Студопедия — Практичне заняття №4
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття №4


Тема заняття: Особливості перекладу текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад тексту.

Тривалість заняття: 2 години

Мета заняття:

· навчити студентів здійснювати синхронний та комп’ютерний переклад текстів;

· розвивати практичні навички перекладу текстів українською мовою; вдосконалювати навички роботи із словником;

· виховувати почуття прекрасного.

Обладнання і матеріали: тести російською мовою, встановлені комп’ютерні програми перекладу

 

Зміст і послідовність виконання завдань:

1. Ознайомитися з комп’ютерними програмами Language-Master 98, Pragma Expert 2.0.

2. Навчитися працювати із комп’ютерними програмами.

3. Навчитися робити синхронний переклад словосполучень українською мовою.

Завдання 1. Виправте помилки в словосполученнях. Запишіть їх правильно.

Приймати участь - ________________________________________________

довести для відома - ________________________________________________

знайти можливості для лекцій - _______________________________________

дякуючи підтримці - ________________________________________________

директор по роботі зі спожи­вачем - ____________________________________

прожиточный мінімум - _____________________________________________

слідуючі аспекти - __________________________________________________

посісти на своє місце _______________________________________________

головувати на презентації - ___________________________________________

зробити своєю завід­увачкою - ________________________________________

підручники по вивченню механіки - ___________________________________

 

Завдання 2. Перепишіть прізвища іншомовного (слов'янського) походження, переклавши їх. Поясніть їх правопис.

Мурадов - _________________________________________________________

Косельский - _______________________________________________________

Иванов - __________________________________________________________

Филиппов - ________________________________________________________

Ильин - ___________________________________________________________

Вертев - ___________________________________________________________

Серов - ___________________________________________________________

Железняк - ________________________________________________________

Седых - ___________________________________________________________

Погодский - _______________________________________________________

Мазуркевич - ______________________________________________________

Пушкин - _________________________________________________________

Каменев - _________________________________________________________

Писарев - __________________________________________________________

Деникин - _________________________________________________________

Шмелев - __________________________________________________________

Воробьёв - _________________________________________________________

Винокур - _________________________________________________________

Тухачевский - ______________________________________________________

Матвеев - _________________________________________________________

Плетнёв - __________________________________________________________

Ефимов - __________________________________________________________

Исаев - ____________________________________________________________

 

Завдання 3. Відредагуйте типові мовні звороти, що вживаються в характеристиці. Запишіть правильні варіанти.

Добрий партнер - ___________________________________________________

гарний друг - ______________________________________________________

відношення в колективі - ____________________________________________

користуватися увагою - _____________________________________________

відношення до праці - _______________________________________________

займатися підви­щенням рівня - _______________________________________

займати місце - _____________________________________________________

відвідати курси по вивченню англійської _______________________________

 

Завдання 4. Запишіть українською мовою сталі звороти ділового мовлення. Складіть з ними речення.

Поставить на голосование - __________________________________________

заказное письмо - ___________________________________________________

вести пере­писку - ___________________________________________________

виновная сторона - __________________________________________________

связанный с - ______________________________________________________

оценочная стоимость - ______________________________________________

результат переговоров - _____________________________________________

составить отчёт - ___________________________________________________

прийти к мнению - __________________________________________________

на протяжении - ____________________________________________________

за период работы - __________________________________________________

в связи с распоряжением - ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 5. Перекладіть українською мовою усталені мовні зво­роти ділового мовлення, що вживаються в службових записках. Складіть з ними речення, характерні для цих типів документів.

Исполнить распоряжение - ___________________________________________

довести до сведения- ________________________________________________

принять меры - _____________________________________________________

ставить вопрос о рассмотрении - ______________________________________

несмотря на... - ____________________________________________________

об­язан отчётностью - ________________________________________________

основополагающий - ________________________________________________

иметь ввиду - ______________________________________________________

нижепод­писавшиеся - _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6. Типові мовні звороти, що вживаються в оголо­шеннях, запишіть українською мовою. Запам'ятайте українські відповідники.

По доверенности - __________________________________________________

намного дешевле - __________________________________________________

предоставить услуги - _______________________________________________

выгодные условия - _________________________________________________

к сведению потребителей - ___________________________________________

привлечение квалифицированных специалистов ________________________ _

обеспечить подготовку - _____________________________________________

объявить прием - ___________________________________________________

конкурентноспособная продукция - ___________________________________

наложен­ный платеж - _______________________________________________

медицинское страхование - __________________________________________

 

Тести для перевірки знань:

Одновибіркові завдання:

1.Прийменники завдяки і всупереч вживаються тільки з:

 а) давальним відмінником іменника;

 б) родовим відмінником іменника;

 в) орудним відмінником іменника;

 г) місцевим відмінником іменника.

 

2.Оберіть правильний варіант перекладу фрази «Отказать из-за отсутствия соответствующих помещений»:

 а) Відмовити по причині відсутності необхідних приміщень;

 б) Відмовити у зв’язку з відсутністю необхідних приміщень;

 в) Відмовити з-за відсутності належних приміщень;

 г) Відмовити через відсутність належних приміщень.

 

Багатовибіркові завдання:

 

3. Причини помилок, що виникають при керуванні:

 а) нерозрізнення засобів української та російської мов;

 б)близькі за значенням слова можуть вимагати після себе неоднакових відмінків;

 в) незмінність залежного слова;

 г) коли в стійкому словосполученні змінюються окремі слова або вводяться нові.

 

4. Помилки при керуванні допущені у словосполученнях:

 а) характерний йому;

 б) завідуючий кабінетом;

 в) опанувати матеріалом;

 г) сповнений гордості.

 

5. Нормативним є керування у словосполученнях:

 а) дякую Вам;

 б) завдавати збитки;

 в) потребувати коштів;

 г) наслідувати наставника;

 д) постачати матеріали.

 

6. Визначити помилки, допущені при узгоджені підмета з присудком:

 а) Більшість абітурієнтів будуть зараховані до коледжу;

 б) Банк «Надра» виплачують пенсії та зарплати;

 в) Частина працівників була звільнена через кризу;

 г) Усі, хто не пройшов реєстрації, повинен з’явитися за вказаною адресою.

 

7. Встановіть відповідність між видом керування та словосполученнями:

 

1) безпосереднє керування сильне; а) писати повільно, зайти поговорити;

2) посереднє керування слабке; б) підписати документ, не робити висновків;

3) не є керуванням. в) вітатися з колегою, говорити з акцентом.

 

Ключ до тесту:

1. а

2. г

3. а, б, г;

4. а, в;

5. а, в, г;

6. а, б;

7. 1-б, 2-в, 3-а.

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

Знати Вміти
Комп’ютерні програми перекладу текстів, особливості синхронного перекладу, основні помилки, які допускають при перекладі Перекладати точно, без перекручень тексти з російської мови на українську

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2294. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия