аналізу економічної результативності територіальної організації виробництва і визначення головних напрямків розвитку економіки регіонів для обгрунтування ефективної державної регіональної по­літики.

Основний змістнавчального матеріалу розкривається у темах 9-14, відповідно до програми навчальної дисципліни, у яких головна увага приділяється питанням практичного застосування методів просторово-економічного аналізу, закономірностям розміщення продуктивних сил у регіонах, територіально-виробничим комплексам і господарству регіонів України. Особлива увага приділяється пошукам закономірностей розміщення виробництва у регіонах.

Знання і уміння, набуті студентами у процесі навчання про народногосподарський комплекс України, особливості його галузевої і територіальної структури, знадобляться майбутнім економістам для прийняття рішень, що стосуються розміщення підприємств різних галузей економіки їх виробничої, фінансово-господарської, зовнішньоекономічної діяльності, фінансування інвестиційних проектів тощо.

Особливості навчального посібника:

- посібник побудовано таким чином, що вивчення дисципліни виходить з принципу єдності комплексу економічних знань, які сприяють розвитку у студентів економічної свідомості, мислення, необхідного для вирішення наукових і практичних завдань народного господарства. Працюючи з посібником, студенти повинні узгоджувати основні теми з окремими розділами дисциплін: політична економія, макроекономіка, економічний аналіз, економіка праці і соціально-трудові відносини тощо;

- посібник є не лише джерелом знань з дисципліни, а й забезпечує допомогу студентам під час навчання;

- у кінці кожної теми міститься блок завдань для самостійної роботи студентів, у якому наводяться завдання і питання для самоперевірки та обговорення на семінарах, виконання яких змушує студентів обдумувати вивчене, дає їм можливості здійснювати самоконтроль отриманих знань, розвивати навички начальної, наукової і практичної діяльності;

- наявність таблиць, схем, розрахункових формул, подача матеріалу полегшує його розуміння, сприяє засвоєнню;

- робота з навчальним посібником передбачає активне використання додаткової літератури. Список її можна знайти в кінці посібника. До кожної теми надається перелік допоміжної літератури з вказівками на необхідні сторінки, що надає можливість у більш стислий термін отримати додаткові знання або виконати завдання;

- побудова навчального посібника дає студентам можливість використовувати його під час самостійної роботи, що сприяє набуттю міцних знань, розвитку умінь навчальної діяльності.

Кожен студент повинен пам’ятати, що тільки систематичне вивчення дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» дозволить правильно орієнтуватися в сучасних економічних проблемах та приймати, при необхідності обгрунтоване рішення.

 

Тема 9

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ,Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 264. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия