Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА 4. ФОРМИ ДЕРЖАВИ
Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті.

1. Форма держави: поняття, структура, значення. Співвідношення типу і форми держави.

2. Форма державного правління: поняття і види. Поняття, види і характеристика монархій. Поняття, види і загальна характеристика республік.

3. Форми державного устрою: поняття і види. Форма державного устрою в Україні.

4. Державний режим: поняття, види, суть і загальна характеристика. Державний режим України.

Методичні рекомендації

Після з’ясування питань, присвячених державогенезі та сутнісно-понятійним аспектам держави, логічним продовженням є засвоєння основних принципів організації та функціонування органів державної влади за різних політичних, соціально-економічних та інших умов, відповідних механізмів співвідношення та взаємодії, що існують на різних державно-владних рівнях, тощо. Вивчення питань цієї теми дає можливість узагальнити кращий досвід державного будівництва задля його використання в подальшій теоретичній та практичній діяльності.

Форма держави зумовлена її змістом, що, у свою чергу, пов’язаний з її походженням, також з її метою, призначенням, а врешті-решт, з її сутністю. Повне уявлення про форму конкретної держави дає аналіз трьох її складових: форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму.

Питання про форму державного правління як одну зі складових категорії форми держави слід розглядати в контексті вивчення держави як форми політичної організації суспільства, носія та чинника суспільної влади, оскільки джерелом влади може бути визнана воля одної особи, певної панівної верстви або воля всього народу. Такий підхід до критеріїв виділення форм державного правління склався історично, ще починаючи з часів стародавнього світу та епохи середньовіччя. Сучасна правова доктрина розрізняє форми державного правління не лише за джерелами влади та способами їх формування, а й за засадами співвідношення та взаємодії відповідних вищих органів державної влади.

Саме враховуючи останній критерій, усі форми державного правління можна поділити на такі, що діють на засадах єдиновладдя, та такі, що функціонують на засадах поділу влади.

Розглядаючи зміст категорії “форма держави”, слід мати на увазі, що кожна держава має не тільки форму державного правління, а й відповідний територіальний або державно-територіальний устрій як певну територіальну організацію держави. Державна влада покликана здійснювати управління всією територією, дбати про матеріальні та культурні цінності, суспільний порядок і правопорядок тощо, у зв’язку із чим для забезпечення всезагальних інтересів держави необхідні органи державної влади і управління різних рівнів (як у центрі, так і на місцях).

Форма держави характеризується й формою державного режиму, що в літературі іноді також визначається як “політичний режим”. Кожна із цих категорій має свої особливості та нетотожна одна одній, поняття “політичний режим” ширше, ніж “державний”, “державно-політичний” або “державно-правовий” режими.

Розглядаючи проблему форми держави Україна на сучасному етапі, необхідно виходити з того, що вона перебуває у стадії становлення. У зв'язку із цим особливо важливо виходити з принципових конституційно-правових положень, що закріплюють форму держави Україна.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїтивизначення понять: форма держави, форма правління, форма державного устрою, державний режим. Доцільно звернутися до курсів «Історія України» та «Всесвітня історія» для наведення прикладів існування різноманітних форм держави в різні часи.

2. Скласти в зошиті схеми: а) видів форм держави за її елементами; б)форми держави нашої країни.

3. Вирішити наступні завдання:

а) державу очолює халіф, який зосередив у своїх руках духовну та світську влади. Спадкоємцем міг бути член сім’ї халіфа або хтось із роду Мухамеда, який не мав фізичних вад та досяг повноліття. Визначити форму правління;

б) непомірні податкові стягнення короля Генріха ІІІ (1216-1272) викликали зіткнення королівської влади з баронами. У 1258 р. англійські барони скликали раду–парламент, яка прийняла проект перебудови державного управління. З 1295 р. в роботі парламенту почали брати участь представники міст і графств. Визначити форму правління;

в) главою США є президент, який обирається на 5 років загальним голосуванням. Президента наділено повноваженнями глави держави і глави виконавчої влади. Парламент – конгрес США – складається з двох палат (сенат та палата представників). Уряд формується Президентом. Визначити форму правління;

г) “Уся державна влада виходить від народу. Вона здійснюється народом шляхом виборів і голосувань, а також через спеціальні органи законодавства, виконавчої влади та правосуддя” (ст.. 20 р. ІІ Основного Закону ФРН від 23 травня 1949 р.);

д) проаналізуйте такі відомості: “Англія ділиться на графства, які, у свою чергу, діляться на округи. Самостійною адміністративно-територіальною одиницею є Великий Лондон. У кожному графстві, окрузі діють виборні ради, які займаються справами місцевого значення”. Визначте, яку форму державного устрою має Англія;

е) проаналізуйте такі відомості: “Швеція - держава, яка складається з 24 округів, в яких діють органи місцевого самоврядування, що обираються населенням на три роки. Діяльність цих органів контролюється губернаторами, які представляють центральну владу в округах”. Визначте, яку форму державного устрою має Швеція;

ё) проаналізуйте такі відомості: “Законодавчу владу Швейцарії здійснює парламент. Уряд - Федеральна рада - здійснює вищу виконавчу владу. До його складу входять 7 осіб, які вибираються федеральними зборами. Уряд формується з представників коаліційних партій, які мають більшість у парламенті. Очолює Федеральну раду Президент”. Визначте, яку форму державного правління має Швейцарія.

4. Скласти порівняльну таблицю відмінностей між республікою та монархією.

Ознаки монархії Ознаки республіки
1. 2. 3. 4. тощо 1. 2. 3. 4. тощо

5. Деякі унітарні держави мають автономні державні утворення (автономні республіки, краї, округи, провінції тощо). До таких держав, зокрема, належать Україна, Італія, Королівство Іспанія та ін. Поясніть відмінність таких унітарних держав від федеративних держав, які також складаються з відповідних державних утворень.

6. Скласти порівняльну таблицю ознак основних типів державних режимів.

Критерії порівняння Демократичний режим Авторитарний режим Тоталітарний режим
Обсяг прав і свобод      
Способи формування органів влади      
Пануючі методи державного управління      
Наявність чи відсутність плюралізму      

7. Дати відповіді на питання.

1. Назвіть відомі вам випадки зміни форми сучасних держав чи її елементів.

2. Назвіть фактори, що визначають існування в тій чи іншій державі конкретної форми правління. Чи узгоджуються принципи демократії з монархічною формою правління?

3. Чому більш поширеною формою правління на сьогодні є республіка?

4. Назвіть змішані форми правління.

5. Які форми державного устрою можуть бути більш затребуваними в майбутньому і чому?

6. Розкрийте сутність такого об’єднання як імперія. Чи існують імперії сьогодні?

7. Чи може індивід впливати на державу? Які режими найбільш сприятливі для здійснення такого впливу?

8. Користуючись довідником «Правовые системы стран мира» або юридичною енциклопедією, заповнити таку таблицю:

Держава Форма правління Форма державного устрою Форма державного режиму
Україна      
Росія      
Німеччина      
Велика Британія      
Франція      
Польща      
Іспанія      
США      
Японія      

9. Підготувати реферати за наступними темами: “Співвідношення типу і форми держави”, “Форма держави в Україні”.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 675. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия