Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Держава– це універсальна політична організація суспільства, що володіє суверенітетом і здійснює управління суспільством на основі права за допомогою
Держава– це універсальна політична організація суспільства, що володіє суверенітетом і здійснює управління суспільством на основі права за допомогою спеціального механізму.

Народ– сукупність індивідів, об’єднаних правовим зв’язком з державою.

Територія – матеріальна база держави, частина земної кулі, з якою історично пов’язаний державний народ, що має кордони, визнані міжнародним співтовариством.

Державна влада – організаційно оформлена політична влада крупної соціальної спільноти (народу, класу, стану), що володіє спеціалізованим апаратом для регулювання суспільних відносин і верховенством у суспільстві.

Державний суверенітет – визначальна невід’ємна якість держави, що відображає її верховенство на своїй території та самостійність (незалежність) у міжнародних відносинах.

Сутність держави – це те головне, що визначає її зміст, призначення та функції.

Функції держави –це основні напрями і сторони діяльності держави, що виражають її сутність та соціальне призначення.

Внутрішні функції держави– спрямовані на вирішення внутрішніх завдань держави.

Зовнішні функції держави -спрямовані на встановлення й підтримання певних відносин з іншими державами.

Правові форми здійснення функцій держави – це діяльність органів держави, пов’язана з ухваленням і виданням правових актів, а саме правотворча, правозастосовна, правоохоронна, правоінтерпретаційна.

Організаційні форми здійснення функцій держави – поточна технічна, господарська, статистична діяльність, направлена на вирішення конкретних завдань.

Тип держави– це система суттєвих ознак, властивих усім державам, які належать до певної групи.

Формація – це історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва (соціально-економічних відносинах).

Цивілізація – це соціокультурна спільнота, сформована на основі універсальних цінностей.


Тести для самоконтролю

1. Ознаки держави – це сукупність наступних явищ:

а) територія, народ, публічна організована влада, право, система збирання коштів

б) символіка, громадянство, територія, правова система

в) народ, територія, символіка, податки

г) влада, територія, громадянство, правова система.

 

2. Сукупність найбільш суттєвих ознак, притаманних групі держав у конкретно-історичних умовах:

а) держава

б) тип держави

в) форма держави

г) державний режим.

3. Автором цивілізаційного підходу до типології держави є:

а) К. Маркс

б) Г. Спенсер

в) О. Шпенглер

г) Д. Белл.

 

4. Ф. Енгельс був засновником:

а) формаційного підходу до типології держави

б) цивілізаційного підходу до типології держави

в) технократичного підходу до типології держави

г) особистісного підходу до типології держави.

5. До зовнішніх функцій держави не належить:

а) гарантування національної безпеки

б) охорона правопорядку

в) міжнародне співробітництво

г) інтеграція до світової спільноти.

6. До якого виду функцій держави належить діяльність зі створення системи загальноосвітніх установ:

а) економічна

б) гуманістична

в) політична

г) культурно-виховна.

 

7. У працях яких авторів обґрунтовується цивілізаційний підхід до типології держави:

а) К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, І. Сталін

б) О. Шпенглер, А. Тойнбі, М. Вебер, П. Сорокін, М. Зінгер

в) Т. Джеферсон, Дж. Адамас, Дж. Медісон, Т. Пейн

г) Г. Спенсер, У. Ростоу, Д. Белл.

 

8. Як називається властивість держави, яка проявляється у верховенстві державної влади в країні та її незалежності зовні:

а) правосуб’єктність

б) державний суверенітет

в) правоздатність

г) народний суверенітет.

9. Форми здійснення функцій держави:

а) правова, інформаційна, організаційна

б) правоохоронна, правозастосовна

в) установча, організаційна

г) правові та організаційні.

 

10. Що виступає критерієм цивілізаційної типології держави:

а) виробничі відносини

б) суспільно-економічна формація

в) локальна цивілізація

г) рівень розвитку технології.

11. Яким терміном позначається історично визначений тип суспільства, що засновується на певному способі виробництва?

а) держава

б) правова система суспільства

в) суспільна-економічна формація

г) політична система суспільства.

Література

1. Бляхман Б.Я. О социальной ценности государства // Сибирский Юридический Вестник. - 2003. - № 4. (находится на сайте www.law.edu.ru)

2. Джураєва О.О. Поняття та ознаки функцій сучасної держави // Актуальні проблеми політики: Зб.наук.праць.– Одеса: Юрид.літ., 2005. – Вип.25. – С.143-149.

3. Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту // Право України. – 2008. - № 2. – С. 17 – 22.

4. Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії // Право України. – 2006. – № 8. – С.29-34.

5. Любашиц В.Я. Современное государство в глобализирующемся мире: проблемы теории // Правоведение. – 2004. - № 4. – С. 203-221.

6. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания // Правоведение. – 2003. – №1. – С. 186-197.

7. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства // Гос. и право. – 2006. – №6. – С.101-107.

8. Наливайко Л.Р. Поняття та основні ознаки функцій держави // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. –Вип.16. – С.177-191.

9. Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії “функція держави” (загальний огляд проблеми) // Право України. – 2006. – №6. – № 8. – С.63-68.

10. Просвирнин Ю.Г. Информационная функция государства // Журнал российского права. –2002. – № 3. – С. 29-35.

11. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико–методологічні засади дослідження // Право України. – 2001. – № 8. – С.41

12. Темченко О. Зміст соціальної функції держави щодо прав дитини в умовах євроінтеграції // Право України. – 2007. - № 5.- С. 24 - 27.

13. Шидловская О. Социальная сущность Украинского государства // Актуальні проблеми держави і права. Зб.наук.праць. – Одеса: Юрид.літ., 2004. – Вип.22. – С.283-288.

14. Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 9. – С. 129 – 133.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 923. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия