Студопедия — Пояснювальна записка. Українська мова – державна мова України
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пояснювальна записка. Українська мова – державна мова України


Українська мова – державна мова України. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого культурного розвитку. Як навчальний предмет українська мова виконує важливі освітні функції, адже вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей студентів в усіх сферах життя.

Внаслідок змін у програмі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» відбувся поділ занять на лекційні, практичні та завдання для самостійного опрацювання. За новою програмою на вивчення дисципліни відводиться 54 годин, більше половини становлять практичні заняття.

Зміни у програмі викликали потребу у створенні робочого зошита для практичних занять, що полегшить роботу викладача при підготовці до заняття та студентів при опрацюванні матеріалу.

Для організації і проведення практичних занять у зошиті визначається їх тема, послідовність виконання дій. У зошиті виділені рубрики, на які потрібно звернути увагу.

Запропоновані варіанти інструкцій для практичних занять дозволять студентам використовувати не тільки слухові, але й зорові рецептори. А також заощадять час для глибшого оволодіння матеріалом.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

- предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу;

- норми української літературної мови;

- поняття «літературна мова», «мовна норма»;

- стилі, типи та жанри сучасної української літературної мови;

- особливості складання документів різних видів.

Уміти:

- володіти культурою мовлення;

- володіти різними видами усного та писемного мовлення;

- готуватися до публічного виступу, проводити дискусію;

- вміти користуватися словниками;

- укладати документи різних видів;

- робити різні види розборів;

- докладно переказувати тексти різних стилів;

- створювати власні висловлювання на визначену тему.

Уміння спілкуватись мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та ділових контактах.

 

 

Перелік тем практичних занять

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

1. Культура ділової телефонної розмови. Підготовка до виступу. Засоби активізації слухачів під час виступу.
2. Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії.
3. Багатозначні слова і контекст. Пароніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова.
4. Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад тексту.
5. Контрольна робота.
6. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні.
7. Особливості використання числівників у професійному мовленні. Відмінювання числівників.
8. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні.
9. Синтакичні особливості професійних текстів. Розділові знаки.
10. Контрольна робота. Диктант із граматичним завданням.
11. Укладання документів щодо особового складу: заява, автобіографія, резюме, характеристика.
12. Укладання довідково-інформаційних документів: службовий лист, довідка, пояснювальна і доповідна записки, протокол, витяг з протоколу, оголошення, звіт.
13. Укладання документів господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт) та обліково-фінансових документів (доручення, розписка, відомість, акт).
14. Укладання розпорядчих документів (наказ, розпорядження) та організаційних документів (правила, інструкція, положення, статут)

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 681. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия